Publikacije, analize i programska dokumenta

Banjski turizam u Srbiji - Vodič za lokalne vlasti

Preuzmi

Vodič za pripremu i sprovođenje programa stručnog usavršavanja za zaposlene u JLS

Preuzmi

Vodič za međuopštinsku saradnju u vanrednim situacijama - zašto i kako?

Preuzmi

Priručnik za određivanje kompetencija za rad službenika u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za uspostavljanje poslovnih saveta

Preuzmi

Analiza uticaja procesa evropskih integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji u oblasti zaštite potrošača

Preuzmi