Godišnji kalendar

Maj

Novi Sad - Obuka „Privlačenje i upravljanje investicijama“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) tokom aprila i maja 2022. godine organizuje sedam trodnevnih akreditovanih obuka na temu: „Privlačenje i upravljanje investicijama“. Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je usvojila Vlada Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Privlačenje i upravljanje investicijama“ i položenog testa dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Trodnevna regionalna obuka održaće se u Novom Sadu, 04-05. maja 2022. godine, u hotelu „SHERATON, ulica Polgar Andraša broj 1, sa početkom u 09:00 časova, dok će treći dan obuke, biti realizovan onlajn u formi vebinara - 6maja 2022. godine, kome učesnici pristupaju preko linka.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku potrebno je popuniti registracioni obrazac u nastavku, najkasnije do utorka, 3. maja 2022: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpcOuoqjgiG9BlLfsmVdapSRUeEzme9BH0.

Registracija preko gore navedenog linka je istovremeno i prijava za treći dan obuke koji će biti organizovan onlajn u formi vebinara.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta zaposlenih u kancelarijama za LER i podizanje kapaciteta JLS za uspešnu realizaciju procesa privlačenja i upravljanja novim investicijama na lokalnom nivou. Obuka je namenjena rukovodiocima organizacionih jedinica i službenicima na poslovima investicija u gradovima i opštinama, zatim zaposlenima na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja, kao i načelnicima opštinskih/gradskih uprava.

Kontakt osobe za sve dodatne informacije su Jelena Mihajlović-Tanasijević (jelena.mihajlovic@skgo.org, 064703316) i Anita Popović (anita.popovic@skgo.org 064/870-3378).

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Vebinar „Primena nadležnosti iz oblasti sporta i fizičke kulture u lokalnoj zajednici”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje  dvodnevnu akreditovanu onlajn obuku (vebinar) za zaposlene u jedinicama  lokalne samouprave na temu „Primena nadležnosti iz oblasti sporta i  fizičke kulture u lokalnoj zajednici”.

Obuka će biti organizovana 5. i 6. maja 2022. godine, posredstvom platforme Zoom.

Prijave na linku https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMsc--vrDMuHdXtqSDMGa-tTKbWnAEUxE35, najkasnije do 31.04.2022. 

VIŠE INFORMACIJA


Novi Sad - Regionalna obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 5. maja do 7. jula 2022. godine organizuje 5-6. maja 2022. godine, u Novom Sadu, akreditovanu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Regionalne obuke se realizuju u okviru Projekta „Institucionalna  podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Cilj ove obuke je podizanje nivoa znanja službenika i drugih  zaposlenih na poslovima javnih nabavki u JLS radi pravilnog i efikasnog  sačinjavanja konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke, pravilnog  definisanja kriterijuma za dodelu ugovora, pravilnog korišćenja  različitih tehnika u postupcima javnih nabavki, vršenja stručne ocene  ponuda, poznavanja kriterijuma za zelene javne nabavke, razlikovanja i  primene različitih osnova za izmenu ugovora o javnoj nabavci,  pravilne  primene odredaba koje uređuju obaveze naručilaca u postupku zaštite  prava i prepoznavanja nepravilnosti u postupcima javnih nabavki.

Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Javne  nabavke u lokalnoj samoupravi“ i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci

Troškovi održavanja obuke (predavanja, ručak i kafe pauze)  pokriveni iz projektnih sredstava, osim troškova prevoza i smeštaja  učesnika.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://forms.office.com/r/h3YS1ZSibP.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Ružica Aranđelović Ilić,  šefica Odeljenja za javne nabavke u lokalnoj samoupravi, na elektronsku  adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3303.

Agenda - SKGO obuka _ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi_maj_jul_2022.pdf

REGIONALNE OBUKE_MESTO ODRŽAVANJA i RASPORED LS.pdf

Više informacija >>>


Kragujevac - Obuka „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od javnog značaja“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 5. maja 2022. godine organizuje jednodnevnu  regionalnu akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne  samouprave na temu „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od  javnog značaja“.

Obuka predstavnika JLS, obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke „Ostavrivanje prava o dostupnosi  informacija od javnog značaja“ dobiti potvrdu o uspešno završenoj  obuci. 

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS – službenici i funkcioneri,  rukovodioci stručnih službi i posebnih organizacija koje su osnovane za  obavljanje poslova uprave, kao i ovlašćena lica za rešavanje o zahtevima  na slobodan pristup infromacijama od javnog značaja u organima JLS  upoznaju sa potrebnim merama i obavezama organa vlasti, kao i načinima  postupanja organa vlasti po zahtevima za slobodan pristup informacijama  od javnog značaja.

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna  podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske a sprovodi  SKGO.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Maja Stojanović Kerić,  šefica Odeljenja za pravni sistem lokalne samouprave SKGO (064/870-3341,  maja.stojanovic@skgo.org).

Beograd - Obuka o sprovođenju projekata u skladu sa procedurama EU

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 9. i 10. maja 2022.  godine u Beogradu (hotel Holiday INN), organizuje dvodnevnu  akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu  „Sprovođenje projekata u skladu sa procedurama EU“. Sprovođenje obuke  realizuje se u okviru projekta Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa i uspešno savladanog testa znanja  dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta  stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj  apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom  nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće  korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Cilj obuke je osposobljavanje učesnika za upravljanje sprovođenjem  projekta koji se finansira iz fondova EU na proceduralno ispravan i  institucionalno održiv način.

Napominjemo da su troškovi realizacije obuke i ishrane  učesnika u toku trajanja obuke pokriveni iz sredstava Projekta, dok  smeštaj nije predviđen. 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Danijela Počuča (danijela.pocuca@skgo.org).

Konstitutivna sednica Odbora za urbanizam, izgradnju i stanovanje

Konstitutivna sednica Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju zakazana je u ponedeljak, 9. maj 2022. godine. Sednica će biti održana u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, Beograd, Makedonska 22/VIII sprat, sa početkom u 12.00 časova.

Predlog dnevnog reda


Sokobanja - Obuka „Lokalizacija Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja“

Stalna konferencija gradova i opština i projekat Nemačke i Švajcarske razvojne saradnje „Reforma javnih finansija - Agenda 2030“, koji je implementiran od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, zajedno organizuju obuku „Lokalizacija Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja“.

Obuka je dvodnevna i biće organizovana 9. i 10. maja 2022. godine, u hotelu „Moravica“ u Sokobanji, Timočke bune br. 3a, sa početkom u 9 časova.

Cilj realizacije obuke je unapređenje znanja o Agendi 2030 i značaju lokalizacije Ciljeva održivog razvoja, kao i upoznavanje sa primerima praktičnih alata za realizaciju procesa lokalizacije Ciljeva održivog razvoja (COR).

Obuka je namenjena zaposlenima u JLS koji su uključeni u proces razvojnog planiranja, formulisanja javnih politika i njihovog budžetiranja u lokalnoj samoupravi i posebno onima koji obavljaju poslove u oblastima društvenog razvoja i socijalne zaštite, kao i zaposlenima u JLS koji su imenovani za lokalne kontakt tačke za Agendu 2030.

Učešće na obuci omogućeno je i zainteresovanim organizacijama civilnog društva.

Molimo Vas da prijavu za obuku izvršite putem sledećeg linka:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4DRwE2rKQEKHn-Ed2k16KIQ4WZ5jGG9GgOrZjODEcvhUQU5IUzU1REFTVE1MUTY3T1dNT01EUElHUSQlQCNjPTEu&wdLOR=c2D4307B3-B4B6-486C-B224-3A17215B0573

Kontakt osoba za dodatne informacije je Mirjana Komnenović (mirjana.komnenovic@skgo.org).

Pozivno pismo

Dnevni red obuke

Beograd - Obuka - „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi zasnovano na kompetencijama“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje regionalnu obuku na temu „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi zasnovano na kompetencijama“ u utorak i sredu 10. i 11. maja, u Beogradu, u Hotelu M, Bulevar Oslobođenja 56a, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Imajući u vidu značaj ove teme za funkcionisanje JLS, molimo Vas da za učešće u obuci prijavite maksimalno dva zaposlena - službenika koji se bavi upravljanjem ljudskim reursima. S obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da omogući da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne troškove i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu je potrebno je popuniti prijavni formular u Microsoft Forms-u, koji možete pronaći na sledećem linku: https://forms.office.com/r/JUY7vqgRbT, najkasnije do 6. maja 2022. godine.

Ovo je prva u nizu regionalnih obuka na ovu temu. Obuka u Beogradu se organizuje za članove Mreže za upravljanje ljudskim resursima iz Beograda, Barajeva, Voždovca, Vračara, Grocke, Zvezdare, Zemuna, Novog Beograda, Palilule, Rakovice, Savskog Venca, Sopota, Starog Grada, Surčina, Čukarice, Zrenjanina, Opova, Kovačice, Sečnja, Alibunara, Plandišta, Vršca i Bele Crkve. U narednom periodu organizovaće se obuke i u ostalim regionalnim centrima.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Miloš Mucok - mejl milos.mucok@skgo.org ili br. tel. na 064/870-3382.

Obuka se realizuje u okviru druge faze projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ koji SKGO sprovodi u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope, uz  finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Poziv za regionalnu obuku ULJR - Beograd

Dnevni red obuke

Obuka ULJR bazirano na kompetencijama - opis


Subotica - Regionalna obuka „Privlačenje i upravljanje investicijama“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje trodnevnu regionalnu obuku „Privlačenje i upravljanje investicijama“, koja će biti održana na Paliću, 10-11. maja 2022. godine, u hotelu „Prezident“ (Ulica Olge Penavin broj 2), sa početkom u 09 časova, dok će treći dan obuke, biti realizovan onlajn u formi vebinara - 12. maja 2022. godine. Obuka se realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta zaposlenih u kancelarijama za LER i podizanje kapaciteta JLS za uspešnu realizaciju procesa privlačenja i upravljanja novim investicijama na lokalnom nivou. Obuka je namenjena rukovodiocima organizacionih jedinica i službenicima na poslovima investicija u gradovima i opštinama, zatim zaposlenima na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja, kao i načelnicima opštinskih/gradskih uprava. 

Rok za prijavu je najkasnije do utorka, 03. maja putem linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUlf-yoqTkvHdf_ZAQVVej_UKrX-EttAHy5

Registracija preko gore navedenog linka je istovremeno i prijava za treći dan obuke koji će biti organizovan onlajn u formi vebinara.

Napominjemo da su troškovi održavanja obuke (predavanja, ručak, kafe pauze) pokriveni iz projektnih sredstava, osim troškova prevoza i smeštaja učesnika.

Za sve dodatne informacije Vaši saradnici se mogu obratiti Jeleni Mihajlović-Tanasijević na mejl: jelena.mihajlovic@skgo.org, ili pozivom na 064/8703316 i Aniti Popović, na mejl: anita.popovic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3378.

Pozivno pismo_Privlacenje investicija Palic.pdf

Аgenda za ucesnike_Privlacenje investicija Palic.pdf

Niš - Regionalna radionica o akcionom planiranju, programiranju i finansiranju javnog zdravlja na nivou gradova i opština

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) realizuje regionalnu radionicu „Akciono planiranje, programiranje i finansiranje javnog zdravlja na nivou gradova i opština“u Nišu, 11. maja 2022. Institut za javno zdravlje Niš (Bulevar dr Zorana Đinđića 50, Niš); link za registraciju: https://forms.office.com/r/4aXEBmTD5W. Ova aktivnost biće realizovana u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koju sprovodi SKGO, uz podršku Vlade Švajcarske.

Na radionici će biti predstavljen proces programiranja i budžetiranja programa javnog zdravlja na lokalnom nivou sa pratećim modelima akata: razrađenim modelom akcionog plana Plana javnog zdravlja, modelom strukture programa javnog zdravlja, primerima prakse programa javnog zdravlja, kalendar programiranja JZ i modele budžetiranja programa javnog zdravlja.

Radionica počinje u 11 časova, a namenjena je predstavnicima gradova i opština, zavoda i instituta za javno zdravlje, domova zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova, organizacijama civilnog društva i ostalim akterima javnog zdravlja na lokalnom nivou.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do utorka, 10. maja 2022. godine, elektronskim putem na adresu jasmina.tanasic@skgo.org.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj (064 870 3315, jasmina.tanasic@skgo.org). 

Pozivno pismo regionalne radionicen Akciono planiranje, programiranje i finansiranje javnog zdravlja.pdf

Agenda radionice JZ.pdf

Beograd - Obuka o sprovođenju projekata u skladu sa procedurama EU

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 11. i 12. maja 2022. godine u Beogradu (hotel Holiday INN), organizuje dvodnevnu   akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu   „Sprovođenje projekata u skladu sa procedurama EU“. Sprovođenje obuke   realizuje se u okviru projekta Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru   Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg   programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022.   godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon   pohađanja akreditovanog programa i uspešno savladanog testa znanja   dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta   stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj   apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom   nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za  buduće  korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Cilj obuke je osposobljavanje učesnika za upravljanje sprovođenjem   projekta koji se finansira iz fondova EU na proceduralno ispravan i   institucionalno održiv način.

Napominjemo da su troškovi realizacije obuke i ishrane   učesnika u toku trajanja obuke pokriveni iz sredstava Projekta, dok   smeštaj nije predviđen. 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Danijela Počuča (danijela.pocuca@skgo.org).

Subotica - Regionalna obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 5. maja do 7. jula 2022. godine organizuje 11-12. maja 2022. godine, u Subotici, akreditovanu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Regionalne obuke se realizuju u okviru Projekta „Institucionalna   podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Cilj ove obuke je podizanje nivoa znanja službenika i drugih   zaposlenih na poslovima javnih nabavki u JLS radi pravilnog i efikasnog   sačinjavanja konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke,  pravilnog  definisanja kriterijuma za dodelu ugovora, pravilnog  korišćenja  različitih tehnika u postupcima javnih nabavki, vršenja  stručne ocene  ponuda, poznavanja kriterijuma za zelene javne nabavke,  razlikovanja i  primene različitih osnova za izmenu ugovora o javnoj  nabavci,  pravilne  primene odredaba koje uređuju obaveze naručilaca u  postupku zaštite  prava i prepoznavanja nepravilnosti u postupcima  javnih nabavki.

Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“ i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci

Troškovi održavanja obuke (predavanja, ručak i kafe pauze) pokriveni iz projektnih sredstava, osim troškova prevoza i smeštaja učesnika.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://forms.office.com/r/h3YS1ZSibP.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Ružica Aranđelović Ilić, šefica Odeljenja za javne nabavke u lokalnoj samoupravi, na elektronsku   adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3303.

Agenda - SKGO obuka _ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi_maj_jul_2022.pdf

REGIONALNE OBUKE_MESTO ODRŽAVANJA i RASPORED LS.pdf

Više informacija >>>

Niš - Regionalna obuka „Elektronska uprava“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 11. maja  2022. do 15. juna, 2022. godine organizuje četiri jednodnevne  akreditovane obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu  „Elektronska uprava“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta  “Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlade  Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke „Elektronska uprava” dobiti  potvrdu o učešću u programu.

Planirane obuke će biti održane po sledećem rasporedu:

 • 11. maj 2022. godine, Niš
 • 18. maj 2022. godine, Beograd
 • 1. jun 2022. godine, Kragujevac
 • 15. jun 2022. godine, Novi Sad

Kontakt za dodatne informacije je Marija Lukić (marija.lukic@skgo.org).

Poziv na obuku E uprava.pdf

Agenda E uprava 2022 fin.pdf

Prijavni formular Е uprava.doc

Konstitutivna sednica Odbora SKGO za finansije i javnu imovinu

Konstitutivna sednica Odbora SKGO za finansije i javnu imovinu biće održana u četvrtak, 12. maja 2022. godine sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština – sala za sastanke na VIII spratu, Makedonska ulica 22, Beograd.

U zavisnosti od raspoloživosti i preferencija članova Odbora, SKGO može obezbediti i opciju da se sednici prisustvuje onlajn posredstvom platforme ZOOM. Prilikom potvrde učešća molimo Vas da se opredelite, kako bismo blagovremeno prosledili pristupni link po potrebi.

Molimo Vas da učešće na sednici potvrdite do ponedeljka, 09. maja 2022. godine.

Za potvrdu učešća i sve dodatne informacije možete se obratite putem telefona na broj 064/870-3343, kao i elektronskim putem na imejl adresu milena.radomirovic@skgo.org

Poziv na sednicu SKGO Odbora za finansije i imovinu

ODLUKA o imenovanju članova odbora SKGO

Poslovnik o radu Odbora

Požega - Regionalna radionica o akcionom planiranju, programiranju i finansiranju javnog zdravlja na nivou gradova i opština

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) realizuje regionalnu radionicu „Akciono planiranje, programiranje i finansiranje javnog zdravlja na nivou gradova i opština“ u Požegi, 12. maja 2022. godine u Sportsko-kulturnom centru (Ulica Knjaza Miloša br. 8), link za registraciju: https://forms.office.com/r/jxGE221W8C. Ova aktivnost biće realizovana u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koju sprovodi SKGO, uz podršku Vlade Švajcarske.

Na radionici će biti predstavljen proces programiranja i budžetiranja programa javnog zdravlja na lokalnom nivou sa pratećim modelima akata: razrađenim modelom akcionog plana Plana javnog zdravlja, modelom strukture programa javnog zdravlja, primerima prakse programa javnog zdravlja, kalendar programiranja JZ i modele budžetiranja programa javnog zdravlja.

Radionica počinje u 11 časova, a namenjena je predstavnicima gradova i opština, zavoda i instituta za javno zdravlje, domova zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova, organizacijama civilnog društva i ostalim akterima javnog zdravlja na lokalnom nivou.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do utorka, 10. maja 2022. godine, elektronskim putem na adresu jasmina.tanasic@skgo.org.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj (064 870 3315, jasmina.tanasic@skgo.org). 

Pozivno pismo regionalne radionicen Akciono planiranje, programiranje i finansiranje javnog zdravlja.pdf

Agenda radionice JZ.pdf

Banja Koviljača - Regionalna radionica o akcionom planiranju, programiranju i finansiranju javnog zdravlja na nivou gradova i opština

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) realizuje regionalnu radionicu „Akciono planiranje, programiranje i finansiranje javnog zdravlja na nivou gradova i opština“ u Banji Koviljači, 13. maja 2022. godine u Gornjoj Koviljači (Etno selo Sunčana reka), link za registraciju: https://forms.office.com/r/xn6sCkiMFK. Ova aktivnost biće realizovana u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koju sprovodi SKGO, uz podršku Vlade Švajcarske.

Na radionici će biti predstavljen proces programiranja i budžetiranja programa javnog zdravlja na lokalnom nivou sa pratećim modelima akata: razrađenim modelom akcionog plana Plana javnog zdravlja, modelom strukture programa javnog zdravlja, primerima prakse programa javnog zdravlja, kalendar programiranja JZ i modele budžetiranja programa javnog zdravlja.

Radionica počinje u 11 časova, a namenjena je predstavnicima gradova i opština, zavoda i instituta za javno zdravlje, domova zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova, organizacijama civilnog društva i ostalim akterima javnog zdravlja na lokalnom nivou.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do utorka, 10. maja 2022. godine, elektronskim putem na adresu jasmina.tanasic@skgo.org.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj (064 870 3315, jasmina.tanasic@skgo.org). 

Pozivno pismo regionalne radionicen Akciono planiranje, programiranje i finansiranje javnog zdravlja.pdf

Agenda radionice JZ.pdf

Sednica Odbora za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport

Konstitutivna sednica Odbora za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport

Konstitutivna sednica Odbora SKGO za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport biće održana u ponedeljak, 16. maja 2022. godine u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, Beograd, Makedonska 22/XI sprat, sa početkom u 12.00 časova. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete fizički, omogućeno je učešće online, putem zoom aplikacije.

Link za registraciju je: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAodeyqrz0rHNIRoeGp7xZnW1wbs2ucz7wnž

Dnevni red sednice

Kragujevac - Obuka - „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi zasnovano na kompetencijama“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje regionalnu obuku na temu „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi zasnovano na kompetencijama“ u ponedeljak i utorak 16. i 17. maja, u Kragujevcu, u Hotelu Kragujevac, Kralja Petra I 18, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom. 

Imajući u vidu značaj ove teme za funkcionisanje JLS, molimo Vas da za učešće u obuci prijavite maksimalno dva zaposlena - službenika koji se bavi upravljanjem ljudskim reursima. S obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da omogući da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne troškove i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu je potrebno je popuniti prijavni formular u Microsoft Forms-u, koji možete pronaći na sledećem linku: https://forms.office.com/r/Bc5L5g9ZGg, najkasnije do 12. maja 2022. godine.

Obuka u Kragujevcu se organizuje za članove Mreže za upravljanje ljudskim resursima iz Ljiga, Gornjeg Milanovca, Aranđelovca, Topole, Rače, Velike Plane, Lapova, Batočine, Kragujevca, Jagodine, Rekovca, Ćuprije, Paraćina, Varvarina, Ćićevca, Brusa, Aleksandrovca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Tutina, Novog Pazara, Raške, Kraljeva, Knića i Lazarevca.. U narednom periodu organizovaće se obuke i u ostalim regionalnim centrima.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Miloš Mucok - mejl milos.mucok@skgo.org ili br. tel. na 064/870-3382.

Obuka se realizuje u okviru druge faze projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ koji SKGO sprovodi u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope, uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Pozivno pismo - Kragujevac

Аgenda obuke - Kragujevac

Beograd - Radionica na temu upravljanja parkiranjem

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Urbanističkim Institutom Republike Slovenije (UIRS), u ponedeljak, 16. maja 2022. godine, u hotelu M u Beogradu, sa početkom u 10 časova organizuje radionicu na temu upravljanja parkiranjem. 

Radionica se realizuje u okviru projekta PARK4SUMP  koji se finansira iz programa za istraživanje i inovacije Evropske Unije   Horizon 2020. Ovaj projekat ima za cilj da razvije upravljanje  parkiranjem kao deo šire strategije koja može doprineti urbanoj  mobilnosti i unapređenju kvaliteta života u gradovima u celini. U  projektu učestvuje 16 gradova iz Evrope, dok je stručni partner na  projektu Urbanistički institut iz Slovenije.

Radionica koju organizujemo za gradove i opštine u Srbiji jedna je od  projektnih aktivnosti na projektu PARK4SUMP. Radionica je prvenstveno  namenjena zaposlenima u lokalnim upravama angažovanim na poslovima  planiranja saobraćaja i urbanizma, koji se susreću sa izazovima  planiranja parkiranja i zahtevima u vezi sa obezbeđivanjem prostora za  parkiranje, kao i onima koji žele da saznaju više o  tome kako  upravljanje parkiranjem uključiti u šire politike unapređenje održive  urbane mobilnosti i planove razvoja saobraćaja.

Ciljevi radionice su:

 • jačanje svesti o korišćenju politika i mera parkiranja kao alata u planovima održive urbane mobilnosti  
 • razbijanje pojedinih mitova vezanih za politike parkiranja
 • prenos iskustava iz drugih evropskih gradova u primeni mera politike parkiranja
 • umrežavanje i diskusija između predstavnika gradova i drugih  organizacija o njihovim iskustvima u upravljanju parkiranjem,  uključujući i izazove.

Na radionici će se, između ostalog, diskutovati i o sledećim temama:  odnos između politike parkiranje i lokalne ekonomije; upravljanje  parkiranjem u turističkim područjima; primena mere politike parkiranja i  mogućnosti njihovog unapređenja; standardi parkiranja za nove objekte;  uključivanje upravljanja parkiranjem u Planove održive urbane mobilnosti  (POUM).

Draft Agenda final.pdf

Novi Sad - Akreditovana obuka „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od javnog značaja“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu  podataka o ličnosti 16, maja 2022. godine u Novom Sadu organizuje jednodnevnu regionalnu akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od  javnog značaja“.

Obuka predstavnika JLS, obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Ostavrivanje prava o dostupnosi informacija od javnog značaja“ dobiti potvrdu o uspešno završenoj  obuci. 

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS – službenici i funkcioneri, rukovodioci stručnih službi i posebnih organizacija koje su osnovane za  obavljanje poslova uprave, kao i ovlašćena lica za rešavanje o zahtevima na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u organima JLS upoznaju sa potrebnim merama i obavezama organa vlasti, kao i načinima postupanja organa vlasti po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna  podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske a sprovodi  SKGO.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Maja Stojanović Kerić, šefica Odeljenja za pravni sistem lokalne samouprave SKGO (064/870-3341,  maja.stojanovic@skgo.org).

Vrdnik - Regionalna radionica o akcionom planiranju, programiranju i finansiranju javnog zdravlja na nivou gradova i opština

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) realizuje regionalnu radionicu „Akciono planiranje, programiranje i finansiranje javnog zdravlja na nivou gradova i opština“ u Vrdniku, 17. maja 2022. Hotel Fruške Terme (Potes pod kulom bb, Vrdnik), link za registraciju: https://forms.office.com/r/sHWu5RCtLJ. Ova aktivnost biće realizovana u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koju sprovodi SKGO, uz podršku Vlade Švajcarske.

Na radionici će biti predstavljen proces programiranja i budžetiranja programa javnog zdravlja na lokalnom nivou sa pratećim modelima akata: razrađenim modelom akcionog plana Plana javnog zdravlja, modelom strukture programa javnog zdravlja, primerima prakse programa javnog zdravlja, kalendar programiranja JZ i modele budžetiranja programa javnog zdravlja.

Radionica počinje u 11 časova, a namenjena je predstavnicima gradova i opština, zavoda i instituta za javno zdravlje, domova zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova, organizacijama civilnog društva i ostalim akterima javnog zdravlja na lokalnom nivou.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do utorka, 10. maja 2022. godine, elektronskim putem na adresu jasmina.tanasic@skgo.org.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj (064 870 3315, jasmina.tanasic@skgo.org). 

Pozivno pismo regionalne radionicen Akciono planiranje, programiranje i finansiranje javnog zdravlja.pdf

Agenda radionice JZ.pdf

Novi Sad - Obuka "Uloga JLS u IPARD-u"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku “Uloga JLS u IPARD-u” (2022-07-1302) koja će biti realizovana u utorak 17. maja 2022. godine u Novom Sadu u Hotelu Aleksandar (Bulevar Cara Lazara 79), sa početkom u 9.30 časova. 

Učešće na obuci možete prijaviti elektronskim putem popunjavanjem prijavnog formulara putem linka  https://forms.office.com/r/RXzgU5NTed do petka 13.5.2022. godine do kraja radnog dana.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske

Pozivno pismo

Agenda obuke

VIŠE INFORMACIJA O OBUKAMA

Kanjiža - Regionalna radionica o akcionom planiranju, programiranju i finansiranju javnog zdravlja na nivou gradova i opština

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) realizuje regionalnu radionicu „Akciono planiranje, programiranje i finansiranje javnog zdravlja na nivou gradova i opština“ u Kanjiži, 18. maja 2022. hotel Aqua Panon (Ulica Narodni park bb), link za registraciju: https://forms.office.com/r/yFGMCpRFDC. Ova aktivnost biće realizovana u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koju sprovodi SKGO, uz podršku Vlade Švajcarske.

Na radionici će biti predstavljen proces programiranja i budžetiranja programa javnog zdravlja na lokalnom nivou sa pratećim modelima akata: razrađenim modelom akcionog plana Plana javnog zdravlja, modelom strukture programa javnog zdravlja, primerima prakse programa javnog zdravlja, kalendar programiranja JZ i modele budžetiranja programa javnog zdravlja.

Radionica počinje u 11 časova, a namenjena je predstavnicima gradova i opština, zavoda i instituta za javno zdravlje, domova zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova, organizacijama civilnog društva i ostalim akterima javnog zdravlja na lokalnom nivou.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do utorka, 10. maja 2022. godine, elektronskim putem na adresu jasmina.tanasic@skgo.org.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj (064 870 3315, jasmina.tanasic@skgo.org). 

Pozivno pismo regionalne radionicen Akciono planiranje, programiranje i finansiranje javnog zdravlja.pdf

Agenda radionice JZ.pdf

Vrnjačka Banja - Obuka „Privlačenje i upravljanje investicijama“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje trodnevnu regionalnu obuku „Privlačenje i upravljanje investicijama“, koja će biti održana u Vrnjačkoj Banji, 18-19. maja 2022. godine, u hotelu „Tonanti“, ulica Svetog Save broj 2, sa početkom u 09:00 časova, dok će treći dan obuke, biti realizovan onlajn u formi vebinara - 20. maja 2022. godine, kome će učesnici pristupiti preko linka.

Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Privlačenje i upravljanje investicijama“ i položenog testa dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta zaposlenih u kancelarijama za LER i podizanje kapaciteta JLS za uspešnu realizaciju procesa privlačenja i upravljanja novim investicijama na lokalnom nivou. Obuka je namenjena rukovodiocima organizacionih jedinica i službenicima na poslovima investicija u gradovima i opštinama, zatim zaposlenima na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja, kao i načelnicima opštinskih/gradskih uprava.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do utorka, 17. maja, putem linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYqfuCsqTguGdXE0BFOMak7Gz-CLzckBd1V

Registracija preko gore navedenog linka je istovremeno i prijava za treći dan obuke koji će biti organizovan onlajn u formi vebinara.

Napominjemo da su troškovi održavanja obuke (predavanja, ručak, kafe pauze) pokriveni iz projektnih sredstava, osim troškova prevoza i smeštaja učesnika.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije su Jelena Mihajlović-Tanasijević na mejl: jelena.mihajlovic@skgo.org, ili pozivom na 064/8703316 i Anita Popović, na mejl: anita.popovic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3378.

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo_Privlacenje investicija VB.pdf

Аgenda za učesnike_Privlacenje investicija VB.pdf

Zlatibor - Obuka - „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi zasnovano na kompetencijama“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje regionalnu obuku na temu „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi zasnovano na kompetencijama“, u sredu i četvrtak 18. i 19. maja, u Čajetini (Zlatibor), u Hotelu Palisad, Jezero BB, sa početkom u 10 časova

Imajući u vidu značaj ove teme za funkcionisanje JLS, molimo Vas da za učešće u obuci prijavite maksimalno dva zaposlena - službenika koji se bavi upravljanjem ljudskim reursima. S obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da omogući da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne troškove i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu je potrebno je popuniti prijavni formular u Microsoft Forms-u, koji možete pronaći na sledećem linku: https://forms.office.com/r/0D7mbVbiwm, najkasnije do 16. maja 2022. godine.

Obuka na Zlatiboru se organizuje za članove Mreže za upravljanje ljudskim resursima iz Bajine Bašte, Kosjerića, Užica, Požege, Čajetine, Arilja, Lučana, Priboja, Nove Varoši, Ivanjice, Prijepolja, Sjenice i Čačka. U narednom periodu organizovaće se obuke i u ostalim regionalnim centrima.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Miloš Mucok - mejl milos.mucok@skgo.org ili br. tel. na 064/870-3382.

Obuka se realizuje u okviru druge faze projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ koji SKGO sprovodi u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope, uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Pozivno pismo - Zlatibor

Аgenda obuke - ZlatiborBeograd - Regionalna obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 5. maja do 7. jula 2022. godine organizuje 18-19. maja 2022. godine, u Beogradu, akreditovanu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Regionalne obuke se realizuju u okviru Projekta „Institucionalna   podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske).

Cilj ove obuke je podizanje nivoa znanja službenika i drugih   zaposlenih na poslovima javnih nabavki u JLS radi pravilnog i efikasnog   sačinjavanja konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke,  pravilnog  definisanja kriterijuma za dodelu ugovora, pravilnog  korišćenja  različitih tehnika u postupcima javnih nabavki, vršenja  stručne ocene  ponuda, poznavanja kriterijuma za zelene javne nabavke,  razlikovanja i  primene različitih osnova za izmenu ugovora o javnoj  nabavci,  pravilne  primene odredaba koje uređuju obaveze naručilaca u  postupku zaštite  prava i prepoznavanja nepravilnosti u postupcima  javnih nabavki.

Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Javne   nabavke u lokalnoj samoupravi“ i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci

Troškovi održavanja obuke (predavanja, ručak i kafe pauze) pokriveni iz projektnih sredstava, osim troškova prevoza i smeštaja učesnika.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://forms.office.com/r/h3YS1ZSibP.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Ružica Aranđelović Ilić,   šefica Odeljenja za javne nabavke u lokalnoj samoupravi, na elektronsku   adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3303.

Agenda - SKGO obuka _ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi_maj_jul_2022.pdf

REGIONALNE OBUKE_MESTO ODRŽAVANJA i RASPORED LS.pdf

Više informacija >>>

Beograd - Regionalna obuka „Elektronska uprava“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 11. maja   2022. do 15. juna, 2022. godine organizuje četiri jednodnevne   akreditovane obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu   „Elektronska uprava“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta   “Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlade   Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru   Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg   programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022.   godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon   pohađanja akreditovanog programa obuke „Elektronska uprava” dobiti   potvrdu o učešću u programu.

Planirane obuke će biti održane po sledećem rasporedu:

 • 11. maj 2022. godine, Niš
 • 18. maj 2022. godine, Beograd
 • 1. jun 2022. godine, Kragujevac
 • 15. jun 2022. godine, Novi Sad

Kontakt za dodatne informacije je Marija Lukić (marija.lukic@skgo.org).

Poziv na obuku E uprava.pdf

Agenda E uprava 2022 fin.pdf

Prijavni formular Е uprava.doc

Beograd - Regionalna radionica o akcionom planiranju, programiranju i finansiranju javnog zdravlja na nivou gradova i opština

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) realizuje regionalnu radionicu „Akciono planiranje, programiranje i finansiranje javnog zdravlja na nivou gradova i opština“ u Beogradu, 19. maja 2022. godine, hotel Palas (Ulica Topličin venac 23), link za registraciju: https://forms.office.com/r/nciQY1tfJY. Ova aktivnost biće realizovana u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koju sprovodi SKGO, uz podršku Vlade Švajcarske.

Na radionici će biti predstavljen proces programiranja i budžetiranja programa javnog zdravlja na lokalnom nivou sa pratećim modelima akata: razrađenim modelom akcionog plana Plana javnog zdravlja, modelom strukture programa javnog zdravlja, primerima prakse programa javnog zdravlja, kalendar programiranja JZ i modele budžetiranja programa javnog zdravlja.

Radionica počinje u 11 časova, a namenjena je predstavnicima gradova i opština, zavoda i instituta za javno zdravlje, domova zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova, organizacijama civilnog društva i ostalim akterima javnog zdravlja na lokalnom nivou.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do utorka, 10. maja 2022. godine, elektronskim putem na adresu jasmina.tanasic@skgo.org.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj (064 870 3315, jasmina.tanasic@skgo.org). 

Pozivno pismo regionalne radionicen Akciono planiranje, programiranje i finansiranje javnog zdravlja.pdf

Agenda radionice JZ.pdf

Konstitutivna sednica Odbora za ekonomski razvoj

Stalna konferencija gradova i opština zakazuje konstitutivnu sednicu Odbora za ekonomski razvoj za četvrtak, 19. maj 2022. godine, sa početkom u 11 časova. Sednica će biti održana u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, Beograd, Makedonska 22/VIII sprat.

Učešće na sednici omogućeno je i onlajn, putem ZOOM aplikacije.

Link za registraciju je:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0of-2qrDIpE9BHAk0zj6IpwMwoqY2HU-ev

Molimo Vas da prisustvo na sednici Odbora potvrdite najkasnije do utorka, 17.05.2022. godine, elektronskim putem na adresu sladjana.grujic@skgo.org. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Slađani Grujić, sekretarki Odbora na telefon 064 870 3346, kao i elektronskim putem na naznačenu adresu.

Predlog dnevnog reda

Niš - Obuka - Upravljanje građevinskim zemljištem

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) tokom maja 2022. godine organizuje seriju jednodnevnih regionalnih akreditovanih obuka na temu „Upravljanje građevinskim zemljištem“ (šifra obuke 2022-07-1403). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuka će biti održana 19. maja 2022. godine, u Nišu, u hotelu Tami rezidens, sa početkom u 10 časova.

Cilj  obuke je upoznavanje učesnika sa propisima koji regulišu oblast  građevinskog zemljišta kao važnog resursa za razvoj lokalnih samouprava.  Zakonska regulativa u okviru Zakona o planiranju i izgradnji ostavlja mogućnost da se donesu i pojedinačne odluke o građevinskom zemljištu na nivou svake lokalne samouprave koje modele je SKGO već ranije razvio.  Obuci mogu prisustvovati zaposleni na poslovima urbanističkog planiranja i rešavanja imovinsko-pravnih odnosa.

VIŠE INFORMACIJA 

Niš - Obuka - Upravljanje građevinskim zemljištem

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) tokom maja 2022. godine organizuje seriju jednodnevnih regionalnih akreditovanih obuka na temu „Upravljanje građevinskim zemljištem“ (šifra obuke 2022-07-1403). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuka će biti održana 20. maja 2022. godine, u Nišu, u hotelu Tami rezidens, sa početkom u 10 časova.

Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa propisima koji regulišu oblast građevinskog zemljišta kao važnog resursa za razvoj lokalnih  samouprava. Zakonska regulativa u okviru Zakona o planiranju i izgradnji ostavlja mogućnost da se donesu i pojedinačne odluke o građevinskom zemljištu na nivou svake lokalne samouprave koje modele je SKGO već ranije razvio. Obuci mogu prisustvovati zaposleni na poslovima urbanističkog planiranja i rešavanja imovinsko-pravnih odnosa.

VIŠE INFORMACIJA 

Novi Sad - Obuka o sprovođenju projekata u skladu sa procedurama EU

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 23. i 24. maja 2022.  godine u Novom Sadu (hotel Aleksandar), organizuje dvodnevnu akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Sprovođenje projekata u skladu sa procedurama EU“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za   buduće korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Cilj obuke je osposobljavanje učesnika za upravljanje sprovođenjem projekta koji se finansira iz fondova EU na proceduralno ispravan i institucionalno održiv način.

Napominjemo da su troškovi realizacije obuke i ishrane učesnika u toku trajanja obuke pokriveni iz sredstava Projekta, dok smeštaj nije predviđen. 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Danijela Počuča (danijela.pocuca@skgo.org).

Beograd - Obuka - Upravljanje građevinskim zemljištem

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) tokom maja 2022. godine organizuje seriju jednodnevnih regionalnih akreditovanih obuka na temu „Upravljanje građevinskim zemljištem“ (šifra obuke 2022-07-1403). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuka će biti održana 23. maja 2022. godine, u Beogradu, u hotelu M, sa početkom u 10 časova.

Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa propisima koji regulišu oblast  građevinskog zemljišta kao važnog resursa za razvoj lokalnih samouprava. Zakonska regulativa u okviru Zakona o planiranju i izgradnji ostavlja mogućnost da se donesu i pojedinačne odluke o građevinskom zemljištu na nivou svake lokalne samouprave koje modele je  SKGO već ranije razvio. Obuci mogu prisustvovati zaposleni na poslovima urbanističkog planiranja i rešavanja imovinsko-pravnih odnosa.

VIŠE INFORMACIJA 

Niš - Regionalna obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 5. maja do 7. jula 2022. godine organizuje 24-25. maja 2022. godine, u Nišu, akreditovanu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Regionalne obuke se realizuju u okviru Projekta „Institucionalna   podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Cilj ove obuke je podizanje nivoa znanja službenika i drugih   zaposlenih na poslovima javnih nabavki u JLS radi pravilnog i efikasnog   sačinjavanja konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke,  pravilnog  definisanja kriterijuma za dodelu ugovora, pravilnog  korišćenja  različitih tehnika u postupcima javnih nabavki, vršenja  stručne ocene  ponuda, poznavanja kriterijuma za zelene javne nabavke,  razlikovanja i  primene različitih osnova za izmenu ugovora o javnoj  nabavci,  pravilne  primene odredaba koje uređuju obaveze naručilaca u  postupku zaštite  prava i prepoznavanja nepravilnosti u postupcima  javnih nabavki.

Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Javne   nabavke u lokalnoj samoupravi“ i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci

Troškovi održavanja obuke (predavanja, ručak i kafe pauze) pokriveni iz projektnih sredstava, osim troškova prevoza i smeštaja učesnika.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://forms.office.com/r/h3YS1ZSibP.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Ružica Aranđelović Ilić, šefica Odeljenja za javne nabavke u lokalnoj samoupravi, na elektronsku adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3303.

Agenda - SKGO obuka _ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi_maj_jul_2022.pdf

REGIONALNE OBUKE_MESTO ODRŽAVANJA i RASPORED LS.pdf

Više informacija >>>

Niš - Obuka o sprovođenju projekata u skladu sa procedurama EU

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 30. i 31. maja 2022. godine u Nišu (hotel Ambasador), organizuje dvodnevnu akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Sprovođenje projekata u skladu sa procedurama EU“. Sprovođenje obuke   realizuje se u okviru projekta Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Cilj obuke je osposobljavanje učesnika za upravljanje sprovođenjem projekta koji se finansira iz fondova EU na proceduralno ispravan i institucionalno održiv način.

Napominjemo da su troškovi realizacije obuke i ishrane učesnika u toku trajanja obuke pokriveni iz sredstava Projekta, dok smeštaj nije predviđen. 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Danijela Počuča (danijela.pocuca@skgo.org).

Veliko Gradište - Akreditovana obuka „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od javnog značaja“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 30. maja 2022. godine na Srebrnom jezeru (Veliko Gradište) organizuje sprovođenje sedam jednodnevnih  regionalnih akreditovanih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne  samouprave na temu „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od  javnog značaja“.

Obuka predstavnika JLS, obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Ostavrivanje prava o dostupnosi informacija od javnog značaja“ dobiti potvrdu o uspešno završenoj  obuci. 

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS – službenici i funkcioneri, rukovodioci stručnih službi i posebnih organizacija koje su osnovane za obavljanje poslova uprave, kao i ovlašćena lica za rešavanje o zahtevima na slobodan pristup infromacijama od javnog značaja u organima JLS upoznaju sa potrebnim merama i obavezama organa vlasti, kao i načinima postupanja organa vlasti po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna  podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske a sprovodi  SKGO.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Maja Stojanović Kerić,  šefica Odeljenja za pravni sistem lokalne samouprave SKGO (064/870-3341,  maja.stojanovic@skgo.org).

Novi Sad - Obuka - Upravljanje građevinskim zemljištem

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) tokom maja 2022. godine organizuje seriju jednodnevnih regionalnih akreditovanih obuka na temu „Upravljanje građevinskim zemljištem“ (šifra obuke 2022-07-1403). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuka će biti održana 31. maja 2022. godine u Novom Sadu, u hotelu Šeraton, sa početkom u 10 časova.

Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa propisima koji regulišu oblast  građevinskog zemljišta kao važnog resursa za razvoj lokalnih samouprava.  Zakonska regulativa u okviru Zakona o planiranju i izgradnji ostavlja  mogućnost da se donesu i pojedinačne odluke o građevinskom zemljištu na  nivou svake lokalne samopuprave koje modele je SKGO već ranije razvio.  Obuci mogu prisustvovati zaposleni na poslovima urbanističkog planiranja  i rešavanja imovinsko-pravnih odnosa.

VIŠE INFORMACIJA 

Niš - Obuka o sprovođenju projekata u skladu sa procedurama EU

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 1. i 2. juna 2022.  godine u Nišu (hotel Ambasador), organizuje dvodnevnu akreditovanu obuku  za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Sprovođenje  projekata u skladu sa procedurama EU“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa i uspešno savladanog testa znanja  dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta  stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj  apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom  nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće  korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Cilj obuke je osposobljavanje učesnika za upravljanje sprovođenjem  projekta koji se finansira iz fondova EU na proceduralno ispravan i institucionalno održiv način.

Napominjemo da su troškovi realizacije obuke i ishrane  učesnika u toku trajanja obuke pokriveni iz sredstava Projekta, dok smeštaj nije predviđen. 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Danijela Počuča (danijela.pocuca@skgo.org).

Novi Sad - Obuka - Upravljanje građevinskim zemljištem

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) tokom maja 2022. godine organizuje seriju jednodnevnih regionalnih akreditovanih obuka na temu „Upravljanje građevinskim zemljištem“ (šifra obuke 2022-07-1403). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuka u Novom Sadu će biti održana 1. juna 2022. godine u Novom Sadu, u hotelu Šeraton, sa početkom u 10 časova.

Cilj  obuke je upoznavanje učesnika sa propisima koji regulišu oblast   građevinskog zemljišta kao važnog resursa za razvoj lokalnih  samouprava.  Zakonska regulativa u okviru Zakona o planiranju i  izgradnji ostavlja  mogućnost da se donesu i pojedinačne odluke o  građevinskom zemljištu na  nivou svake lokalne samopuprave koje modele  je SKGO već ranije razvio.  Obuci mogu prisustvovati zaposleni na  poslovima urbanističkog planiranja  i rešavanja imovinsko-pravnih  odnosa.

VIŠE INFORMACIJA 

Vrnjačka Banja - Regionalna obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 5. maja do 7. jula 2022. godine organizuje 1-2. juna 2022. godine, u Vrnjačkoj Banji, akreditovanu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Regionalne obuke se realizuju u okviru Projekta „Institucionalna   podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Cilj ove obuke je podizanje nivoa znanja službenika i drugih zaposlenih na poslovima javnih nabavki u JLS radi pravilnog i efikasnog sačinjavanja konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke, pravilnog definisanja kriterijuma za dodelu ugovora, pravilnog  korišćenja  različitih tehnika u postupcima javnih nabavki, vršenja  stručne ocene  ponuda, poznavanja kriterijuma za zelene javne nabavke, razlikovanja i primene različitih osnova za izmenu ugovora o javnoj nabavci, pravilne primene odredaba koje uređuju obaveze naručilaca u  postupku zaštite prava i prepoznavanja nepravilnosti u postupcima  javnih nabavki.

Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Javne   nabavke u lokalnoj samoupravi“ i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci

Troškovi održavanja obuke (predavanja, ručak i kafe pauze) pokriveni iz projektnih sredstava, osim troškova prevoza i smeštaja učesnika.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://forms.office.com/r/h3YS1ZSibP.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Ružica Aranđelović Ilić, šefica Odeljenja za javne nabavke u lokalnoj samoupravi, na elektronsku adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3303.

Agenda - SKGO obuka _ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi_maj_jul_2022.pdf

REGIONALNE OBUKE_MESTO ODRŽAVANJA i RASPORED LS.pdf

Više informacija >>>

Kragujevac - Regionalna obuka „Elektronska uprava“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 11. maja   2022. do 15. juna, 2022. godine organizuje četiri jednodnevne   akreditovane obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu   „Elektronska uprava“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta   “Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlade   Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru   Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg   programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022.   godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon   pohađanja akreditovanog programa obuke „Elektronska uprava” dobiti   potvrdu o učešću u programu.

Planirane obuke će biti održane po sledećem rasporedu:

 • 11. maj 2022. godine, Niš
 • 18. maj 2022. godine, Beograd
 • 1. jun 2022. godine, Kragujevac
 • 15. jun 2022. godine, Novi Sad

Kontakt za dodatne informacije je Marija Lukić (marija.lukic@skgo.org).

Poziv na obuku E uprava.pdf

Agenda E uprava 2022 fin.pdf

Prijavni formular Е uprava.doc

Jun

Zlatibor - Obuka - Upravljanje građevinskim zemljištem

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) tokom maja 2022. godine organizuje seriju jednodnevnih regionalnih akreditovanih obuka na temu „Upravljanje građevinskim zemljištem“ (šifra obuke 2022-07-1403). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuka će biti održana 2 juna 2022. godine na Zlatiboru, u hotelu Palisad sa početkom u 10 časova.

Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa propisima koji regulišu oblast građevinskog zemljišta kao važnog resursa za razvoj lokalnih samouprava. Zakonska regulativa u okviru Zakona o planiranju i izgradnji ostavlja mogućnost da se donesu i pojedinačne odluke o građevinskom zemljištu na nivou svake lokalne samouprave koje modele je SKGO već ranije razvio. Obuci mogu prisustvovati zaposleni na poslovima urbanističkog planiranja i rešavanja imovinsko-pravnih odnosa.

VIŠE INFORMACIJA 

Kragujevac - Regionalna obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 5. maja do 7. jula 2022. godine organizuje 8-9. jun 2022. godine, u Kragujevcu, akreditovanu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Regionalne obuke se realizuju u okviru Projekta „Institucionalna   podrška SKGO – treća faza“, koji finansira Švajcarska agencija za  razvoj  i saradnju (SDC).

Cilj ove obuke je podizanje nivoa znanja službenika i drugih   zaposlenih na poslovima javnih nabavki u JLS radi pravilnog i efikasnog   sačinjavanja konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke,  pravilnog  definisanja kriterijuma za dodelu ugovora, pravilnog  korišćenja različitih tehnika u postupcima javnih nabavki, vršenja  stručne ocene  ponuda, poznavanja kriterijuma za zelene javne nabavke,  razlikovanja i  primene različitih osnova za izmenu ugovora o javnoj nabavci, pravilne primene odredaba koje uređuju obaveze naručilaca u postupku zaštite prava i prepoznavanja nepravilnosti u postupcima javnih nabavki.

Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“ i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci

Troškovi održavanja obuke (predavanja, ručak i kafe pauze) pokriveni iz projektnih sredstava, osim troškova prevoza i smeštaja učesnika.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://forms.office.com/r/h3YS1ZSibP.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Ružica Aranđelović Ilić, šefica Odeljenja za javne nabavke u lokalnoj samoupravi, na elektronsku adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3303.

Agenda - SKGO obuka _ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi_maj_jul_2022.pdf

REGIONALNE OBUKE_MESTO ODRŽAVANJA i RASPORED LS.pdf

Više informacija >>>


Novi Sad - Regionalna obuka „Elektronska uprava“

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je, usled nepredivdjenih okolnosti, došlo od izmene forme u kojoj će se održati akreditovana obuka „ Elektronska uprava“ koja je prvobitno zakazana za 15.6.2022.godine u Novom Sadu u hotelu Centar. Obuka će se održati u istom terminu u formi vebinara. Link za registraciju je https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_l_mmkyU2QaSXsFCa9QooaQ

-----------------------------------------------------

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 11. maja 2022. do 15. juna, 2022. godine organizuje četiri jednodnevne akreditovane obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Elektronska uprava“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta   “Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlade Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Elektronska uprava” dobiti potvrdu o učešću u programu.

Planirane obuke će biti održane po sledećem rasporedu:

Kontakt za dodatne informacije je Marija Lukić (marija.lukic@skgo.org).

Poziv na obuku E uprava.pdf

Agenda E uprava 2022 fin.pdf

Prijavni formular Е uprava.doc

Zlatibor - Obuka o sprovođenju projekata u skladu sa procedurama EU

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 16. i 17. juna 2022. godine na Zlatiboru, organizuje dvodnevnu akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Sprovođenje   projekata u skladu sa procedurama EU“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Cilj obuke je osposobljavanje učesnika za upravljanje sprovođenjem projekta koji se finansira iz fondova EU na proceduralno ispravan i institucionalno održiv način.

Napominjemo da su troškovi realizacije obuke i ishrane učesnika u toku trajanja obuke pokriveni iz sredstava Projekta, dok smeštaj nije predviđen. 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Danijela Počuča (danijela.pocuca@skgo.org).

Vrnjačka Banja - Akreditovana obuka „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od javnog značaja“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 20. juna 2022. godine u Vrnjačkoj Banji organizuje jednodnevnu regionalnu akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od  javnog značaja“.

Obuka predstavnika JLS, obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Ostavrivanje prava o dostupnosi  informacija od javnog značaja“ dobiti potvrdu o uspešno završenoj obuci. 

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS – službenici i funkcioneri, rukovodioci stručnih službi i posebnih organizacija koje su osnovane za obavljanje poslova uprave, kao i ovlašćena lica za rešavanje o zahtevima na slobodan pristup infromacijama od javnog značaja u organima JLS  upoznaju sa potrebnim merama i obavezama organa vlasti, kao i načinima postupanja organa vlasti po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna  podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske a sprovodi  SKGO.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Maja Stojanović Kerić,  šefica Odeljenja za pravni sistem lokalne samouprave SKGO (064/870-3341,  maja.stojanovic@skgo.org).

Niš - Akreditovana obuka „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od javnog značaja“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 27. juna 2022. godine organizuje sprovođenje sedam jednodnevnih regionalnih akreditovanih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od  javnog značaja“.

Obuka predstavnika JLS, obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Ostavrivanje prava o dostupnosi informacija od javnog značaja“ dobiti potvrdu o uspešno završenoj obuci. 

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS – službenici i funkcioneri, rukovodioci stručnih službi i posebnih organizacija koje su osnovane za obavljanje poslova uprave, kao i ovlašćena lica za rešavanje o zahtevima na slobodan pristup infromacijama od javnog značaja u organima JLS upoznaju sa potrebnim merama i obavezama organa vlasti, kao i načinima postupanja organa vlasti po zahtevima za slobodan pristup informacijama  od javnog značaja.

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna  podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske a sprovodi  SKGO.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Maja Stojanović Kerić,  šefica Odeljenja za pravni sistem lokalne samouprave SKGO (064/870-3341,  maja.stojanovic@skgo.org).

Jul

Zlatibor - Regionalna obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 5. maja do 7. jula 2022. godine organizuje 6-7. jul 2022. godine, na Zlatiboru, akreditovanu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Regionalne obuke se realizuju u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Cilj ove obuke je podizanje nivoa znanja službenika i drugih   zaposlenih na poslovima javnih nabavki u JLS radi pravilnog i efikasnog   sačinjavanja konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke,  pravilnog  definisanja kriterijuma za dodelu ugovora, pravilnog  korišćenja  različitih tehnika u postupcima javnih nabavki, vršenja  stručne ocene  ponuda, poznavanja kriterijuma za zelene javne nabavke,  razlikovanja i  primene različitih osnova za izmenu ugovora o javnoj  nabavci,  pravilne primene odredaba koje uređuju obaveze naručilaca u  postupku zaštite  prava i prepoznavanja nepravilnosti u postupcima  javnih nabavki.

Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“ i uspešno savladanog testa znanja dobiti  sertifikat o uspešno završenoj obuci

Troškovi održavanja obuke (predavanja, ručak i kafe pauze) pokriveni iz projektnih sredstava, osim troškova prevoza i smeštaja učesnika.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://forms.office.com/r/h3YS1ZSibP.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Ružica Aranđelović Ilić,   šefica Odeljenja za javne nabavke u lokalnoj samoupravi, na elektronsku   adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3303.

Agenda - SKGO obuka _ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi_maj_jul_2022.pdf

REGIONALNE OBUKE_MESTO ODRŽAVANJA i RASPORED LS.pdf

Više informacija >>>


Beograd - Akreditovana obuka „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od javnog značaja“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 8. jula 2022. godine u Beogradu, organizuje jednodnevnu regionalnu akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne  samouprave na temu „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od javnog značaja“.

Obuka predstavnika JLS, obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Ostavrivanje prava o dostupnosi informacija od javnog značaja“ dobiti potvrdu o uspešno završenoj obuci. 

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS – službenici i funkcioneri, rukovodioci stručnih službi i posebnih organizacija koje su osnovane za obavljanje poslova uprave, kao i ovlašćena lica za rešavanje o zahtevima na slobodan pristup infromacijama od javnog značaja u organima JLS upoznaju sa potrebnim merama i obavezama organa vlasti, kao i načinima  postupanja organa vlasti po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna  podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske a sprovodi  SKGO.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Maja Stojanović Kerić,  šefica Odeljenja za pravni sistem lokalne samouprave SKGO (064/870-3341,  maja.stojanovic@skgo.org).