Vesti

PODRŠKA VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE OPŠTINSKIM PROJEKTIMA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKATA
13-14.02.2003,

Na inicijativu Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije od strane Austrijske Vlade osnovan je Fond za male opštinske projekte u oblasti zaštite životne sredine. Fond je deo većeg projekta u oblasti životne sredine, koji između ostalog ima za cilj povezivanje Ministarstva za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine Republike Srbije sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine. Realizacija Fonda poverena je Austrijskoj agenciji za zaštitu životne sredine i Austrijskom koordinacionom birou.
Stalna konferencija poziva zainteresovane lokalne vlasti da ponude svoje projekte koji bi bili finansirani iz ovog Fonda. Napominjemo da su sredstva Fonda ograničena za ovu godinu.
Da bi predlozi projekata lokalnih vlasti i njihovih institucija bili uzeti u razmatranje, moraju ispuniti sledeći osnovni uslov:

Predlog će biti uzet u razmatranje samo ukoliko bude ispoštovao standardnu formu koja sadrži: abstrakt, cilj, opis izvođenja projekta, vremenski okvir, opis očekivanih rezultata, planirane troškove, kontakt osobu u opštini i propratno pismo, kojim se objašnjavaju razlozi zbog kojih projekat ne može biti finansiran od strane lokalne vlasti ili bilo koje druge organizacije (kako bi se izbeglo duplo finansiranje).
Predlog mora biti napisan na engleskom.

Finansiranje će biti odobreno za male, dobro ciljane, ekonomski opravdane, samoodržive opštinske projekte, koji su usmereni na podizanje nivoa efikasnosti u vodosnabdevanju, zaštiti životne sredine i uštedi energije.

Predlozi projekata za finansiranje iz malog Fonda za zaštitu životne sredine će biti ocenjivani i rangirani na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Uticaj na životnu sredinu.

2. Finansijski efekat za podnosioca, na način da tekući troškovi (npr. električna energija, količina sredstava za prečišćavanje itd.) budu smanjeni nakon završetka projekta.

3. Stepen pozitivnog uticaja na stanovništvo.

4. Ko-finansiranje ili drugi vid učešća lokalne zajednice u realizaciji projekta

5. Celovitost projekta. Projekat treba da bude izvodljiv, funkcionalan i eventualno primenjiv kao model za druge opštine.

6. Limit sredstava koja se dodeljuju po projektu iznosi € 15.000.

Iz ovog Fonda se mogu finansirati samo projekti koji se odnose na investicione radove.
Projekte koji ispunjavaju napred navedene kriterijume treba dostaviti do 31. marta 2003. godine, Stalnoj konferenciji gradova i opština Jugoslavije.

Kontakt:
Ljubinka Kaluđerović
Miodrag Gluščević
Tel: 011 - 3223 446
Faks: 011 - 3221 215
Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd