Godišnji kalendar

Septembar

Zrenjanin - Regionalna radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnica Srednjobanatskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“, koja će biti održana 4. septembra 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Srednjobanatskog upravnog okruga u Zrenjaninu (Trg slobode 10, sala 101).   

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

U prilogu Vam dostavljamo agendu radionice i prijavni formular. Molimo Vas da do utorka, 3. septembra, popunjen prijavni formular dostavite elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO, gospođu Mirjanu Komnenović, putem telefona 011/7357969, 064/8703327 ili putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlade Švajcarske.

Agenda.docx

Novi Sad - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Južnobačkog upravnog okruga pozivaju Vas na regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 9. septembra 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, ul. Narodnog fronta br. 10, Novi Sad.   

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je do petka, 6. septembra, popunjen prijavni formular dostavite elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Kontakt osoba za dodatne informacije je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović (mirjana.komnenovic@skgo.org).

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Novi Sad.docx

Srebrno jezero - Obuke „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“

Dve jednodnevne regionalne obuke na teme „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje se organizuju u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2 koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, biće održane utorak i sredu, 10. i 11. septembra, u Velikom Gradištu na Srebrnom jezeru, u hotelu Dinčić (Ulica Jezerskih zvezda bb)sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Obuke na ove dve važne teme namenjene su rukovodiocima organizacionih jedinica u vašoj gradskoj/opštinskoj upravi. Kako bi sve gradske opštine i JLS imale priliku da pohađaju ove obuke, molimo vas da u saradnji sa vašim kolegama odredite najviše dva rukovodioca OJ i prijavite ih za učešće na obukama.

Obuke se realizuju u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije, a izvodi ova dva programa obuke su u prilogu. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština polaznika potrebnih za uspešnu implementaciju procesa planiranja i zapošljavanja kao i procesa ocenjivanja službenika u LS.

Rok za prijavu je najkasnije do četvrtka, 6. septembra.

Pozivno pismo_Srebrno jezero.pdf

Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj.pdf

Planiranje i zaposljavanje zaposlenih.pdf

Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_1009_SJ.docx

Аgenda za ucesnike_Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj_1109_SЈ.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - SJ.doc

Odbor za urbanizam, stanovanje i izgradnju

Četvrta sednica Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju SKGO biće održana 10. septembra 2019. godine, u Beogradu, hotel Ekcelzior (Ulica Kneza Miloša 5), sa početkom u 11 časova.

Za sednicu je predviđen sledeći dnevni red:

  • Usvajanje zapisnika Treće sednice
  • Konsultacije se jedinicama lokalne samouprave u procesu izrade Nacionalne stambene strategije – predstavnici Ministarstva građevinarstva i infrastrukture
  • Izrada Akcionog plana Strategije integralnog održivog urbanog razvoja -  predstavnici Ministarstva građevinarstva i infrastrukture
  • Evropska nedelja mobilnosti  i Dan bez automobila u gradovima i opštinama
  • Uključivanje građana i lokalne zajednice u procesu izrade urbanističkog plana – primer dobre prakse „PDR za deo naselja Bački Monoštor“  - JKP „Prostor“ Sombor
  • Prezentacija platforme za monitoring teritorijalne atraktivnosti (TAMP) – predstavnici IAUS-a

Kontakt osoba: Klara Danilović, sekretarka Odbora (klara.danilovic@skgo.org).

Šabac - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Mačvanskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koja će biti održana 11. septembra 2019. godine, sa početkom u 10 časova, u  zgradi Zavoda za javno zdravlje Šabac (Ulica Jovana Cvijića br. 1, sala Zavoda).  

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je do ponedeljka, 9. septembra, potrebno je popunjen prijavni formular dostaviti elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO, gospođu Mirjanu Komnenović, putem telefona 011/7357969, 064/8703327 ili putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Sabac.docx

Kikinda - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Severnobanatskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 12. septembra 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u zgradi Severnobanatskog upravnog okruga (Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, sala 51)Kikindi   

Na radionici biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je do srede, 11. septembra na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO gospođu Mirjanu Komnenović putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Kikinda.docx

Niš - Regionalna radionica na temu međunarodne saradnje gradova i opština Republike Srbije

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje Regionalnu radionicu na temu međunarodne saradnje gradova i opština Republike Srbije, koja će biti održana 12. septembra 2019. godine, u Nišu, u hotelu „Tami Resicence“ (Durmitorska prilaz 1), sa početkom u 10:30 časova.

Skup organizuje SKGO u okviru programa „Podrška lokalnoj samoupravi na putu ka EU – Druga faza“u pertnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Asocijacijom opština i regiona Švedske (SALAR), kao i u saradnji sa Ambasadom Francuske u Beogradu.

Učesnicima radionice biće predstavljen postupak za uspostavljanje saradnje, modeli odluke i sporazuma o saradnji. Takođe, učesnici će moći da se upoznaju sa iskustvima i mogućnostima saradnje sa gradovima i opštinama iz Švedske i Francuske, kao i sa programima finansiranja ovakve vrste saradnje.

Rok za prijavu je najkasnije do 5. septembra, na adresu euintegracije@skgo.org.

2019-19-12 Pozivno pismo NIS.pdf

Agenda_Radionica_Partnerstva JLS_Niš.pdf

Kragujevac - Obuke „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“

Dve jednodnevne regionalne obuke na teme „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje se organizuju u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2 koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, biće održane u četvrtak i petak, 12. i 13. septembra, u Kragujevcu, hotel Kragujevac (Ulica Kralja Petra I broj 18), sa početkom u 10 časova.

Ovom prilikom obuke na ove dve važne teme namenjene su rukovodiocima organizacionih jedinica u vašoj gradskoj/opštinskoj upravi. Kako bi sve gradske opštine i JLS imale priliku da pohađaju ove obuke, molimo vas da u saradnji sa vašim nadređenima odredite najviše dva rukovodioca OJ i prijavite ih za učešće na obukama.

Obuke se realizuju u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije, a izvodi ova dva programa obuke su u prilogu. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština polaznika potrebnih za uspešnu implementaciju procesa planiranja i zapošljavanja kao i procesa ocenjivanja službenika u LS.

Rok za dostavljanje prijava je najkasnije do četvrtka, 6. septembra.

Pozivno pismo_Kragujevac.pdf

Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj.pdf

Planiranje i zaposljavanje zaposlenih.pdf

Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_1209_Kg.docx

Аgenda za ucesnike_Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj_1309_Kg.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - Кg.doc

Sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije i Odbora za komunalne delatnosti i energetiku

Zajednička sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije i Odbora za komunalne delatnosti i energetiku SKGO biće održana 16. septembra 2019. godine, u prostorijama SKGO (Ulica Makedonska 22, u sali na 8. spratu), sa početkom u 11 časova.

Osnovna tema sednice je Pregovaračka pozicija Srbije za Poglavlje 27, odnosno izazovi koje proces pridruživanja Evropskoj uniji stavlja pred gradove i opštine u Srbiji, u pogledu dostizanja standarda koje treba ispuniti u oblasti zaštite životne sredine.

Kroz proces izrade samog dokumenta prepoznati su prioritetni sektori u okviru oblasti zaštite životne sredina, sektor vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda i sektor upravljanja otpadom, za čije će unapređenje do nivoa evropskih standarda Srbija morati da uloži značajna finansijska sredstva, ali i unapredi kapacitete pre svega na nivou jedinica lokalne samouprave, u čijoj nadležnosti su pomenuti sektori. Iako će Srbija za usklađivanje u ovim sektorima tražiti odlaganje do maksimalno mogućeg roka, neophodno je napraviti višegodišnji plan ulaganja u objekte infrastrukture u sektorima vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda i upravljanja otpadom, koji moraju podržati svi nivoi vlasti, uz maksimalno korišćenje međunarodne investicione pomoći.

Predlog dnevnog reda.pdf

Sombor - Regionalna radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Republički zavod za socijalnu zaštitu, načelnik Zapadnobačkog upravnog okruga i načelnik Severnobačkog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 16. septembra 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Gradske uprave Grada Sombora, ul. Trg cara Uroša br. 1, sala 108.    

Na radionici biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu je do petka 13. septembra, elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO, gospođu Mirjanu Komnenović, putem telefona 011/7357969, 064/8703327 ili putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Sombor.docx

Prijavni formular - Sombor.doc

Čačak - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 9. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 16.9.2019. godine, u Čačku, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (Ulica Cara Dušana b.b.), sa početkom u 11 časova, za sledeće gradove i opštine: Užice, Sevojno, Bajina Bašta, Kosjerić, Požega, Čajetina, Arilje, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica, Ivanjica, Lučani, Gornji Milanovac, Čačak, Lajkovac, Mionica i Ljig.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx

Rаdiоnica pоvоdоm izrаdе Plаnа оdrživе urbаnе mоbilnоsti

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа – Sаvеz grаdоvа i оpštinа Srbiје, u sаrаdnji sа Sеkrеtаriјаtоm zа sаоbrаćај grаdskе uprаvе grаdа Bеоgrаdа i Rаdnim timоm zа izrаdu Plаnа оdrživе urbаnе mоbilnоsti Bеоgrаdа kоgа činе inžеnjеri Cеntrа zа plаnirаnjе urbаnоg rаzvоја - CЕP i CeS.TRA iz Bеоgrаdа, pоzivајu prеdstаvnikе Vаšе оpštinе/grаdа/grаdskе оpštinе nа rаdiоnicu о Plаnu оdrživе urbаnе mоbilnоsti Bеоgrаdа. Rаdiоnicа ćе biti оdržаnа u prоstоriјаmа SKGО u Bеоgrаdu, Маkеdоnskа 22, 8. sprаt, u utоrаk, 17. sеptеmbrа 2019. gоdinе sа pоčеtkоm u 11,00 čаsоvа.

Оvа rаdiоnicа оrgаnizuје sе u оkviru Еvrоpskе nеdеlје mоbilnоsti, mаnifеstаciје kоја sе pоd оkrilјеm Еvrоpskе kоmisiје оdržаvа svаkе gоdinе u pеriоdu оd 16. dо 22. sеptеmbrа i kоја imа zа cilј dаvаnjе prеdnоsti аltеrnаtivnim vidоvimа sаоbrаćаја u grаdu u оdnоsu nа аutоmоbilski sаоbrаćај kојi kоristi fоsilnа gоrivа.

Rok za prijavu učešća na radionici je  pеtak, 13. sеptеmbar 2019. gоdinе, a kontakt osoba je Klаra Dаnilоvić, šеfica Оdеlјеnjа zа urbаnizаm i stаnоvаnjе (klara.danilovic@skgo.org, 011/7357-906).

Pozivno pismo

Dnevni red

Trstenik - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 9. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 17.9.2019. godine, u Trsteniku, u Većnici Narodnog univerziteta (skupštinska sala), Kraljice Milice 16, sa početkom u 11 časova, za sledeće gradove i opštine: Kraljevo, Novi Pazar, Tutin, Raška, Vrnjačka Banja, Kruševac, Varvarin, Trstenik, Ćićevac, Aleksandrovac i Brus.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx

Kragujevac - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 9. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 18.9.2019. godine, u Kragujevcu, u Velikoj sali Skupštine grada Kragujevca (ul. Trg Slobode 3, sa početkom u 11 časova),  za sledeće gradove i opštine: Ćuprija, Paraćin, Despotovac, Kragujevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Batočina, Knić, Lapovo, Jagodina, Svilajnac i Rekovac.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx

Zrenjanin - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 9. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 19.9.2019. godine, u Zrenjaninu, u Gradskoj kući (skupštinska sala, Trg slobode 10, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Zrenjanin, Žitište, Nova Crnja, Novi Bečej, Sečanj, Kikinda, Plandište, Opovo, Kovačica, Alibunar, Vršac, Bela Crkva, Pančevo i Kovin.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx

Požarevac - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 9. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 23.9.2019. godine, u Požarevcu, Gradska uprava grada Požarevca (ul. Drinska 2, sala 107, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana, Požarevac, Kostolac, Veliko Gradište, Golubac, Malo Crniće, Žabari, Petrovac na Mlavi, Kučevo i Žagubica.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org).

Dnevni red.docx

Vrnjačka Banja - Obuka „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“

SKGO organizuje sedam regionalnih dvodnevnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati u utorak i sredu, 24. i 25. septembra u hotelu „Solaris Resort“, u Vrnjačkoj Banji, Cerska 10, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular na adresu igor.pucarevic@skgo.org do petka, 20. septembra u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije, Vaši saradnici se mogu obratiti Igoru Pucareviću, na naznačenu adresu.

Poziv na SKGO regionalnu akreditovanu obuku ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - VB - 24-25.9.2019.pdf

Nacrt agende SKGO obuke ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - VB - 24-25.09.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - VB - 24-25.09.2019.doc

Izvod iz Sektorskog programa - obuka o ADMINISTRATIVNOJ EFIKASNOSTI.pdf

Zrenjanin - Radionica "Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“

Regionalna radionica na temu „Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“ biti održana 24. septembra 2019, u Zrenjaninu, hotel Vojvodina, Trg Slobode 3-5, sa početkom u 11 časova.

Prvi deo radionice će dati prikaz propisa koji reguliše oblast turizma i ugostiteljstva i ovlašćenja kako republičkih turističkih inspektora, tako i ovlašćenja inspektora JLS. Drugi deo radionice će biti posvećen predstavljanju Priručnika o inspekcijskom nadzoru JLS u oblasti ugostiteljstva i turizma, kao i modelima sadržanim u okviru Priručnika. Posebno važan deo radionice će biti praktični primeri kroz koje će se ukazivati na situacije koji bi mogle da izazovu nedoumice u pogledu načina postupanja, kako bi se izbegla lutanja i eventualni problemi u vršenju inspekcijskog nadzora.

Cilj radionica je da se kroz prezentacije predavača i interakciju sa učesnicima olakša jedinicama lokalne samouprave da iskoriste zakonske mogućnosti i sprovedu nadležnosti u vezi sa inspekcijskim nadzorom u oblasti turizma i ugostiteljstva. Dodatno, radionice će biti prilika da se razjasne sve nejasnoće koje donose nova zakonska rešenja iz Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu.

Rok za prijavu je do 23.septembra 2019.g do 10 časova na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org.

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koju sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske. 

Pozivno pismo

Prijavni formular

Dnevni red skupa

Zlatibor - Regionalna radionica - Međunarodna saradnja gradova i opština RS

Stalna konferencija gradova i opština organizuje Regionalnu radionicu na temu međunarodne saradnje gradova i opština Republike Srbije, koja će biti održana 24. septembra 2019. godine, na Zlatiboru, u hotelu „Olimp“ (Miladina Pećinara 1), sa početkom u 11:00 časova.

Skup će biti organizovan programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, u partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Asocijacijom opština i regiona Švedske (SALAR), kao i u saradnji sa ambasadom Francuske u Beogradu.

Učesnicima radionice biće predstavljen postupak za uspostavljanje saradnje, modeli odluke i sporazuma o saradnji. Takođe, učesnici će moći da se upoznaju sa iskustvima i mogućnostima saradnje sa gradovima i opštinama iz Švedske i Francuske, kao i sa programima finansiranja ovakve vrste saradnje.

Rok za prijavu je najkasnije do 17. septembra, na adresu euintegracije@skgo.org.

Pozivno pismo

Dnevni red skupa

Zaječar - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 9. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 24.9.2019. godine, u Zaječaru (Skupštinska sala, Trg oslobođenja 1, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Zaječar, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Bor, Kladovo, Majdanpek i Negotin.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx

Predejane - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 9. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 25.9.2019. godine, u Predejanu (Motel Predejane, Ulica Omladinska bb, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Vranje, Vranjska Banja, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac, Preševo, Leskovac, Bojnik, Lebane, Medveđa, Vlasotince i Crna Trava.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx

Beograd - Radionica "Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“

Regionalna radionica na temu „Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“ biće održana 26. septembra 2019.g, u Beogradu, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, Makedonska 22, konferencijska sala na VIII spratu, sa početkom u 11 časova.

Prvi deo radionice će dati prikaz propisa koji reguliše oblast turizma i ugostiteljstva i ovlašćenja kako republičkih turističkih inspektora, tako i ovlašćenja inspektora JLS. Drugi deo radionice će biti posvećen predstavljanju Priručnika o inspekcijskom nadzoru JLS u oblasti ugostiteljstva i turizma, kao i modelima sadržanim u okviru Priručnika. Posebno važan deo radionice će biti praktični primeri kroz koje će se ukazivati na situacije koji bi mogle da izazovu nedoumice u pogledu načina postupanja, kako bi se izbegla lutanja i eventualni problemi u vršenju inspekcijskog nadzora.

Cilj radionica je da se kroz prezentacije predavača i interakciju sa učesnicima olakša jedinicama lokalne samouprave da iskoriste zakonske mogućnosti i sprovedu nadležnosti u vezi sa inspekcijskim nadzorom u oblasti turizma i ugostiteljstva. Dodatno, radionice će biti prilika da se razjasne sve nejasnoće koje donose nova zakonska rešenja iz Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu.

Rok za prijavu je do 25.septembra 2019.g do 10 časova na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org.

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koju sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske. 

Pozivno pismo

Prijavni formular

Dnevni red skupa

Niš - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 9. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 26.9.2019. godine, u Nišu (Velika sala Skupštine grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Niš, Medijana, Palilula – Niš, Pantelej, Crveni Krst, Niška Banja, Aleksinac, Svrljig, Merošina, Ražanj, Doljevac, Gadžin Han, Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa, Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx

Sremska MItrovica - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 9. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 30.9.2019. godine, u Sremskoj Mitrovici (Velika sala gradske kuće, Svetog Dimitrija 13, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Sremska Mitrovica, Šid, Valjevo, Šabac, Bogatić, Loznica, Vladimirci, Koceljeva, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija, Osečina i Ub.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx

Sastanak povodom početka e-obuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Inicijalni jednodnevni sastanak za učesnike e-obuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“ biće organizovan povodom početka e-obuke na kojoj će dobiti osnovne informacije o programu obuke, mentorima i načinu rada korišćenja SKGO platforme za učenje na daljinu. 

Skup će biti održan u Beogradu u utorak, 1. oktobra, sa početkom u 11 časova u hotelu „M“, Bulevar oslobođenja 56a. 

Prijavljenim učesnicima će agenda biti blagovremeno poslata. SKGO ne refundira putne troškove učesnika skupa.

Više o e-obuci >>>

Beograd - Obuka „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“

SKGO organizuje sedam regionalnih dvodnevnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati u utorak i sredu, 1. i 2. oktobra u „Hotelu M“, u Beogradu, Bulevar oslobođenja, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu igor.pucarevic@skgo.org do petka, 27. septembra u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije, sve dodatne informacije će dati Igor Pucarević, koordinator projektne komponente, putem mejla na prethodno pomenutu adresu ili pozivom na 064/870-3318.

Izvod iz Sektorskog programa - obuka o ADMINISTRATIVNOJ EFIKASNOSTI.pdf

Poziv na SKGO regionalnu akreditovanu obuku ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - BG - 1-2.10.2019.pdf

Nacrt agende SKGO obuke ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - BG - 1-2.10.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - BG - 1-2.10.2019.doc

Novi Sad - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 9. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 1.10.2019. godine, u Novom Sadu (Skupština grada, Plava sala, Ulica Žarka Zrenjanina 2, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Novi Sad, Bač, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Vrbas, Srbobran, Temerin, Sremski Karlovci, Inđija, Irig, Ruma, Stara Pazova, Pećinci, Bačka Palanka, Titel i Žabalj.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx

Oktobar

Subotica - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 9. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 4.10.2019. godine, u Subotici (Gradska kuća Subotica, Trg slobode 1, Velika većnica, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš, Sombor, Apatin, Odžaci, Kula, Čoka, Novi Kneževac, Kanjiža, Senta i Ada.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx

Beograd - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 9. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 15.10.2019. godine, u Beogradu (Gradska uprava, Trg Nikole Pašića 6, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Beograd, Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara, Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx