Biblioteka

Priručnik dobre prakse u okviru grant šeme Programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"

Preuzmi

Analiza učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja - Izvod iz analize 2021.

Preuzmi

Značaj rodne ravnopravnosti - smernice za argumentaciju

Preuzmi

Priručnik za rodnu analizu u procesu rodno odgovornog budžetiranja za lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za kažnjiva dela u inspekcijskom nadzoru na lokalnom nivou

Preuzmi

Analiza uticaja zdravstvene krize prouzrokovane pandemijom virusa Covid-19 na EU fondove za jedinice lokalne samouprave u Srbiji

Preuzmi

Vodič za javne nabavke u oblasti socijalne zaštite - II izdanje

Preuzmi

Uputstvo za pripremu programa stambene podrške za ozakonjenje stambenih objekata

Preuzmi