Vesti

Sprovođenje lokalnog antikorupcijskog plana – unutrašnje uzbunjivanje ...

Dvodnevna radionica za razmenu iskustava (Peer-to-Peer Workshop) „Sprovođenje lo...

Pročitaj više

Održane obuke „Saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog inter...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za sa...

Pročitaj više

Potpisani kolektivni ugovori za državne organe i jedinice lokalne samo...

U prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave 30. maja 2019. g...

Pročitaj više

Radionice za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalni...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje radionice za unapređenje...

Pročitaj više

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapr...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je, u okviru projekta „...

Pročitaj više

Početak regionalne obuke „Saradnja sa OCD i finansiranje programa od j...

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа (SKGО) u pаrtnеrstvu sа Kаncеlаriјоm zа sа...

Pročitaj više