Vesti

Porodični plan zaštite od korona virusa

Štab za vanredne situacije grada Kraljeva izradio je, u formi brošure, porodični...

Pročitaj više

Informacioni materijali i uputstva za postupanje u uslovima epidemije ...

Institut za javno zdravlje Niš je, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene o...

Pročitaj više

VANREDNO STANJE - Važne informacije

Informacije i odluke republičkih organa Instrukcija o primeni izmenjene uredb...

Pročitaj više

Preporuke za nastavak nesmetanog dobrovoljnog davanja krvi

Republička stručna komisija za transfuzionu medicinu Ministarstva zdravlja Repub...

Pročitaj više

Produžen rok za prijavu na Javni poziv Zaštitnika građana

Rok za prijavu na Javni poziv Zaštitnika građana za dodelu nagrada jedinicama lo...

Pročitaj više

UREDBA o merama za vreme vanrednog stanja

Član 1. Ovom uredbom propisuju se mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčeni...

Pročitaj više