Vesti

ODRŽANA DRUGA SEDNICA ODBORA ZA SOCIJALNA PITANJA

25.02.2003.


U utorak, 25. februara 2003., u Beogradu je održana Druga sednica Odbora za socijalna pitanja Stalne konferencije gradova i opština. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora, g. Miroslav Martić, predsednik SO Užice. Sednici su, uz članove Odbora, prisustvovali gđa Gordana Matković, ministar za socijalna pitanja u Vladi RS, gđa Vera Kovačević, vođa tima za izradu Strategije za smanjenje siromaštva Vlade RS, gđa Svetlana Đurić, direktor projekta Razvoj školstva Ministarstva prosvete i sporta, predstavnici Fonda za socijalne inovacije Ministarstva za socijalna pitanja, kao i prof. Milosav Milosavljević i g. Majkl Runi, sa saradnicima, iz Projekta za reformu socijalne politike.

Odbor se na sednici upoznao sa reformskim projektima Ministarstva za socijalna pitanja u 2003. godini, a zatim sa procesom izrade Strategije za smanjenje siromaštva Vlade RS. Odbor je prihvatio inicijativu za učešće u procesu izrade Strategije i konstituisao se kao Savetodavni odbor lokalnih vlasti Strategije. Odboru je zatim podneta informacija o Projektu decentralizacije prosvete i informacija o razvoju Projekta reforme socijalne politike. Odbor je odlučio da sledeću sednicu održi u drugoj polovini marta, radi pripreme komentara na prvi nacrt Strategije za smanjenje siromaštva Vlade RS.