Vesti

ODRŽANA ŠESTA SEDNICA ODBORA SKGO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE


Šesta sednica Odbora za zaštitu životne sredine održana je u opštini Vrnjačka Banja, 15. decembra 2006. godine.

Rukovodstvo opštine, na čelu sa predsednikom Rodoljubom Džamićem i zamenikom predsednika Radoslavom Erdoglićem je, uz dobrodošlicu, omogućilo predstavnicima 12 opština da se sednica održi u dobrim radim uslovima.

U okviru dnevnog reda su Slavica Lekić i Dušanka Stanojević iz Uprave za zaštitu životne sredine Republike Srbije, prezentovale klasifikacioni sistem za utvrđivanje prioriteta za sanaciju kontaminiranih lokacija, na temu statusa posebno ugrožene životne sredine. Nakon prezentacije se razvila diskusija o članovima predložene Uredbe zakona o zaštiti životne sredine, koja je završena generalnim stavom Odbora da je sama Uredba veoma pozitivan korak u narednim aktivnostima, ali da se mora uspostaviti veća koordinacija lokalnih, pokrajinskih i državnih organa u Uredbi.

Nakon diskusije o planu rada Odbora za narednu godinu, mr Gordana Brun iz NVO ''Škola za opstanak'' i Dragica Radosavljević iz IGP ''Prvo slovo'' su održale zanimljivu prezentaciju o edukaciji za održivi razvoj u lokalnoj samoupravi.