Vesti

Naredba


Na osnovu Odluke vršioca dužnosti predsednika Republike Srbije o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, i člana 9 Zakona o merama za slučaj vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 19/91),

Izvršni odbor opštine____________, na vanrednoj sednici, održanoj _______ 2003. godine, donosi

N A R E D B U

I


Organi opštine dužni su, da za vreme trajanja vanrednog stanja, preduzmu, iz okvira svojih prava i dužnosti, neophodne mere, i to:
1.
pojačane mere zaštite i obezbeđenja službenih objekata organa opštine
2.
dežurstvo zaposlenih u organima opštine, van radnog vremena, prema rasporedu starešina organa
3.
pasivno dežurstvo zaposlenih i lica na funkcijama u organima opštine.


II


Javna preduzeća i ustanove opštine dužna su da preduzmu, za vreme trajanja vanrednog stanja, u okviru svojih prava i dužnosti, neophodne mere, a posebno obezbeđenje i zaštitu komunalnih objekata i sistema.

III


Otkazuju se sve javne manifestacije u organizaciji ili pod pokroviteljstvom opštine i javnih preduzeća i ustanova.

IV


Obrazuje se Štab za praćenje sprovođenja mera za vreme trajanja vanrednog stanja,
u sastavu:

1.
__________________, predsednik Izvršnog odbora grada,
2.
__________________, potpredsednik Izvršnog odbora grada,
3.
__________________, potpredsednik Izvršnog odbora grada,
4.
__________________, potpredsednik Izvršnog odbora grada,
5.
__________________, predsednik Izvršnog odbora opštine ______,
6.
__________________, predsednik Izvršnog odbora opštine _________,
7.
__________________, sekretar Skupštine grada,
8.
__________________, sekretar Izvršnog odbora grada.

V

Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u _____________________________.

VI


Naredbu dostaviti organima opštine, javnim preduzećima i ustanovama, i članovima Štaba za praćenje sprovođenja mera za vreme trajanja vanrednog stanja.


Broj: ____________

U ______, _________ 2003. godine


IZVRŠNI ODBOR OPŠTINE ________________

Predsednik

________________________