Godišnji kalendar

Oktobar

Beograd - Seminar "Urbani razvoj i upotreba javnih prostora"

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske u Srbiji i Asocijacijom lokalnih vlasti i regiona Švedske (SALAR) organizuje seminar "Urbani razvoj i upotreba javnih prostora" koji će biti održan u hotelu Falkenštajner u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 10k, u četvrtak, 3. oktobra 2019. godine, sa početkom u 11 časova.

Cilj seminara je razmena iskustava predstavnika gradova i opština iz Srbije sa predstavnicima gradova i opština Francuske i Švedske na teme iz oblasti urbanog razvoja, a posebno integrativnog i inkluzivnog planiranja i upotrebe javnih prostora, kao i očuvanja i unapređenja kulturnog i industrijskog nasleđa u svrhu lokalnog razvoja. 

Popunjeni prijavni formular treba poslati na adresu euintegracije@skgo.org najkasnije do 1.10.2019.

Dnevni red skupa

Prijavni formular

Beograd - Svečana dodela ugovora u okviru Grant šeme Programa "Podrška EU inkluziji Roma"

Svečana ceremonija dodele 36 ugovora u okviru grant šeme Programa "Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", biće održana u petak,  4. oktobra 2019. godine, u Beogradu (Klub poslanika, Ulica Tolstojeva 2).

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru Programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", koji podržava Evropska unija.


Subotica - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 15. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 4.10.2019. godine, u Subotici (Gradska kuća Subotica, Trg slobode 1, Velika većnica, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš, Sombor, Apatin, Odžaci, Kula, Čoka, Novi Kneževac, Kanjiža, Senta i Ada.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx

Beograd - Obuka za sprovođenje projekata grant šeme

Kragujevac - Obuka „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“

SKGO organizuje sedam regionalnih dvodnevnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati u utorak i sredu, 8. i 9. oktobra u hotelu „Industrial“, u Kragujevcu, Kosovska 4, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular na adresu igor.pucarevic@skgo.org do petka, 20. septembra u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije, Vaši saradnici se mogu obratiti Igoru Pucareviću, na naznačenu adresu.

Izvod iz Sektorskog programa - obuka o ADMINISTRATIVNOJ EFIKASNOSTI.pdf

Nacrt agende SKGO obuke ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - KG - 8-9.10.2019.pdf

Poziv na SKGO regionalnu akreditovanu obuku ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - KG - 8-9.10.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - KG - 8-9.10.2019.doc

Niš - Radionica "Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“

Regionalna radionica „Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“ biće održana 9. oktobra u Nišu, hotel New City, Vožda Karađorđa 12, sa početkom u 11 časova.

Prvi deo radionice će dati prikaz propisa koji reguliše oblast turizma i ugostiteljstva i ovlašćenja kako republičkih turističkih inspektora, tako i ovlašćenja inspektora JLS.

Drugi deo radionice će biti posvećen predstavljanju Priručnika o inspekcijskom nadzoru JLS u oblasti ugostiteljstva i turizma, kao i modelima sadržanim u okviru Priručnika. Posebno važan deo radionice će biti praktični primeri kroz koje će se ukazivati na situacije koji bi mogle da izazovu nedoumice u pogledu načina postupanja, kako bi se izbegla lutanja i eventualni problemi u vršenju inspekcijskog nadzora.

Među temama koje će biti obrađene su: kategorizacija objekata domaće radinosti i seoskih turističkih domaćinstava, ugostiteljske usluge u objektima domaće radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima, boravišna taksa, paušalno plaćanje boravišne takse i način oporezivanja fizičkih lica koja pružaju usluge smeštaja, evidencija ugostiteljskih objekata za smeštaj, lokalni turistički vodič, poslovi turističkih organizacija JLS, nadležnosti i ovlašćenja inspektora JLS, preventivno delovanje, kontrolne liste, postupak inspekcijskog nadzora, preventivne mere, kaznene mere, poseban postupak prema neregistrovanom subjektu, kontrola usluga smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskih turističkih domaćinstava, kontrola hostela, kontrola boravisne takse, kontrola ugostiteljskih objekata – radno vreme, propisivanje posebnih uslova od strane JLS, odgovornost inspektora I rukovodioca po Zakonu o inspekcijskom nadzoru, odnos republička inspekcija - lokalna inspekcija sa stanovišta Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Cilj radionica je da se kroz prezentacije predavača i interakciju sa učesnicima olakša jedinicama lokalne samouprave da iskoriste zakonske mogućnosti i sprovedu nadležnosti u vezi sa inspekcijskim nadzorom u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Pismo Nis.pdf

Dnevni red NI.docx


Beograd - Mreža za romska pitanja

Fokus ovog sastanka mreže biće na predstavljanju Vodiča za pripremu, budžetiranje i praćenje lokalnih akcionih planova (LAP) za inkluziju Roma i predstavljanju  tekućih projekata za podršku lokalnim samoupravama u oblasti inkluzije Roma i Romkinja. 

Agenda - Mreza za romska pitanja.docx

Vrnjačka Banja - Radionica "Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“

Regionalna radionica na temu „Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“ održati 10. oktobra u Vrnjackoj Banji, hotel Solaris, Cerska 10, sa početkom u 11 časova.

Prvi deo radionice će dati prikaz propisa koji reguliše oblast turizma i ugostiteljstva i ovlašćenja kako republičkih turističkih inspektora, tako i ovlašćenja inspektora JLS.

Drugi deo radionice će biti posvećen predstavljanju Priručnika o inspekcijskom nadzoru JLS u oblasti ugostiteljstva i turizma, kao i modelima sadržanim u okviru Priručnika. Posebno važan deo radionice će biti praktični primeri kroz koje će se ukazivati na situacije koji bi mogle da izazovu nedoumice u pogledu načina postupanja, kako bi se izbegla lutanja i eventualni problemi u vršenju inspekcijskog nadzora.

Među temama koje će biti obrađene su: kategorizacija objekata domaće radinosti i seoskih turističkih domaćinstava, ugostiteljske usluge u objektima domaće radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima, boravišna taksa, paušalno plaćanje boravišne takse i način oporezivanja fizičkih lica koja pružaju usluge smeštaja, evidencija ugostiteljskih objekata za smeštaj, lokalni turistički vodič, poslovi turističkih organizacija JLS, nadležnosti i ovlašćenja inspektora JLS, preventivno delovanje, kontrolne liste, postupak inspekcijskog nadzora, preventivne mere, kaznene mere, poseban postupak prema neregistrovanom subjektu, kontrola usluga smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskih turističkih domaćinstava, kontrola hostela, kontrola boravisne takse, kontrola ugostiteljskih objekata – radno vreme, propisivanje posebnih uslova od strane JLS, odgovornost inspektora I rukovodioca po Zakonu o inspekcijskom nadzoru, odnos republička inspekcija - lokalna inspekcija sa stanovišta Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Cilj radionica je da se kroz prezentacije predavača i interakciju sa učesnicima olakša jedinicama lokalne samouprave da iskoriste zakonske mogućnosti i sprovedu nadležnosti u vezi sa inspekcijskim nadzorom u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Dnevni red VB.docx

Pismo VB.pdf


Beograd - Obuka za sprovođenje projekata grant šeme

Beograd - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 15. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Skup će biti održan 15.10.2019. godine, u Beogradu (Gradska uprava, Trg Nikole Pašića 6, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Beograd, Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara, Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org)

Dnevni red.docx

Novi Sad - Sajam saobraćaja

Treći sajam saobraćaja Traffic solutions expo, održava se u Novom Sadu, od 16. do 18. oktobra. 2019. godine, u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma.

Predstavnici gradova i opština – zaposleni na poslovima urbanizma i saobraćaja, članovi Saveta za bezbednost saobraćaja i drugi zainteresovani, mogu besplatno prisustvovati sajamskim sadržajima, uz obaveznu prethodnu registraciju na sajtu http://ts-expo.rs/sr/.

Pozivno pismo za Sajam saobracaja.pdf

Program-Traffic-solutions-expo-2019.pdfNovi Sad - Održava urbana mobilnost

Treći sajam saobraćaja Traffic solutions expo, održava se u Novom Sadu, od 16. do 18. oktobra. 2019. godine, u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma.

U okviru sajma,  Stalna konferencija gradova i opština će u četvrtak, 17. oktobra 2019. godine sa početkom u 12:00 časova biti domaćin okruglog stola “Planiranje održive urbane mobilnosti u gradovima i opštinama Srbije”.

Pozivamo predstavnike vašeg grada/opštine da prisustvuju ovom okruglom stolu i iz prve ruke čuju iskustva gradova i opština koji preduzimaju prve korake ka rešavanju problema vezanih za saobraćaj u gradskim sredinama na održiv način.

poziv okrugli sto SKGO.pdf


Pančevo - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnica Južnobanatskog upravnog okruga organizuuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održana 18. oktobra 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Gradske uprave Grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo,  sala na 9. spratu.    

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je do srede 16. oktobra, elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO Mirjanu Komnenović, putem telefona 011/7357969 ili putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Pancevo.docx

Zlatibor - Obuka „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“

SKGO organizuje sedam regionalnih dvodnevnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Regionalne obuke vode, akreditovani predavači i eksperti SKGO-a univerzitetski profesori Predrag Dimitrijević i Dejan Vučetić.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati u utorak i sredu, 22. i 23. oktobra u hotelu „Mona“, na Zlatiboru, Miladina Pećinara 26, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga na adresu igor.pucarevic@skgo.org do petka, 18. oktobra u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Pucarević, koordinator projektne komponente, putem mejla na prethodno naznačenu adresu.

Nacrt agende SKGO obuke ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - ZL - 22-23.10.2019.pdf

Izvod iz Sektorskog programa - obuka o ADMINISTRATIVNOJ EFIKASNOSTI.pdf

Poziv na SKGO regionalnu akreditovanu obuku ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST -ZL -22-23.10.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - ZL - 22-23.10.2019.doc

Zrenjanin - Konferencija “Lokalizacija ciljeva održivog razvoja – sprovođenje Agende 2030”

Konferencija “Lokalizacija ciljeva održivog razvoja – sprovođenje Agende 2030” biće održana 23.10.2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u baroknoj sali zgrade Gradske kuće Grada Zrenjanina (Trg slobode 10).

Pozivno pismo za JLS - Zrenjanin.pdf

Agenda - Zrenjanin.pdf

Novi Sad - Radionica „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“

SKGO organizuje obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Regionalne obuke vode, akreditovani predavači i eksperti SKGO-a univerzitetski profesori Predrag Dimitrijević i Dejan Vučetić.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati u utorak i sredu, 29. i 30. oktobra u hotelu „Prezident“, u Novom Sadu, Futoška 109, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga na adresu igor.pucarevic@skgo.org do petka, 25. oktobra u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Kontakt osoba je Igor Pucarević, koordinator projektne komponente, putem mejla na prethodno pomenutu adresu ili pozivom na 064/870-3318.

Nacrt agende SKGO obuke ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - NS - 29-30.10.2019.pdf

Izvod iz Sektorskog programa - obuka o ADMINISTRATIVNOJ EFIKASNOSTI.pdf

Poziv na SKGO regionalnu akreditovanu obuku ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - Novi Sad - 29-30.10.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - NS - 29-30.10.2019.doc


децембар

Beograd - Skupština SKGO