Godišnji kalendar

Jun

Novi Sad - Regionalna radionica na temu međunarodne saradnje gradova i opština Republike Srbije

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje Regionalnu radionicu na temu međunarodne saradnje gradova i opština Republike Srbije, koja će biti održana 3. juna 2019. godine, u Novom Sadu, u hotelu „Šeraton“ (Ulica Polgara Andraša 1), sa početkom u 11 časova.

Skup će biti održan u okviru programa „Podrška lokalnoj samoupravi na putu ka EU – Druga faza“, u partnerstvu sa Asocijacijom opština i regiona Švedske (SALAR), kao i u saradnji sa Ambasadom Francuske u Beogradu.

Učesnicima radionice biće predstavljen postupak za uspostavljanje saradnje, modeli odluke i sporazuma o saradnji. Takođe, učesnici će moći da se upoznaju sa iskustvima i mogućnostima saradnje sa gradovima i opštinama iz Švedske i Francuske, kao i sa programima finansiranja ovakve vrste saradnje.

Rok za prijavu je najkasnije do 29. maja, na adresu euintegracije@skgo.org. 

Pozivno pismo_Radionica Novi Sad.pdf

Radionica_Partnerstva JLS_- 3. 06.2019.Novi Sad_Agenda.pdf

Info-dan - Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019.“, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisalo Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje ( http://mduls.gov.rs/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-uspostavljanje-i-unapredjenje-medjuopstinske-saradnje)

Info-dana posvećenog ovom Javnom pozivu, koji će biti održan u Beogradu u Hotelu M (Bulevar oslobođenja 56A) 4. juna 2019. godine sa početkom u 11 časova. 

Učešće (do dva) predstavnika opštine ili grada moguće je prijaviti do 30. maja, elektronskom poštom na adresu: sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs.

Poziv - Info dan Javni konkurs za prjekte MOS-04.06.2019..pdf

Dnevni red-Info dan 04.06.2019.pdf

Radionica za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) Vas poziva na radionicu za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava koja će se održati u utorak 4. juna 2019. godine u prostorijama SKGO na 8. spratu sa početkom u 11 časova.

Na radionici će se raditi na sagledavanju i unapređenju programske strukture budžeta JLS na osnovu analize zakonodavnog i strateškog okvira kao i nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a sve u cilju usklađivanja sa sektorima definisanim u Aneksu 1 Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija. Definisani sektori su osnova za bolje planiranje i upravljanje sektorskim politikama i budžetom kao i okvir za utvrđivanje strateških prioriteta i uspostavljanje veze između sektora i nižih nivoa programske strukture (programa, programskih aktivnosti i projekata). Ovakav pristup omogućuje i analizu aktivnosti korisnika na svim nivoima vlasti koje doprinose realizaciji sektorskih politika.

Tema ove radionice, biće sledeći sektori:

  • Ekonomska i razvojna politika
  • Tržište rada
  • Poljoprivreda i ruralni razvoj

Radionica se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Dnevni red Ekonomski razvoj 040619.docx

Radionica za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje radionicu za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava koja će se održati u sredu 5. juna 2019. godine u prostorijama SKGO na 8. spratu sa početkom u 11 časova

Na radionici će se raditi na sagledavanju i unapređenju programske strukture budžeta JLS na osnovu analize zakonodavnog i strateškog okvira kao i nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a sve u cilju usklađivanja sa sektorima definisanim u Aneksu 1 Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija.  Definisani sektori su osnova za bolje planiranje i upravljanje sektorskim politikama i budžetom kao i okvir za utvrđivanje strateških prioriteta i uspostavljanje veze između sektora i nižih nivoa programske strukture (programa, programskih aktivnosti i projekata). Ovakav pristup omogućuje i analizu aktivnosti korisnika na svim nivoima vlasti koje doprinose realizaciji sektorskih politika.

Tema ove radionice, biće sledeći sektori: 

  • Kultura i informisanje,
  • Sport i omladina,
  • Zdravstvo,
  • Obrazovanje,
  • Socijalna zaštita

Radionica se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Dnevni red drustveni razvoj 050619.docx

Novi Sad - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“.

Obuka će biti održana u Novom Sadu, u četvrtak i petak, 6. i 7. juna, u hotelu „President“ (Ulica Futoška 109), sa početkom u 10 časova.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

  • skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i
  • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do petka, 31. maja. 

Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - NOVI SAD, 6-7.6.2019.pdf

Agenda regionalne obuke SARADNJA SA OCD - NOVI SAD - 6-7.6.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - NOVI SAD - 6-7.6.2019.doc

Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf

Šabac - Obuka o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme:

  • Planiranje i zapošljavanje zaposlenih i
  • Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj

Obuke će biti održane u četvrtak i petak, 6. i 7. juna u Šapcu, u Centru za stručno usavršavanje (Ulica Nikole Tesle 1a), sa početkom u 10 časova.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalne obuke, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

  1. skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i
  2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.org najkasnije do ponedeljka, 3. juna.

U prilogu se nalazi pozivno pismo, dnevni red i prijavni formular.

 Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravu i ljudske resurse na mejl milos.mucok@skgo.org.

Pozivno pismo - ocenjivanje i popunjavanje Sabac.pdf

Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_0606_Sa.pdf

Аgenda za ucesnike_Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj_0706_Sa.pdf

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - SA.docx


NIš - Peer to peer radionice za članove mobilnih timova za inkluziju Roma

U okviru Programa "PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", SKGO organizuje Peer to peer radionice za članove mobilnih timova. Prvi ciklus radionica koje će biti održane tokom 2019. godine, doprineće implementaciji Operativnih planova, kao i razmeni iskustava. Radionice će biti održane u Novom Sadu, Nišu i Beogradu.

Radionica za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje radionicu za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava koja će se održati u četvrtak 6. juna 2019. godine u prostorijama SKGO na 8. spratu sa početkom u 11 časova.

Na radionici će se raditi na sagledavanju i unapređenju programske strukture budžeta JLS na osnovu analize zakonodavnog i strateškog okvira kao i nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a sve u cilju usklađivanja sa sektorima definisanim u Aneksu 1 Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija.  Definisani sektori su osnova za bolje planiranje i upravljanje sektorskim politikama i budžetom kao i okvir za utvrđivanje strateških prioriteta i uspostavljanje veze između sektora i nižih nivoa programske strukture (programa, programskih aktivnosti i projekata). Ovakav pristup omogućuje i analizu aktivnosti korisnika na svim nivoima vlasti koje doprinose realizaciji sektorskih politika.

Tema ove radionice, biće sledeći sektori: 

  • Opšte usluge javne uprave,
  • Javna bezbednost,
  • Ljudska i građanska prava i slobode,
  • Politički sistem,
  • Servisiranje javnog duga,
  • Finansijski i fiskalni sistem,
  • Intervencijski programi i rezerve

Radionica se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Dnevni red opste usluge 060619.docx

Beograd - Regionalna radionica na temu međunarodne saradnje gradova i opština Republike Srbije

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje Regionalnu radionicu na temu međunarodne saradnje gradova i opština Republike Srbije, koja će biti održana 7. juna 2019. godine, u Beogradu, u hotelu „IN“ (Bulevar Arsenija Čarnojevića 56), sa početkom u 11 časova.

Skup će biti održan u okviru programa „Podrška lokalnoj samoupravi na putu ka EU – Druga faza“, u partnerstvu sa Asocijacijom opština i regiona Švedske (SALAR), kao i u saradnji sa Ambasadom Francuske u Beogradu.

Učesnicima radionice biće predstavljen postupak za uspostavljanje saradnje, modeli odluke i sporazuma o saradnji. Takođe, učesnici će moći da se upoznaju sa iskustvima i mogućnostima saradnje sa gradovima i opštinama iz Švedske i Francuske, kao i sa programima finansiranja ovakve vrste saradnje.

Rok za prijavu je najkasnije do 31. maja, na adresu euintegracije@skgo.org.

Pozivno pismo_Radionica u Beogradu.pdf

Radionica_Partnerstva JLS_- 7. 06.2019.Beograd_Agenda.pdf

Radionica „Kako do kvalitetnog plana po meri lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje regionalnu radionicu namenjenu odeljenjima za urbanističke poslove, pod nazivom „Kako do kvalitetnog plana po meri lokalne samouprave“.

Radionica će biti održana u petak 7. juna 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova, u Envoy conference centru (Ulica Gospodar Jevremova 47), u Beogradu.

Učešće do dva predstavnika iz lokalne samouprave moguće je prijaviti elektronskim putem na klara.danilovic@skgo.org, najkasnije do 5. juna.

Ova aktivnost će biti realizovana u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo.pdf

Dnevni red.pdf

Kraljevo - Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Raškog upravnog okruga pozivaju Vas na regionalnu radionicu/okružni seminar  „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 10. juna 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Raškog upravnog okruga, ul. Trg Jovana Sarića br. 1/3, Kraljevo, sala za sastanke 

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je petak, 7. jun, elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO, gospođu Mirjanu Komnenović, putem telefona 011/7357969, 064/8703327 ili putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Kraljevo.docx

Niš - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“.

Obuka će biti održana u Nišu, u utorak i sredu, 11. i 12. juna, u hotelu „New City“, Vožda Karađorđa 12, sa početkom u 10 časova,

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

  • skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i
  • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do četvrtka, 6. juna. 

Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - NIŠ, 11-12.6.2019.pdf

Аgenda SKGO obuke SARADNJA SA OCD - NIS - 11-12.6.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - NIS - 11-12.6.2019.doc

Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf

Predstavljanje godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji

Stalna konferencija gradova i opština i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, organizuju skup “Predstavljanje godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji 2019”, koji će biti održan 11. juna 2019. godine, u Beogradu, u hotelu Zira (Ulica Ruzveltova 35), sa početkom u 13 časova.

Skup se održava u okviru programa „Podrška lokalnoj samoupravi na putu ka EU – Druga faza” koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi SKGO u saradnji sa Asocijacijom lokalnih vlasti i regiona Švedske.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do četvrtka 6. juna do 17 časova slanjem prijavnog formulara na email: euintegracije@skgo.org ili putem faksa na br. 0113221215).

Za dodatne informacije Vaši saradnici mogu kontaktirati Slobodana Milivojevića, koordinatora komponente na programu (slobodan.milivojevic@skgo.org).

Poziv LS- Izvestaj o napretku Srbije 2019- 11. jun 2019, Beograd SKGO.pdf

Agenda_Izvestaj EK 2019_SKGO _11.06.2019_BGD - 1.docx

Prijavni formular SKGO 11_06_2019.docx

Radionica: Unapređenje interresornih komisija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stalna konferencija gradova i opština Savez gradova i opštine Srbije pozivaju organizuju regionalnu radionicu: “Unapređenje rada interresornih komisija- Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom- oblast obrazovanja“, koja će biti organizovana 11. juna 2019. godine u Nišu, sa početkom u 10 časova u prostorijama Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju (Pariske komune bb, Niš). Ova radionica se organizuje u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

Nakon regionalnih okruglih stolova i sastanaka sa predstavnicima preko 100 interresornih komisija širom Srbije na kojima je bio predstavljen Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, i koje su učesnici procenili kao veoma korisne, nastavlja se sa pružanjem podrške radu interesornih komisija kroz organizaciju stručnih radionica sa ciljem daljeg osnaživanja članova IRK za primenu Pravilnika, procenu potreba za dodatnom podrškom i sprovođenje izveštavanja.

Plan je da se tokom ove godine održe tri ciklusa radionica sa posebnim fokusom na pitanja obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite za predstavnike različitih sektora uključenih u rad IRK (obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita). Prvi ciklus regionalnih radionica će biti posvećen pitanjima u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu temu, predviđeno je da ovim radionicama obavezno prisustvuju koordinatori IRK, predsednik IRK i članovi IRK iz oblasti obrazovanja, dok su ostali članovi IRK, takođe, dobrodošli.

Prijavu možete izvršiti slanjem Prijavnog formulara koji dostavljamo u prilogu najkasnije do ponedeljka, 10. juna.

pozivno pismo.pdf

Agenda.pdf

Prijavni formular.doc

Zaječar - Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu, načelnik Zaječarskog upravnog okruga i načelnik Borskog upravnog okruga  okruga pozivaju Vas na regionalnu radionicu/okružni seminar  „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 11. juna 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Zaječarskog upravnog okruga, ul. Generala Gambete br. 44, Zaječar, velika sala.   

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je petak, 7. jun, elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO, gospođu Mirjanu Komnenović, putem telefona 011/7357969, 064/8703327 ili putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Bor i Zaječar.docx

Forum partnera u Bačkom Petrovcu

SKGO u opštinama Bački Petrovac, Kuršumlija, Petrovac na Mlavi, Sjenica i Mali Zvornik organizuje Forum partnera, koji će okupiti zaposlene u JLS zadužene za lokalni razvoj, predstavnike civilnog društva, privatnog sektora i šire lokalne zajednice, a u cilju unapređenog planiranja i usluga koje pružaju lokalne samouprave.

Opštine, korisnice projekta su pristupile izradi Lokalnog plana razvoja za period 2020 – 2028. godina. Cilj je da se u izradu ovog najvažnijeg strateškog dokumenta uključi širok krug predstavnika lokalne zajednice, pre svega predstavnike privrede, javnih institucija i civilnog sektora, kako bi zajedno sagledali trenutnu situaciju ali i definisali prioritete razvoje opštine. Jedan od izlaznih rezultata jeste definisanje i formiranje tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja koje će dalje nastaviti raditi sa ekspertom na definanisanju vizije i ciljeva, mera za dostizanje ciljeva Plana razvoja, promocija i javna rasprava o predlogu Plana i njegovo usvajanje od strane organa opštine.

Ovim želimo da pružimo podršku opštinama kako bi unapredile svoje alate i metodologije za definisanje srednjoročnih planova razvoja i povećale svoje kapacitete za privlačenje sredstava iz eksternih izvora finansiranja. 

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada  srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“, koji podržava slovačka razvojna pomoć (SlovakAid), a sprovodi se posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

Forum partnera u Kuršumliji

SKGO u opštinama Bački Petrovac, Kuršumlija, Petrovac na Mlavi, Sjenica i Mali Zvornik organizuje Forum partnera, koji će okupiti zaposlene u JLS zadužene za lokalni razvoj, predstavnike civilnog društva, privatnog sektora i šire lokalne zajednice, a u cilju unapređenog planiranja i usluga koje pružaju lokalne samouprave.

Opštine, korisnice projekta su pristupile izradi Lokalnog plana razvoja za period 2020 – 2028. godina. Cilj je da se u izradu ovog najvažnijeg strateškog dokumenta uključi širok krug predstavnika lokalne zajednice, pre svega predstavnike privrede, javnih institucija i civilnog sektora, kako bi zajedno sagledali trenutnu situaciju ali i definisali prioritete razvoje opštine. Jedan od izlaznih rezultata jeste definisanje i formiranje tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja koje će dalje nastaviti raditi sa ekspertom na definanisanju vizije i ciljeva, mera za dostizanje ciljeva Plana razvoja, promocija i javna rasprava o predlogu Plana i njegovo usvajanje od strane organa opštine.

Ovim želimo da pružimo podršku opštinama kako bi unapredile svoje alate i metodologije za definisanje srednjoročnih planova razvoja i povećale svoje kapacitete za privlačenje sredstava iz eksternih izvora finansiranja. 

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada  srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“, koji podržava slovačka razvojna pomoć (SlovakAid), a sprovodi se posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

Potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti upravljanja imovinom i planiranja i programskog budžetiranja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa Exchange 5, organizuje svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između SKGO i izabranih jedinica lokalne samouprave (JLS) u oblasti upravljanja imovinom i planiranja i programskog budžetiranja.

Ceremonija svečanog potpisivanja sporazuma o saradnji biće održana 12. juna 2019. godine, u Aero klubu (Ulica Uzun Mirkova 4/II), sa početkom u 12 časova.

Sporazumom o saradnji biće definisana podrška za 20 gradova i opština u obliku paketa podrške namenjenih za poboljšanje usluga u upravljanju imovinom, a četiri lokalne samouprave dobiće tehničku pomoć u planiranju i programskom budžetiranju.

Jedinice lokalne samouprave potpisnice Sporazuma o saradnji za pakete podrške namenjene poboljšanju usluga u upravljanju imovinom su:  Trgovište, Novi Pazar, Bela Palanka, Rača, Trstenik, Mionica, Crna Trava, Varvarin, Svilajnac, Vrnjačka Banja, Kikinda, Nova Varoš, Ljubovija, Prijepolje, Babušnica, Šabac, Beograd, Tutin, Sjenica i Gadžin Han.

Jedinice lokalne samouprave potpisnice Sporazuma o saradnji za tehničku podršku u unapređenju planiranja i programskog budžetiranja su: Nova Varoš, Kanjiža, Trstenik i Pančevo.

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Kragujevac - Radionica "Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast obrazovanja"

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stalna konferencija gradova i opština Savez gradova i opštine Srbije pozivaju Vas da učestvujete na regionalnoj radionici: “Unapređenje rada interresornih komisija- Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom- oblast obrazovanja“, koja će biti organizovana 12. juna 2019. godine u Kragujevcu, sa početkom u 10 časova u prostorijama hotela Šumarice (Desankin venac bb).

Serija regionalnih radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Prvi ciklus regionalnih radionica će biti posvećen pitanjima u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu temu, predviđeno je da ovim radionicama obavezno prisustvuju koordinatori IRK, predsednik IRK i članovi IRK iz oblasti obrazovanja, dok su ostali članovi IRK, takođe, dobrodošli.

Prijavu možete izvršiti slanjem Prijavnog formulara koji dostavljamo u prilogu najkasnije do ponedeljka, 10. juna.

Za više informacija Vaši saradnici se mogu obratiti Maji Knežević Romčević, šefu Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i omladinu, na broj telefona 064 870 3334 ili putem elektronske adrese maja.knezevic@skgo.org.

Pozivno pismo

Dnevni red

Prijavni formular

Vranje - Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Pčinjskog upravnog okruga pozivaju Vas na regionalnu radionicu/okružni seminar  „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 12. juna 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Pčinjskog upravnog okruga, ul. Matije Gupca br. 2, Vranje, sala načelništva 

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je ponedeljak, 10. jun, elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO Mirjanu Komnenović, putem telefona 011/7357969, 064/8703327 ili putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Vranje.docx

Kragujevac - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“.

Obuka će biti održana u Kragujevcu, u četvrtak i petak, 13. i 14. juna, u hotelu „Industrial“ (Ulica Kosovska 4), sa početkom u 10 časova.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

  • skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i
  • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do petka, 7. juna. 

Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - KG, 13-14.6.2019 (1).pdf

Agenda SKGO obuke SARADNJA SA OCD - KRAGUJEVAC - 13-14.6.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - KRAGUJEVAC - 13-14.6.2019 (1).doc

Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf

Zlatibor - Obuka o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

Pozivamo vas na dve jednodnevne regionalne obuke na temu „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje će se održati u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2, koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja polaznika o specifičnostima primene propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa planiranjem i zapošljavanjem kadrova kao i o sistemu ocenjivanja i podizanje svesti o značaju, cilju i svrsi ocenjivanja.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati četvrtak i petak13. i 14. juna, u hotelu Zlatiborska noć, Bela zemlja bb, Užice, sa početkom u 10 časova.

S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci limitiran, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik– o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.
Forum partnera u Petrovcu na Mlavi

SKGO u opštinama Bački Petrovac, Kuršumlija, Petrovac na Mlavi, Sjenica i Mali Zvornik organizuje Forum partnera, koji će okupiti zaposlene u JLS zadužene za lokalni razvoj, predstavnike civilnog društva, privatnog sektora i šire lokalne zajednice, a u cilju unapređenog planiranja i usluga koje pružaju lokalne samouprave.

Opštine, korisnice projekta su pristupile izradi Lokalnog plana razvoja za period 2020 – 2028. godina. Cilj je da se u izradu ovog najvažnijeg strateškog dokumenta uključi širok krug predstavnika lokalne zajednice, pre svega predstavnike privrede, javnih institucija i civilnog sektora, kako bi zajedno sagledali trenutnu situaciju ali i definisali prioritete razvoje opštine. Jedan od izlaznih rezultata jeste definisanje i formiranje tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja koje će dalje nastaviti raditi sa ekspertom na definanisanju vizije i ciljeva, mera za dostizanje ciljeva Plana razvoja, promocija i javna rasprava o predlogu Plana i njegovo usvajanje od strane organa opštine.

Ovim želimo da pružimo podršku opštinama kako bi unapredile svoje alate i metodologije za definisanje srednjoročnih planova razvoja i povećale svoje kapacitete za privlačenje sredstava iz eksternih izvora finansiranja. 

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada  srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“, koji podržava slovačka razvojna pomoć (SlovakAid), a sprovodi se posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

Forum partnera u Sjenici

SKGO u opštinama Bački Petrovac, Kuršumlija, Petrovac na Mlavi, Sjenica i Mali Zvornik organizuje Forum partnera, koji će okupiti zaposlene u JLS zadužene za lokalni razvoj, predstavnike civilnog društva, privatnog sektora i šire lokalne zajednice, a u cilju unapređenog planiranja i usluga koje pružaju lokalne samouprave.

Opštine, korisnice projekta su pristupile izradi Lokalnog plana razvoja za period 2020 – 2028. godina. Cilj je da se u izradu ovog najvažnijeg strateškog dokumenta uključi širok krug predstavnika lokalne zajednice, pre svega predstavnike privrede, javnih institucija i civilnog sektora, kako bi zajedno sagledali trenutnu situaciju ali i definisali prioritete razvoje opštine. Jedan od izlaznih rezultata jeste definisanje i formiranje tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja koje će dalje nastaviti raditi sa ekspertom na definanisanju vizije i ciljeva, mera za dostizanje ciljeva Plana razvoja, promocija i javna rasprava o predlogu Plana i njegovo usvajanje od strane organa opštine.

Ovim želimo da pružimo podršku opštinama kako bi unapredile svoje alate i metodologije za definisanje srednjoročnih planova razvoja i povećale svoje kapacitete za privlačenje sredstava iz eksternih izvora finansiranja. 

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada  srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“, koji podržava slovačka razvojna pomoć (SlovakAid), a sprovodi se posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

Radionica “Jačanje lokalnog investicionog ambijenta“

Stalna konferencija gradova i opstina u saradnji sa Ministarstvom privrede organizuje regionalnu radionicu na temu “Jačanje lokalnog investicionog ambijenta“. Ovaj događaj će biti realizovan 18. juna, sa početkom u 11 časova, u prostorijama SKGO, Makedonska 22, sala na VIII spratu, a u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – faza 3“ koji finansira Švajcarska vlada.

Radionica će biti posvećena instrumentima podrške lokalnom investicionom ambijentu (dodela gradjevinskog zemljista, davanje nepokretnosti u zakup, opremanje prostora, novčani podsticaji itd.), predlozima za institucionalno i pravno unapređenje lokalnog i ukupnog investicionog ambijenta (predlozi za izmene i dopune Zakona o ulaganjima, Uredbe o uslovima i načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 61/15, 88/15, 46/17 i 30/18), Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“, broj 16/18), Pravilnika o standardima povoljnog poslovnog okruženja u JLS („Sl. gl. RS“, broj 33/16), ali i jedinicama za ler i podršku ulaganjima kroz prezentovanje pripreme investicionih projekata i ugovora o dodeli podsticajnih sredstava, upravljanju ugovorima, načinu praćenja investicionih projekata, programu LER-a, položaju i poslovima jedinica za LER i dr.

S obzirom da je u toku izmena Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti, ovaj skup će biti prilika da lokalne samouprave daju konkretne predloge i mišljenja na izmene iste. U prilogu vam dostavljamo i obrazac/format u kome možete dostaviti vaše predloge.

Rok za prijavu učešća je do petka, 14. juna do 14h na elektronskim putem na sladjana.grujic@skgo.org.

Agenda Bgd18.06..docx

prij.form Bgd 18.06..doc

SKGO - Obrazac - predlog za izmenu.docx

Beograd - Radionica "Unapređenje rada interresornih komisija"

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stalna konferencija gradova i opština organizuju regionalnu radionicu “Unapređenje rada interresornih komisija- Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom- oblast obrazovanja“, koja će biti održana 20. juna 2019. godine u Beogradu, sa početkom u 10 časova u Hotelu M (Bulevar oslobodjenja 56a)

Nakon regionalnih okruglih stolova i sastanaka sa predstavnicima preko 100 interresornih komisija širom Srbije na kojima je bio predstavljen Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, i koje su učesnici procenili kao veoma korisne, nastavlja se sa pružanjem podrške radu interesornih komisija kroz organizaciju stručnih radionica sa ciljem daljeg osnaživanja članova IRK za primenu Pravilnika, procenu potreba za dodatnom podrškom i sprovođenje izveštavanja.

Plan je da se tokom ove godine održe tri ciklusa radionica sa posebnim fokusom na pitanja obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite za predstavnike različitih sektora uključenih u rad IRK (obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita). Prvi ciklus regionalnih radionica će biti posvećen pitanjima u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu temu, predviđeno je da ovim radionicama obavezno prisustvuju koordinatori IRK, predsednik IRK i članovi IRK iz oblasti obrazovanja, dok su ostali članovi IRK, takođe, dobrodošli.

Rok za prijavu je najkasnije do 18. juna.

Kontakt osoba za više informacija je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i omladinu, telefon 064 870 3334 ili putem elektronske pošte maja.knezevic@skgo.org .

Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo BG.pdf

Prijavni formular BG.doc

Nacrt Agende BG.docx


Zrenjanin - Regionalna radionica "Unapređenje rada interresornih komisija"

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stalna konferencija gradova i opština organizuju regionalnu radionicu “Unapređenje rada interresornih komisija- Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom- oblast obrazovanja“, koja će biti održana 21. juna 2019. godine u Zrenjaninu, sa početkom u 10 časova u prostorijama Vojvodina (Trg slobode 3-5)

Nakon regionalnih okruglih stolova i sastanaka sa predstavnicima preko 100 interresornih komisija širom Srbije na kojima je bio predstavljen Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, i koje su učesnici procenili kao veoma korisne, nastavlja se sa pružanjem podrške radu interesornih komisija kroz organizaciju stručnih radionica sa ciljem daljeg osnaživanja članova IRK za primenu Pravilnika, procenu potreba za dodatnom podrškom i sprovođenje izveštavanja.

Plan je da se tokom ove godine održe tri ciklusa radionica sa posebnim fokusom na pitanja obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite za predstavnike različitih sektora uključenih u rad IRK (obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita). Prvi ciklus regionalnih radionica će biti posvećen pitanjima u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu temu, predviđeno je da ovim radionicama obavezno prisustvuju koordinatori IRK, predsednik IRK i članovi IRK iz oblasti obrazovanja, dok su ostali članovi IRK, takođe, dobrodošli.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do 18. juna.

Kontakt osoba za više informacija je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i omladinu, telefon 064 870 3334 ili putem elektronske pošte maja.knezevic@skgo.org .

Ova aktivnost SKGO sprovodi u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo Zrenjanin.pdf

Nacrt agende Zrenjanin.docx

Prijavni formular ZR.doc

Osmi sastanak Mreže SKGO za GIS

Ovogodišnje okupljanje gradova i opština na temu uspostavljanja i razvoja GIS-a imaće za cilj predstavljanje najvažnijih trendova razvoja i planova svih relevantnih institucija koje se bave prostornim podacima. Svoje aktivnosti na ovom polju predstaviće resorno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i Republički geodetski zavod.

Na sastanku Mreže biće predstavljeni primeri dobre prakse gradskog/opštinskog GIS-a, a ove godine posebno će biti stavljeni u fokus „otvoreni podaci” i njihovo korišćenje. Jedna od tema sastanka biće i predstavljanje aktivnosti na unapređenju socio-ekonomskog razvoja i privlačenju investicija putem GIS tehnologije na nivou lokalnih samouprava.

Kontakt osoba:

Igor Miščević, koordinator mreže za GIS igor.miscevic@skgo.org 

pozivno pismo i dnevni red.pdf

Jagodina - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu, načelnik Pomoravskog  upravnog okruga i načelnik Podunavskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 25. juna 2019. godine, sa početkom u 10 časova, u zgradi Pomoravskog upravnog okruga (Ulica Kneginje Milice br. 80a, sala okruga), Jagodina.   

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Rok za prijavu je ponedeljak, 24. jun, elektronskim putem na mirjana.komnenovic@skgo.org.

Kontakt osoba je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, 064/8703327.

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Jagodina i Smederevo.docx

Prijavni formular - Jagodina i Smederevo.doc

Jul

Beograd - Peer to peer radionice za članove mobilnih timova za inkluziju Roma

U okviru Programa "PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", SKGO organizuje Peer to peer radionice za članove mobilnih timova. Prvi ciklus radionica koje će biti održane tokom 2019. godine, doprineće implementaciji Operativnih planova, kao i razmeni iskustava. Radionice će biti održane u Novom Sadu, Nišu i Beogradu.