Godišnji kalendar

Novembar

Akreditovana onlajn obuka „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 29. oktobra do 9. novembra 2021. godine organizuje četiri jednodnevne akreditovane online obuke (vebinara) za  zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Rodno budžetiranje u  lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada  Švajcarske.

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog  programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama  lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke  zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od  strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja  akreditovanog programa obuke „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“ i  uspešno položenog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj  obuci. SKGO je obuku na istu temu realizovala tokom 2020. godine, ali  je, zbog iskazane potrebe i interesovanja JLS za ovom obukom, odlučeno  da ona bude ponovo realizovana i tokom 2021. godine.

Cilj obuke je da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi sa  planiranjem i upravljanjem javnim finansijama, predstavnici mehanizama  za rodnu ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno odgovornog  budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na vebinar u utorak, 02. novembra (prijava najkasnije do petka, 29. oktobra): https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYsduGvpzssE9LomJnOky-bPvLQ0ci7__Jn 

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u  slučaju većeg interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno prisustvo  predstavnika JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno  obavešteni.

Posebno napominjemo da je za učešće na obuci potrebno da svaki  učesnik ima računar sa pristupom internetu, zvučnik, odnosno slušalice,  mikrofon a poželjno je da ima i kameru. Dodatne tehničke instrukcije u  vezi sa pristupom i korišćenjem ZOOM platforme, preko koje će se ova  obuka realizovati, prijavljeni učesnici će dobiti blagovremeno na svoju  elektronsku adresu, zajedno sa pripremnim materijalom najmanje tri radna  dana pre početka vebinara.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Sara Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo_Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

Izvod iz Sektorskog programa.pdf

Kragujevac - Radionica „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“

U okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji  podržava Vlada Švajcarske SKGO organizuje regionalnu radionicu na  temu „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“ 4.11.2021 godine, u Kragujevcu, u Hotelu Kragujevac.

Cilj radionica je da se predstavnici jedinica lokalne samouprave  upoznaju sa kompletnim postupkom komasacije i to kako sa pravnog tako i  sa geodetsko-tehničkog aspekta, od početka samog postupka i donošenja  odluke o sprovođenju komasacije na određenom području do pravosnažnosti  rešenja o raspodeli komasacione mase. Biće razmotrena ne samo teorijska  pitanja i aspekti, već i konkretni praktični problemi koji se javljaju u  sprovođenju postupka komasacije.

Kontakt osoba za dodatne informacija je Ljiljana Jovanović, šefica  Odeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj  (ljiljana.jovanovic@skgo.org, 011/735-7943).

Onlajn - Inicijalni sastanak za učesnike eObuke „Socijalna inkluzija Roma i Romkinja na lokalnom nivou“

Inicijalni sastanak za učesnike eObuke „Socijalna inkluzija Roma i Romkinja na lokalnom nivou“ biće održan 4. novembra 2021. godine putem ZOOM platforme.

Link za učešće, kao i dnevni red sastanka biče pravovremeno objavljen.

Vebinar - Radionica na temu zaštite vazduha

Ministarstvo zaštite životne sredine i Stalna konferencija gradova i opština organizuju informativne radionica na teme koje jedinice lokalne samouprave smatraju prioritetnim – zaštita vazduha, upravljanje kvalitetom vode i upravljanje otpadom. Ove radionice imaju za cilj pružanje informacija o aktivnostima Ministarstva, ali i razmenu informacija o dobrim iskustvima sa lokalnog nivoa, kao i diskusiju o tome kako dodatno ojačati našu saradnju.

Prva onlajn radionica na temu zaštite vazduha biće održana u četvrtak, 4. novembra s početkom u 9:00 časova.

Link za registraciju: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIpdu2rrDgvGtPoQCtrgJnL1Ty9DcXEhGsO

Rok za registraciju: sreda, 3. novembar 2021. godine.

Pozivno pismo

Agenda radionice

Akreditovana onlajn obuka „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 29. oktobra do 9. novembra 2021. godine organizuje četiri jednodnevne akreditovane online obuke (vebinara) za  zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Rodno budžetiranje u  lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada  Švajcarske.

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog  programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama  lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke  zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od  strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja  akreditovanog programa obuke „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“ i  uspešno položenog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj  obuci. SKGO je obuku na istu temu realizovala tokom 2020. godine, ali  je, zbog iskazane potrebe i interesovanja JLS za ovom obukom, odlučeno  da ona bude ponovo realizovana i tokom 2021. godine.

Cilj obuke je da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi sa  planiranjem i upravljanjem javnim finansijama, predstavnici mehanizama  za rodnu ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno odgovornog  budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na vebinar u petak, 05. novembra (najkasnije do srede, 03. novembra): https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcOGhqToqHNGzfpFpsWcONpW6tIH9gsP8.

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u  slučaju većeg interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno prisustvo  predstavnika JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno  obavešteni.

Posebno napominjemo da je za učešće na obuci potrebno da svaki  učesnik ima računar sa pristupom internetu, zvučnik, odnosno slušalice,  mikrofon a poželjno je da ima i kameru. Dodatne tehničke instrukcije u  vezi sa pristupom i korišćenjem ZOOM platforme, preko koje će se ova  obuka realizovati, prijavljeni učesnici će dobiti blagovremeno na svoju  elektronsku adresu, zajedno sa pripremnim materijalom najmanje tri radna  dana pre početka vebinara.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Sara Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo_Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

Izvod iz Sektorskog programa.pdf

Niš - Obuka „Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje akreditovanu obuku „Priprema predloga projekata prema  procedurama Evropske unije“. 8-10. novembra 2021. godine, u Nišu.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke i uspešno savladanog testa znanja  dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta  stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom  nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja je Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org, 064 870 3339).

Agenda - SKGO trening - Priprema predloga projekata u skladu sa EU procedurama.pdf

Akreditovana onlajn obuka „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 29. oktobra do 9. novembra 2021. godine organizuje četiri jednodnevne akreditovane online obuke (vebinara) za  zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Rodno budžetiranje u  lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada  Švajcarske.

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog  programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama  lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke  zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od  strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja  akreditovanog programa obuke „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“ i  uspešno položenog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj  obuci. SKGO je obuku na istu temu realizovala tokom 2020. godine, ali  je, zbog iskazane potrebe i interesovanja JLS za ovom obukom, odlučeno  da ona bude ponovo realizovana i tokom 2021. godine.

Cilj obuke je da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi sa  planiranjem i upravljanjem javnim finansijama, predstavnici mehanizama  za rodnu ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno odgovornog  budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na vebinar u utorak, 09. novembra (najkasnije do petka, 05. novembra): https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAqf-yqrDsjGtHSpiydKWm_7NKJ7X8MJ68W.

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u  slučaju većeg interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno prisustvo  predstavnika JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno  obavešteni.

Posebno napominjemo da je za učešće na obuci potrebno da svaki  učesnik ima računar sa pristupom internetu, zvučnik, odnosno slušalice,  mikrofon a poželjno je da ima i kameru. Dodatne tehničke instrukcije u  vezi sa pristupom i korišćenjem ZOOM platforme, preko koje će se ova  obuka realizovati, prijavljeni učesnici će dobiti blagovremeno na svoju  elektronsku adresu, zajedno sa pripremnim materijalom najmanje tri radna  dana pre početka vebinara.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Sara Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo_Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

Izvod iz Sektorskog programa.pdf

Vebinar „Srednjoročno planiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru Programa EU  Exchange 6, u periodu od 16 – 25. novembra organizuje 4 jednodnevne  akreditovane onlajn obuke (vebinara) „Srednjoročno planiranje u lokalnoj samoupravi“. 

Vebinari su namenjeni zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave  koji obavljaju poslove u vezi sa razvojnim i finansijskim planiranjem i  budžetiranjem, ali i drugim poslovima relevantnim za upravljanje javnim  politikama iz nadležnosti LS, sa ciljem da se upoznaju sa procesom  srednjoročnog planiranja i sprovođenjem srednjoročnih planova JLS u  skladu sa propisima koji uređuju planski i budžetski sistem.

Link za prijavu: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_JkmUtV1lR2Cw6jIF6aKwwA

Više informacija >>>

Predstavljanje Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u 2021. godini

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji organizuje onlajn predstavljanje Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije 2021 godine. 

Predstavljanje Izveštaja o napretku biće održano onlajn putem Zoom platforme, 16. novembra 2021. godine sa početkom u 10:00 časova. 

Više na: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2791/predstavljanje-izvestaja-ek-o-napretku-srbije-za-2021-godinu 

Vebinar „Srednjoročno planiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru Programa EU   Exchange 6, u periodu od 16 – 25. novembra organizuje 4 jednodnevne   akreditovane onlajn obuke (vebinara) „Srednjoročno planiranje u lokalnoj samoupravi“. 

Vebinari su namenjeni zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave   koji obavljaju poslove u vezi sa razvojnim i finansijskim planiranjem i   budžetiranjem, ali i drugim poslovima relevantnim za upravljanje  javnim  politikama iz nadležnosti LS, sa ciljem da se upoznaju sa  procesom  srednjoročnog planiranja i sprovođenjem srednjoročnih planova  JLS u  skladu sa propisima koji uređuju planski i budžetski sistem.

Link za prijavu: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XskyZIi1Sq-QHNN8B6IofA

Više informacija >>>

Radionica „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“

U okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji  podržava Vlada Švajcarske SKGO organizuje regionalnu radionicu na  temu „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“ 19.11.2021 godine, u Beogradu, u Hotelu M.

Cilj radionica je da se predstavnici jedinica lokalne samouprave  upoznaju sa kompletnim postupkom komasacije i to kako sa pravnog tako i  sa geodetsko-tehničkog aspekta, od početka samog postupka i donošenja  odluke o sprovođenju komasacije na određenom području do pravosnažnosti  rešenja o raspodeli komasacione mase. Biće razmotrena ne samo teorijska  pitanja i aspekti, već i konkretni praktični problemi koji se javljaju u  sprovođenju postupka komasacije.

Kontakt osoba za dodatne informacija je Ljiljana Jovanović, šefica  Odeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj  (ljiljana.jovanovic@skgo.org, 011/735-7943).

Vebinar „Socijalna zaštita u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 22. novembra do 7. decembra 2021. godine organizuje četiri  dvodnevne akreditovane onlajn obuke za zaposlene u jedinicama lokalne  samouprave na temu „Socijalna zaštita u lokalnoj samoupravi“.

Obuka predstavnika JLS, obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke „Socijalna zaštita u lokalnoj  samoupravi“ dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. 

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS koji obavljaju poslove u oblasti  socijalne zaštite upoznaju  sa međunarodnim trendovima u oblasti  socijalne zaštite, nacionalnim politikama socijalne zaštite, ulogama  lokalnih aktera u oblasti socijalne zaštite, lokalnim politikama  socijalne zaštite i upravljanjem lokalnim politikama socijalne zaštite.

Četiri dvodnevne onlajn obuke – vebinara, održaće se:

Obuka u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova, u skladu sa agendom koju Vam dostavljamo uz poziv za registraciju.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Mirjani Komnenović,  savetnici za socijalnu zaštitu SKGO, telefonskim putem na broj  064/870-3327.

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

AGENDA - SKGO onlajn obuka - Socijalna zaštita u LS fin.pdf

Zlatibor - Obuka „Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  organizuje akreditovanu obuku „Priprema predloga projekata prema  procedurama Evropske unije“. 24-26. novembra 2021. godine, na Zlatiboru.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke i uspešno savladanog testa znanja  dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta  stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj  apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom  nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće  korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja je Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org, 064 870 3339).

Agenda - SKGO trening - Priprema predloga projekata u skladu sa EU procedurama.pdf

Vebinar „Srednjoročno planiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru Programa EU   Exchange 6, u periodu od 16 – 25. novembra organizuje 4 jednodnevne   akreditovane onlajn obuke (vebinara) „Srednjoročno planiranje u lokalnoj samoupravi“. 

Vebinari su namenjeni zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave   koji obavljaju poslove u vezi sa razvojnim i finansijskim planiranjem i   budžetiranjem, ali i drugim poslovima relevantnim za upravljanje  javnim  politikama iz nadležnosti LS, sa ciljem da se upoznaju sa  procesom  srednjoročnog planiranja i sprovođenjem srednjoročnih planova  JLS u  skladu sa propisima koji uređuju planski i budžetski sistem.

Link za prijavu: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TwxhL3TQQhawOLhiCvyhYg

Više informacija >>>

Vebinar „Srednjoročno planiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru Programa EU   Exchange 6, u periodu od 16 – 25. novembra organizuje 4 jednodnevne   akreditovane onlajn obuke (vebinara) „Srednjoročno planiranje u lokalnoj samoupravi“. 

Vebinari su namenjeni zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave   koji obavljaju poslove u vezi sa razvojnim i finansijskim planiranjem i   budžetiranjem, ali i drugim poslovima relevantnim za upravljanje  javnim  politikama iz nadležnosti LS, sa ciljem da se upoznaju sa  procesom  srednjoročnog planiranja i sprovođenjem srednjoročnih planova  JLS u  skladu sa propisima koji uređuju planski i budžetski sistem.

Link za prijavu: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aIUsVATXSYCS_3LIG1oUuQ

Više informacija >>>

Radionica „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“

U okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske SKGO organizuje  četiri regionalne radionice na temu „Komasacija – pravni i geodetski  aspekti“ 26.11.2021. godine, u Zrenjaninu, u Hotelu Vojvodina.

Cilj radionica je da se predstavnici jedinica lokalne samouprave  upoznaju sa kompletnim postupkom komasacije i to kako sa pravnog tako i  sa geodetsko-tehničkog aspekta, od početka samog postupka i donošenja  odluke o sprovođenju komasacije na određenom području do pravosnažnosti  rešenja o raspodeli komasacione mase. Biće razmotrena ne samo teorijska  pitanja i aspekti, već i konkretni praktični problemi koji se javljaju u  sprovođenju postupka komasacije.

Kontakt osoba za dodatne informacija je Ljiljana Jovanović, šefica  Odeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj  (ljiljana.jovanovic@skgo.org, 011/735-7943).

Vebinar o primeni Centralnog informacionog sistema - eTurista

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u petak, 26.novembar 2021. godine, organizuje onlajn radionicu (vebinar) „Primena eTurista - Centralnog  informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma iz perspektive  korisničkih uloga obrađivača JLS i ugostitelja“.

Vebinar je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave  koji obavljaju poslove iz oblasti turizma, ali i drugim akterima koji  učestvuju u planiranju, razvoju i promociji turizma i turističke ponude  na lokalnom nivou, a koji koriste centralni informacioni sistem –  eTurista.

Rok za prijavu je 24. novembar, link za registraciju: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wNEOYENATjml_eCxdzWSBw.

Obuka počinje u 10:00 časova.

SKGO je pripremila predlog grupisanja JLS po terminima i taj predlog  dostavljamo u prilogu. S obzirom na to da je broj mesta po terminu  vebinara ipak ograničen, SKGO zadržava pravo da u slučaju većeg  interesovanja i broja prijava za pojedini termin predloži drugačiji  raspored u cilju ravnomernog prisustva predstavnika JLS, o čemu će svi  prijavljeni biti blagovremeno obavešteni.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Anita Popović (anita.popovic@skgo.org).

Vebinari se realizuju u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Predlog rasporeda JLS_CIS.pdf

Vebinar „Socijalna zaštita u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 22. novembra do 7. decembra 2021. godine organizuje četiri  dvodnevne akreditovane onlajn obuke za zaposlene u jedinicama lokalne  samouprave na temu „Socijalna zaštita u lokalnoj samoupravi“.

Obuka predstavnika JLS, obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke „Socijalna zaštita u lokalnoj  samoupravi“ dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. 

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS koji obavljaju poslove u oblasti  socijalne zaštite upoznaju  sa međunarodnim trendovima u oblasti  socijalne zaštite, nacionalnim politikama socijalne zaštite, ulogama  lokalnih aktera u oblasti socijalne zaštite, lokalnim politikama  socijalne zaštite i upravljanjem lokalnim politikama socijalne zaštite.

Četiri dvodnevne onlajn obuke – vebinara, održaće se:

Obuka u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova, u skladu sa agendom koju Vam dostavljamo uz poziv za registraciju.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Mirjani Komnenović,  savetnici za socijalnu zaštitu SKGO, telefonskim putem na broj  064/870-3327.

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

AGENDA - SKGO onlajn obuka - Socijalna zaštita u LS fin.pdf

Deveta sednica Predsedništva SKGO

Deveta sednica Predsedništva SKGO biće održana u ponedeljak, 29. novembra 2021. godine, u sedištu SKGO, 8. sprat, Beograd, Makedonska 22, sa početkom u 12:00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika Osme sednice Predsedništva SKGO

2. Izveštaj generalnog sekretara o radu SKGO – pregled najvažnijih aktivnosti

3. Nacrt Programa i Dnevnog reda 49. skupštine SKGO

  • Nacrt Programa i Dnevnog reda 49. skupštine SKGO
  • Predlozi odluka i dokumenata koji se usvajaju i donose na 49. skupštini SKGO
  • Zapisnik 48. skupštine SKGO
  • Godišnji izveštaj o radu SKGO za 2021. godinu
  • Odluka o donošenju Strateškog plana SKGO za period 2022-2025. godine
  • Odluka o razrešenju i imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje – generalnog sekretara SKGO
  • Izveštaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SKGO za 2020. godinu i prvih 10 meseci 2021. godine

4. Informacija o kandidaturama za članove Predsedništva SKGO,  predsednika SKGO, članove Nadzornog odbora, predsednika Nadzornog  odbora i predsednike odbora SKGO i Predlog odluke o načinu glasanja za  izbor organa SKGO na 49. skupštini SKGO

5. Pitanja i predlozi

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je sekretar Predsedništva SKGO Maja Stojanović Kerić (maja.stojanovic@skgo.org, 011/735-7935).

Dodela nagrada na medijskom konkursu "Drugačije od drugih"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje svečanu dodela nagrada i priznanja na devetom medijskom konkursu o praksi u lokalnoj samoupravi "Drugačije od drugih", utorak, 30 novembra 2021. godine u sali na 11. spratu u prostorijama SKGO, sa početkom u 12 časova.

Skup će biti organizovan uz poštovanje važećih epidemioloških mera.  

Vebinar o primeni Centralnog informacionog sistema - eTurista

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u sredu, 01. decembar 2021. godine,  organizuje onlajn radionicu (vebinar) „Primena eTurista - Centralnog  informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma iz perspektive  korisničkih uloga obrađivača JLS i ugostitelja“.

Vebinari su namenjeni zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave  koji obavljaju poslove iz oblasti turizma, ali i drugim akterima koji  učestvuju u planiranju, razvoju i promociji turizma i turističke ponude  na lokalnom nivou, a koji koriste centralni informacioni sistem –  eTurista.

Rok za prijavu je 29. novembar, link za registraciju: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rZyxzFWATJmjTF9FfVvZcg 

Obuka počinje u 10:00 časova.

SKGO je pripremila predlog grupisanja JLS po terminima i taj predlog  dostavljamo u prilogu. S obzirom na to da je broj mesta po terminu  vebinara ipak ograničen, SKGO zadržava pravo da u slučaju većeg  interesovanja i broja prijava za pojedini termin predloži drugačiji  raspored u cilju ravnomernog prisustva predstavnika JLS, o čemu će svi  prijavljeni biti blagovremeno obavešteni.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Anita Popović (anita.popovic@skgo.org).

Vebinari se realizuju u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Predlog rasporeda JLS_CIS.pdf

децембар

Vebinar „Socijalna zaštita u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 22. novembra do 7. decembra 2021. godine organizuje četiri  dvodnevne akreditovane onlajn obuke za zaposlene u jedinicama lokalne  samouprave na temu „Socijalna zaštita u lokalnoj samoupravi“.

Obuka predstavnika JLS, obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke „Socijalna zaštita u lokalnoj  samoupravi“ dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. 

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS koji obavljaju poslove u oblasti  socijalne zaštite upoznaju  sa međunarodnim trendovima u oblasti  socijalne zaštite, nacionalnim politikama socijalne zaštite, ulogama  lokalnih aktera u oblasti socijalne zaštite, lokalnim politikama  socijalne zaštite i upravljanjem lokalnim politikama socijalne zaštite.

Četiri dvodnevne onlajn obuke – vebinara, održaće se:

Obuka u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova, u skladu sa agendom koju Vam dostavljamo uz poziv za registraciju.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Mirjani Komnenović,  savetnici za socijalnu zaštitu SKGO, telefonskim putem na broj  064/870-3327.

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

AGENDA - SKGO onlajn obuka - Socijalna zaštita u LS fin.pdf

Onlajn - Prvi sastanak Mreže zaposlenih na poslovima evropskih integracija SKGO

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje prvi sastanak  Mreže zaposlenih na poslovima evropskih integracija, koji će biti  održan u petak, 3. decembra 2021. godine, sa početkom u 12.00 časova,  putem Zoom platforme. 

Cilj održavanja Prvog sastanka Mreže zaposlenih na poslovima  evropskih integracija je bliže upoznavanje članova sa budućim načinom  funkcionisanja i rada ove Mreže, kao i razmatranje aktuelnih pitanja u  okviru pristupnih pregovora i korišćenja EU fondova i programa u  Republici Srbiji, važnih za lokalnu samoupravu.

Link za registraciju: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwofu2qrTkjHdZGeS9oVAMpPMDibKXS8wHl

Kontakt za više informacija je koordinatorka Mreže Aleksandra  Vukmirović, šefica Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju  SKGO (aleksandra.vukmirovic@skgo.org, 011/3223-446) i Slobodan Milivojević, savetnik (slobodan.milivojevic@skgo.org, 011/7357928).

Sastanak se održava u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u   Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske.

1. sastanak_MrezaSKGO_EUintegracije_Poziv.pdf

1.sastanak_Mreza_SKGO_EUintegracije- Agenda.pdf

Vebinar „Socijalna zaštita u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 22. novembra do 7. decembra 2021. godine organizuje četiri  dvodnevne akreditovane onlajn obuke za zaposlene u jedinicama lokalne  samouprave na temu „Socijalna zaštita u lokalnoj samoupravi“.

Obuka predstavnika JLS, obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke „Socijalna zaštita u lokalnoj  samoupravi“ dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. 

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS koji obavljaju poslove u oblasti  socijalne zaštite upoznaju  sa međunarodnim trendovima u oblasti  socijalne zaštite, nacionalnim politikama socijalne zaštite, ulogama  lokalnih aktera u oblasti socijalne zaštite, lokalnim politikama  socijalne zaštite i upravljanjem lokalnim politikama socijalne zaštite.

Četiri dvodnevne onlajn obuke – vebinara, održaće se:

Obuka u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova, u skladu sa agendom koju Vam dostavljamo uz poziv za registraciju.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Mirjani Komnenović,  savetnici za socijalnu zaštitu SKGO, telefonskim putem na broj  064/870-3327.

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

AGENDA - SKGO onlajn obuka - Socijalna zaštita u LS fin.pdf

49. skupština SKGO

U skladu sa Statutom Stalne konferencije gradova i opština – Saveza  gradova i opština Srbije (SKGO), 49. redovno zasedanje Skupštine biće  održano 8. decembra 2021. godine u Beogradu (hotel „Kraun Plaza“,  Vladimira Popovića 10), sa početkom u 10 časova.

S obzirom na  trenutnu epidemiološku situaciju, skup će biti održan uz ograničeni broj  učesnika i poštovanje svih preporučenih mera za sprečavanje i  suzbijanje širenja zarazne bolesti KOVID 19.

U nastavku teksta  zainteresovani mogu preuzeti pozivno pismo i listu kandidata za organe  SKGO koji se biraju na 49. skupštini SKGO, a koju je utvrdila Komisija  za sprovođenje izbora. Predlog dnevnog reda i materijal za odlučivanje  biće dostavljeni blagovremeno.

Prijava učešća na 49. redovnom  zasedanju Skupštine SKGO može se izvršiti putem posebnog formulara za  prijavu na jedan od sledećih načina:Pozivno pismo za ucesce na 49. skupstini SKGO.pdf

Lista kandidata za organe SKGO koji se biraju na 49. skupstini SKGO.pdf


Ovogodišnja  Skupština SKGO organizuje se uz podršku projekta  "Institucionalna  podrška SKGO - treća faza", koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada  Švajcarske.


Vebinar o primeni Centralnog informacionog sistema - eTurista

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u četvrtak, 09. decembar 2021. godine organizuje onlajn radionicu (vebinar) „Primena eTurista - Centralnog  informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma iz perspektive  korisničkih uloga obrađivača JLS i ugostitelja“.

Vebinari su namenjeni zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave  koji obavljaju poslove iz oblasti turizma, ali i drugim akterima koji  učestvuju u planiranju, razvoju i promociji turizma i turističke ponude  na lokalnom nivou, a koji koriste centralni informacioni sistem –  eTurista.

Rok za prijavu je je 7. decembar, link za registraciju: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tHTS6sywSWOvaWG96TceUg 

Obuka u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova.

SKGO je pripremila predlog grupisanja JLS po terminima i taj predlog  dostavljamo u prilogu. S obzirom na to da je broj mesta po terminu  vebinara ipak ograničen, SKGO zadržava pravo da u slučaju većeg  interesovanja i broja prijava za pojedini termin predloži drugačiji  raspored u cilju ravnomernog prisustva predstavnika JLS, o čemu će svi  prijavljeni biti blagovremeno obavešteni.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Anita Popović (anita.popovic@skgo.org).

Vebinari se realizuju u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Predlog rasporeda JLS_CIS.pdf

VEBINAR - Krizna komunikacija u vanrednim situacijama

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar "Krizna komunikacija (2021-07-1506)" koja će biti organizovana putem Zoom platforme.

Termin je 13-14.12.2021. godine, sa početkom u 11 časova a prijave se vrše putem linka  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_JdplpRuYSzi-mSzHt--S4w najkasnije do 10.12.2021. 

Više na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2800/vebinari-krizna-komunikacija-u-vanrednim-situacijama 


VEBINAR - Krizna komunikacija u vanrednim situacijama

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar "Krizna komunikacija (2021-07-1506)" koja će biti organizovana putem Zoom platforme.

Termin je 15-16.12.2021. godine, sa početkom u 11 časova a prijave se vrše putem linka  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_InTw0CFqRgeomK-eyKbD5Q najkasnije do 13.12.2021. 

Više na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2800/vebinari-krizna-komunikacija-u-vanrednim-situacijama