Projekti

Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu


Program „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ je četvorogodišnji program (2023-2026) koji Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) sprovodi u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj saradnju (SDC), kroz direktnu podršku Vlade Švajcarske.

Nakon uspešno realizovane saradnje SKGO i SDC kroz dugogodišnju podršku usmerenu na jačanje institucionalnih kapaciteta SKGO, program „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ predstavlja novi vid podrške koji direktno doprinosi ostvarenju ključnih ciljeva organizacije definisanih Strateškim planom SKGO za period 2022-2025. S obzirom na usklađenost Strateškog plana SKGO sa najznačajnijim strateškim dokumentima usvojenim na nacionalnom nivou, program „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ doprinosi ujedno i ostvarenju sistemskih reformskih procesa koji imaju za cilj unapređenje položaja i rada lokalne samouprave u Republici Srbiji.  

Konkretno, predviđeno je da Program doprinese unapređenju decentralizacije javne uprave i jačanju odgovornosti lokalnih vlasti koje poštuju prava i pružaju održive usluge svim građanima.

Ostvarenje ovog cilja biće postignuto sprovođenjem aktivnosti i postizanjem sledećih rezultata Programa:


Rezultat 1: Proces decentralizacije je ojačan kroz unapređen strateški, zakonodavni i institucionalni okvir kojim se uređuje lokalna samouprava

Fokus intervencije biće na ključnim sistemskim pravnim i institucionalnim reformama, modernizaciji i digitalizaciji rada lokalne samouprave (LS), daljem razvoju sistema upravljanja ljudskim resursima, kao i na kontinuiranom unapređenju sistema finansiranja LS.


Rezultat 2: Lokalne samouprave bolje primenjuju principe dobrog upravljanja i uključuju građane u proces kreiranja i primene lokalnih politika i praksi

Aktivnosti će biti usmerene, kako na promociju dobrog upravljanja, tako i na pružanje podrške daljem ukupnom unapređenju kapaciteta LS za primenu principa dobrog upravljanja u praksi. Praćenje napretka LS u ovoj oblasti biće omogućeno putem merenja učinka LS kroz Indeks dobre uprave (koji je razvila SKGO za merenje učinka u primeni principa dobrog upravljanja: odgovornost, transparentnost, otvorenost i učešće, jednakost, predvidljivost, efikasnost, efektivnost i antikorupcija).


Rezultat 3: Kvalitet i dostupnost usluga za građane i privredu koje pruža lokalna samouprava biće unapređeni

Intervencije će doprineti unapređenju usluga u više oblasti nadležnosti LS: 1) administrativne usluge; 2) lokalni ekonomski razvoj; 3) poljoprivreda i ruralni razvoj; 4) društvene delatnosti; 5) urbanizam i prostorno planiranje; 6) zaštita životne sredine; itd. Unapređenje postojećih i razvoj novih usluga zasnovanih na potrebama lokalne zajednice će obezbediti veću dostupnost i bolji kvalitet javnih usluga za sve građane, uključujući i ranjive grupe.

Kontakt osoba: Milena Vojinović, menadžerka programa (milena.vojinovic@skgo.org).