Godišnji kalendar

April

Konferencija „Poglavlje 27 – životna sredina: od politike do implementacije“

Ministarstvo zaštite životne sredine i Stalna konferencija gradova i opština uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, organizuju zajedničku konferenciju pod nazivom „Poglavlje 27 – životna sredina: od politike do implementacije“, koja će biti održana u utorak 9. aprila 2019. godine, u Sava Centru (sala I/0), sa početkom u 11 časova.

Ova aktivnost biće realizovana u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU – druga faza“, koji podržava Vlada Švedske.

Rok za prijavu učešća je do četvrtka, 4. aprila, elektronskim putem na jana.pavlovic@skgo.org.

Pozivno_pismo_9_april_MZŽS_SKGO.pdf

Agenda_9_april_MZŽS_SKGO.pdf

Prijavni formular za 9. april.docx

Beograd - Radionica "Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja"

SKGO organizuje regionalnu radionicu na temu: “Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja”, koja će biti održana 9. aprila 2019. godine, u prostorijama SKGO (Beograd, Makedonska 22/VIII), sa početkom u 11 časova.

Regionalna radionica će biti prilika da se detaljno prođe kroz ceo proces donošenja Programa lokalnog ekonomskog razvoja, uz istovremeno sagledavanje ključnih motiva za njegovu realizaciju, pravni osnov, sadržinu Programa, lepezu različitih podmera/investicija za doprinos ekonomskom razvoju kroz dve glavne mere: privlačenje investicija i podsticanje konkurentnosti, institucionalne korake u pripremi, sprovođenju i praćenju Programa lokalnog ekonomskog razvoja, kao i modelima akata koji mogu poslužiti gradovima i opštinama u postupku realizacije istog.

Na radionicu su pozvani predstavnici lokalnih samouprava: gradonačelnici/predsednici opština, pomoćnici zaduženi za investicije i ekonomski razvoj i/ili članovi gradskog/opstinskog veća, zaposleni u lokalnim samoupravama koji se bave lokalnim ekonomskim razvojem i podrškom ulaganjima, kao i drugi značajni akteri za ovaj proces.

Rok za prijavu 8. april do 12 časova na mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i anita.popovic@skgo.org.

Ova aktivnost će biti realizovana u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koju podržava Vlada Švajcarske.

Pismo za Prirucnik za LER.doc

Agenda radionice final.docx

prij.formPLERBg.doc


Sremski Karlovci - Radionica ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta”

SKGO organizuje drugu regionalnu radionicu ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta” 10. aprila u Sremskim Karlovcima (hotel Dunav, Dunavska 5), sa početkom u 10 časova

Ovaj novi set radionica nužno je bilo organizovati kako bi se otklonile nejasnoće i nedoumice JLS u postupanju i time olakšalo sprovođenje nadležnosti JLS u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i efikasnijeg upravljanja istim. Planiran je interaktivan pristup predavača tokom realizacije same radionice.

Ciljna grupa su predstavnici JLS koji su članovi Komisije za izradu GP, Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljista u drž.svojini i članovi Komisije za određivanje cena zakupa poljoprivrednog zemljista u državnoj svojini (ukoliko je JLS obrazovala ovu Komisiju).

Popunjeni prijavni formular dostavite najkasnije do ponedeljka, 8. aprila 2019. godine, elektronskim putem na ljiljana.jovanovic@skgo.org i sladjana.grujic@skgo.org

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podršku SKGO – faza 3”, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Sremski Karlovci 10 april Poziv.pdf

Agenda PZSK.docx

prij.formPZ SK.doc

Beograd - Okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“

Ministarstvo kulture i informisanja i SKGO organizuju regionalni okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“, koji će biti održan, u sredu, 10. aprila 2019. godine, u Beogradu, u Ministarstvu kulture i informisanja (Vlajkovićeva 3), sa početkom u 11 časova.

Na okruglom stolu će se govoriti o novom Pravilniku o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa, a kojim se uređuju zadaci, poslovi, standardi i procesi digitalizacije kulturnog nasleđa odnosno pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, nematerijalnog kulturnog nasleđa i dobara koji uživaju prethodnu zaštitu. Ovim pravilnikom su ustanove kulture, a koje su između ostalog i u nadležnosti lokalne samouprave, dobile jasna uputstva kako da se kulturno nasleđe sačuva u digitalnom obliku i da bude dostupno građanima lokalne zajednice.

Okrugli sto je namenjen službenicima lokalne samouprave koje su zadužene za oblast kulture i predstavnicima ustanova kulture iz lokalne zajednice. 

Rok za prijavu učešća je najkasnije do ponedeljka, 08. aprila 2019. godine na elektronsku poštu maja.knezevic@skgo.org.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo ULOGA JLS U PROCESU DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEDJA - BGD 10.04.2019.pdf

Agenda ULOGA JLS U PROCESU DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEDJA - BGD 10.04.2019.pdf

Prijavni formular ULOGA JLS U PROCESU DIGITALIZACIJE - BGD, 10.04.2019.doc

Požarevac - Regionalna radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Braničevskog upravnog okruga  organizuju regionalnu radionicu/okružni seminar „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 10. aprila 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac, sala 11. 

Ova aktivnost sprovodi se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Dnevni red

Pozivno pismo

Kragujevac - Radionica "Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja"

SKGO organizuje regionalnu radionicu na temu: “Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja”, koja će biti održana 11. aprila 2019. godine, u Kragujevcu (hotel “Industrial”, Kosovska 4/13), sa početkom u 11 časova.

Regionalna radionica će biti prilika da se detaljno prođe kroz ceo proces donošenja Programa lokalnog ekonomskog razvoja, uz istovremeno sagledavanje ključnih motiva za njegovu realizaciju, pravni osnov, sadržinu Programa, lepezu različitih podmera/investicija za doprinos ekonomskom razvoju kroz dve glavne mere: privlačenje investicija i podsticanje konkurentnosti, institucionalne korake u pripremi, sprovođenju i praćenju Programa lokalnog ekonomskog razvoja, kao i modelima akata koji mogu poslužiti gradovima i opštinama u postupku realizacije istog.

Na radionicu su pozvani predstavnici lokalnih samouprava: gradonačelnici/predsednici opština, pomoćnici zaduženi za investicije i ekonomski razvoj i/ili članovi gradskog/opstinskog veća, zaposleni u lokalnim samoupravama koji se bave lokalnim ekonomskim razvojem i podrškom ulaganjima, kao i drugi značajni akteri za ovaj proces.

Rok za prijavu 10. april do 10 časova na mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i anita.popovic@skgo.org.

Ova aktivnost će biti realizovana u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koju podržava Vlada Švajcarske.

Dnevni red

Pozivno pismo

Prijavni formular

Valjevo - Regionalna radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Kolubarskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu/okružni seminar „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 11. aprila 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u zgradi Kolubarskog upravnog okruga, ul. Karađorđeva br. 31, Valjevo. 

Ova aktivnost sprovodi se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.  

Dnevni red

Pozivno pismo

Odbor za sistemska pitanja i upravu

Druga sednica Odbora za sistemska pitanja i upravu biće održana 11. i 12. aprila 2019. godine, u Rumi (Hotel Park). Sastanak počinje 11. aprila u 12 časova.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

Prvi dan - 11.04.2019.

Tačka 1.           Usvajanje Dnevnog reda

Tačka 2.           Usvajanje zapisnika sa I sednice Odbora

Tačka 3.            Predstavljanje učešća SKGO u procesu pristupnih pregovora R.Srbije -

Aleksandra Vukmirović, šef Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Tačka 4.            Predstavljanje nalaza „Analize o uticaju usklađivanja propisa u okviru pregovaračkog poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) na lokalnu samoupravu u Republici Srbiji“ - autorka Ivana Radić Milosavljević

Tačka 5.            Informacija o učešću i predlozima SKGO u izradi Nacrta zakona o komunalnoj miliciji i Nacrtu zakona o teritorijalnoj organizaciji RS - Marko Tomašević, SKGO

Drugi dan - 12.04.2019.

Tačka 6.           Proces izrade sporazuma o međuopštinskoj saradnji - Novak Gajić, SKGO

Tačka 7.            Nacrt modela sporazuma o zajedničkom ombudsmanu - predlozi i komentari

Tačka 8.            Nacrt modela sporazuma o zajedničkoj inspekciji (komunalna, saobraćajna i inspekcija za puteve) - predlozi i komentari

Tačka 9.           Razno - predlozi i inicijative

Niš - Radionica "Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja"

SKGO organizuje regionalnu radionicu na temu: “Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja”, koja će biti održana 16. aprila 2019. godine, u Nišu (hotel “New City”), sa početkom u 11 časova.

Regionalna radionica će biti prilika da se detaljno prođe kroz ceo proces donošenja Programa lokalnog ekonomskog razvoja, uz istovremeno sagledavanje ključnih motiva za njegovu realizaciju, pravni osnov, sadržinu Programa, lepezu različitih podmera/investicija za doprinos ekonomskom razvoju kroz dve glavne mere: privlačenje investicija i podsticanje konkurentnosti, institucionalne korake u pripremi, sprovođenju i praćenju Programa lokalnog ekonomskog razvoja, kao i modelima akata koji mogu poslužiti gradovima i opštinama u postupku realizacije istog.

Na radionicu su pozvani predstavnici lokalnih samouprava: gradonačelnici/predsednici opština, pomoćnici zaduženi za investicije i ekonomski razvoj i/ili članovi gradskog/opstinskog veća, zaposleni u lokalnim samoupravama koji se bave lokalnim ekonomskim razvojem i podrškom ulaganjima, kao i drugi značajni akteri za ovaj proces.

Rok za prijavu 15. april do 12 časova na mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i anita.popovic@skgo.org.

Ova aktivnost će biti realizovana u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koju podržava Vlada Švajcarske.

Beograd - Radionica ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta”

SKGO organizuje treću regionalnu radionicu ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta” 16. aprila u Beogradu (SKGO, Makedonska 22/VIII). 

Ovaj novi set radionica nužno je bilo organizovati kako bi se otklonile nejasnoće i nedoumice JLS u postupanju i time olakšalo sprovođenje nadležnosti JLS u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i efikasnijeg upravljanja istim. Planiran je interaktivan pristup predavača tokom realizacije same radionice.

Ciljna grupa su predstavnici JLS koji su članovi Komisije za izradu GP, Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljista u drž.svojini i članovi Komisije za određivanje cena zakupa poljoprivrednog zemljista u državnoj svojini (ukoliko je JLS obrazovala ovu Komisiju).

Popunjeni prijavni formular dostavite najkasnije do 14. aprila 2019. godine, elektronskim putem na ljiljana.jovanovic@skgo.org i sladjana.grujic@skgo.org

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podršku SKGO – faza 3”, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Pozivno pismo

Dnevni red

Prijavni formular

Odbor za zdravlje i socijalnu politiku

Treća sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku biće održana 16. aprila 2019. godine, u Beogradu, u prostorijama Gradske opštine Zvezdara (Bulevar kralja Aleksandra 77) sa početkom u 12 časova. 

Glavna tema sednice Odbora će biti zakonske promene definisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, sa akcentom na redefinisanu ulogu lokalne samouprave. Na sednici će biti reči i o procesu izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti i novoj Strategiji socijalne zaštite Republike Srbije, koja je u procesu izrade. Sednici su pozvani da prisustvuju i predstavnici resornih ministarstava, koji će informisati članove Odbora o navedenim temama.

Agenda_Odbor za zdravlje i socijalnu politiku.pdf

Novi Sad - Radionica "Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja"

SKGO organizuje regionalnu radionicu na temu: “Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja”, koja će biti održana 18. aprila 2019. godine, u Novom Sadu (Skupštinska plava sala), sa početkom u 11 časova.

Regionalna radionica će biti prilika da se detaljno prođe kroz ceo proces donošenja Programa lokalnog ekonomskog razvoja, uz istovremeno sagledavanje ključnih motiva za njegovu realizaciju, pravni osnov, sadržinu Programa, lepezu različitih podmera/investicija za doprinos ekonomskom razvoju kroz dve glavne mere: privlačenje investicija i podsticanje konkurentnosti, institucionalne korake u pripremi, sprovođenju i praćenju Programa lokalnog ekonomskog razvoja, kao i modelima akata koji mogu poslužiti gradovima i opštinama u postupku realizacije istog.

Na radionicu su pozvani predstavnici lokalnih samouprava: gradonačelnici/predsednici opština, pomoćnici zaduženi za investicije i ekonomski razvoj i/ili članovi gradskog/opstinskog veća, zaposleni u lokalnim samoupravama koji se bave lokalnim ekonomskim razvojem i podrškom ulaganjima, kao i drugi značajni akteri za ovaj proces.

Rok za prijavu 17. april do 12 časova na mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i anita.popovic@skgo.org.

Ova aktivnost će biti realizovana u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koju podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo

Dnevni red

Prijavni formular

Požarevac - Radionica ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta”

SKGO organizuje četvrtu regionalnu radionicu ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta” 18. aprila u Požarevcu (Skupština grada sala 109, Ulica Drinska 2), sa početkom u 10 časova..

Ovaj novi set radionica nužno je bilo organizovati kako bi se otklonile nejasnoće i nedoumice JLS u postupanju i time olakšalo sprovođenje nadležnosti JLS u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i efikasnijeg upravljanja istim. Planiran je interaktivan pristup predavača tokom realizacije same radionice.

Ciljna grupa su predstavnici JLS koji su članovi Komisije za izradu GP, Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljista u drž.svojini i članovi Komisije za određivanje cena zakupa poljoprivrednog zemljista u državnoj svojini (ukoliko je JLS obrazovala ovu Komisiju).

Popunjeni prijavni formular dostavite najkasnije do 16. aprila 2019. godine, elektronskim putem na anita.popovic@skgo.org i sladjana.grujic@skgo.org

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podršku SKGO – faza 3”, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Pozivno pismo_Pozarevac 18.4.19.pdf

Agenda_18.4.19.docx

prij.formPZ_18.4.doc

Pirot - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnica Pirotskog upravnog okruga  organizuju radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 18. aprila 2019. godine, u Pirotu u zgradi Pirotskog upravnog okruga (Ulica Srpskih vladara 83),  sa početkom u 10:00 časova,

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je do petka, 12. aprila.

Kontakt osoba za prijavu učešća i dodatne informacije je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Beograd - „Rodno odgovorno budžetiranje – gde smo između obaveze i prakse na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje nacionalnu konferenciju „Rodno odgovorno budžetiranje – gde smo između obaveze i prakse na lokalnom nivou“, koja će biti održana 19. aprila 2019. godine u Beogradu, Hotel „Zira“ (Ruzveltova 35), sa početkom u 10 časova. 

Konferencija će biti usmerena na otvaranje dijaloga i razmatranje postojećih mehanizama za rodnu ravnopravnost relevantnih za sprovođenje zakonske obaveze rodno odgovornog budžetiranja.

Teme koje će biti razmatrane na skupu su rodno odgovorno budžetiranje, relevantni propisi, uloga različitih aktera na lokalnom nivou, izazovi ali i primeri dobre domaće i međunarodne prakse u oblasti rodno odgovornog budžetiranja, uz diskusiju o narednim koracima koje je potrebno preduzeti. Na konferenciji će biti predstavljen i priručnik za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja na lokalnom nivou, a skup je namenjen predstavnicima lokalne samouprave koji obavljaju poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti, zaposlenima u LS na poslovima finansija, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva.

Prijave sa podacima (ime prezime, pozicija, grad/opština) šalju se putem elektronske pošte na adresu:  darinka.sibinovic@skgo.org do ponedeljka, 15. aprila 2019. godine.

Ova aktivnost realizuje se u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza", koji finansira Vlada Švedske.

Mreža za sport SKGO - Konferencija „Lokalne zajednice u oblasti sporta - perspektive i izazovi u finansiranju i strateškom planiranju”

SKGO u okviru sastanka Mreže za sport  organizuje konferenciju „Lokalne zajednice u oblasti sporta - perspektive i izazovi u finansiranju i strateškom planiranju”. Skup će biti održan u sali Narodne skupštine Republike Srbije (Ulica kralja Milana 14) u ponedeljak, 22. aprila sa početkom u 11 časova. 

Cilj skupa je da se kroz dijalog republičkih i lokalnih vlasti otvori diskusija o zajedničkim ciljevima i zadacima vezanim za oblast sporta u lokalnoj zajednici, odnosno da se analiziraju postojeće uloge i odgovornosti u ovoj oblasti, mapiraju izazove i predlože moguća rešenja. Teme koje će biti razmatrane u okviru skupa su: finansiranje sporta u jedinicama lokalne samouprave, planovi razvoja sporta, saradnja između Državne revizorske institucije i jedinica lokalne samouprave u ovoj oblasti, potencijalni EU fondovi namenjeni za sport (Erasmus+, na primer). Nadamo se da ćemo kroz otvoren među-institucionalni dijalog.

Predviđeno je da skupu prisustvuju predstavnici lokalne samouprave koji se bave pitanjem sporta na lokalnom nivou - članovi Mreže za sport SKGO, predstavnici teritorijalnih sportskih saveza, ali i relevantnih aktera u oblasti sporta na lokalnom nivou.

Potvrdu učešća možete poslati putem Prijavnog formulara najkasnije do četvrtka, 18. aprila 2019. godine na elektronsku poštu: maja.knezevic@skgo.org. Zbog stroge bezbednosne procedure koju je neophodno ispuniti prilikom organizacije skupova u prostoru Narodne skupštine, potrebno je prijavu dostaviti u naznačenom roku. 

Kontakt osoba za prijavu učešća i dodatne informacije je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, telefon 011 3223 446,  maja.knezevic@skgo.org.

Ovu aktivnost zajednički organizuju Stalna konferencija gradova i opština i Sportski savez Srbije, a biće realizovana u okviru Projekta ''Institucionalna podrška SKGO – treća faza'', koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo.pdf

Nacrt agedne konferencija za sport 2.docx

Prijavni formular.doc

Leskovac - Regionalna radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Podunavskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održana 22. aprila 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Jablaničkog upravnog okruga, ul. Pana Đukića br. 9-11Leskovac, velika sala.  

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Rok za prijavu je do petka, 19. aprila, elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO Mirjanu Komnenović, telefonom na 011/7357969 ili putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Leskovac.docx

Kruševac - Radionica ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta”

SKGO organizuje petu regionalnu radionicu ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta” 23. aprila u Kruševcu (hotel Saradis).

Ovaj novi set radionica nužno je bilo organizovati kako bi se otklonile nejasnoće i nedoumice JLS u postupanju i time olakšalo sprovođenje nadležnosti JLS u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i efikasnijeg upravljanja istim. Planiran je interaktivan pristup predavača tokom realizacije same radionice.

Ciljna grupa su predstavnici JLS koji su članovi Komisije za izradu GP, Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljista u državnoj svojini i članovi Komisije za određivanje cena zakupa poljoprivrednog zemljista u državnoj svojini (ukoliko je JLS obrazovala ovu Komisiju).

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podršku SKGO – faza 3”, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Krusevac- dnevni red.pdf

Prijavni formular.doc


Mreža načelnika gradskih/opštinskih uprava i uprava gradskih opština SKGO

SKGO 23. aprila 2019. godine u Beogradu organizuje 10. sastanak Mreže načelnika gradskih/opštinskih uprava i uprava gradskih opština, u prostorijama Sava Centra (Japanski salon), sa početkom u 11 časova.

Ovom prilikom biće predstavljene nove mogućnosti za jedinice lokalne samouprave u oblasti e-Uprave, zatim učešće SKGO u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije, a biće prezentovan i novi model sporazuma o međuopštinskoj saradnji.

Dnevni red X Mreza nacelnika uprava.doc

Niš - Radionica ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta”

SKGO organizuje šestu regionalnu radionicu ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta” 24. aprila u Nišu, hotel "New City" (Ulica Vožda Karađorđa 12), sa početkom u 10 časova.

Ovaj novi set radionica nužno je bilo organizovati kako bi se otklonile nejasnoće i nedoumice JLS u postupanju i time olakšalo sprovođenje nadležnosti JLS u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i efikasnijeg upravljanja istim. Planiran je interaktivan pristup predavača tokom realizacije same radionice.

Ciljna grupa su predstavnici JLS koji su članovi Komisije za izradu GP, Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljista u drž.svojini i članovi Komisije za određivanje cena zakupa poljoprivrednog zemljista u državnoj svojini (ukoliko je JLS obrazovala ovu Komisiju).

Popunjeni prijavni formular dostavite najkasnije do 23. aprila 2019. godine, elektronskim putem na sladjana.grujic@skgo.org

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podršku SKGO – faza 3”, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Nis poziv.pdf

Nis - dnevni red.pdf

prij.formPZNis.doc

Maj

Subotica - Obuka „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje sedam regionalnih dvodnevnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati u četvrtak i petak, 9. i 10. maja, u Subotici, u hotelu „Patria“, Đure Đakovića 1a, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. 

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

1. skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do ponedeljka, 6. maja. 

Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - SUBOTICA, 9-10.5.2019.pdf

Okvirna agenda SKGO obuke - SU - 9-10.5.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - SU - 9-10.5.2019.doc

Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf

Smederevo - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Podunavskog upravnog okruga  organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koja će biti održana tokom prve polovine maja 2019. godine, u Smederevu u zgradi Podunavskog upravnog okruga (Ulica Trg Republike 5).  

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Kontakt osoba za prijavu učešća i za dodatne informacije je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.