Godišnji kalendar

Novembar

Leskovac - Sastanak Mreže za sport

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje sastanak Mreže za sport na temu "Saradnja lokalne samouprave i sportskih saveza - perspektive i izazovi u planiranju i finansiranju u oblasti sporta", koja će biti održana 2. novembra 2023. godine, sa početkom u 11 časova u Leskovcu (sala Skupštine grada, ulica Pana Đukića 9-11).

Sastanak Mreže za sport zajednički organizuju Ministarstvo sporta, SKGO i Sportski savez Srbije, a u okviru projekta "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada Švajcarske.

Link za prijavu učešća: https://forms.office.com/e/pkVB20bY8c

Za više informacija o sastanku kontakt osoba je Maja Knežević Romčević maja.knezevic@skgo.org

Dnevni red.pdf

Beograd - Obuka "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu obuku "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije", u okviru programa "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada  Švajcarske. Obuka će biti održana od 02-03. novembra u prostorijama SKGO (Makedonska 22, osmi sprat), sa početkom u 10 časova.

Dvodnevna obuka "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije" namenjena je isključivo komunalnim milicionarima Grada Beograda i njihovom daljem usavršavanju i obuhvatiće sledeće teme - upoznavanje komunalnih milicionara sa  propisima koji uređuju nadležnosti, delokrug i način vršenja poslova, zatim ovlašćenja komunalne milicije, identifikovanje oblika i mehanizama  saradnje sa MUP-om, ovlašćenim organizacijama, službama i građanima, strateški i godišnji plan komunalne milicije, vođenje evidencija, kao i sva druga pitanja koja su od značaja za rad i postupanje komunalne milicije.

Link za prijavu učešća: https://forms.office,com/e/bBYKKTMZmd

Rok za prijavu učešća najkasnije do 30.10.2023.

Za više informacija o obuci kontakt osoba je Milica Janjić milica.janjic@skgo.org

Dnevni red.pdf

Vebinar – Krizna komunikacija

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu akreditovanu onlajn obuku (vebinar) „Krizna komunikacija“ u okviru treće faze projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, koji sprovodi SKGO, a finansira Vlada Švedske.

Vebinar će biti održan u periodu od 6-7. novembra preko platforme NAJU, sa početkom u 11 časova.

Prijava učešća se vrši preko platforme NAJU putem linka: https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=15c6310da458066fbb5424ca0feb2d146435ea8bf06af3c827392b4a7d9bc30b

Za dodatne informacije o vebinaru kontakt osoba je Miloš Alavanja: milos.alavanja@skgo.org

VIŠE INFORMACIJA

Beograd - Obuka "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu obuku "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije", u okviru programa "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada  Švajcarske. Obuka će biti održana od 16-17. novembra u prostorijama SKGO (Makedonska 22, osmi sprat), sa početkom u 10 časova.

Dvodnevna obuka "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije" namenjena je isključivo komunalnim milicionarima Grada Beograda i njihovom daljem usavršavanju i obuhvatiće sledeće teme - upoznavanje komunalnih milicionara sa propisima koji uređuju nadležnosti, delokrug i način vršenja poslova, zatim ovlašćenja komunalne milicije, identifikovanje oblika i mehanizama  saradnje sa MUP-om, ovlašćenim organizacijama, službama i građanima, strateški i godišnji plan komunalne milicije, vođenje evidencija, kao i sva druga pitanja koja su od značaja za rad i postupanje komunalne milicije.

Link za prijavu učešća: https://forms.office.com/e/JAUzKdgmCJ

Rok za prijavu učešća najkasnije do 2.11.2023.

Za više informacija o obuci kontakt osoba je Milica Janjić milica.janjic@skgo.org

Dnevni red.pdf

Novi Sad - Sastanak Mreže za sport

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje sastanak Mreže za sport na temu "Saradnja lokalne samouprave i sportskih saveza - perspektive i izazovi u planiranju i finansiranju u oblasti sporta", koja će biti održana 7. novembra 2023. godine, sa početkom u 11 časova u Novom Sadu (sala Amfiteatar SPC "Vojvodina", Sutjeska 2).

Sastanak Mreže za sport zajednički organizuju Ministarstvo sporta, SKGO, Sportski savez Srbije i Sportski savez Vojvodine, a u okviru projekta "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada Švajcarske.

Link za prijavu učešća: https://forms.office.com/e/HS9GtA0DFD

Prijavu je potrebnu izvršiti najkasnije do 2. novembra 2023. godine.

Za više informacija o sastanku kontakt osoba je Maja Knežević Romčević: maja.knezevic@skgo.org

Dnevni red.pdf

Beograd - Inicijalni skup povodom e-obuke „Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou sa posebnim fokusom na rodnu analizu“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje inicijalni jednodnevni skup povodom početka e-obuke „Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou sa posebnim fokusom na rodnu analizu“, na kojem će učesnici dobiti osnovne informacije o programu obuke, mentorima i načinu rada korišćenja SKGO platforme za učenje na daljinu.

Inicijalni jednodnevni skup biće održan u Beogradu 7. novembra, sa početkom u 12 časova (Hotel M, Bulevar Oslobodjenja 56).

E-obuka i inicijalni jednodnevni skup organizuju se u okviru projekta „Rodno odgovorno budžetiranje, onlajn kurs za predstavnike lokalnih samouprava, faza 2: Implementacija kursa", koji sprovodi SKGO, a podržava Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

VIŠE INFORMACIJA


Beograd - Mreža za romska pitanja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje sastanak Mreže za romska pitanja 9. novembra 2023. godine u Beogradu (hotel Zira, Ruzveltova 35, sala Rodos).

Teme koje će biti obuhvaćene na sastanku Mreže su nove oblasti Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja (2022-2030), kao i politike, programi i mere za sprovođenje Strategije na lokalnom nivou.

Mreža za romska pitanja organizuje se u okviru projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2020, a sprovode SKGO i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dnevni red.pdf

E-obuka - Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou sa posebnim fokusom na rodnu analizu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje e-obuku na temu „Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou sa posebnim fokusom na rodnu analizu“, koja počinje 9. novembra i trajaće do 21. decembra 2023. godine.

Povodom početka e-obuke, biće organizovan i inicijalni jednodnevni skup 7. novembra u Beogradu sa početkom u 12 časova, a na kojem će učesnici dobiti informacije o programu obuke, mentorima i načinu rada korišćenja SKGO platforme za učenje na daljinu (dnevni red i mesto održavanja će biti naknadno dostavljeni prijavljenim učesnicima).

E-obuka se organizuje u okviru projekta „Rodno odgovorno budžetiranje, onlajn kurs za predstavnike lokalnih samouprava, faza 2: Implementacija kursa“, koji sprovodi SKGO, a podržava Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Prijavljivanje na e-obuku je potrebno izvršiti najkasnije do 6. novembra u 14 časova putem linka: https://forms.office.com/e/uEhcXC6mfL

Za dodatne informacije o e-obuci i inicijalnom jednodnevnom skupu, kontakt osoba je Nataša Okilj: natasa.okilj@skgo.org

VIŠE INFORMACIJA

Ub - Sastanak Mreže za sport

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje sastanak Mreže za sport na temu "Saradnja lokalne samouprave i sportskih saveza - perspektive i izazovi u planiranju i finansiranju u oblasti sporta", koja će biti održana 10. novembra 2023. godine, sa početkom u 11 časova u opštini Ub (Ustanova za kulturu Ub, ulica Vuka Karadžića 19).

Sastanak Mreže za sport zajednički organizuju Ministarstvo sporta, SKGO i Sportski savez Srbije, a u okviru projekta "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada Švajcarske.

Link za prijavu učešća: https://forms.office.com/e/qGGwq2EBdY

Prijavu je potrebno izvršiti najkasnije do 7. novembra 2023.

Za više informacija o sastanku kontakt osoba je Maja Knežević Romčević maja.knezevic@skgo.org

Dnevni red.pdf

Kragujevac - Obuka „Priprema predloga projekata po procedurama EU“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) od 13. do 15.11.2023. godine u Kragujevcu (hotel Kragujevac, Ulica Kralja Petra I 18), organizuje obuku na temu „PRIPREMA PREDLOGA  PROJEKATA PO PROCEDURAMA EU". 

Obuka je prevashodno namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne  samouprave koji se bave poslovima iz oblasti socijalne zaštite,  inkluzije Roma i pripremom projekata. Predviđeno je najviše dva učesnika iz lokalne samouprave.

SKGO obuku realizuje u okviru projekta „Podrška održivim uslugama  socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom  nivou“, koji finansira Evropska unija. 

Vebinar – Krizna komunikacija

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu akreditovanu onlajn obuku (vebinar) „Krizna komunikacija“ u okviru treće faze projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, koji sprovodi SKGO, a finansira Vlada Švedske.

Vebinar će biti održan u periodu od 13-14. novembra sa početkom u 11 časova.

Prijava učešća se vrši preko platforme NAJU putem linka: https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=7c691022434f646bf3177eed4f2bdae2cba8a902c430ba08e87b3d7623a074af

Za dodatne informacije o vebinaru kontakt osoba je Miloš Alavanja: milos.alavanja@skgo.org

VIŠE INFORMACIJA

Kraljevo - Sastanak Mreže za sport

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje sastanak Mreže za sport na temu "Saradnja lokalne samouprave i sportskih saveza - perspektive i izazovi u planiranju i finansiranju u oblasti sporta", koja će biti održana 13. novembra 2023. godine, sa početkom u 11 časova u Kraljevu (sala Skupštine grada, Trg Jovana Sarića).

Sastanak Mreže za sport zajednički organizuju Ministarstvo sporta, SKGO i Sportski savez Srbije, a u okviru projekta "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada Švajcarske.

Link za prijavu učešća: https://forms.office.com/e/dyAHin2q3B

Prijavu je potrebno izvršiti najkasnije do 10. novembra.

Za više informacija o sastanku kontakt osoba je Maja Knežević Romčević maja.knezevic@skgo.org

Dnevni red.pdf

Sednica Predsedništva SKGO

Poslednja sednica Predsedništva SKGO u mandatu 2022/2023, održaće se u utorak, 14. novembra 2023. godine, sa početkom u 12:00 časova, u hibridnom formatu, uživo i preko Zoom platforme.


Za dodatne informacije, članovi Predsedništva mogu se obratiti sekretaru Predsedništva SKGO Maji Stojanović Kerić, na brojeve telefona: 064/870-3341 i 011/735-7935.


VIŠE INFORMACIJA

Zlatibor - Obuka „Ostvarivanje prava deteta“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje trodnevnu akreditovanu obuku za zaposlene u LS na temu „Ostvarivanje prava deteta“ koja će biti održana u periodu od 15-17. novembra na Zlatiboru, u hotelu Mona (Ulica Miladina Pećinara 26). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta“, koji finansijski podržava UNICEF, a sprovodi SKGO. 

Obuka je namenjena zaposlenima u organizacionim jedinicama u čijoj su nadležnosti poslovi socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i javnog zdravlja, obrazovanja, društvene brige o deci, brige o porodici.

Prijavljivanje za obuku je moguće isključivo na internet stranici Nacionalne akademije za javnu upravu, putem LMS sistema, preko linka: 

https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=e1ed77d4f3a12bd75e842e26d064436153a9aee66400659e66e7a2e06ba17b61

Učesnici koji registrovani na platformi, registraciju mogu izvršiti putem linka: https://lms.napa.gov.rs/. Dodatne informacije (mejlovi za komunikaciju i uputstva) za registraciju na platformu mogu se pronaći putem linka: https://www.napa.gov.rs/tekst/1235/prijava-na-obuke.php.

Učesnici koji žele da pohađaju obuku, a nisu zaposleni u organima lokalne samouprave i pri tome institucija/organizacija iz koje dolaze nije registrovana na LMS platformi Nacionalne akademije za javnu upravu mogu se prijaviti na obuku preko linka: https://forms.office.com/e/iqmwqy3CvA

Rok za prijavu je petak 10. oktobar.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Nina Nikolić (nina.nikolic@skgo.org, 011 735 79 33).

Beograd - Obuka "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu obuku "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije", u okviru programa "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada  Švajcarske. Obuka će biti održana od 16-17. novembra u prostorijama SKGO (Makedonska 22, osmi sprat), sa početkom u 10 časova.

Dvodnevna obuka "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije" namenjena je isključivo komunalnim milicionarima Grada Beograda i njihovom daljem usavršavanju i obuhvatiće sledeće teme - upoznavanje komunalnih milicionara sa propisima koji uređuju nadležnosti, delokrug i način vršenja poslova, zatim ovlašćenja komunalne milicije, identifikovanje oblika i mehanizama  saradnje sa MUP-om, ovlašćenim organizacijama, službama i građanima, strateški i godišnji plan komunalne milicije, vođenje evidencija, kao i sva druga pitanja koja su od značaja za rad i postupanje komunalne milicije.

Link za prijavu učešća: https://forms.office.com/e/A3TxZHHHzr

Rok za prijavu učešća najkasnije do 14.11.2023.

Za više informacija o obuci kontakt osoba je Milica Janjić milica.janjic@skgo.org

Dnevni red.pdf

Novi Sad - Obuka „Priprema predloga projekata po procedurama EU“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) od 22. do 24.11.2023. godine u Novom Sadu (hotel Prezident, Ulica Futoška 109), organizuje obuku na temu „PRIPREMA PREDLOGA  PROJEKATA PO PROCEDURAMA EU".

Obuka je prevashodno namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne  samouprave koji se bave poslovima iz oblasti socijalne zaštite,  inkluzije Roma i pripremom projekata. Predviđeno je najviše dva učesnika iz lokalne samouprave.

SKGO obuku realizuje u okviru projekta „Podrška održivim uslugama  socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom  nivou“, koji finansira Evropska unija. 

Beograd – Mreža za socijalnu zaštitu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u saradnji sa Zaštitnikom građana Republike Srbije, organizuje sastanak Mreže za socijalnu zaštitu 22. novembra 2023. godine u Beogradu (Hotel Moskva, Balkanska 1, konferencijska sala „Balkanska“).

Ključne teme sastanka Mreže biće aktivno i zdravo starenje, sa posebnim osvrtom na nedavno usvojenu Strategiju aktivnog i zdravog starenja u Republici Srbiji za period od 2024-2030. godine, zatim razvoj usluga za starije na lokalnom nivou, zastupljenost usluga socijalne i zdravstvene zaštite za starije žene koje žive na selu, kao i međuopštinska saradnja u cilju unapređenja pristupačnosti i primene Univerzalnog dizajna u pružanju usluga i informacija.

Dnevni red.pdf

Beograd – Radionica za izgradnju kapaciteta lokalnih poreskih administracija

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program reforme poreza na imovinu – Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana – MED III, organizuju tematsku radionicu namenjenu izgradnji kapaciteta lokalnih poreskih administracija za 2023. godinu na temu „Izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara – primena u lokalnoj poreskoj administraciji“.

Jednodnevna radionica održaće se u Beogradu 22. novembra 2023. godine sa početkom u 10 časova.

Prijava učešća u radionici vrši se putem prijavnog formulara na linku: https://forms.office.com/e/JhipJNcmqg

Rok za prijavu učešća je 20. novembar do 14 časova.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Kontakt osobe za sva dodatna pitanja i pojašnjenja su bojana.prastalo@skgo.org i jelena.holcinger@helvetas.org.

Dnevni red.pdf

Vebinar „Ostvarivanje prava deteta“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje vebinar za zaposlene u LS na temu „Ostvarivanje prava deteta“ koji će se održati u periodu od 23-24. novembra preko Zoom platforme.  Vebinar je namenjen zaposlenima u organizacionim jedinicama u čijoj su nadležnosti poslovi socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i javnog zdravlja, obrazovanja, društvene brige o deci, brige o porodici.

Prijavljivanje za vebinar je moguće isključivo na internet stranici Nacionalne akademije za javnu upravu, putem LMS Sistema, putem linka: 

https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=3c7dccc44c31d6bff5a9d2e896513d4cfcf1f31823d4965b23e9b8f1965f9f99

Učesnici koji žele da pohađaju vebinar, a nisu zaposleni u organima lokalne samouprave i pri tome institucija/organizacija iz koje dolaze nije registrovana na LMS platformi Nacionalne akademije za javnu upravu mogu se prijaviti na obuku preko linka:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcocu2vrz4qGtXpQi25i-biv1D6flyRfrR8#/registration

Rok za prijavu učešća na vebinaru je petak, 17. novembar.

Sprovođenje vebinara realizuje se u okviru projekta „Unapređenje  kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta“, koji  finansijski podržava UNICEF a sprovodi SKGO.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Nina Nikolić (nina.nikolic@skgo.org, 011 735 79 33).

Beograd - Mreža za rodnu ravnopravnost

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) obaveštava da je sastanak Mreže za rodnu ravnopravnost OTKAZAN iz tehničkih razloga.

Novi termin biće naknadno objavljen.

Za više informacija kontakt osoba je Nataša Okilj: natasa.okilj@skgo.org

Sastanak Mreže za rodnu ravnopravnost organizuje se u okviru projekta "Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou", koji finansira Vlada Švedske.

VIŠE INFORMACIJA

51. skupština SKGO

Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) je na svojoj poslednjoj sednici u mandatu 2022-2023. godina, održanoj 14. novembra 2023. godine utvrdilo Predlog programa i dnevnog reda 51. skupštine SKGO i predloge odluka i dokumenata koji se usvajaju i donose na Skupštini SKGO.

U skladu sa Statutom SKGO, predsednik SKGO i predsednik Privremenog organa grada Leskovca dr sci med. Goran Cvetanović, sazvao je je 51. redovno zasedanje Skupštine SKGO, koje će biti održano 29. novembra 2023. godine, u Sava Centru (Milentija Popovića 9).

VIŠE INFORMACIJA

децембар

Niš - Obuka na temu „Ostvarivanje prava deteta“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje trodnevnu akreditovanu obuku za zaposlene u LS na temu „Ostvarivanje prava deteta“, koja će se održati od 4-6. decembra 2023 godine  u Nišu (hotel New City, Vožda Karađorđa broj 12). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta“, koji finansijski podržava UNICEF a sprovodi SKGO.

Obuka je namenjena zaposlenima u organizacionim jedinicama u čijoj su nadležnosti poslovi socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i javnog zdravlja, obrazovanja, društvene brige o deci, brige o porodici.

Prijavljivanje za obuku je moguće isključivo putem linka: https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=80478222f9fcf8fee2c519eb286fa748e517a0a53328bd17f95a1c29514138f6

Učesnici koji žele da pohađaju obuku, a nisu zaposleni u organima lokalne samouprave mogu se prijaviti na obuku putem linka: https://forms.office.com/e/V3g0N7nt5d

Posebna napomena: troškovi smeštaja i ishrane u periodu od 4-6. decembra (dva noćenja) obezbeđeni su za učesnike koji su 70 i više kilometara udaljeni od Niša i u tom slučaju potrebno je kontaktirati Ninu Nikolić: nina.nikolic@skgo.org.

Rok za prijavu je sreda, 29. novembar 2023. godine.

Dnevni red.pdf

Vebinar – Saradnja sa organizacijama civilnog društva

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje tri ciklusa jednodnevnih akreditovanih onlajn obuka-vebinara „Saradnja sa organizacijama civilnog društva“ (2023/07/0107). Cilj vebinara je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u izgradnji razlitih oblika saradnje sa organizacijama civilnog društva.

SKGO ovu aktivnost sprovodi u koordinaciji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Prvi ciklus vebinara biće održan 04.12.2023. godine, sa početkom u 10 časova.

Link za prijavu: https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=6e1ff25a2314350aee6ea4320b6e79ec3f123408da339111ee6765dd2d3ea556

Rok za prijavu: 01.12.2023. godine.

Za više informacija o vebinarima kontakt osoba je Marija Lukić: marija.lukic@skgo.org

Dnevni red.pdf

Vebinar – Saradnja sa organizacijama civilnog društva

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje tri ciklusa jednodnevnih akreditovanih onlajn obuka-vebinara „Saradnja sa organizacijama civilnog društva“ (2023/07/0107). Cilj vebinara je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u izgradnji razlitih oblika saradnje sa organizacijama civilnog društva.

SKGO ovu aktivnost sprovodi u koordinaciji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Drugi ciklus vebinara biće održan 05.12.2023. godine, sa početkom u 10 časova.

Link za prijavu: https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=12b568112e151ba35582d2afe3b7255ad50e3201c3c643f776b39e03c3810d56

Rok za prijavu: 01.12.2023. godine.

Za više informacija o vebinarima kontakt osoba je Marija Lukić: marija.lukic@skgo.org

Dnevni red.pdf

Vebinar – Saradnja sa organizacijama civilnog društva

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje tri ciklusa jednodnevnih akreditovanih onlajn obuka-vebinara „Saradnja sa organizacijama civilnog društva“ (2023/07/0107). Cilj vebinara je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u izgradnji razlitih oblika saradnje sa organizacijama civilnog društva.

SKGO ovu aktivnost sprovodi u koordinaciji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Treći ciklus vebinara biće održan 06.12.2023. godine, sa početkom u 10 časova.

Link za prijavu: https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=bb5e1943013aa933d6d8ddd47db0881535464f2d11de0eb8e8f600eea76bb3ba

Rok za prijavu: 04.12.2023. godine.

Za više informacija o vebinarima kontakt osoba je Marija Lukić: marija.lukic@skgo.org

Dnevni red.pdf

Beograd - Mreža za upravljanje ljudskim resursima

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje 14. sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima 7. decembra u Beogradu (hotel M, Bulevar oslobođenja 56a).

Teme koje će biti obuhvaćene na sastanku Mreže su - zakonske novine usvojene donošenjem izmena i dopuna Zakona o zaposlenima u AP i JLS, Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u organima AP i JLS, vidovi i načini saradnje JLS i Službe za upravljanje kadrovima Vlade RS, programiranje i budžetiranje posebnih programa stručnog usavršavanja u JLS i podrška SKGO u upravljanju ljudskim resursima.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://forms.office.com/e/iWLYPEkr5A, do utorka 5. decembra, do kraja radnog vremena.

Sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima SKGO organizuje u okviru programa "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada  Švajcarske.

Za više informacija kontakt osoba je Miloš Mucok: milos.mucok@skgo.org

Beograd - Završna konferencija „Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) održava završnu konferenciju projekta „Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta“, koji SKGO realizuje u saradnji sa UNICEF-om.

Ovaj projekat se realizuje u okviru programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu”, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Završna konferencija projekta održaće se u petak, 8. decembra 2023. godine, sa početkom u 11 časova, u Beogradu (hotel Zira, Ruzveltova 35, sala Mikonos).

SKGO je u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta“ realizovala šest trodnevnih akreditovanih regionalnih obuka i jedan vebinar na temu „Ostvarivanje prava deteta“, koje su pohađali rukovodioci i zaposleni u lokalnim samoupravama u organizacionim jedinicama nadležnim za poslove socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i javnog zdravlja, obrazovanja i društvene brige o deci.

Prijavu učešća vrši se putem linka https://forms.office.com/e/FrAbXDTRV9 najkasnije do srede, 6. decembra.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Milica Janjić: milica.janjic@skgo.org

Dnevni red.pdf