Vesti

STALNA KONFERENCIJA I GTZ POKREĆU INICIJATIVU ZA PODRŠKU MALIM OPŠTINAMA U SRBIJI

17.02.2003,


Stalna konferencija gradova i opština i Projekat "Modernizacija komunalnih usluga" GZT - Organizacije za tehničku saradnju SR Nemačke, pripremaju novu zajedničku aktivnost, koja bi trebalo da odgovori specifičnim potrebama opština sa manje od 20.000 stanovnika.

Nova inicijativa će obuhvatati:
-
intenzivne savetodavne usluge i pomoć malim opštinama zainteresovanim za unapređenje kvaliteta svojih komunalnih usluga
-
obuku i aktivnosti usmerene na jačanje sposobnosti zaposlenih u lokalnim samoupravama i komunalnim preduzećima, i
-
Fond za podršku malim projektima, koji imaju za cilj poboljšanje pružanja komunalnih usluga građanima. Projekti će biti podržani do 50% ukupnih troškova. Projekti koji će se finansirati iz ovog Fonda biće identifikovani i odabrani na osnovu predloga lokalnih vlasti.

Detalji i koncept ove inicijative, a posebno procedura podnošenja zahteva i kriterijumi za pristup Fondu za male projekte, biće razvijeni do kraja marta 2003. godine. Pomenuti detalji će biti predstavljeni i o njima će se diskutovati sa predstavnicima lokalnih vlasti, zainteresovanim da učestvuju u ovoj inicijativi, na sastanku u Beogradu, planiranom za sredinu aprila 2003. Poziv za ovaj događaj, sa detaljnijim informacijama, biće razaslat do početka aprila.

Ovim putem pozivamo opštine sa manje od 20.000 stanovnika da prijave svoje učešće na pomenutom sastanku do 21. marta 2003.g. Prijavu učešća dostaviti Stalnoj konferenciji gradova i opština, kontakt osoba: Miodrag Gluščević, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, tel:011/3223-446, fax 011/3221-215.