Projekti

Unapređenje primene principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama

Stalna konferencija gradova i opština započela je sprovođenje projekta „Unapređenje primene principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama“ koji se realizuje u okviru programa „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Cilj projekta „Unapređenje primene principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama“ je usmeren na unapređenje kvaliteta života građana kroz osnaživanje vladavine prava, transparentnosti, građanskog učešća i admininstrativne efikasnosti u odabranim lokalnim samoupravama.

Kroz projekat biće pružena direktna tehnička podrška za 15 lokalnih samouprava u odabranim oblastima dobrog upravljanja kao što su:

  • transparentnost i participacija,
  • administrativna efikasnost i
  • antikorupcija.

Projekat će biti realizovan u periodu od 25. oktobra 2023. do 25. avgusta 2025. godine.

Kontakt osoba: Maja Stojanović Kerić, menadžer projekta (maja.stojanovic@skgo.org)