Godišnji kalendar

Oktobar

Veliko Gradište - Obuka "Upravljanje lokalnim javnim prevozom i održiva urbana mobilnost"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje regionalnu obuku na  temu „Upravljanje lokalnim javnim prevozom i održiva urbana mobilnost“.

Obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog  programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020.  godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2020.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. 

Cilj ove obuke je upoznavanje predstavnika lokalne samouprave sa  savremenim konceptima u oblasti upravljanja saobraćajem i uvod u izradu  planova održive urbane mobilnosti. Ciljna grupa kojoj je ova obuka  namenjena su zaposleni u opštinskoj/gradskoj upravi na poslovima  saobraćajnog planiranja, urbanističkog planiranja i komunalnih  delatnosti. Obuci mogu prisustvovati i zaposleni u javnim komunalnim  preduzećima i urbanističkim preduzećima čiji je osnivač JLS. Moguće je  prijaviti najviše 4 polaznika po gradu/opštini.

Ova regionalna obuka biće organizovana 5. i 6. oktobra 2020. godine (ponedeljak i utorak),u Velikom Gradištu, Hotel „Danubia park“, Srebrno jezero.

S obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, a posebno zbog mera prevencije širenja epidemije COVID-19, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, SKGO će izvršiti selekciju prijavljenih gradova i opština,  o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni, uz mogućnost  organizovanja dodatnih termina obuke u narednom periodu. SKGO je u  mogućnosti da za prijavljene učesnike regionalnih obuka snosi troškove  smeštaja, dok troškove prevoza učesnici snose sami.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Klari Danilović, šefici  Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i stanovanje na mejl klara.danilovic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3310.

Regionalne obuke se realizuju u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - treća faza” koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo 

Аgenda za učesnike

Prijavni formular 

Izvod iz opšteg programa obuke JLS 2020

Vebinar - Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština – Savez  gradova i opština     Srbije (SKGO) organizuje akreditovanu online obuke  (vebinar) za     zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Rodno  budžetiranje    u  lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u  okviru    projekta  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji  podržava    Vlada  Švajcarske. 

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog     programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama    lokalne samouprave za 2020. godinu, koji je deo Opšteg   programa  obuke   zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.   godinu,  usvojenog   od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će  nakon   pohađanja   akreditovanog programa obuke „Rodno  budžetiranje u   lokalnoj    samoupravi“ dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.   Cilj  obuke je  da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi   sa   planiranjem i  upravljanjem javnim finansijama, predstavnici    mehanizama  za rodnu  ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno    odgovornog   budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Potrebno  je da svaki pojedinačni zainteresovani predstavnik/ca    jedinica  lokalne  samouprave pošalje najkasnije do četvrtka, 1. oktobra popunjeni prijavni formular na  adresu: sara.talijan@skgo.org    u elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim   podacima i izabranim terminom), pri čemu nije potreban potpis  ovlašćenog   lica. 

S obzirom  na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u     slučaju većeg  interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno     prisustvo predstavnika  JLS, o čemu će svi prijavljeni biti    blagovremeno  obavešteni.

Za  učešće na ovoj obuci je potrebno da svaki učesnik ima računar sa      pristupom internetu i zvučnik, odnosno slušalice. Kamera nije     potrebna,  jer će učesnici svoja pitanja akreditovanim     ekspertima-predavačima moći  da postavljaju preko tastature. Obuke će   biti realizovane korišćenjem  ZOOM platforme, a sve dodatne tehničke     instrukcije u vezi sa pristupom i korišćenjem ZOOM platforme,     prijavljeni učesnici će dobiti blagovremeno na svoju imejl adresu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Saru Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo

Opis obuke iz Sektorskog programa

PRIJAVNI FORMULAR - SKGO vebinar - Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi

Uvodni vebinar i početak e-obuke "Dobro upravljanje na lokalnom nivou"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje e-obuku (učenje na daljinu) na temu „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Obuka je namenjena donosiocima odluka i zaposlenima u gradovima i opštinama sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje principa dobrog upravljanja u svakodnevnoj praksi: efikasnost, delotvornost, transparentnost, odgovornost, vladavina prava, participacija, jednakost i nediskriminacija.

Ova obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Početak obuke je planiran za ponedeljak, 9. oktobar, i trajaće sedam nedelja - do petka, 27. novembra 2020. godine. Ova sedmonedeljna internet obuka nudi ključne informacije, znanja i primere prakse od važnosti za sprovođenje principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama, u skladu sa važećim strateškim i normativnim okvirom u oblastima kao što su: odgovorno upravljanje razvojem i javnim resursima, predvidivost upravnog postupanja, ekonomično i efikasno vršenje nadležnosti lokalne samouprave, zaštita prava i učešće građana u vođenju javnih poslova na lokalnom nivou, ravnopravnost i zabrana diskriminacije, transparentnost u obavljanju poslova lokalne samouprave i prevencija i sankcionisanje korupcije na lokalnom nivou.

Takođe, za prijavljene učesnike e-obuke biće održan jednodnevni vebinar na kojem će dobiti osnovne informacije o programu obuke, mentorima i načinu rada i korišćenja SKGO platforme za učenje na daljinu. Ovaj uvodni vebinar biće održan u petak, 9. oktobra, sa početkom u 11 časova. Agenda i detaljna informacija o pristupu vebinaru će svim prijavljenim učesnicima biti prosleđena blagovremeno pre skupa na elektronsku adresu iz prijave.

Za prijavu predstavnika JLS na e-obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu marija.lukic@skgo.org najkasnije do ponedeljka, 28. septembra, u:

 • skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i
 • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Marija Lukić na adresu elektronske pošte marija.lukic@skgo.org.

Poziv za e obuku Dobro upravljanje.pdf

Prijavni formular oktobar 2020 FINAL.doc

Vebinar „Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja“

Stalna konferencija gradova i opština u periodu od 12. oktobra do 13. novembra 2020. godine organizuje četiri dvodnevne regionalne akreditovane onlajn obuke (vebinare) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja“. 

Cilj obuke je osposobljavanje polaznika/polaznica za postupak uspostavljanja i razvoja međunarodne saradnje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i dobrim praksama u Republici Srbiji i stranim zemljama u ovoj oblasti. Obuka će se obaviti po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici/polaznice će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja“ i polaganja testa znanja, dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. 

Prva regionalna obuka biće održana u ponedeljak i utorak, 12. i 13. oktobra sa početkom u 11:00 časova, u skladu sa priloženom agendom. Broj mesta je ograničen. Prijave za učešće na obuci su otvorene do 8. oktobra 2020. godine, popunjavanjem prijavnog formulara putem linka:

https://zoom.us/webinar/register/WN__cKGhjJiQumyMESeVcCSIA

Za sve dodatne informacije, molim Vas da kontaktirate Slobodana Milivojevića, koordinatora za evropske integracije, putem telefona 064/8703383 ili elektronskim putem na slobodan.milivojevic@skgo.org .

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.

Pozivno pismo.pdf

Agenda za ucesnike_fin.pdf

Uvodni vebinar za polaznike eObuke „Sistem lokalne samouprave i primena načela dobrog upravljanja“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje e-obuku (učenje na daljinu) za novoizabrane odbornike/odbornice na temu „Sistem lokalne samouprave i primena načela dobrog upravljanja“, u periodu od 14. oktobra do 4. decembra 2020. godine.  

Ova sedmonedeljna internet obuka nudi teme i informacije o ključnim oblastima od važnosti za lokalnu samoupravu (LS), kao što su: decentralizacija i pojam lokalne samouprave, sistem LS u Srbiji, etika javne službe, organi i organizacija LS, oblasti i delokrug LS, javne službe koje osniva LS, finansiranje LS, učestvovanje građana u upravljanju javnim poslovima, odnosi LS sa drugim organima vlasti, institucijama i organizacijama itd. Cilj ove elektronske obuke je da se odbornicima – koji su po prvi put izabrani na poslednjim lokalnim izborima – približe osnovne informacije od važnosti za obavljanje odborničke funkcije u lokalnim samoupravama.

Rok za prijavu učešća je do 6. oktobra, a uvodni vebinar za sve polaznike e-obuke biće održan u utorak, 13. oktobra 2020. godine.

Više informacija >>> 

Sednica Predsedništva SKGO

Treća sednica Predsedništva SKGO biće održana u sredu, 14. oktobra 2020. godine, u prostorijama Stalne konferencija gradova i opština u Beogradu, sa početkom u 12:00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika Druge, elektronske sednice Predsedništva SKGO

2. Izveštaj generalnog sekretara o sprovođenju Akcionog plana SKGO za implementaciju Strateškog plana SKGO (2018-2021) za devet meseci 2020. godine

3. Najava održavanja 48. skupštine SKGO

4. Predlog inicijative za izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

5. Pregled finansijskih kretanja u lokalnoj samoupravi u prvoj polovini 2020. godine (prezentacija)

6. Informacija o novim projektima

    6.1. Projekat „Javne i privatne finansije za razvoj - Obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređivanjem procesa planiranja lokalnog razvoja u Republici Srbiji“

    6.2. Projekat „Podsticajno roditeljstvo kroz igru“

7. Međunarodna saradnja

   7.1. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o postupku i kriterijumima za utvrđivanje predloga članova i zamenika članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope

    7.2. Predlog odluke o raspisivanju javnog poziva za kandidovanje članova i zamenika članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope

    7.3. Informacija o obnovi sastava delegacije SKGO u Političkom komitetu Saveta evropskih opština i regiona

8. Pitanja i predlozi

Članovi Predsedništva SKGO koji ne budu u mogućnosti da fizički prisustvuju sednici moći će da u njenom radu učestvuju preko platforme ZOOM.

Beograd - Prva sednica Odbora SKGO za urbanizam, stanovanje i izgradnju

Konstitutivna sednica Odbora SKGO za urbanizam, stanovanje i izgradnju biće održana u sredu, 14. oktobra 2020. godine, u prostorijama Envoj konferens centra (Gospodar Jevremova 47), sa početkom u 10 časova.

Kontakt osoba za potvrdu učešća i dodatne informacije je Klara Danilović, sekretarka Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju (telefon 011/7357-906, elektronska pošta klara.danilovic@skgo.org).

Agenda Odbora.docx

Vebinar „Portal javnih nabavki“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 15. oktobra 2020. godine organizuje jednodnevni vebinar za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Portal javnih nabavki“.

Primena novog Portala javnih nabavki otpočela je 1. jula 2020. godine  i donela brojne novine u postupanju naručilaca kada je reč o  sačinjavanju planova javnih nabavki, konkursne dokumentacije, načinu  podnošenja ponuda, otvaranju i stručnoj oceni ponuda, komunikaciji u postupku javne nabavke itd. Imajući u vidu ove veoma značajne promene u  postupanju naručilaca utvrđene novim Zakonom o javnim nabavkama  („Službeni glasnik“, br. 91/22019) ova obuka ima za cilj da se zaposleni  na poslovima javnih nabavki u JLS blagovremeno upoznaju sa najvažnijim funkcionalnostima novog Portala javnih nabavki i obuče za pravilan rad u  njemu.

Rok za prijavu učešća je do 9. oktobra.

Vebinari se realizuju u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Više informacija >>>

Kuršumlija - Prva sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku

Konstitutivna sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku biće održana 15.10.2020. godine, u Prolom banji, Hotel „Radan“, Kuršumlija, sa početkom u 12 časova.

Za sednice se predlaže sledeći dnevni red:

 • Konstituisanje Odbora
 • Usvajanje Poslovnika o radu Odbora
 • Izbor zamenika predsednika Odbora
 • Struktura i delovanje SKGO
 • Strateški pravci delovanja SKGO u oblasti zdravlja i socijalne politike (javno zdravlje, hitna medicinska pomoć, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, inkluzija)
 • Predstavljanje rezultata rada Odbora u prethodnom periodu
 • Radionica sa članovima Odbora – predlog prioriteta za rad Odbora

Članovi Odbora koji ne budu u mogućnosti da fizički prisustvuju sednici moći će da u njenom radu učestvuju preko ZOOM platforme. Uputstvo i dodatne informacije o pristupu ovoj platforni učesnici će dobiti po dobijanju potvrde učešća.

Prijavu učešća na sastanku (fizičko ili putem ZOOM platforme) potrebno je poslati elektronskim putem na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.

Kontakt osoba za dodatne informacije dr Jasmina Tanasić, sekretarka Odbora za zdravlje i socijalnu politiku (064/870-3315).

Kuršumlija - Konstitutivna sednica Odbora za ekonomski razvoj

Konstitutivna sednica Odbora za ekonomski razvoj biće održana 15. oktobra 2020. godine, u Prolom banji, Hotel „Radan“, Kuršumlija, sa početkom u 12 časova.

Za sednice se predlaže sledeći dnevni red:

 • Konstituisanje Odbora
 • Usvajanje Poslovnika o radu Odbora
 • Izbor zamenika predsednika Odbora
 • Struktura i delovanje SKGO
 • Strateški pravci delovanja SKGO u oblasti ekonomskog razvoja (lokalni ekonomski razvoj, turizam, poljoprivreda i ruralni razvoj)
 • Predstavljanje rezultata rada Odbora u prethodnom periodu
 • Radionica sa članovima Odbora – predlog prioriteta za rad Odbora

Članovi Odbora koji ne budu u mogućnosti da fizički prisustvuju sednici moći će da u njenom radu učestvuju preko platforme ZOOM.

Prijavu učešća na sastanku (fizički ili putem ZOOM platforme), moguće je izvršiti elektronskim putem na adresu sladjana.grujic@skgo.org.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije Slađana Grujić, sekretarka Odbora za ekonomski razvoj (011/735-5913).

Tribina povodom Evropske nedelje lokalne demokratije

Povodom obeležavanja Evropske nedelje lokalne  demokratije Stalna konferencija organizuje tribinu "Lokalna demokratija:  Izgradnja poverenja, ko-dizajniranje lokalne demokratije sa građanima,  praktikovanje otvorene uprave". Skup će biti održan u Beogradu, u  četvrtak, 15. oktobra 2020, na Fakultetu političkih nauka, sa početkom u 13 časova. Tokom uvodnog panela učesnicima će se obratiti Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu, Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave i Dejan Milenković, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Svoja iskustva u oblasti lokalni demokratije tokom panel diskusije  podeliće predstavnici Kovina, Velikog Gradišta, Sombora, Užica, Niša i  Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. Skup će moderirati Aleksandra  Vukmirović, nacionalna koordinatorka Evropske nedelje lokalne  demokratije i šefica Odeljenja za evropske integracije i međunarodnu  saradnju SKGO.

Tribina će biti prilika da se predstave iskustva lokalnih samouprava u  oblasti lokalne demokratije uz aktivno učešće studenata Fakulteta  političkih nauka u vremenu predviđenom za diskusiju.

Skup će biti uživo prenošen na Fejsbuk i Jutjub kanalima SKGO. 

Ova aktivnost realizuje se u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU - druga faza", koju finansira Vlada Švedske.

Facebook Live

Youtube Live

Dnevni red skupa

Kuršumlija - Zajednička sednica Odbora za ekonomski razvoj i Odbora za zdravlje i socijalnu politiku

Druga zajednička sednica Odbora za ekonomski razvoj i Odbora za zdravlje i socijalnu politiku biće održana 16.10.2020. godine, u Prolom banji, Hotel „Radan“, Kuršumlija, sa početkom u 12 časova.

Predložene teme sednice:

 • Uticaj pandemije COVID 19 na lokalni razvoj, izazovi i mere koje sprovodi JLS za ublažavanje efekata;
 • Potencijali za razvoj turizma i mogućnosti za bolju iskorišćenost resursa u oblasti banjskog turizma

Članovi Odbora koji ne budu u mogućnosti da fizički prisustvuju sednici moći će da u njenom radu učestvuju preko ZOOM platforme. Uputstvo i dodatne informacije o pristupu ovoj platforni učesnici će dobiti po dobijanju potvrde učešća.

Prijavu učešća na sastanku (fizičko ili putem ZOOM platforme) potrebno je poslati elektronskim putem na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org.  

Kontakt osoba za dodatne informacije dr Jasmina Tanasić, sekretarka Odbora za zdravlje i socijalnu politiku (064/870-3315).

Vebinar „Portal javnih nabavki“

Stalna konferencija gradova i opština 20. oktobra 2020. godine organizuje jednodnevni vebinar za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Portal javnih nabavki“.

Primena novog Portala javnih nabavki otpočela je 1. jula 2020. godine   i donela brojne novine u postupanju naručilaca kada je reč o   sačinjavanju planova javnih nabavki, konkursne dokumentacije, načinu   podnošenja ponuda, otvaranju i stručnoj oceni ponuda, komunikaciji u postupku javne nabavke itd. Imajući u vidu ove veoma značajne promene u   postupanju naručilaca utvrđene novim Zakonom o javnim nabavkama   („Službeni glasnik“, br. 91/22019) ova obuka ima za cilj da se  zaposleni  na poslovima javnih nabavki u JLS blagovremeno upoznaju sa najvažnijim funkcionalnostima novog Portala javnih nabavki i obuče za  pravilan rad u  njemu.

Rok za prijavu učešća je do 9. oktobra.

Vebinar se realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Više informacija >>>

Vebinar „Portal javnih nabavki“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 21. oktobra 2020. godine organizuje jednodnevni vebinar za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Portal javnih nabavki“.

Primena novog Portala javnih nabavki otpočela je 1. jula 2020. godine   i donela brojne novine u postupanju naručilaca kada je reč o   sačinjavanju planova javnih nabavki, konkursne dokumentacije, načinu   podnošenja ponuda, otvaranju i stručnoj oceni ponuda, komunikaciji u postupku javne nabavke itd. Imajući u vidu ove veoma značajne promene u   postupanju naručilaca utvrđene novim Zakonom o javnim nabavkama   („Službeni glasnik“, br. 91/22019) ova obuka ima za cilj da se  zaposleni  na poslovima javnih nabavki u JLS blagovremeno upoznaju sa najvažnijim funkcionalnostima novog Portala javnih nabavki i obuče za  pravilan rad u  njemu.

Rok za prijavu učešća je do 9. oktobra.

Vebinar se realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Više informacija >>>

Vebinar „Javni interes za građane i medije / finansiranje medijskih sadržaja“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) i Misija OEBS u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja organizuju vebinar „Javni interes za građane i medije / finansiranje medijskih sadržaja“.

Vebinar će biti održan 26. oktobra 2020. godine, sa početkom u 11 časova, putem platforme ZOOM.

Imajući u vidu uočene nedoumice lokalnih samouprava pri organizaciji konkursa za projektno sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa, Misija OEBS, SKGO i Ministarstvo kulture i informisanja organizuju vebinar u cilju pojašnjenja procesa, kao i adekvatnog izbora proizvođača medijskog sadržaja.

Učesnicima vebinara, ovom prilikom biće predstavljen pregled procesa po fazama, približeni etički standardi profesionalnog postupanja novinara, odnosno šta važeći propisi predviđaju da bi se javni novac mogao dodeliti nekom mediju, kao i proces praćenja kvaliteta pripremljenog i emitovanog sadržaja.     

Rok za prijavu učešća je do 24. oktobar, a registraciju se može izvršiti putem linka:  https://zoom.us/webinar/register/WN_qW4x-c2WTKSRV1QL2SJpSA 

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Željko Krnetić, savetnik za komunikacije i medije u SKGO (064/870-3352, zeljko.krnetic@skgo.org).

Agenda.docx

Beograd - Odbor za životnu sredinu i vanredne situacije

Konstitutivna sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije biće održana 27. oktobra 2020. godine, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (Makedonska 22/VIII), sa početkom u 11 časova.

Članovi Odbora koji ne mogu da fizički prisustvuju sednici moći će da u radu učestvuju putem ZOOM platforme.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Jana Pavlović, sekretarka Odbora (011/7357-909, jana.pavlovic@skgo.org).

Pozivno pismo.pdf

Dnevni red.docx

Vebinar - Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu regionalnu obuku na temu: „Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja“, koja će biti održana u četvrtak i petak, 29. i 30. oktobra sa početkom u 11:00 časova.

Broj mesta je ograničen. Prijave za učešće na obuci su otvorene do 27. oktobra 2020. godine popunjavanjem prijavnog formulara putem linka: https://zoom.us/webinar/register/WN__TKl95hhSryJ46fCtIYiTQ

Za sve dodatne informacije, molim Vas da kontaktirate gospodina Slobodana Milivojevića, koordinatora za evropske integracije, putem telefona 064/8703383 ili elektronskim putem na slobodan.milivojevic@skgo.org.

Ova aktivnost realizuje se u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - druga faza", koji finansira Vlada Švedske. 

Pozivno pismo

Dnevni red

Novembar

Vebinar - Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu regionalnu obuku na temu: „Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja“, koja će biti održana u četvrtak i petak, 5. i 6. novembra sa početkom u 11:00 časova.

Broj mesta je ograničen. Prijave za učešće na obuci su otvorene do 3. novembra 2020. godine popunjavanjem prijavnog formulara putem linka: https://zoom.us/webinar/register/WN_8l2OedqSTaeRkw3LXhrnBA

Za sve dodatne informacije, molim Vas da kontaktirate gospodina  Slobodana Milivojevića, koordinatora za evropske integracije, putem  telefona 064/8703383 ili elektronskim putem na slobodan.milivojevic@skgo.org.

Ova aktivnost realizuje se u okviru programa "Podrška lokalnim  samoupravama u Srbiji na putu ka EU - druga faza", koji finansira Vlada  Švedske. 

Dnevni red

Vebinar "Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština  Srbije (SKGO), u periodu od 09. novembra do 16. decembra organizuje  četiri dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara„Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave“. 

Dvodnevni vebinari namenjeni su zaposlenima u jedinicama lokalne  samouprave koji obavljaju poslove u vezi sa planiranjem i upravljanjem  javnim politikama sa ciljem da se upoznaju sa procesom pripreme i  sprovođenja Plana razvoja u skladu sa propisima koji uređuju planski  sistem Republike Srbije.

Prvi termin za održavanje vebinara je 9. i 10. novembar 2020. godine.

Prijava učešća je do ponedeljka 2. novembra 2020. godine, slanjem popunjenog prijavnog formulara i izborom jednog od navedenih termina na adresu pavle.tmusic@skgo.org u elektronskoj verziji (popunjen  MS Word dokument sa neophodnim podacima – Prilog 3), pri čemu nije  neophodan potpis ovlašćenog lica. Nakon registracije, učesnici će dobiti  elektronskim putem tehničke instrukcije za praćenje vebinara putem  onlajn platforme.

Kontakt osoba je Pavle Tmušić, savetnik za javne finansije u SKGO (pavle.tmusic@skgo.org, 064 8703387).

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Poziv-Vebinar-SKGO-Plan razvoja JLS.pdf

Prilog 1 - Opis obuke.pdf

Prilog 2 - Dnevni red onlajn obuke.pdf

Prilog 3 - Prijavni formular.doc

Vebinar o zaštiti podataka o ličnosti i tajnost podataka

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 9. novembra do 18. decembra 2020. godine organizuje četiri  dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u  jedinicama lokalne samouprave na temu: „Zaštita podataka o ličnosti i  tajnost podataka“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru  projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji  podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske  razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne  uključenosti – Swiss Pro“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija  za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS tj. službenici koji vode baze  podataka koje sadrže podatke o ličnosti, odnosno imenovana lica za  zaštitu podataka o ličnosti, kao i službenici koji postupaju po zahtevu  za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, upoznaju sa novim  zakonskim rešenjima i osposobe za efikasnu i praktičnu primenu Zakona o  zaštiti podataka o ličnosti.

Prva dvodnevna onlajn obuka biće održana u ponedeljak i utorak, 9. i 10. novembra 2020.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave, potrebno je poslati popunjen prijavni formular najkasnije do petka, 30. oktobra u elektronskoj verziji na adresu sara.talijan@skgo.org

Prijavni formular >>>

Vebinar o zaštiti podataka o ličnosti i tajnost podataka

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 9. novembra do 18. decembra 2020. godine organizuje četiri   dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u   jedinicama lokalne samouprave na temu: „Zaštita podataka o ličnosti i   tajnost podataka“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru   projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji   podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske   razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne   uključenosti – Swiss Pro“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija   za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS tj. službenici koji vode baze   podataka koje sadrže podatke o ličnosti, odnosno imenovana lica za   zaštitu podataka o ličnosti, kao i službenici koji postupaju po zahtevu   za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, upoznaju sa novim   zakonskim rešenjima i osposobe za efikasnu i praktičnu primenu Zakona o   zaštiti podataka o ličnosti.

Druga dvodnevna onlajn obuka biće održana u ponedeljak i utorak, 16. i 17. novembra 2020.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave, potrebno je poslati popunjen prijavni formular najkasnije do petka, 6. novembra u elektronskoj verziji na adresu sara.talijan@skgo.org

Prijavni formular >>>

Vebinar "Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština   Srbije (SKGO), u periodu od 09. novembra do 16. decembra organizuje   četiri dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara„Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave“. 

Dvodnevni vebinari namenjeni su zaposlenima u jedinicama lokalne   samouprave koji obavljaju poslove u vezi sa planiranjem i upravljanjem   javnim politikama sa ciljem da se upoznaju sa procesom pripreme i   sprovođenja Plana razvoja u skladu sa propisima koji uređuju planski   sistem Republike Srbije.

Drugi termin za održavanje vebinara je 19. i 20. novembar 2020. godine.

Prijava učešća je do ponedeljka 2. novembra 2020. godine, slanjem popunjenog prijavnog formulara i izborom jednog od navedenih termina na adresu pavle.tmusic@skgo.org u elektronskoj verziji (popunjen   MS Word dokument sa neophodnim podacima – Prilog 3), pri čemu nije   neophodan potpis ovlašćenog lica. Nakon registracije, učesnici će  dobiti  elektronskim putem tehničke instrukcije za praćenje vebinara  putem  onlajn platforme.

Kontakt osoba je Pavle Tmušić, savetnik za javne finansije u SKGO (pavle.tmusic@skgo.org, 064 8703387).

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Poziv-Vebinar-SKGO-Plan razvoja JLS.pdf

Prilog 1 - Opis obuke.pdf

Prilog 2 - Dnevni red onlajn obuke.pdf

Prilog 3 - Prijavni formular.doc

децембар

Vebinar "Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština   Srbije (SKGO), u periodu od 09. novembra do 16. decembra organizuje   četiri dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara„Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave“. 

Dvodnevni vebinari namenjeni su zaposlenima u jedinicama lokalne   samouprave koji obavljaju poslove u vezi sa planiranjem i upravljanjem   javnim politikama sa ciljem da se upoznaju sa procesom pripreme i   sprovođenja Plana razvoja u skladu sa propisima koji uređuju planski   sistem Republike Srbije.

Treći termin za održavanje vebinara je 2. i 3. decembar 2020. godine.

Prijava učešća je do ponedeljka 2. novembra 2020. godine, slanjem popunjenog prijavnog formulara i izborom jednog od navedenih termina na adresu pavle.tmusic@skgo.org u elektronskoj verziji (popunjen   MS Word dokument sa neophodnim podacima – Prilog 3), pri čemu nije   neophodan potpis ovlašćenog lica. Nakon registracije, učesnici će  dobiti  elektronskim putem tehničke instrukcije za praćenje vebinara  putem  onlajn platforme.

Kontakt osoba je Pavle Tmušić, savetnik za javne finansije u SKGO (pavle.tmusic@skgo.org, 064 8703387).

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Poziv-Vebinar-SKGO-Plan razvoja JLS.pdf

Prilog 1 - Opis obuke.pdf

Prilog 2 - Dnevni red onlajn obuke.pdf

Prilog 3 - Prijavni formular.doc

Vebinar o zaštiti podataka o ličnosti i tajnost podataka

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 9. novembra do 18. decembra 2020. godine organizuje četiri   dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u   jedinicama lokalne samouprave na temu: „Zaštita podataka o ličnosti i   tajnost podataka“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru   projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji   podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske   razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne   uključenosti – Swiss Pro“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija   za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS tj. službenici koji vode baze   podataka koje sadrže podatke o ličnosti, odnosno imenovana lica za   zaštitu podataka o ličnosti, kao i službenici koji postupaju po zahtevu   za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, upoznaju sa novim   zakonskim rešenjima i osposobe za efikasnu i praktičnu primenu Zakona o   zaštiti podataka o ličnosti.

Treća dvodnevna onlajn obuka biće održana u četvrtak i petak, 3. i 4. decembra 2020. godine.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave, potrebno je poslati popunjen prijavni formular najkasnije do srede, 18. novembra u elektronskoj verziji na adresu sara.talijan@skgo.org

Prijavni formular >>>

Vebinar "Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština   Srbije (SKGO), u periodu od 09. novembra do 16. decembra organizuje   četiri dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara„Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave“. 

Dvodnevni vebinari namenjeni su zaposlenima u jedinicama lokalne   samouprave koji obavljaju poslove u vezi sa planiranjem i upravljanjem   javnim politikama sa ciljem da se upoznaju sa procesom pripreme i   sprovođenja Plana razvoja u skladu sa propisima koji uređuju planski   sistem Republike Srbije.

Četvrti termin za održavanje vebinara je 14. i 16. decembar 2020. godine.

Prijava učešća je do ponedeljka 2. novembra 2020. godine, slanjem popunjenog prijavnog formulara i izborom jednog od navedenih termina na adresu pavle.tmusic@skgo.org u elektronskoj verziji (popunjen   MS Word dokument sa neophodnim podacima – Prilog 3), pri čemu nije   neophodan potpis ovlašćenog lica. Nakon registracije, učesnici će  dobiti  elektronskim putem tehničke instrukcije za praćenje vebinara  putem  onlajn platforme.

Kontakt osoba je Pavle Tmušić, savetnik za javne finansije u SKGO (pavle.tmusic@skgo.org, 064 8703387).

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Poziv-Vebinar-SKGO-Plan razvoja JLS.pdf

Prilog 1 - Opis obuke.pdf

Prilog 2 - Dnevni red onlajn obuke.pdf

Prilog 3 - Prijavni formular.doc

Vebinar o zaštiti podataka o ličnosti i tajnost podataka

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 9. novembra do 18. decembra 2020. godine organizuje četiri   dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u   jedinicama lokalne samouprave na temu: „Zaštita podataka o ličnosti i   tajnost podataka“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru   projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji   podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske   razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne   uključenosti – Swiss Pro“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija   za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS tj. službenici koji vode baze   podataka koje sadrže podatke o ličnosti, odnosno imenovana lica za   zaštitu podataka o ličnosti, kao i službenici koji postupaju po zahtevu   za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, upoznaju sa novim   zakonskim rešenjima i osposobe za efikasnu i praktičnu primenu Zakona o   zaštiti podataka o ličnosti.

Prva dvodnevna onlajn obuka biće održana u četvrtak i petak, 17. i 18. decembra 2020. godine.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave, potrebno je poslati popunjen prijavni formular najkasnije do petka, 4. decembra u elektronskoj verziji na adresu sara.talijan@skgo.org

Prijavni formular >>>