Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik za sprovođenje javno-privatnih partnerstava u oblasti predškolskog obrazovanja

Preuzmi

Smernice za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spašavanja

Preuzmi

Brošura Moguće je... projekat Škole za bolji kvalitet vazduha

Preuzmi

Priručnik za javne nabavke namenjen naručiocima u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za primenu etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za privlačenje i realizaciju investicija na lokalnom nivou

Preuzmi