Godišnji kalendar

јануар

Vebinar: Predstavljanje Vodiča SKGO za LS „Modeli i preporuke za unapređenje planiranja i sprovođenja javnih nabavki za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite i praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci“

SKGO u formi vebinara odrganizuje predstavljanje Vodiča SKGO za LS „Modeli i preporuke za unapređenje planiranja i sprovođenja javnih nabavki za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite i praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci“, a koji će biti održan dana 20,21,22. i 26. januara 2021. godine, u intervalu od 10:00 do 12:30 časova, putem Zoom platforme - link za prijavu - https://zoom.us/webinar/register/WN_qMT3cEeOTtK4FmvNVJcaiA 

Vodič  je namenjen, pre svega, svim zaposlenima u JLS koji su angažovani na poslovima sprovođenja javnih nabavki usluga socijalne zaštite, ali i svim drugim licima koja su na bilo koji način uključena u proces planiranja na osnovu potreba korisnika usluga socijalne zaštite, kao i potrebnih sredstava za realizaciju usluga (zaposleni na poslovima sprovođenja politike socijalne zaštite, zaposleni na poslovima planiranja budžeta i dr.).

Pored toga, Vodič je namenjen:

  • izabranim i postavljenim licima u JLS (gradonačelnici / predsednici opština, članovi gradskih/opštinskih veća), kako bi se kod njih podigao nivo svesti o značaju pravovremenog sprovođenja procesa nabavki usluga socijalne zaštite;
  • predstavnicima udruženja građana koji deluju na polju socijalne zaštite i licenciranim pružaocima usluga.

Izrada i objavljivanje ove publikacije realizovani su u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi SKGO. Ova publikacija ne predstavlja stavove Vlade Švajcarske.

Nacrt agende

Vebinar: Predstavljanje Vodiča SKGO za LS „Modeli i preporuke za unapređenje planiranja i sprovođenja javnih nabavki za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite i praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci“

SKGO u formi vebinara odrganizuje predstavljanje Vodiča SKGO za LS  „Modeli i preporuke za unapređenje planiranja i sprovođenja javnih  nabavki za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite i praćenje realizacije  ugovora o javnoj nabavci“, a koji će biti održan dana 20,21,22. i 26.  januara 2021. godine, u intervalu od 10:00 do 12:30 časova, putem Zoom  platforme - link za prijavu - https://zoom.us/webinar/register/WN_jtf6FrsqS0Gy4rYaY47L5A

Vodič  je namenjen, pre svega, svim zaposlenima u  JLS koji su angažovani na poslovima sprovođenja javnih nabavki usluga  socijalne zaštite, ali i svim drugim licima koja su na bilo koji način  uključena u proces planiranja na osnovu potreba korisnika usluga  socijalne zaštite, kao i potrebnih sredstava za realizaciju usluga  (zaposleni na poslovima sprovođenja politike socijalne zaštite,  zaposleni na poslovima planiranja budžeta i dr.).

Pored toga, Vodič je namenjen:

  • izabranim i postavljenim licima u JLS (gradonačelnici / predsednici  opština, članovi gradskih/opštinskih veća), kako bi se kod njih podigao  nivo svesti o značaju pravovremenog sprovođenja procesa nabavki usluga  socijalne zaštite;
  • predstavnicima udruženja građana koji deluju na polju socijalne zaštite i licenciranim pružaocima usluga.

Izrada i objavljivanje ove publikacije realizovani su u okviru  projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji podržava  Vlada Švajcarske, a sprovodi SKGO. Ova publikacija ne predstavlja  stavove Vlade Švajcarske.

Nacrt agende

Vebinar: Predstavljanje Vodiča SKGO za LS „Modeli i preporuke za unapređenje planiranja i sprovođenja javnih nabavki za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite i praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci“

SKGO u formi vebinara odrganizuje predstavljanje Vodiča SKGO za LS  „Modeli i preporuke za unapređenje planiranja i sprovođenja javnih  nabavki za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite i praćenje realizacije  ugovora o javnoj nabavci“, a koji će biti održan dana 20,21,22. i 26.  januara 2021. godine, u intervalu od 10:00 do 12:30 časova, putem Zoom platforme - link za prijavu - https://zoom.us/webinar/register/WN_CsrOtKv8QF61ghgMAXeBOg 

Vodič  je namenjen, pre svega, svim zaposlenima u  JLS koji su angažovani na poslovima sprovođenja javnih nabavki usluga  socijalne zaštite, ali i svim drugim licima koja su na bilo koji način  uključena u proces planiranja na osnovu potreba korisnika usluga  socijalne zaštite, kao i potrebnih sredstava za realizaciju usluga  (zaposleni na poslovima sprovođenja politike socijalne zaštite,  zaposleni na poslovima planiranja budžeta i dr.).

Pored toga, Vodič je namenjen:

  • izabranim i postavljenim licima u JLS (gradonačelnici / predsednici  opština, članovi gradskih/opštinskih veća), kako bi se kod njih podigao  nivo svesti o značaju pravovremenog sprovođenja procesa nabavki usluga  socijalne zaštite;
  • predstavnicima udruženja građana koji deluju na polju socijalne zaštite i licenciranim pružaocima usluga.

Izrada i objavljivanje ove publikacije realizovani su u okviru  projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji podržava  Vlada Švajcarske, a sprovodi SKGO. Ova publikacija ne predstavlja  stavove Vlade Švajcarske.

Nacrt agende

Vebinar: Predstavljanje Vodiča SKGO za LS „Modeli i preporuke za unapređenje planiranja i sprovođenja javnih nabavki za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite i praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci“

SKGO u formi vebinara odrganizuje predstavljanje Vodiča SKGO za LS  „Modeli i preporuke za unapređenje planiranja i sprovođenja javnih  nabavki za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite i praćenje realizacije  ugovora o javnoj nabavci“, a koji će biti održan dana 20,21,22. i 26.  januara 2021. godine, u intervalu od 10:00 do 12:30 časova, putem Zoom  platforme - link za prijavu - https://zoom.us/webinar/register/WN_2gkRdCTJTyGBBBnSj1Ohpg 

Vodič  je namenjen, pre svega, svim zaposlenima u  JLS koji su angažovani na poslovima sprovođenja javnih nabavki usluga  socijalne zaštite, ali i svim drugim licima koja su na bilo koji način  uključena u proces planiranja na osnovu potreba korisnika usluga  socijalne zaštite, kao i potrebnih sredstava za realizaciju usluga  (zaposleni na poslovima sprovođenja politike socijalne zaštite,  zaposleni na poslovima planiranja budžeta i dr.).

Pored toga, Vodič je namenjen:

  • izabranim i postavljenim licima u JLS (gradonačelnici / predsednici  opština, članovi gradskih/opštinskih veća), kako bi se kod njih podigao  nivo svesti o značaju pravovremenog sprovođenja procesa nabavki usluga  socijalne zaštite;
  • predstavnicima udruženja građana koji deluju na polju socijalne zaštite i licenciranim pružaocima usluga.

Izrada i objavljivanje ove publikacije realizovani su u okviru  projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji podržava  Vlada Švajcarske, a sprovodi SKGO. Ova publikacija ne predstavlja  stavove Vlade Švajcarske.

Nacrt agende

ONLINE - Sednica odbora za finansije i javnu svojinu

U dogovoru sa predsednikom Odbora SKGO za finansije i javnu svojinu, gospodinom Milunom Todorovićem, gradonačelnikom grada Čačka, zakazana je Prva, konstitutivna sednica Odbora kojaće biti održana u sredu, 27. januara 2021. godine, posredstvom „Zoom“ platforme, sa početkom u 12.00 časova.

Imajući u vidu značaj učešća članova Odbora za funkcionisanje Odbora kao stalnog radnog tela Stalne konferencije gradova i opština, molimo članove da sednici lično prisustvuju, a da u slučaju sprečenosti, delegiraju odgovarajuću zamenu, u skladu sa delokrugom rada Odbora i dnevnim redom sednice.

Zbog aktuelne situacije sa pandemijom COVID-19 virusa u našoj zemlјi, opredelјeno je da konstitutivnu sednicu Odbora održimo u virtuelnom formatu na „Zoom“ platformi. Za uklјučenje u sednicu molimo vas da ispratite sledeći link: https://zoom.us/j/98042178667,

Molimo Vas da učešće na sednici potvrdite do petka, 22. januara 2021. godine do 13.00 časova.

Za potvrdu učešća i sve dodatne informacije možete da mi se obratite putem telefona na broj 064/870-3331, kao i elektronskim putem na imejl adresu dunja.pavicevic@skgo.org

Dnevni red sednice