Vesti

PODRŠKA PREDSEDNIŠTVA VLADI RS U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA.

Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština je, sa svoje sednice održane 26. marta 2003. godine, uputilo premijeru Srbije, g. Zoranu Živkoviću, pismo podrške naporima Vlade Republike Srbije i nadležnih državnih organa usmerenim na odlučno suzbijanje svih oblika organizovanog kriminala.

Bezbednost građana i normalno odvijanje vitalnih funkcija u gradovima i opštinama, kao i nesmetani rad svih institucija, u prevashodnom je interesu lokalnih samouprava i one će, u okviru svojih nadležnosti, učiniti sve što je potrebno da se ti ciljevi ostvare, kaže se u pismu.

Predsedništvo je izrazilo uverenje da će se naporima Vlade, lokalnih vlasti i svih demokratskih snaga u zemlji procesi demokratizacije i razvoja lokalne samouprave nastaviti i dalje jačati, u skladu sa političkim i ljudskim ciljevima kojima je tragično nastradali premijer Srbije, doktor Zoran Đinđić, posvetio svoj život.