Projekti

REHEATEAST

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) učestvuje u projektu „REHEATEAST - izgradnja lokalnih partnerstava za smanjenje potražnje za energijom iz fosilnih izvora u sistemima daljinskog grejanja u regionu istočnog Dunava“ u okviru Programa za Dunavski region. Vodeći partner je Pannon European Group of Territorial Cooperation iz Mađarske, a realizacija se odvija u saradnji sa 11 projektnih i 25 pridruženih strateških partnera. Projekat traje od 1.1.2024. do 30.6.2026. godine, a ukupna vrednost je 2.200.000 evra.

Opšti cilj REHEATEAST projekta je da pronađe i promoviše katalitičke mere i široko prilagodljiva rešenja za izazove finansijske i ekološke održivosti sistema daljinskog grejanja i hlađenja (DHC) u regionu istočnog Dunava, čime se smanjuje potražnja za energijom poreklom iz fosilnih izvora uz povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije i otpadne toplote.

Kroz izgradnju partnerstva, razmenu znanja i saradnju među zainteresovanim stranama, REHEATEAST se fokusira na nadogradnju i ponudu i potražnju sistema daljinskog grejanja i hlađenja kako bi se poboljšala efikasnost i smanjila zavisnost od fosilnih goriva. Projekat podstiče međunarodnu, međusektorsku i saradnju javnog i privatnog sektora u cilju razvoja i implementacije primenljivih rešenja, uključujući poboljšanja procesa i prilagođavanje najboljih praksi.

REHEATEAST će raditi na formulisanju preporuka za politike rešavanja zajedničkih izazova u sistemima centralnog grejanja u regionu istočnog Dunava. Ove preporuke će biti dizajnirane da obezbede strateške smernice i podršku kreatorima javnih politika i zainteresovanim stranama u primeni održivih rešenja za sisteme daljinskog grejanja i hlađenja i unapređenju širih ciljeva projekta.

Web: https://interreg-danube.eu/projects/reheateast

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/reheateast/

Menadžer projekta u SKGO: Miodrag Gluščević (miodrag.gluscevic@skgo.org)