Godišnji kalendar

Septembar

Vebinar - "Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u periodu od 2. do 14. septembra 2021. godine organizuje dvodnevnu, akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: "Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave", (šifra programa 2021-07-0301), koja će biti održana u formi vebinara (preko aplikacije ZOOM).

Obuka će biti održana onlajn 2. i 3. septembra 2021. godine sa početkom u 11:00 časova, link za registraciju:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Ut0WdAHJRZeFmrPczbO7jg.

Više informacija: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2728/zapocinje-serija-obuka-upravljanje-normativnim-procesima-i-izrada-pravnih-akata-lokalne-samouprave  

Vebinar - "Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u periodu od 2. do 14. septembra 2021. godine organizuje dvodnevnu, akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: "Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave", (šifra programa 2021-07-0301), koja će biti održana u formi vebinara (preko aplikacije ZOOM).

Obuka će biti održana onlajn 6. i 7. septembra 2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, link za registraciju: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Qw79yB5XQYuYnwU4Er8mxQ 

Više informacija: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2728/zapocinje-serija-obuka-upravljanje-normativnim-procesima-i-izrada-pravnih-akata-lokalne-samouprave 

Vebinar - "Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u periodu od 2. do 14. septembra 2021. godine organizuje dvodnevnu, akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: "Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave", (šifra programa 2021-07-0301), koja će biti održana u formi vebinara (preko aplikacije ZOOM).

Obuka će biti održana onlajn 9. i 10. septembra 2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, link za registraciju: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OrWZckbYQNGW51iZsejTFQ 

Više informacija: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2728/zapocinje-serija-obuka-upravljanje-normativnim-procesima-i-izrada-pravnih-akata-lokalne-samouprave 

Vebinar - "Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u periodu od 2. do 14. septembra 2021. godine organizuje dvodnevnu, akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: "Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave", (šifra programa 2021-07-0301), koja će biti održana u formi vebinara (preko aplikacije ZOOM).

Obuka će biti održana onlajn 13. i 14. septembra 2021. godine sa početkom u 11:00 časova, link za registraciju: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_fWefpgwCRaaRD5yaqjFTRw

Više informacija: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2728/zapocinje-serija-obuka-upravljanje-normativnim-procesima-i-izrada-pravnih-akata-lokalne-samouprave  

Obuka „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje regionalnu akreditovanu obuku „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“, koja će biti održana 14-15. septembra 2021.  godine, u skladu sa priloženom agendom.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na regionalnu  obuku, najkasnije do četvrtka, 9. septembra 2021. godine, potrebno je  poslati popunjen prijavni formular na adresu ana.ilic@skgo.org u:

  1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, i
  2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Učešće na obuci je predviđeno za gradove i opštine iz sledećih  okruga: Beogradski, Podunavski, Južnobanatski, Braničevski, Moravički,  Zlatiborski (Bajina Bašta, Kosjerić, Užice, Požega, Čajetina, Arilje),  Šumadijski, Mačvanski (osim opštine Malio Zvornik), Sremski, Kolubarski i  opština Kladovo iz Borskog okruga.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Ana Ilić, (064/870 33 68, ana.ilic@skgo.org).

Pozivno pismo_Dvodnevna akredit.obuka_DOBRO UPRAVLJANJE_Beograd.pdf

AGENDA-Dvodnevna_akredit.obuka-DOBRO_UPRAVLJANJE_Beograd.pdf

Ekstrakt iz Sektorskog programa 2021 - UVODJENJE I IMPLEMENTACIJA PRINCIPA DOBRE UPRAVE U RADU JLS.pdf

PRIJAVNI FORMULAR - DOBRO UPRAVLJANJE_BEOGRAD.doc


Radionica „Razmena iskustva o procesu unapređenja uključivanja građana u izradu odluke o budžetu JLS i transparentnosti budžeta“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu radionicu „Razmena iskustva o procesu unapređenja  uključivanja građana u izradu odluke o budžetu JLS i transparentnosti budžeta“, koja će biti održana u Nišu, 15. i 16. septembra 2021. godine u Hotelu Ambasador, Trg Kralja Milana bb.

Cilj radionice je razmena iskustava predstavnika lokalnih samouprava o načinu uključivanja građana u budžetski proces kao i upotreba internet stranice i društvenih mreža za informisanje građana. Prvi dan radionice biće posvećen predstavljanju primera lokalnih samouprava koje su tokom budžetskog ciklusa 2020 i 2019. godine organizovale proces konsultacija sa građanima i proces javne rasprave o budžetu, sa posebnim akcentom na sprovođenje ovih procesa u okolnostima restriktivnih mera usled COVID 19 pandemije. Drugi dan radionice biće posvećen transparentnosti budžeta i komunikaciji sa građanima putem internet stranice i društvenih mreža, a biće predstavljen i planirani izgled internet stranice JLS u skladu sa Uredbom.

Rok za prijavu je do ponedeljka, 13. septembra 2021. godine, elektronskim putem na adresu mirjana.knezevic@skgo.org.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje putem elektronske adrese mirjana.knezevic@skgo.org ili putem telefona na broj 064 8703320.

Ova aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ koji podržava Vlada Švajcarske. Projekat sprovodi SKGO u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Pozivno pismo Nis.pdf

Prilog 1 Dnevni red Nis.pdf

Prilog 2 Prijavni formular Nis.doc

VEBINAR - Zaštita prava pacijenata

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar SKGO „Zaštita prava pacijenata“ koji se realizuje posredstvom platforme ZOOM. Cilj obuke je da upozna  polaznike sa transparentnim i dostupnim sistemom zaštite prava  pacijenata u cilju ostvarivanja prava na dostupnu, kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu.

Obuka će biti organizovana 16-17.09.2021, sa početkom u 10 časova. Prijava na linku: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ytqj5V48RIyoVLDRaQ5F3A, najkasnije do 13.09.2021.

Pitanja i nedoumice u vezi sa sadržajem akreditovane obuke/vebinara, možete postaviti putem telefona na broj 064/870 33 68 ili elektronskim putem na adresu ana.ilic@skgo.org .

U slučaju eventualnih tehničkih poteškoća prilikom registracije i pristupa, možete se obratiti tehničkoj podršci SKGO elektronskim putem  na adresu vebinari@skgo.org.

Više informacija na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2732/akreditovana-obuka-zastita-prava-pacijenata 


VEBINAR - Zaštita prava pacijenata

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar SKGO „Zaštita prava pacijenata“ koji se realizuje posredstvom platforme ZOOM. Cilj obuke je da upozna   polaznike sa transparentnim i dostupnim sistemom zaštite prava pacijenata u cilju ostvarivanja prava na dostupnu, kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu.

Obuka će biti organizovana 20-21.09.2021, sa početkom u 10 časova. Prijava na linku: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xa9WXmEQS_OhPS3_NaQ_2w, najkasnije do 15.09.2021.

Pitanja i nedoumice u vezi sa sadržajem akreditovane obuke/vebinara, možete postaviti putem telefona na broj 064/870 33 68 ili elektronskim putem na adresu ana.ilic@skgo.org .

U slučaju eventualnih tehničkih poteškoća prilikom registracije i  pristupa, možete se obratiti tehničkoj podršci SKGO elektronskim putem na adresu vebinari@skgo.org.

Više informacija na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2732/akreditovana-obuka-zastita-prava-pacijenata 


Beograd - Obuka „Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), organizuje akreditovanu obuku na temu ’Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije’ u okviru projekta ’Institucionalna podrška SKGO – treća faza’ koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske, a koja će biti održana u Beogradu, u periodu od 22. do 24. septembra 2021. godine. 

Rok za prijavu je do četvrtka, 16. septembra 2021. godine do 12 časova, slanjem popunjenog formulara na adresu: nina.cehov@skgo.org.

Za eventualna pitanja u vezi sa predstojećom obukom, možete se obratiti elektronskim putem na nina.cehov@skgo.org ili putem telefona na broj 064 870 3339.

Pozivno pismo.pdf

Agenda - SKGO trening - Priprema predloga projekata u skladu sa EU procedurama.pdf

Opis programa obuke PP po EU procedurama.pdf

0_PRIJAVNI FORMULAR PRIPREMA EU PROJEKATA.docx

VEBINAR - Zaštita prava pacijenata

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar SKGO „Zaštita prava pacijenata“ koji se realizuje posredstvom platforme ZOOM. Cilj obuke je da upozna polaznike sa transparentnim i dostupnim sistemom zaštite prava pacijenata u cilju ostvarivanja prava na dostupnu, kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu.

Obuka će biti organizovana 23-24.09.2021, sa početkom u 10 časova. Prijava na linku: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mf0ZA93UQA-4ct1kM2eeng, najkasnije do 20.09.2021.

Pitanja i nedoumice u vezi sa sadržajem akreditovane obuke/vebinara, možete postaviti putem telefona na broj 064/870 33 68 ili elektronskim putem na adresu ana.ilic@skgo.org .

U slučaju eventualnih tehničkih poteškoća prilikom registracije i  pristupa, možete se obratiti tehničkoj podršci SKGO elektronskim putem na adresu vebinari@skgo.org.

Više informacija na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2732/akreditovana-obuka-zastita-prava-pacijenata 

Regionalna obuka „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu akreditovanu obuku na temu „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“, koja će biti održana u četvrtak i petak, 23. i 24. septembra 2021. godine u Novom Sadu, u hotelu „Prezident“Futoška 109, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa pratećom dokumentacijom.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na regionalnu obuku u Novom Sadu, najkasnije do utorka, 21. septembra 2021. godine, potrebno je izvršiti registraciju na sledećem linku:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4DRwE2rKQEKHn-Ed2k16KIQ4WZ5jGG9GgOrZjODEcvhURVM4REtVVVNIMFoxR1dJSFAxWThSTk5aOCQlQCNjPTEu

Prateća dokumenta:

SKGO poziv za dvodnevnu obuku o dobrom upravljanju - NS 23-24.9.2021.

AGENDA - DOBRO UPRAVLJANJE - Novi Sad - 23-24.09.2021.

Ekstrakt iz Sektorskog programa 2021 - UVODJENJE I IMPLEMENTACIJA PRINCIPA DOBRE UPRAVE U RADU JLS

VEBINAR - Zaštita prava pacijenata

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar SKGO „Zaštita prava pacijenata“ koji se realizuje posredstvom platforme ZOOM. Cilj obuke je da upozna  polaznike sa transparentnim i dostupnim sistemom zaštite prava  pacijenata u cilju ostvarivanja prava na dostupnu, kvalitetnu i efikasnu  zdravstvenu zaštitu.

Obuka će biti organizovana 27-28.09.2021, sa početkom u 10 časova. Prijava na linku: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yzqd9zJzTlWYAtvzqjFMjA, najkasnije do 22.09.2021. 

Pitanja i nedoumice u vezi sa sadržajem akreditovane obuke/vebinara, možete postaviti putem telefona na broj 064/870 33 68 ili elektronskim putem na adresu ana.ilic@skgo.org .

U slučaju eventualnih tehničkih poteškoća prilikom registracije i pristupa, možete se obratiti tehničkoj podršci SKGO elektronskim putem na adresu vebinari@skgo.org.

Više informacija na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2732/akreditovana-obuka-zastita-prava-pacijenata  

Obuka “Upravljanje lokalnim javnim prevozom i održiva urbana mobilnost”

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku “Upravljanje lokalnim javnim prevozom i održiva urbana mobilnost”. Obuka će biti održana u Kragujevcu, 27. i 28. septembra 2021. godine. 

Obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS u 2021. godini i namenjena je zaposlenima u lokalnoj upravi koji se bave poslovima urbanističkog i saobraćajnog planiranja, zaštitom životne sredine, komunalnim delatnostima i sl. Obuci mogu prisustvovati i zaposleni u javnim urbanističkim preduzećima.

Molimo vas da prijavni formular dostavite najkasnije do 24. septembra 2021. godine na mejl adresu klara.danilovic@skgo.org. SKGO snosi troškove održavanja obuke kao i smeštaja učesnika, dok troškove prevoza do mesta održavanja obuke učesnici snose sami.

Za sva pitanja u vezi sa organizacijom obuke kontakt osoba je Klara Danilović, e-mail klara.danilovic@skgo.org, tel. 0648703310.

Pozivno pismo

Prijavni formular

Izvod iz sektorskog programa stručnog usavršavanja

Niš - Regionalna obuka „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu  akreditovanu obuku na temu „Uvođenje i implementacija principa dobre  uprave u radu jedinica lokalne samouprave“, koja će biti održana u utorak i sredu, 28. i 29. septembra 2021. godine u Nišu, u hotelu „Ambasador“Trg Kralja Milana, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa pratećom dokumentacijom.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na regionalnu obuku u Nišu, najkasnije do 24. septembra 2021. godine, potrebno je izvršiti registraciju na sledećem linku: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4DRwE2rKQEKHn-Ed2k16KIQ4WZ5jGG9GgOrZjODEcvhURVM4REtVVVNIMFoxR1dJSFAxWThSTk5aOCQlQCNjPTEu  


SKGO_Pozivno pismo_Dvodnevna akredit. obuka DOBRO UPRAVLJANJE Nis 28-29.09.2021..pdf

Agenda - SKGO obuka - DOBRO UPRAVLJANJE - Nis - 28-29.09.2021.pdf

Ekstrakt iz Sektorskog programa 2021 - UVODJENJE I IMPLEMENTACIJA PRINCIPA DOBRE UPRAVE U RADU JLS.pdf

Završna konferencija projekta "Inicijativa za inkluziju II"

Stalna konferencija gradova i opština i GIZ organizuju završnu konferenciju projekta "Inicijativa za inkluziju II", koja će biti održana 28. septembra sa početkom u 11 časova, putem Zoom platforme. Projekat "Inicijative za inkluziju faza 2", se sprovodi kroz program “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”.

Nakon uvodnih obraćanja i projekcije promotivnog video materijala, učesnici će imati priliku da čuju iskustva predstavnika lokalnih samouprava, partnera i korisnika u sprovođenju Projekta, od inicijalnog dobijanja informacije, preko obuka do zaposlenja.

Na skupu je predviđeno učešće predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu, kao i predstavnika nacionalnih institucija, lokalnih samouprava i korisnika projekta. 

Učešće na virtuelnoj Završnoj konferenciji je otvoreno za sve zainteresovane, a skup se može pratiti putem linka https://us06web.zoom.us/j/85195416786.

Obuka - Javne politike u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar SKGO „JAVNE POLITIKE U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA“ (šifra: 2021-07-1303) koji se realizuje preko platforme ZOOM.

Akreditovana obuka/vebinar biće organizovana u sledećem terminu:

30. septembar 2021. godine - Prijavite se najkasnije do utorka, 28.09.2021 na:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lx5WDUlAR76Ov5vLtF5YoQ

Više na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2687/vebinar-javne-politike-u-oblasti-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja

Oktobar

Obuka - Javne politike u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar SKGO „JAVNE POLITIKE U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA“ (šifra: 2021-07-1303) koji se realizuje preko platforme ZOOM.

Akreditovana obuka/vebinar biće organizovana u sledećem terminu:

4. oktobar 2021. godine - Prijavite se najkasnije do srede, 29.09.2021. na:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_fFW4g0MpTg25TdHeSSK9zA

Više na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2687/vebinar-javne-politike-u-oblasti-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja

Onlajn obuka „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje obuku „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne  samouprave“, koja će biti organizovana u vidu akreditovane obuke/vebinara putem platforme ZOOM. 

Akreditovana obuka/vebinar biće organizovana:

5-6. oktobra 2021. (link za registraciju: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wMmx24cgRxuI2ykDvnBFBw, rok za prijavu je do 30. septembra 2021.)

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Ana Ilić, (064/870 33 68, ana.ilic@skgo.org).

AGENDA - VEBINAR - DOBRO UPRAVLJANJE - 5-6.10.2021.

Ekstrakt iz Sektorskog programa 2021 - UVODJENJE I IMPLEMENTACIJA PRINCIPA DOBRE UPRAVE U RADU JLS

SKGO poziv za dvodnevnu obuku o dobrom upravljanju 

Obuka - Javne politike u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar SKGO „JAVNE POLITIKE U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA“ (šifra: 2021-07-1303) koji se realizuje preko platforme ZOOM.

Akreditovana obuka/vebinar biće organizovana u sledećem terminu:

5. oktobar 2021. godine – Prijavite se najkasnije do petka, 01.10.2021. na:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mMR_0iU4QXiQGhEVOT033w

Više na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2687/vebinar-javne-politike-u-oblasti-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja 

Uvodni skup povodom početka eObuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Za učesnike eObuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“ biće organizovan inicijalni skup povodom početka eObuke gde će dobiti osnovne informacije o programu obuke, mentorima i  načinu rada korišćenja SKGO platforme za učenje na daljinu. 

Skup će biti održan putem ZOOM platforme, u četvrtak 7. oktobra sa početkom u 11 časova. Prijavljenim učesnicima će agenda biti  blagovremeno poslata.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Igor Pucarević, savetnik za dobro upravljanje (igor.pucarevic@skgo.org, 064/8703318.

Više informacija 

Onlajn obuka „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje obuku „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne   samouprave“, koja će biti organizovana u vidu akreditovane  obuke/vebinara putem platforme ZOOM. 

Akreditovana obuka/vebinar biće organizovana:

12-13. oktobra 2021. (link za registraciju: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oWZ0m1cyTh-M1dbIdiCCbg, rok za prijavu do 7. oktobra 2021.)

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Ana Ilić, (064/870 33 68, ana.ilic@skgo.org).

AGENDA - VEBINAR - DOBRO UPRAVLJANJE - 12-13.10.2021.

Ekstrakt iz Sektorskog programa 2021 - UVODJENJE I IMPLEMENTACIJA PRINCIPA DOBRE UPRAVE U RADU JLS

SKGO poziv za dvodnevnu obuku o dobrom upravljanju