Konkursi

Javni poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma (Referentni broj poziva: 17/1)

NAPOMENA: Ovaj tekst je samo informativnog karaktera. Procedure i uslovi prijavljivanja u okviru ovog Poziva za podnošenje predloga projekata navedene su u zvaničnim dokumentima Poziva, na engleskom  jeziku koji je zvanični jezik Poziva.

Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Javni poziv za podnošenje predloga projekata - grant šema u okviru projekta “Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou”, koji finansira Evropska unija. Telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju programa je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije zadužena za njegovu implementaciju. 

Predmet ovog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma.

Telo za ugovaranje projekata izabranih za finansiranje u okviru grant šeme je Stalna konferencija gradova i opština.

Ukupan iznos sredstava na raspolaganju za ovaj Poziv je 2.365.750,00 evra koja će biti raspodeljena kroz dve partije (lota). Za Partiju 1 - Socijalna zaštita opredeljeno je 1.800.000,00 evra, dok je za Partiju 2 - Inkluzija Roma raspoloživo 565.750,00 evra.

Iznos pojedinačnog granta (donacije):

Za Partiju 1- Socijalna zaštita:

 • Minimalno: 40.000 evra
 • Maksimalno: 100.000 evra

Za Partiju 2 - Inkluzija Roma:

 • Minimalno: 40.000 evra
 • Maksimalno: 60.000 evra.


USLOVI ZA KONKURISANJE

Podnosilac predloga projekta – Vodeći aplikant:

 1. Za Partiju 1 – jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, opština ili grad, koja nije već podržana kroz opštinski paket podrške za uspostavljanje/unapređenje lokalnog sistema socijalne zaštite, koji se sprovodi u okviru Programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“,
 2. Za Partiju 2 - lokalna samouprava u Republici Srbiji, opština ili grad ili gradska opština.

Vodeći aplikant mora podneti projektni predlog u saradnji sa najmanje jednim ko-aplikantom, osim za Partiju 1 - standardizovane usluge socijalne zaštite.

Ko-aplikanti:

Za Partiju 1, obavezni ko-aplikant:

 • Za međusektorske usluge socijalne zaštite – institucije neophodne za pružanje usluga/e socijalne zaštite (obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove itd.) koje će biti razvijene/unapređene u okviru projekta;
 • Za međuopštinske usluge socijalne zaštite – najmanje jedna jedinica lokalne samouprave – opština ili grad.

Za Partiju 2, obavezni ko-aplikant:

 • Organizacija civilnog društva koja deluje na teritoriji obuhvaćenoj projektom i u sektorima relevantnim za ovu Partiju, osnovana u Republici Srbiji najmanje dve godine pre objavljivanja Poziva.

Pored navedenih obaveznih ko-aplikanata, kao ko-aplikanti mogu u predmetnom Pozivu učestvovati i organizacije/institucije navedene u Smernicama za pripremu predloga projekata.

Planirano trajanje projekta je najmanje 10 meseci, a najviše 12 meseci.

Smernice za prijavu sa svim neophodnim detaljima i dokumentima u vezi sa ovim konkursom su dostupne za preuzimanje u nastavku teksta.

Rok za podnošenje Koncepta predloga projekata je 04. mart 2024. godine. U slučaju lične dostave, rok za prijem je 15:00 časova navedenog dana na sledeću adresu:

Stalna konferencija gradova i opština
Makedonska 22/VIII sprat
11000 Beograd
Republika Srbija

Sva pitanja u vezi sa ovim konkursom mogu se poslati elektronskom poštom najkasnije 21 dan pre roka za podnošenje Koncepta predloga projekta na elektronsku adresu pitanjaGS@skgo.org, sa jasno navedenim referentnim brojem javnog Poziva za podnošenje predloga projekata. Odgovori na pitanja biće objavljeni u posebnom dokumentu na ovoj stranici, najkasnije 11 dana pre roka za podnošenje Koncepta predloga projekata.

Raspored regionalnih informativnih radionica u vezi sa ovim Pozivom biće blagovremeno objavljen na internet stranici Stalne konferencije gradova i opština www.skgo.org, kao i u nastavku teksta. 

Guidelines for Grant Applicants >>>

Documents for information >>>

Documents to be completed >>>


INFO DANI:

Raspored održavanja regionalnih informativnih radionica:

 • 30. januar 2024. godine, Niš – Oficirski dom (Ulica Orlovića Pavla 28a), sa početkom u 11:30 časova. Agenda Niš >>>
 • 31. januar 2024. godine, Paraćin – Regionalni inovacioni start-up centar (Ulica Svetog Save bb) , sa početkom u 11:30 časova. Agenda Paraćin >>>
 • 1. februar 2024. godine, Čačak – Gradska uprava grada Čačka (Ulica Župana Stracimira 2), sa početkom u 11:30 časova. Agenda Čačak >>>
 • 6. februar 2024. godine, Novi Sad – Istorijski arhiv grada Novog Sada (Ulica Filipa Višnjića 2a), sa početkom u 11:30 časova. Agenda Novi Sad >>>
 • 8. februar 2024. godine, Beograd – Gradska opština Novi Beograd (Bulevar Mihajla Pupina 167), sa početkom u 11:30 časova. Agenda Beograd >>>

Prijava za učešće na info danima može se izvršiti putem linka: https://forms.office.com/e/cXpC8USG2Q


PITANJA I ODGOVORI >>>