Vesti

Završen prvi ciklus obuka na temu participativnog budžetiranja

Stalna konferencija gradova i opština održala je prvi ciklus obuka na temu “Spro...

Pročitaj više

Participativno budžetiranje

Još jedna u nizu od sedam regionalnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne sa...

Pročitaj više

eObuka „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“ počinje 15. oktobra

Inicijalni sastanak sa polaznicima eObuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“...

Pročitaj više

Ukida se obavezna upotreba pečata za privredna društva i preduzetnike

Od 1. oktobra 2018. godine su sva pisana akta (zahtevi, dopisi, ugovori i ostala...

Pročitaj više

Pripremljen Model poslovnika skupštine opštine

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) pripremila je Model poslovnika skup...

Pročitaj više

Nova eObuka „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje e-obuku (učenje na dalji...

Pročitaj više