Vesti

MINISTAR ĐELIĆ PODRŽAO REFORMU SISTEMA FINANSIRANJA

Potrebno je reformisati i uspostaviti jasan sistem finansiranja lokalne samouprave u Srbiji, rečeno je na današnjem sastanku predstavnika lokalne samouprave sa ministrom za finansije i privredu u Vladi RS Božidarom Đelićem. Povod za ovaj sastanak u Stalnoj konferenciji gradova i opština bila je prezentacija studije o lokalnim finansijama koju su pripremili stručnjaci iz USAID-ovog Programa za reformu lokalne samouprave u Srbiji.

Glavna tema sastanka je bila reforma sistema finansiranja lokalne samouprave u Srbiji. Goran Ćirić, predsednik Stalne konferencije i gradonačelnik Niša, istakao je važnost pokretanja pitanja reformi sistema finansiranja lokalne samouprave u ovom trenutku kako bi lokalni budžeti za 2004. godinu mogli biti pripremljeni na odgovarajući način, kao i da su predstavnici lokalne samouprave u Srbiji spremni i sposobni da aktivno učestvuju u ovom procesu. Ministar je pohvalio studiju i složio se sa neophodnošću reforme sistema finansiranja lokalne samouprave i dodao da je učešće lokalnih samouprava u tom procesu dragoceno.

Rezultat današnjeg skupa je formiranje radne grupe za reformu sistema finansirannja lokalne samouprave, pri Ministarstvu finansija i ekonomije, čiji će članovi biti i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština. Takođe, rezultati studije koja je danas prezentovana u Stalnoj konferenciji biće predstavljeni svim lokalnim samoupravama u Srbiji.