Završeni projekti

eObuka Azil i migracije

eObuka Azil i migracije koju je SKGO organizovala u saradnji sa Grupom 484, trajala je deset nedelja, od 3. marta do 13. maja 2016. godine i uspešno je završilo 97 polaznika koji su na kraju obuke dobili sertifikate. Tokom...

Pročitaj više

Upravljanje imovinom u oblasti vodovoda i kanalizacije u jugoistočnoj Evropi

Glavni cilj ovog projekta je uvođenje metoda upravljanja imovinom u pilot opštinama i njihovim javnim komunalnim preduzećima (JKP) u cilju povećanja efikasnosti i transparentnost u upravljanju vodovodnom i kanalizacijonom infrastrukturom u...

Pročitaj više

Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije

Program „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: Unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije" finansirala je Vlada Švedske i realizovala Stalna konferencija gra...

Pročitaj više

Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

Svrha projekta je unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama u skladu sa nedavno usvojenim Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kao i podrška uspostavljanju sistema...

Pročitaj više

EnPC-INTRANS – Jačanje kapaciteta za ugovaranje energetskih usluga na evropskim tržištima u tranziciji

Ugovor o donaciji  EU (Horizon 2020) broj 4649 639 Trajanje projekta: 01.03.2015-28.02.2017. Opšti cilj EnPC-INTRANS projekta je povećanje korišćenja energetski efikasnih tehnologija u javnim zgradama i sekt...

Pročitaj više

Bioenergetska sela (BioVill) – Povećenje tržišnog učešća obnovljive bioenergije

Projekat BioVill koji je bio finansiran kroz Horizont 2020, okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije, imao je za cilj da podstiče i podrži razvoj sektora bioenergije u Jugoistočnoj Evropi, prenošenjem iskustava iz Austrije...

Pročitaj više
>