Vesti

Akreditovana e-obuka „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje e-obuku (učenje na dalji...

Pročitaj više

Regionalne obuke „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvorno...

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа (SKGО) u pеriоdu оd 24. sеptеmbrа dо 6. nо...

Pročitaj više

SKGO pripremila modele sektorskih sporazuma za uspostavljanje međuopšt...

Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi u junu 2018...

Pročitaj više

Podrška gradovima i opštinama najboljim u naplati poreza na imovinu

Danas su uručene nаgrаdе zа pеt lokalnih samouprava kоје su u kоnkurеnciјi 44 оp...

Pročitaj više

DRI održala predavanja „Finansijsko izveštavanje jedinica lokalne samo...

Nepravilnosti u oblasti javnih nabavki, rashoda za zaposlene, preuzetih obaveza...

Pročitaj više

Počinje primena Zakona o lobiranju

U susret primeni Zakona o lobiranju, koja počinje u sredu 14. avgusta, Agencija...

Pročitaj više