Vesti

ODRŽANA DRUGA SEDNICA ODBORA ZA USLUGE ČLANSTVU


18. novembra 2004. godine, u Beogradu je održana Druga sednica Odbora za usluge članstvu.

Dnevni red je uključivao sledeće stavke:

  1. Prezentacija koncepta i aktivnosti Trening centra SKGO
  2. Prezentacija Savetodavnog centra
  3. Prezentacija usluga članstvu Holandske asocijacije lokalnih vlasti VNG International
  4. Diskusija o prezentacijama sa ciljem da se definišu usluge koje bi SKGO prihvatila kao područje rada Tima za usluge članstvu

Na sednici su novim članovima Odbora predstavljene usluge koje Stalna konferencija razvija, a koje će obuhvatati organizovanje treninga iz oblasti koje su od značaja za lokalnu samoupravu, kao i savetodavne usluge koje će ljudima zaposlenim u opštinama pružati eminentni domaći stručnjaci.

Posle prezentacije usluga koje holandska asocijacija pruža svojim članovima, Odbor je diskutovao o mogućnostima daljeg razvoja pružanja usluga, finansijskoj održivosti, kao i o temama koje su od najvećeg značaja za članove i kojima se Trening i Savetodavni centar treba baviti.

U skladu sa predviđenim planom, u okviru Trening centra će se vršiti periodična procena potreba, na osnovu koje će se i prepremati treninzi. Aktivnosti Savetodavnog centra su započeti serijom okuglih stolova, i pripremom baze stručnjaka koji će biti uključeni u pružanje savetodavnih usluga članovima Stalne konferencije gradova i opština.