Projekti

"Inicijativa za inkluziju - faza 2"

Inicijativu za inkluziju Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), sprovodi u lokalnim sredinama od 2017. godine, a pokrenuta je sa namerom da podrži zapošljavanje marginalizovanih i teže zapošljivih grupa stanovništva - posebno Romkinja i Roma. U prethodne dve faze, direktna podrška GiZa lokalnim samoupravama iznosila je oko 2,5 miliona evra bespovratnih sredstava, a najznačajniji rezultat je zapošljavanje oko 550 osoba. Podrška koju Nemačka razvojna saradnja pruža u ovoj oblasti postiže pozitivne i značajne promene u životima korisnika projekta koje su vidljive i konkretne.

Projekat „Inicijativa za inkluziju“ je deo šireg programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji podržava nemačko ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj. Program je započeo u oktobru 2018 i predviđeno je da traje do marta 2023. Među osnovnim ciljevima je podrška sprovođenju nacionalne Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i da kroz različite komponente programa doprinese  promeni stavova prema ovoj nacionalnoj manjini.

Inicijativa za inkluziju faza 2 realizovana je u 9 gradova i opština u Srbiji, Apatin, Bač, Sombor, Beograd, Kraljevo, Beograd, Kraljevo, Novi Pazar (sa partnerskom opštinom Tutin) i Raška, a podržano je zapošljavanje više od 300 osoba. Takođe, pruženo je oko 1100 usluga u oblasti održivih mera inkluzije i zapošljavanja zasnovanih na nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima za više od 700 korisnika od kojih su 50 odsto žene. Pored toga, kroz javno privatna partnerstva i različite mere zapošljavanja i podršku preduzetništvu, od obuka, radne prakse, mentorske podrške, do bespovratnih sredstva za opremu i zapošljavanje malim i srednjim preduzećima, pilotirani su modeli koji se mogu primeniti u drugim lokalnim samoupravama u Srbiji i na taj način doprineti boljoj osposobljenosti i pozicioniranju građana iz osetljivih grupa na tržištu rada i njihovoj uključenosti u društvo. Jačanjem sinergije i koordinacije institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, organizacija civilnog društva i regionalnih razvojnih agencija, unapređeno je i sprovođenje i praćenje mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016. do 2025. godine.

Kontakt osoba: Aleksandar Popović, menadžer projekta aleksandar.popovic@skgo.org