Vesti

Đorđe Staničić - Dobro upravljanje kao jedan od postulata razvijene lo...

Često se kaže da pojam dobrog upravljanja (engl. good governance) obuhvata i poj...

Pročitaj više

Još 12 opština u Srbiji priklјučilo se USAID-ovom Projektu za odgovorn...

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa USAID-om danas je još 12 lokalnih samoup...

Pročitaj više

Pripremljeni modeli akata za usvajanje i primenu Etičkog kodeksa funkc...

Nakon usvajanja Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave i objavljivanja „...

Pročitaj više

Ishodi projekta “Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vla...

U cilju podsticanja saradnje i dijaloga i pružanja podrške organizacijama civiln...

Pročitaj više

Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između o...

Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT” objavio j...

Pročitaj više

Objavljen treći broj Evropskih novosti

Pred vama je treći broj Evropskih novosti - elektronskog biltena koji  za v...

Pročitaj više