Publikacije, analize i programska dokumenta

Analysis of local self-government capacities for creation of preconditions for transition towards circular economy

Preuzmi

Analiza kapaciteta jedinica lokalne samouprave u pogledu stvaranja uslova za prelazak na cirkularnu ekonomiju

Preuzmi

Smernice za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Analiza uticaja procesa EU integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja (deo pregovaračkog poglavlja 23 – pravosuđe i osnovna prava)

Preuzmi

Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou PRIMERI DOBRE PRAKSE

Preuzmi