Vesti

Prvi ciklus radionica za planiranje i izradu slike javnog zdravlja u o...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) nastavlja sa podrškom gradovima i o...

Pročitaj više

Mobilni timovi za inkluziju Roma dobili 30 automobila i računara

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je 11. marta 2019. godine uručila 3...

Pročitaj više

Kalendar javnih konkursa za finansiranje projekata udruženja iz sredst...

Ove godine, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je, putem elektronske a...

Pročitaj više

Podrška izradi i sprovođenju planova javnog zdravlja u opštinama Borsk...

U cilju planiranja podrške gradovima i opštinama u izradi i sprovođenju planova...

Pročitaj više

Poziv za podnošenje predloga projekata

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz...

Pročitaj više

Evropi je potrebno da se više žena kandiduje za izbore

Uprkos izvesnom napretku na izborima, žene i dalje ostaju slabo zastupljene u po...

Pročitaj više