Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Lokalna poreska administracija

Prestanak poreske obaveze po osnovu zastarelosti poreza i sporednih poreskih davanja

05.07.2023
Ruralni razvoj

Promena namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i korišćenje u nepoljoprivredne svrhe

23.03.2023

Ažurirano 23.3.2023.

Ruralni razvoj

Izdavanje uverenja za pretrpljenu štetu i procenu štete od elementarnih i drugih nepogoda

19.12.2022
Ruralni razvoj

Izdavanje potvrde organa JLS da za predmetnu investiciju podnosilac zahteva ne koristi podsticaje iz sredstava budžeta JLS

19.12.2022
Saobraćaj

Odobrenje za obavljanje poslova taksi vozača i izdavanje taksi dozvole za vozača

19.12.2022
Saobraćaj

Odobrenje za kretanje teretnih vozila u ulicama i kojima je utvrđenim režimom saobraćaja zabranjeno kretanje istim

19.12.2022
Saobraćaj

Davanje saglasnosti na saobraćajni projekat za sprovođenje utvrđenog režima saobraćaja

19.12.2022
Saobraćaj

Utvrđivanje puteva i ulica kojima se zabranjuje saobraćaj ili saobraćaj određene vrste vozila

19.12.2022
Saobraćaj

Odobrenje za ulazak vozila u pešačku zonu/trg

19.12.2022
Saobraćaj

Privremena obustava saobraćaja

19.12.2022
Saobraćaj

Registracija i overa reda vožnje za gradski i prigradski prevoz

19.12.2022
Saobraćaj

Izmena rešenja o tehničkoj regulaciji saobraćaja

19.12.2022