Vesti

Odluka o isticanju zastave Republike Srbije na teritoriji opštine


U skladu sa Preporukom o korišćenju zastave Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 49/92), a na osnovu člana _____ Statuta opštine ___________ ,

Skupština opštine ___________, na sednici od ___________2003. godine, donela jeO D L U K U
O ISTICANjU ZASTAVE REPUBLIKE SRBIJE
NA TERITORIJI OPŠTINE _____________


Član 1


Zastava Republike Srbije ističe se na svim zgradama ili prostorima ispred ulaza u zgrade u kojima se nalaze službene prostorije organa i organizacija Republike Srbije, organa opštine, republičkih i opštinskih javnih preduzeća i ustanova na teritoriji opštine ___________.

Član 2


Zastava se ne ističe noću i za vreme nepovoljnih atmosferskih prilika.
Izuzetno, zastava se može isticati i noću pod uslovom da je na odgovarajući način osvetljena.
Zastava ne sme da bude istaknuta tako da dodiruje tlo, niti kao zavesa ili draperija.


Član 3


Ova odluka primenjivaće se do donošenja propisa o načinu isticanja zastave Republike Srbije i propisa o utvrđivanju i isticanju zastave opštine ___________.


Član 4Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u _________________________.


Broj:

U ___________, _________ 2003. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE __________________

Predsednik