Godišnji kalendar

Februar

Kraljevo - Podrška jedinicama lokalne samouprave u realizaciji lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2020. godini

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalnom službom za zapošljavanje, organizuje regionalni sastanak

“Podrška jedinicama lokalne samouprave u realizaciji lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2020. godini”. Sastanak će biti održan 4. februara u Kraljevu, hotel Turist (Ulica Trg srpskih ratnika 1), sa početkom u 11 časova. Ova aktivnost je deo projekta “Institucionalna podrška SKGO – faza 3, koji podržava Vlada Švajcarske.

Na sastanku će biti predstavljen Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu, mere aktivne politike zapošljavanja koje se u 2020. godini mogu realizovati udruživanjem sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje i jedinica lokalne samouprave, zatim analitički servis JLS koji se nalazi na veb sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike kao značajan alat za dobijanje relevantnih podataka za planiranje javnih politika na nivou JLS.

Moguće je učešće jednog predstavnika jedinice lokalne samouprave, a rok za potvrdu učešća je do četvrtka 30. januara 2020. godine, elektronskim putem na adresu programizaposljavanjaipreduzetnistva@nsz.gov.rs 

Pozivno pismo Kraljevo.pdf

Аgenda - 04.02.2020. Kraljevo.docx

Subotica - Radionica "Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi“ u periodu 12 – 13. februar 2020. godine u Subotici, u Hotelu “Galleria” (Matije Korvina 17), sa početkom u 10:00 časova.  

Cilj organizovanja obuke je osposobljavanje zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama da prepoznaju potencijalne projekte iz oblasti javno - privatnog partnerstva (JPP) kao i da razumeju elemente i faze u izradi predloga projekta JPP.

Teme o kojima će se govoriti su:

 • · pojam JPP, zakonodavni i institucionalni okvir;
 • · efekti JPP i njegova uloga u finansiranju LER-a;
 • · obrazloženje potreba za ulazak u JPP, pojašnjenje prava i obaveza obe strane ali i mogućih rizika tokom trajanja projekta;
 • · proces izrade predloga projekta – cilj, aktivnosti i elementi;
 • · pojašnjenje procedura za izbor privatnog partnera i sprovođenje, nadzor i evaluacija projekta JPP.

S obzirom na značaj Zakona o javnim nabavkama i za sprovođenje javno-privatnog partnerstva, deo sesija će biti posvećen i ovoj temi.

Obuka je namenjena rukovodiocima organizacionih jedinica i službenicima za javne nabavke u gradovima i opštinama, zatim zaposlenima na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja, kao i načelnicima opštinskih/gradskih uprava. 

Učesnici koji uspešno završe obuku će dobiti sertifikat o uspešno završenom programu.

Napominjemo da su troškovi održavanja obuke (predavanja, ručak, kafe pauze) pokriveni iz projektnih sredstava, osim troškova prevoza i smeštaja učesnika. 

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u slučaju većeg interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku potrebno je poslati popunjeni prijavni formular na elektronsku adresu anita.popovic@skgo.org najkasnije do ponedeljka 10. februara 2020. godine u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) 

Za sve dodatne informacije Vaši saradnici mogu kontaktirati Anitu Popović, stručnu saradnicu za lokalni ekonomski razvoj (kontakt telefon 064/8703378 i e-mail: anita.popovic@skgo.org).

Obuka se sprovodi u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u  Srbiji na putu ka EU - Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.

Pozivno pismo

Dnevni red

Prijavni formular

Izvod iz sektorskog programa obuka JPP


Užice - Konferencija "Lokalizacija ciljeva održivog razvoja - sprovođenje Agende 2030"

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Stalna konferencija gradova i opština i projekat Nemačke razvojne saradnje „Reforma javnih finansija – finansiranje Agende 2030“ koji implementira GIZ, pozivaju Vas na regionalni skup ,,Lokalizacija ciljeva održivog razvoja – sprovođenje Agende 2030’’ koji će biti održan održati u sredu, 12. februara 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Svečanoj sali Gradske kuće u Užicu (Dimitrija Tucovića 52).  

Na skupu će biti reči o Agendi Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine, primeni Ciljeva održivog razvoja na nivou jedinica lokalne samouprave kroz njihovo povezivanje sa lokalnim strategijama i planskim dokumentima, praćenju indikatora i važnosti izveštavanja. Od lokalnih vlasti se očekuje da uključe sve relevantne subjekte (privredne, civilni sektor, akademsku zajednicu) u realizaciji Ciljeva održivog razvoja. U drugom delu skupa govoriće se o značaju i načinima saradnje i umrežavanja u dostizanju dometa Agende 2030 u Republici Srbiji. 

Dnevni red skupa


Beograd - Sastanak Mreže SKGO za poljoprivredu i ruralni razvoj

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj koji će biti održan u sredu, 12. februara 2020. godine, u hotelu „M“ (Bulevar Oslobođenja 56a) u Beogradu, sa početkom u 11 časova. Ovaj događaj je finansijski podržala Vlada Švajcarske, u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“.

Kako su sada jedinice lokalne samouprave u fazi pripreme novih lokalnih programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, ovaj sastanak je posebno važan, jer će na sastanku biti reči o izmeni Pravilnika, kao i o Platformi za unošenje Programa. Pored toga, pričaćemo i o IPARD 2 Odboru i diskusiji sa poslednjeg sastanka. Biće vam predstavljen izveštaj Ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava za 2018. godinu, ali biti održana i radionica na kojoj bi diskutovali o izazovima i predlozima za unapređenje ruralnih područja.

Rok za prijavu učešća je do petka, 7. februara 2020, do kraja radnog vremena, elektronskim putem na adresu: sladjana.grujic@skgo.org

Dnevni red

Prijavni formular

Beograd - Mreža za romska pitanja SKGO

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje osmi sastanak Mreže za romska pitanja koji će biti održan u petak 21. februara 2020. godine, u hotelu M u Beogradu (Ulica Bulevar Oslobodjenja 56a), sa početkom u 11 časova.

Fokus sastanka biće na predstavljanju tekućih projekata za podršku lokalnim samoupravama u oblasti inkluzije Roma i Romkinja, kao i razmeni znanja i iskustava.

Rok za prijavu učešća je do srede 19.02 2020.godine, na sledeću elektronsku adresu: danijela.pocuca@skgo.org.

Dnevni red 8 sastanak Mreze 21.02.2020 final.pdf

Beograd - Sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj

Stalna konferencija gradova i opština organizuje sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj, 26. februara 2020. godine u hotelu „M“, Bulevar Oslobođenja 56a, sa početkom u 11 časova.

Teme sastanka će biti:

 • Mesto i uloga lokalnih samouprava u razvoju turizma, najava CIS-a;
 • Zakonodavni okviru u delu poverenih poslova predviđenih Zakonom o turizmu i Zakonom o ugostiteljstvu(po prvi put će biti predstavljen Pravilnik o izradi Programa razvoja turizma kao dokumenta koji izrađuju lokalne samouprave, zatim Pravilnici kojima se uređuje evidentiranje u nekategorisanim objektima, objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva kao povereni poslovi JLS;
 • Inspekcijski nadzor na lokalnom nivou – e – inspektor;
 • U susret pozivu za meru 7 IPARD 2 programa – ruralni turizam.

Rok za prijavu je najkasnije do 25. februara do 10 časova na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

26.2. Agenda Mreza za lokalni ekonomski razvoj.docx

Prij.formMreza26.doc

Beograd - Obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27. februara do 10. aprila 2020. godine organizuje regionalnu dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). On je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje od 1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba koje su počele da se primenjuju nakon stupanja na snagu Zakona.

Cilj ove obuke je da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje postupaka bez nepravilnosti.

Obuka u Beogradu biće održana 27. i 28. februara 2020. godine, u hotelu "Envoy Conference" (Ulica Gospodar Jevremova 47), u skladu sa priloženom agendom. 

S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci limitiran, SKGO zadržava pravo u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, najkasnije do roka naznačenog u Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine, i to u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ružici Aranđelović Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na prethodni mejl.                                                                                                                                         

Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Agenda - SKGO obuka _ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi, 27-28.02.2020.pdf

Prijavni formular_ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi_27-28.02.2020_.doc

Užice/Zlatibor - Radionica "Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije organizuje dvodnevnu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi“ u periodu 27 – 28. februar 2020. godine na Zlatiboru u Hotelu “Mona”, Miladina Pećinara 26, sa početkom u 10:00 časova.  Obuka se sprovodi u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza“, koju podržava Vlada Švedske.

Cilj obuke je osposobljavanje zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama da prepoznaju potencijalne projekte iz oblasti javno - privatnog partnerstva (JPP) kao i da razumeju elemente i faze u izradi predloga projekta JPP.

Teme o kojima će se govoriti su:

 • · pojam JPP, zakonodavni i institucionalni okvir;
 • · efekti JPP i njegova uloga u finansiranju LER-a;
 • · obrazloženje potreba za ulazak u JPP, pojašnjenje prava i obaveza obe strane ali i mogućih rizika tokom trajanja projekta;
 • · proces izrade predloga projekta – cilj, aktivnosti i elementi;
 • · pojašnjenje procedura za izbor privatnog partnera i sprovođenje, nadzor i evaluacija projekta JPP.

Obuka je namenjena rukovodiocima organizacionih jedinica i službenicima za javne nabavke u gradovima i opštinama, zatim zaposlenima na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja, kao i načelnicima opštinskih/gradskih uprava. 

Učesnici koji uspešno završe obuku će dobiti sertifikat o uspešno završenom programu.

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u slučaju većeg interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga na elektronsku adresu anita.popovic@skgo.org najkasnije do ponedeljka 25. februara 2020. godine u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) 

Za sve dodatne informacije kontaktirati Anitu Popović, stručnu saradnicu za lokalni ekonomski razvoj (kontakt telefon 064/8703378 i e-mail: anita.popovic@skgo.org).

Pozivno pismo

Dnevni red

Prijavni formular

Izvod iz sektorskog programa obuka JPP u LS

Beograd - Seminar "U susret lokalnim izborima 2020“

SKGO organizuje seminar „U susret lokalnim izborima 2020“, koji će biti održan u petak, 28. februara, u Beogradu (Sava Centar, ulica Milentija Popovića 9), sa početkom u 11:00 časova. Seminar je namenjen sekretarima izbornih komisija u LS i njihovim zamenicima i ima za cilj da učesnicima obezbedi bolje razumevanje izbornog procesa, kao i sam proces u svim njegovim segmentima.

U prilogu Vam dostavljamo Program seminara i prijavni formular.

Molimo vas da učešće predstavnika Vašeg grada/opštine, potvrdite dostavljanjem popunjenog formulara na mejl milos.mucok@skgo.org najkasnije do utorka, 25. februara 2020. godine.

POZIVNO PISMO.pdf

Dnevni red.pdf

Prijavni formular.docx

Mart

Novi Sad - Obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27.  februara do 10. aprila 2020. godine organizuje regionalnu dvodnevnu  obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu: „Javne  nabavke u lokalnoj samoupravi“.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu,  koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine  donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). On  je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje od  1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba koje su počele da se  primenjuju nakon stupanja na snagu Zakona.

Cilj ove obuke je da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS  blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za  efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje  postupaka bez nepravilnosti.

Obuka u Novom Sadu biće održana 5. i 6. marta 2020. godine, u hotelu “Sheraton” (Ulica Polgar Andraša 1), sa početkom u 09:30 časova

S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci  limitiran, SKGO zadržava pravo u slučaju većeg interesovanja i broja  prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu  će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i  troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, najkasnije do roka naznačenog u Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine, i to u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ružici Aranđelović  Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na prethodni mejl.                                                                                                                                           

Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog  upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa  „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog  upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi  Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu  sa SKGO.

Pozivno pismo regionalne obuke_ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi, Novi Sad, 5-6.03.2020..pdf

Agenda - SKGO obuka _ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi, 5-6.03.2020.pdf

Prijavni formular_ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi_5-6.3.2020. Novi Sad.doc

Kragujevac - Sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima

Sedmi sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima održaće se u Hotelu Kragujevac u Kragujevcu ( Ulica Kralja Petra I br. 18), u četvrtak i petak, 5. i 6. marta 2020. godine. 

Jedna od tema prvog dana sastanka biće predstavljanje mogućnosti uvođenja okvira kompetencija na lokalnom nivou, kao i radionica namenjenih službenicima za ULjR u okviru projekta „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“, a nakon toga biće održana prezentacija na temu zaštite podataka o ličnosti iz perspektive Zakona o zaposlenima u AP i JLS. Drugog dana sastanka, radionicu na temu „Uloga HR menadžera u novoj metodologiji primene stečenog znanja i veština u praksi” održaće predstavnici Nacionalne akademije za javnu upravu a takođe će govoriti o izazovima u primeni metodologije za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem. Ostatak drugog dana biće rezervisan za otvoreni panel na temu stručnog usavršavanja u JLS, na kome će govoriti predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i predstavnici drugih relevantnih institucija.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do ponedeljka 2. marta, na elektronsku adresu milos.mucok@skgo.org

Ovu aktivnost se realizuje u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - faza 2“, koji sprovodi SKGO u saradnji sa u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope, a finansiraju Evropska unija i Savet Evrope.

Pozivno pismo 7. sastanak mreze.pdf

Аgenda za 7. sastanak mreze za ULJR - nacrt.pdf

Prijavni formular sedmi sastanak mreže za ULJR.docx


Subotica - Obuka „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu obuku „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“ u Subotici, 9. i 10. marta 2020. godine u Gradskoj kući (plava sala, Trg Slobode 1).  

Učešće mogu prijaviti zaposleni u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem javnom imovinom i vođenjem evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, kao i predstavnici javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je grad/opština osnivač.

Imajući u vidu da je u pitanju zvanična, akreditovana obuka, predviđeno je da svi učesnici koji uspešno prođu obuku dobiju sertifikat.

U prilogu: dnevni red obuke, prijavni formular kao i izvod o akreditovanim obukama iz Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Marku Tešiću, savetniku za javnu svojinu elektronskim putem na marko.tesic@skgo.org.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru programa Exchange 5. Program finansira Evropska unija, sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština – Savezom gradova i opština Srbije.

Subotica.pdf

AGENDA UI SU.docx

Prijavni formular UI Subotica.doc

Izvod iz opsteg programa.docx


Novi Sad -Obuka „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu obuku „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“ u Novom Sadu, 11. i 12. marta 2020. godine, u zgradi Skupštine grada Novog Sada (Ulica Žarka Zrenjanina 2).

Učešće mogu prijaviti zaposleni u lokalnoj samoupravi koji se bave  upravljanjem javnom imovinom i vođenjem evidencije nepokretnosti u  javnoj svojini, kao i predstavnici javnih preduzeća, ustanova i  organizacija čiji je grad/opština osnivač.

Imajući u vidu da je u pitanju zvanična, akreditovana obuka,  predviđeno je da svi učesnici koji uspešno prođu obuku dobiju  sertifikat.

U prilogu: dnevni red obuke, prijavni formular kao i izvod o  akreditovanim obukama iz Sektorskog programa kontinuiranog stručnog  usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Marku Tešiću, savetniku za javnu svojinu elektronskim putem na marko.tesic@skgo.org.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru programa Exchange 5. Program  finansira Evropska unija, sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština –  Savezom gradova i opština Srbije.

Novi Sad.pdf

AGENDA UI NS.docx

Prijavni formular UI NS.doc

Izvod iz opsteg programa.docx

Subotica - Obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27. februara do 10. aprila 2020. godine organizuje regionalnu dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Javne  nabavke u lokalnoj samoupravi“.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru   Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine   donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). On   je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje  od  1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba koje su počele da se   primenjuju nakon stupanja na snagu Zakona.

Cilj ove obuke je da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje postupaka bez nepravilnosti.

Obuka u Subotici biće održana 12. i 13. marta 2020. godine, u hotelu “Galerija” (Ulica Matije Korvina 17), sa početkom u 09:30 časova.

S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci   limitiran, SKGO zadržava pravo u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, najkasnije do roka naznačenog u Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine, i to u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ružici Aranđelović   Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na prethodni mejl.                                                                                                                                             

Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog   upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa   „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog   upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u  partnerstvu  sa SKGO.

Pozivno pismo za SKGO regionalne obuke - Javne nabavke u lokalnoj samoupravi - SUBOTICA - 12-13.3.2020.pdf

Agenda - SKGO obuka _ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi - SU - 12-13.03.2020.pdf

Prijavni formular_ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi - SU - 12-13.03.2020.doc

Izvod iz Opsteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2020. godinu (1).pdf

Niš - Obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27.   februara do 10. aprila 2020. godine organizuje regionalnu dvodnevnu   obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu:  „Javne  nabavke u lokalnoj samoupravi“.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru   Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu,  koji je deo Opšteg   programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.   godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine   donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). On   je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje  od  1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba koje su počele da se   primenjuju nakon stupanja na snagu Zakona.

Cilj ove obuke je da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS   blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za   efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje   postupaka bez nepravilnosti.

Obuka u Nišu biće održana 26. i 27. marta 2020. godine, a mesto održavanja biće naknadno određeno. 

S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci   limitiran, SKGO zadržava pravo u slučaju većeg interesovanja i broja   prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu   će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i   troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, najkasnije do roka naznačenog u Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine, i to u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ružici Aranđelović   Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na prethodni mejl.                                                                                                                                             

Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog   upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa   „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog   upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi   Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u  partnerstvu  sa SKGO.

April

Vrnjačka Banja - Obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27.   februara do 10. aprila 2020. godine organizuje regionalnu dvodnevnu   obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu:  „Javne  nabavke u lokalnoj samoupravi“.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru   Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu,  koji je deo Opšteg   programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.   godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine   donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). On   je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje  od  1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba koje su počele da se   primenjuju nakon stupanja na snagu Zakona.

Cilj ove obuke je da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS   blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za   efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje   postupaka bez nepravilnosti.

Obuka u Vrnjačkoj Banji biće održana 2. i 3. aprila 2020. godine, a mesto održavanja biće naknadno određeno. 

S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci   limitiran, SKGO zadržava pravo u slučaju većeg interesovanja i broja   prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu   će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i   troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, najkasnije do roka naznačenog u Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine, i to u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ružici Aranđelović   Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na prethodni mejl.                                                                                                                                             

Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog   upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa   „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog   upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi   Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u  partnerstvu  sa SKGO.

Užice/Zlatibor - Obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27.   februara do 10. aprila 2020. godine organizuje regionalnu dvodnevnu   obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu:  „Javne  nabavke u lokalnoj samoupravi“.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru   Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu,  koji je deo Opšteg   programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.   godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine   donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). On   je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje  od  1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba koje su počele da se   primenjuju nakon stupanja na snagu Zakona.

Cilj ove obuke je da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS   blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za   efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje   postupaka bez nepravilnosti.

Obuka u Užicu/Zlatibor biće održana 9. i 10. aprila 2020. godine, a mesto održavanja biće naknadno određeno. 

S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci   limitiran, SKGO zadržava pravo u slučaju većeg interesovanja i broja   prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu   će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i   troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, najkasnije do roka naznačenog u Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine, i to u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ružici Aranđelović   Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na prethodni mejl.                                                                                                                                             

Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog   upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa   „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog   upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi   Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u  partnerstvu  sa SKGO.