Projekti

Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou

Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou je trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020, ukupne vrednosti 6,5 miliona evra. Ugovorno telo je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju projekta je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) zadužena za implementaciju projekta.

Realizacijom ovog projekta biće stvoreni uslovi za unapređenje kvaliteta i obima usluga socijalne zaštite i podsticanje inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa, posebno romske populacije na lokalnom nivou, što će doprineti poboljšanju efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca.

Predviđene aktivnosti usmerene su na realizaciju sledećih ciljeva:

Cilj 1 - Unapređeni pravni, finansijski i institucionalni mehanizmi za održivo planiranje i implementaciju socijalne zaštite na lokalnom nivou 

Prva grupa aktivnosti u okviru ovog cilja biće usmerena na horizontalnu podršku sistemu socijalne zaštite na nivou lokalne samouprave (podrška svim lokalnim samouprama u Republici Srbiji). U okviru ovih aktivnosti, a u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Republičkim i Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, radiće se na izradi standarda, metodologija i modela koji će služiti kao osnova za intenzivniji i uravnoteženiji razvoj usluga socijalne zaštite u jedinicama lokalne samouprave.

Ovaj cilj predviđa  stručnu podršku SKGO za najmanje 20 lokalnih samouprava za uspostavljanje ili unapređenje lokalnog sistema socijalne zaštite. Podrška će biti realizovana u skladu sa metodologijom opštinskog paketa podrške koju je SKGO razvila i primenjuje duži niz godina. Pet od 20 podržanih lokalnih samouprava dobiće dodatnu podršku za razvoj „novih mehanizama“, odnosno specifičnih aspekata sistema socijalne zaštite.

Izabrane lokalne samouprave imaće mogućnost dobijanja finansijske podrške za finansiranje jedne (ili više) odabrane, neophodne usluge socijalne zaštite, sa fokusom na usluge koje doprinose deinstitucionalizaciji i koje su posebno važne za kvalitet i dalju održivost sistema socijalne zaštite.

Predviđen je i veliki broj aktivnosti koje će obuhvatiti sve gradove i opštine u Srbiji, a u cilju dodatnog jačanja kapaciteta, umrežavanja i podizanja svesti u procesu uspostavljanja i unapređenja usluga socijalne zaštite.

Cilj 2 - Unapređena implementacija lokalnih mera i mehanizama za inkluziju Roma

U skladu sa već uspostavljenim i održivim mehanizmima i politikama, podrška socijalnoj inkluziji Roma nadovezuje se na ostvarene rezultate iz prethodnih akcija i usmerava na dalje unapređivanje položaja Roma na lokalnom nivou, kroz sprovođenje prioritetnih mera predviđenih Strategijom za socijalno uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji (2022-2030).

Projekat će podržati formiranje novih koordinacionih tela i mobilnih timova u 10 odabranih jedinica lokalne samouprave i sufinansiranje godišnjih operativnih planova rada mobilnih timova, izradu novih 20 lokalnih akcionih planova za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja, izgradnju i pilotiranje modela međuopštinske saradnje, uspostavljanje mobilnog tima za inkluziju Roma - inovativna i integrisana usluga socijalne zaštite na nivou JLS.

U procesu podrške sprovođenja i unapređenja lokalnih mera i mehanizama za inkluziju Roma, biće sproveden niz aktivnosti izgradnje kapaciteta, umrežavanja i podizanja svesti kako bi se podržale sve jedinice lokalnih samouprava u Srbiji koje se bave inkluzijom Roma.

Cilj 3 - Poboljšan kvalitet usluga socijalne zaštite i mera inkluzije Roma na lokalnom nivou 

Podrška gradovima i opštinama u cilju razvoja usluga socijalne zaštite i aktivne inkluzije u okviru trećeg cilja biće usmerena na realizaciju lokalnih projekata u okviru grant šeme. Podrška je namenjena implementaciji strateških prioriteta u lokalnim zajednicama, odnosno razvoju lokalnih službi socijalne zaštite. Akcenat će biti na uslugama koje bi podržale de-institucionalizaciju kao strateški cilj reformi u socijalnoj zaštiti, sistema socijalne zaštite i u manjoj meri daljoj podršci merama za socijalno uključivanje Roma na lokalnom nivou.

Kroz implementaciju ove grant šeme socijalne usluge i mehanizmi inkluzije u lokalnim zajednicama biće dodatno unapređeni, a dodatno će biti ojačani i kapaciteti gradova i opština, kao i drugih relevantnih aktera za razvoj i sprovođenje projekata.

Kontakt osoba: Željko Krnetić, šef Službe za informisanje SKGO i savetnik za komunikacije na projektu (zeljko.krnetic@skgo.org).