Godišnji kalendar

Maj

Sastanak o realizaciji projekta “Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou”

Stalna konferencija gradova i opština organizuje zajednički sastanak 11 opština i gradova sa kojima sarađuje kroz projekat “Unapređenje kvaliteta I efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou”. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje kroz projekat “Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj Uniji”, a koji sprovodi GIZ.

Sastanak će biti održan u onlajn formatu, 26.4.2023. godine sa početkom u 11h, uz učešće predstavnika Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i GIZ-a. Link za sastanak je https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldu-hpz4vE9Eq9wGrmeoETcWSyhWMFtyN

Sastanak organizujemo radi razmene iskustava, ideja i predloga koje su se razvile tokom realizacije projekta, sa ciljem da svaka od opština i gradova sa kojima sarađujemo predstavi neki od aspekata rada na uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta.

Gradovi i opštine koje učestvuju na projektu su: Bečej, Vrbas, Bački Petrovac, Plandište, Rača, Kragujevac, Požarevac, Leskovac, Medveđa, Užice i Lajkovac.


Beograd - Obuka o upravljanju projektnim ciklusom i izvorima finansiranja projekata

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 15. i 16. maja 2023. godine, u prostorijama SKGO u Beogradu (Ulica Makedonska 22), sa početkom u 10 časova, organizuje akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata“

Link za prijavu https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=ca5471a45e678191940d35485c982d85bc59e8f1f8405ad9228b24ee99c29ea8

Imajući u vidu da je broj polaznika obuka ograničen, lokalne samouprave mogu prijaviti maksimalno dva učesnika.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske. 

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Više informacija >>>

Agenda - SKGO - Projektni ciklus i izvori finansiranja 15-16.05.2023.docx

Vranje - Radionica o programiranju i budžetiranju programa javnog zdravlja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 16. maja u Vranju (hotel „Ponte Bianko“, ul. Branislava Nušića 2) organizuje regionalnu radionicu na temu programiranja i budžetiranja  programa javnog zdravlja na nivou lokalne samouprave. Radionica je namenjena predstavnicima lokalnih samouprava, saveta za zdravlje, Zavoda/Instituta za javno zdravlje, kao i svim akterima javnog zdravlja na lokalnom nivou koji mogu biti korisnici budžeta za ovu namenu.

Rok za prijavu je najkasnije do 15.  maja, putem linka https://forms.office.com/e/Xh8YahrPRs

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Agenda programiranje JZ.pdf

Merošina - Radionica o programiranju i budžetiranju programa javnog zdravlja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 17. maja u Merošini (Oblačinsko jezero, SP Resort) organizuje regionalnu  radionicu na temu programiranja i budžetiranja  programa javnog zdravlja  na nivou lokalne samouprave. Radionica je namenjena predstavnicima  lokalnih samouprava, saveta za zdravlje, Zavoda/Instituta za javno  zdravlje, kao i svim akterima javnog zdravlja na lokalnom nivou koji  mogu biti korisnici budžeta za ovu namenu.

Rok za prijavu je najkasnije do 15.  maja, putem linka https://forms.office.com/e/LAb06T4uN2

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Agenda programiranje JZ.pdf

Vrnjačka Banja - Dodela godišnje nagrade za najbolje opštinske/gradske uprave u primeni principa dobrog upravljanja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština organizuje svečanu ceremoniju dodele Godišnje nagrade za najbolje opštinske/gradske uprave u primeni principa dobrog upravljanja.

Svečana ceremonija biće održana u sredu, 17. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji (Cepter Hotel, ulica Vrnjačka 12 ), sa početkom u 12 časova.

Prisutnima će se obratiti Aleksandar Martinović, ministar državne uprave i lokalne samouprave i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO, kao i predstavnici Kragujevca, Sokobanje, Vranja i Vrnjačke Banje, lokalnih samouprava koje su nagrađene za primere dobre praske u četiri oblasti: Efikasnost i delotvornost, Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, Odgovornost i vladavina prava i Ravnopravnost i antidiskriminacija.

Kraljevo - Obuka o upravljanju projektnim ciklusom i izvorima finansiranja projekata

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 17. i 18. maja 2023. godine u Kraljevu (hotel Turist, Trg Starih ratnika 1), sa početkom u 10.30. časova, organizuje akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne  samouprave na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata“

Link za prijavu https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=e6a586e7f3cfcce83ad9ded7330df00359be436f86ed4926ab6784fbe70763f2

Imajući u vidu da je broj polaznika obuka ograničen, lokalne samouprave mogu prijaviti maksimalno dva učesnika.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske. 

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Više informacija >>>

Agenda Projektni ciklus i izvori finansiranja.docx

Lučani - Radionica o programiranju i budžetiranju programa javnog zdravlja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 18. maja u Lučanima (Guča, zgrada Načelstva, trg Republike bb) organizuje regionalnu  radionicu na temu programiranja i budžetiranja  programa javnog zdravlja  na nivou lokalne samouprave. Radionica je namenjena predstavnicima  lokalnih samouprava, saveta za zdravlje, Zavoda/Instituta za javno  zdravlje, kao i svim akterima javnog zdravlja na lokalnom nivou koji  mogu biti korisnici budžeta za ovu namenu.

Rok za prijavu je najkasnije do 15.  maja, putem linka https://forms.office.com/e/Mjf43mSj2R.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Agenda programiranje JZ.pdf

Vrnjačka Banja - Radionica "Korišćenje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema LPA"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program reforme poreza  na imovinu – Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana – MED  III, organizuju prvi ciklus radionica namenjenih  izgradnji kapaciteta lokalnih poreskih administracija za 2023. godinu na  temu „Korišćenje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema LPA“.

Radionice su organizovane regionalno, u skladu sa predlogom grupisanja LS koji se nalazi u Prilogu 1.

Prva radionica biće održana u Vrnjačkoj Banji, u četvrtak 18.05.2023. godine, sa početkom u 10 časova.

Rok za prijavu učešća na radionicama je do utorka 16. maja do 14 časova, putem linka https://forms.office.com/e/dbhGSd4fBt.

Kontakt osobe za sva dodatna pitanja i pojašnjenja su bojana.prastalo@skgo.org i Jelena.Holcinger@helvetas.org.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Prilog 1 Okvirni raspored radionica i grupisanje LS.pdf

Agenda za cesnike MED SKGO 2023..pdf

Kragujevac - Radionica „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  19. maja 2023. godine u hotelu Kragujevac (Kralja Petra 18) u Kragujevcu, sa početkom u 10 časova, organizuje jednodnevnu regionalnu radionicu na temu: „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“. Radionice se realizuju u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

VIŠE INFORMACIJA

Vrnjačka Banja - Radionica "Korišćenje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema LPA"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program reforme poreza   na imovinu – Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana – MED   III, organizuju prvi ciklus radionica namenjenih   izgradnji kapaciteta lokalnih poreskih administracija za 2023. godinu  na  temu „Korišćenje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema LPA“.

Radionice su organizovane regionalno, u skladu sa predlogom grupisanja LS koji se nalazi u Prilogu 1.

Druga radionica biće održana u Vrnjačkoj Banji, u četvrtak 19.05.2023. godine, sa početkom u 10 časova.

Rok za prijavu učešća na radionicama je do utorka 16. maja do 14 časova, putem linka https://forms.office.com/e/dbhGSd4fBt.

Kontakt osobe za sva dodatna pitanja i pojašnjenja su bojana.prastalo@skgo.org i Jelena.Holcinger@helvetas.org.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Prilog 1 Okvirni raspored radionica i grupisanje LS.pdf

Agenda za cesnike MED SKGO 2023..pdf

Vebinar - Rad na portalu eTurista

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje vebinar "Rad na portalu eTurista", u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Vebinar će biti organizovan 19. maja 2023, sa početkom u 11 časova. Prijave se vrše na linku https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUod--prT0jH9VrgRcIRbNQBwxmdQo1uGYK do srede, 17. maja 2023. 

VIŠE INFORMACIJA

Beograd - Sastanak Mreže načelnika uprava gradova, opština i gradskih opština

Stalna konferencija gradova i opština organizuje sastanak Mreže načelnika uprava gradova, opština i gradskih opština, koji će biti održan u Beogradu, 19. maja 2023. godine, u Hotelu M (Bulevar oslobođenja 56a), sa početkom u 11 časova.

U uvodnom delu učesnicima će se obratiti predstavnik Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, GIZ-a i zamenik generalnog sekretara za zastupanje.

Ovom prilikom biće predstavljeni rezultati projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou“, koji sprovodi SKGO uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje, a kroz projekat „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, koji implementira GIZ.

Rok za prijavu je najkasnije do srede, 17. maja 2023. godine, putem linka: https://forms.office.com/e/XCJ7zQdMGR

Agenda_Mreza nacelnika 19.5..docx


Niš - Radionica „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  23. maja 2023. godine u hotelu Ambasador (Trg kralja Milana bb) u Nišu, sa početkom u 10 časova, organizuje jednodnevnu regionalnu radionicu na temu: „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“. Radionice se realizuju u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu  samoupravu“, koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

VIŠE INFORMACIJA

Vebinar - Rad na portalu eTurista

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje vebinar "Rad na portalu eTurista", u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu  samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Vebinar će biti organizovan 23. maja 2023, sa početkom u 11 časova. Prijave se vrše na linku https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcocOmvrD4tHNFcm1ArfBok5NCnCHROf1Xg do ponedeljka, 22. maja 2023. 

VIŠE INFORMACIJA

Fruška gora - Radionica o programiranju i budžetiranju programa javnog zdravlja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 24. maja na Fruškoj gori (hotel „Norcev“, put Partizanskog odreda bb), organizuje regionalnu  radionicu na temu programiranja i budžetiranja  programa javnog zdravlja  na nivou lokalne samouprave. Radionica je namenjena predstavnicima  lokalnih samouprava, saveta za zdravlje, Zavoda/Instituta za javno  zdravlje, kao i svim akterima javnog zdravlja na lokalnom nivou koji  mogu biti korisnici budžeta za ovu namenu.

Rok za prijavu je najkasnije do 22. maja, putem linka https://forms.office.com/e/Ux3ncrcMeZ.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Agenda programiranje JZ.pdf

Beograd - Mreža za romska pitanja SKGO

Valjevo - Radionica o programiranju i budžetiranju programa javnog zdravlja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 25. maja u Valjevu (hotel „In Park Villa“, Majora Ilića 74) organizuje regionalnu radionicu na temu programiranja i budžetiranja  programa javnog zdravlja na nivou lokalne samouprave. Radionica je namenjena predstavnicima lokalnih samouprava, saveta za zdravlje, Zavoda/Instituta za javno zdravlje, kao i svim akterima javnog zdravlja na lokalnom nivou koji mogu biti korisnici budžeta za ovu namenu.

Rok za prijavu je najkasnije do 22. maja, putem linka https://forms.office.com/e/4ND7PBMRVv

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Agenda programiranje JZ.pdf

Niš – Sednica Odbora za ekonomski razvoj SKGO

Treća sednica Odbora za ekonomski razvoj biće održana 25. maja, u prostorijama Naučno tehnološkog parka Niš, Aleksandra Medvedeva bb, Niš, sa početkom u 11 časova.

Koncept agende je rezultat inicijative koja je pokrenuta na prethodnoj sednici Odbora da se na sastancima uvrste teme poput inovacija, pametne specijalizacije, digitalne transformacije, podrške startapovima, tehnološkom razvoju i sl.

Rok za potvrdu učešća je do 18. maja 2023. godine. Skup će biti održan u hibridnoj varijanti, tako da će članovi Odbora koji nisu u prilici da dođu u Niš, imati mogućnost da sastanak prate putem ZOOM aplikacije.  

Predlog Agende_Odbor za ekonomski razvoj.docx

Beograd - Radionica "Korišćenje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema LPA"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program reforme poreza   na imovinu – Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana – MED   III, organizuju prvi ciklus radionica namenjenih   izgradnji kapaciteta lokalnih poreskih administracija za 2023. godinu  na  temu „Korišćenje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema LPA“.

Radionice su organizovane regionalno, u skladu sa predlogom grupisanja LS koji se nalazi u Prilogu 1.

Treća radionica biće održana u Beogradu, u četvrtak 25.05.2023. godine, sa početkom u 10 časova.

Rok za prijavu učešća na radionicama je do utorka 16. maja do 14 časova, putem linka https://forms.office.com/e/dbhGSd4fBt.

Kontakt osobe za sva dodatna pitanja i pojašnjenja su bojana.prastalo@skgo.org i Jelena.Holcinger@helvetas.org.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Prilog 1 Okvirni raspored radionica i grupisanje LS.pdf

Agenda za cesnike MED SKGO 2023..pdf

Vebinar - Rad na portalu eTurista

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje vebinar "Rad na portalu eTurista", u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu   samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Vebinar će biti organizovan 26. maja 2023, sa početkom u 11 časova. Prijave se vrše na linku https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpcuyoqjorG9UxXUbjV_WTwcM5PVFOTLFf do srede, 24. maja 2023. 

VIŠE INFORMACIJA

Beograd - Regionalna obuka „Ostvarivanje prava deteta“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje trodnevnu akreditovanu regionalnu obuku na temu „Ostvarivanje prava deteta“, u Beogradu u periodu 29-31. maj 2023. godine, u Hotelu M (Bulevar oslobođenja 56a), sa početkom u 10 časova. 

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta“, uz finansijsku podršku UNICEF-a.


Novi Sad - Obuka o upravljanju projektnim ciklusom i izvorima finansiranja projekata

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 30. i 31. maja 2023. godine u Novom Sadu (hotel Prezident, Ulica Futoška 109), sa početkom u 10.30. časova, organizuje akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata“

Link za prijavu https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=b29285376b9acdca84864a686f1525445201d1f7fa05cff59bb7654ebe28165d

Imajući u vidu da je broj polaznika obuka ograničen, lokalne samouprave mogu prijaviti maksimalno dva učesnika.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske. 

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Više informacija >>>

Agenda Projektni ciklus i izvori finansiranja.docx


Vebinar - Rad na portalu eTurista

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje vebinar "Rad na portalu eTurista", u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu   samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Vebinar će biti organizovan 30. maja 2023, sa početkom u 11 časova. Prijave se vrše na linku https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIkde6vqjgqHNFbR_UTAfQeYLlgkuc8uFG1 do ponedeljka, 29. maja 2023. 

VIŠE INFORMACIJA

Beograd - Radionica o programiranju i budžetiranju programa javnog zdravlja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 31. maja u Beogradu (hotel „M“, Bulevar oslobođenja 56a) organizuje regionalnu  radionicu na temu programiranja i budžetiranja programa javnog zdravlja na nivou lokalne samouprave. Radionica je namenjena predstavnicima lokalnih samouprava, saveta za zdravlje, Zavoda/Instituta za javno zdravlje, kao i svim akterima javnog zdravlja na lokalnom nivou koji mogu biti korisnici budžeta za ovu namenu.

Rok za prijavu je najkasnije do 22. maja, putem linka https://forms.office.com/e/N75DiPUWrv.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Agenda programiranje JZ.pdf

Beograd - Sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj

SKGO organizuje sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj koji će se održati 31. маја 2023. godine, sa početkom u 11.00 časova, u Beogradu (Hotel Zira, Ruzveltova 35).

Glavne teme ovogodišnjeg sastanka su podsticaji za privredu kroz žensko preduzetništvo, lokalna politika zapošljavanja i trendovi na tržištu rada.

Rok za prijavu učešća je do ponedeljka, 29.maja 2023. godine do 12 časova, elektronskim putem na https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4DRwE2rKQEKHn-Ed2k16KBkez2hp2uxMnBqf8XXFLjlUNEdDQzFCQVVVVzlZSDBUWEtWWjZTV09NUi4u.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta "Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou", koji finansira Vlada Švedske.

Dnevni red Mreze za LER 31.05 >>>

Beograd - Sastanak Mreže za GIS

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbija u saradnji sa GIS Udruženjem organizuje 10. Sastanak GIS Mreže.

Sastanak će biti održan u Beogradu, u hotelu M, u četvrtak, 1. Juna 2023. godine sa početkom u 11,00 časova. 

Tema sastanka Mreže biće “Uloga lokalnog GIS-a u uspostavljanju Pametnog grada”.

Prijavljivanje za učešće na sastanku Mreže vrši se isključivo putem sledećeg linka:   https://forms.office.com/e/C3yEtbCb1B

Sastanak Mreže održava se u okviru projekta “Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu” koji podržava Vlada Švajcarske.

Dnevni red Mreže


Beograd - Info dan: Predstavljanje javnih poziva u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u četvrtak, 1. juna 2023. godine u 11:00 časova, u Beogradu (Velika sala GO Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 167) u okviru programa ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou’’, koji finansira Evropska unija, organizuje info dan povodom dva javna poziva za podršku lokalnim samoupravama i to:

  1. Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite
  2. Javni poziv za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje / unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja

Javni pozivi su otvoreni do 23. juna 2023. godine.

Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do utorka, 30. maja, do 15 časova.

Javni poziv za podrsku LS SP&RI.pdf

Jun

Novi Sad - Info dan: Predstavljanje javnih poziva u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u petak, 2. juna 2023. godine u 11:00 časova, u Novom Sadu (Istorijski arhiv, Ulica Filipa Višnjića 2a) u okviru programa ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama  uključivanja na lokalnom nivou’’, koji finansira Evropska unija, organizuje info dan povodom dva javna poziva za podršku lokalnim  samoupravama i to:

  1. Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite
  2. Javni poziv za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje / unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja

Javni pozivi su otvoreni do 23. juna 2023. godine.

Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do srede, 31. maja, do 15 časova.

Javni poziv za podrsku LS SP&RI.pdf

Velika Plana - Treća radionica za akciono planiranje javnog zdravlja

Treća radionica u sklopu podrške gradovima i opštinama Braničevskog i Podunavskog okruga za akciono planiranje javnog zdravlja biće održana 2. juna 2023. godine, u Velikoj Plani (Staro Selo, Ulica Karađorđeva 55, Hotel Kira).

Prijava na radionicu je preko linka: https://forms.office.com/e/MxJiu1GGJS.

Agenda III radionica Velika Plana >>>

Niš- Obuka o upravljanju projektnim ciklusom i izvorima finansiranja projekata

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 06. i 07. juna 2023. godine u Nišu (hotel Ambasador, Trg Kralja Milana 4), sa početkom u 10.30. časova, organizuje akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne  samouprave na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata“

Link za prijavu https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=4104bf9b480becdfc5654b8ab7cb58aac967600737de5aa84005a119518abcf9

Imajući u vidu da je broj polaznika obuka ograničen, lokalne samouprave mogu prijaviti maksimalno dva učesnika.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske. 

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Više informacija >>>

Agenda - SKGO - Projektni ciklus i izvori finansiranja.docx

Kraljevo - Info dan: Predstavljanje javnih poziva u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u utorak, 6. juna 2023. godine u 11:00 časova, u Kraljevu (Hotel Turist, Trg Srpskih ratnika 1) u okviru programa ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama  uključivanja na lokalnom nivou’’, koji finansira Evropska unija, organizuje info dan povodom dva javna poziva za podršku lokalnim samoupravama i to:

  1. Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite
  2. Javni poziv za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje / unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja

Javni pozivi su otvoreni do 23. juna 2023. godine.

Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do petka, 2. juna, do 15 časova.

Javni poziv za podrsku LS SP&RI.pdf

Vrnjačka Banja - Sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima

Trinaesti sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima SKGO biće održan u Vrnjačkoj Banji, u utorak i sredu 6. i 7. juna 2023. godine.

Jedna od tema prvog dana sastanka biće predstavljanje Predloga uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS, a takođe i predstavljanje informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima. Drugi dan sastanka biće posvećen ciklusu stručnog usavršavanja i planovima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u ovoj oblasti.

Rok za prijavu učešća je do petka 2. juna 2023. godine, putem linka: https://forms.office.com/e/DMn2q9Pc7R.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Miloš Mucok (milos.mucok@skgo.org, 064/870-3382).

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Kragujevac - Info dan: Predstavljanje javnih poziva u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u sredu, 7. juna 2023. godine u 11:00 časova, u Kragujevcu (Hotel Ženeva lux, Ulica Slobode bb) u okviru programa "Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama  uključivanja na lokalnom nivou", koji finansira Evropska unija, organizuje info dan povodom dva javna poziva za podršku lokalnim samoupravama i to:

  1. Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite
  2. Javni poziv za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje / unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja

Javni pozivi su otvoreni do 23. juna 2023. godine.

Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do ponedeljka, 5. juna, do 15 časova.

Javni poziv za podrsku LS SP&RI.pdf

Vranje - Obuka o upravljanju projektnim ciklusom i izvorima finansiranja projekata

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 08. i 09. juna 2023. godine u Vranju (hotel Royal Putnik, Ulica Todora Mišica Španca bb), sa početkom u 10.30 časova, organizuje akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne  samouprave na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata“

Link za prijavu https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=7bc5778f7e4a88cfff950be38474b5c0f6113c2c9f6effe740545f5ffbbf05c5

Imajući u vidu da je broj polaznika obuka ograničen, lokalne samouprave mogu prijaviti maksimalno dva učesnika.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske. 

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Više informacija >>>

Agenda - SKGO - Projektni ciklus i izvori finansiranja.docx

Niš - Info dan: Predstavljanje javnih poziva u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u četvrtak, 8. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Nišu (Hotel Ambasador, Trg kralja Milana 4) u okviru programa "Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama  uključivanja na lokalnom nivou", koji finansira Evropska unija, organizuje info dan povodom dva javna poziva za podršku lokalnim samoupravama i to:

  1. Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite
  2. Javni poziv za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje / unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja

Javni pozivi su otvoreni do 23. juna 2023. godine.

Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do utorka, 6. juna, do 15 časova.

Javni poziv za podrsku LS SP&RI.pdf