Evropska nedelja regiona i gradova - Kontakti

Za više informacija, kontaktirati sekretarijat Evropske nedelje regiona i gradova:

E-adresa: contact@euregionsweek.eu 

Takođe možete kontaktirati Službu za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO putem e-pošte: euintegracije@skgo.org