Evropska nedelja regiona i gradova

Pridružite se 21. izdanju Evropske nedelje regiona i gradova!

Pripreme za #EURegionsWeek2023 zvanično su počele!

Evropska nedelja regiona i gradova (#EURegionsWeek) je najveći godišnji događaj u Briselu posvećen regionalnoj i urbanoj politici. To je platforma za razgovor o zajedničkim izazovima za evropske regione i gradove i ispitivanje mogućih rešenja od strane diverzifikovane zajednice govornika i učesnika. Ima za cilj da bude otvoren i zajednički događaj koji omogućava neutralan prostor u Briselu za izgradnju kapaciteta, učenje i razmenu iskustava i olakšavanje saradnje i umrežavanje između regiona i gradova. Organizatori događaja su: Generalni direktorat Evropske komisije za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO) i Evropski komitet regiona (CoR). U 2022. godini dostigao je rekordan broj od skoro 20.000 učesnika, 272 sesije i 528 partnera.

21. izdanje Evropske nedelje regiona i gradova  #EURegionsWeek održaće se od 9. do 12. oktobra 2023.

21. izdanje #EURegionsWeek usko je povezano sa inovacijama u vremenima tranzicije. To će doprineti debati o budućnosti regionalne i urbane politike, podvlačeći ključni narativ kohezije kao fundamentalne vrednosti EU. Organizatori događaja imaju za cilj da uspostave iskustvo koje će zadovoljiti što veći broj učesnika na licu mesta. Sesije i prilike za umrežavanje dočekaće učesnike na nekoliko mesta u Briselu.

Sa motom „Uspešni regioni, jača Evropa“, #EURegionsWeek2023. fokusiraće se na sledećih šest tematskih oblasti:

 • Regioni u postindustrijskoj tranziciji
 • Zadržavanje talenata za regionalni rast
 • Mali i srednji urbani centri podstiču rast
 • Rušenje barijera u prekograničnoj saradnji
 • Lokalna energetska promena ka bezbednosti i održivosti
 • Promovisanje društvenih inovacija

Ako ste propustili svečano otvaranje, možete pogledati snimak i pronaći sve informacije na stranici Partnera.

Ako želite da budete u toku i saznate više o ovogodišnjem izdanju, registrujte se za  bilten, pratite #EURegionsWeek2023 na društvenim mrežama ili kontaktirajte organizacioni tim.

Kako da postanete partner! 

Ukoliko  želite da postanete partner - pratite ove korake, rok za prijavu je do 11. aprila 2023.!

Link za vise informacija https://europa.eu/regions-and-cities/partners

 

Koja je svrha EURegionsVeek-a?

Razgovarati o zajedničkim izazovima za evropske regione i gradove i ispitati moguća rešenja okupljanjem političara, donosilaca odluka, stručnjaka i praktičara kohezione politike, kao i zainteresovanih strana iz biznisa, bankarstva, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, institucija EU i medija ;

Da obezbedi platformu za izgradnju kapaciteta, učenje i razmenu iskustava i dobre prakse za one koji sprovode kohezionu politiku EU i upravljaju njenim finansijskim instrumentima;

Olakšati saradnju i umrežavanje između regiona i gradova;

Da se uključi u debatu o kohezionoj politici EU u širem kontekstu, uključujući nedavna istraživanja i stavove trećih zemalja i međunarodnih organizacija.

Ko može da učestvuje?

Evropska nedelja regiona i gradova i njeni događaji imaju za cilj da se uključe:

 • Evropski, nacionalni, regionalni i lokalni zvaničnici i stručnjaci u oblasti upravljanja i evaluacije programa kohezione politike;
 • Predstavnici privatnih kompanija, finansijskih institucija, evropskih i nacionalnih udruženja;
 • Članovi Evropskog komiteta regiona i Evropskog parlamenta, nacionalni, regionalni i lokalni političari, uključujući mlade izabrane političare (IEPs);
 • Akademici, istraživači, postdiplomski studenti i praktičari u oblasti evropske kohezione politike;
 • Članovi javnosti koji žele da izraze svoje stavove i doprinesu debati o budućnosti Evrope i svojih regiona i gradova;
 • Novinari evropskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija

Ekosaveti

Evropska nedelja regiona i gradova ima za cilj da postane događaj bez papira i plastike i da minimizira svoj uticaj na životnu sredinu.

U skladu sa šemom EU za ekološko upravljanje i reviziju, organizatori događaja i partneri se podstiču da koriste ekološki prihvatljive materijale pre i tokom događaja.

Važne adrese:

Vebsajt Evropske nedelje regiona i gradova:

https://europa.eu/regions-and-cities/

Evropski komitet regiona: EURegionsWeek@cor.europa.eu

DG REGIO: REGIO-EUREGIONSWEEK@ec.europa.eu