Arhiva dogadjaja

ONLINE - Predstavljanje Priručnika za pružanje stambene podrške u jedinicama lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština pripremila je krajem 2020. godine Priručnik za pružanje stambene podrške u jedinicama lokalne samouprave i tim povodom organizuje njegovo predstavljanje na onlajn radionici u petak, 26. februara 2021. godine od 10,00 časova.  Link za registraciju: https://zoom.us/meeting/register/tJYkc-6uqD0qHdc8nCTCHmvAJ58Y99KI2YO9 Priručnik  kao cilj ima unapređenje kapaciteta svih ključnih aktera koji su  aktivni u pružanju stambene podrške građanima, zaposlenih u nadležnim institucijama javne uprave, a pre svega lokalne samouprave. Osim da  olakša primenu odredbi Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u  realizaciji budućih programa stambene podrške, ovaj priručnik ima cilj i  da podigne nivo svesti zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave o  potrebi za sistematskim i kontinuiranim praćenjem već realizovanih  projekata stambene podrške, pre svega radi praćenja stanja postojećeg  stambenog fonda u javnoj svojini, kao i o značaju i mogućnostima  ostvarivanja podrške kroz efikasnije korišćenje, održavanje i  unapređenje tog fonda. Tokom radionica, autori Priručnika će  predstaviti sadržaj publikacije i dati praktična uputstva u vezi  pripreme akata neophodnih za organizaciju pružanja stambene podrške na  lokalnom nivou. Radionice se organizuju okviru projekta "Institucionalna  podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske. Priručnik za pružanje stambene podrške u JLS Dnevni red prezentacije

VEBINAR - Sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj koja će biti održana putem elektronske platforme ZOOM. Sastanak će biti održan 25.februara 2021. godine, sa početkom u 11 časova. Link putem kojeg možete pristupiti navedenom događaju je sledeći: https://zoom.us/meeting/register/tJEudOivqDsuE92seQwMHaORnHWIu5bY96US Mreža za poljoprivredu i ruralni razvoj je radno telo SKGO koje je osnovano kao potreba zaposlenih u lokalnim samoupravama koji se bave ovim temama da jačaju kapacitete u obavljanju nadležnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, razmenjuju znanja i iskustva iz prakse i konsultuju se kada je u pitanju primena propisa. Članovi Mreže su zaposleni u opštinskim i gradskim administracijama koji rade na poslovima poljoprivrede i ruralnog razvoja. Fokus sastanka Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj biće prezentovanje ključnih aktivnosti Sektora za ruralni razvoj MPŠV od značaja za JLS, aktivnosti Upravljačkog tela u izradi IPARD II programa sa akcentom na meru 6 ruralna javna infrastruktura, DRI izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja “Podsticaji merama ruralnog razvoja” sa akcentom na nalaze i preporuke važne za JLS, analiza efekata mera ruralnog razvoja – preporuke i zaključci, Najava popisa poljoprivrede 2020.godine i pregled strukturnih podataka poljoprivrede prema rezultatima Ankete iz 2018.godine (RSZ), Modeli akata u postupku sprovođenja programa mera podršku za realizaciju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Svakako će biti dovoljno vremena za diskusiju. SKGO preporučuje da se događaji u ovom formatu prate preko računara i korišćenjem instalirane aplikacije ZOOM zbog lakšeg praćenja izlaganja predavača i materijala koji se prezentuje. Za praćenje događaja osim računara neophodno je da polaznik/ca ima slušalice ili zvučnik preko kojih se prati izlaganje predavača, a komunikacija sa organizatorom i prezenterima (pitanja, razmena informacija) obavlja se tekstualnim i glasovnim putem (za navedeno su neophodni kamera i mikrofon). Dnevni red Mreza za poljoprivredu.docx

VEBINAR - Sastanak Mreže za javne nabavke

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje peti sastanak Mreže za javne nabavke, koji će biti održan u sredu, 24. februara 2021. godine, sa početkom u 11.00 časova, posredstvom paltforme ZOOM, u formi vebinara. Sastanak Mreže realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza” koji podržava Vlada Švajcarske. Teme sastanka su: istovrsnost javnih nabavki, predstavljanje publikacije SKGO - Vodiča za javne nabavke u oblasti socijalne zaštite, kao i najčešće nedoumice naručilaca iz jedinica lokalne samouprave u primeni Zakona o javnim nabavkama. Imajući u vidu da nam se zaposleni na poslovima javnih nabavki u lokalnim samoupravama sve češće obraćaju sa pitanjem tumačenja istovrsnosti javnih nabavki, a da je nakon donošenja novog Zakona o javnim nabavkama ovo pitanje ostalo otvoreno, odnosno Zakon ne sadrži odredbu koja definiše pojam istovrsnih nabavki, pokušaćemo da kroz diskusiju sa predstavnicima relevantnih institucija iznesemo probleme sa kojima smo se u praksi susretali i razjasnimo nedoumice koje imaju naručioci na lokalnom nivou. Takođe, u okviru dnevnog reda, biće predstavljena nova publikacija SKGO – Vodič za javne nabavke u oblasti socijalne zaštite koji sadrži modele i preporuke za unapređenje planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki usluga socijalne zaštite, kao i praćenje realizacije zaključenih ugovora. U okviru poslednje tačke dnevnog reda, bavićemo se nedoumicama u primeni Zakona o javnim nabavkama, gde ćemo se posebno osvrnuti na najčešća pitanja koja je SKGO dobila putem servisa ePitanje. Link za registraciju je: https://zoom.us/meeting/register/tJIkcOiurzIqGtb5gS_8yqjayMsm-LbbwxXt Дневни ред 5. састанка Мреже за јавне набавке.pdf

ONLINE - Predstavljanje Priručnika za pružanje stambene podrške u jedinicama lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština pripremila je krajem 2020. godine Priručnik za pružanje stambene podrške u jedinicama lokalne samouprave i tim povodom organizuje njegovo predstavljanje na onlajn radionici u ponedeljak, 22. februara 2021. godine od 10,00 časova.  Link za registraciju: https://zoom.us/meeting/register/tJUkcu-opj0oHtM3rjtqjghKueeiVW7HS4tZ Priručnik kao cilj ima unapređenje kapaciteta svih ključnih aktera koji su aktivni u pružanju stambene podrške građanima, zaposlenih u nadležnim institucijama javne uprave, a pre svega lokalne samouprave. Osim da olakša primenu odredbi Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u realizaciji budućih programa stambene podrške, ovaj priručnik ima cilj i da podigne nivo svesti zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave o potrebi za sistematskim i kontinuiranim praćenjem već realizovanih projekata stambene podrške, pre svega radi praćenja stanja postojećeg stambenog fonda u javnoj svojini, kao i o značaju i mogućnostima ostvarivanja podrške kroz efikasnije korišćenje, održavanje i unapređenje tog fonda. Tokom radionica, autori Priručnika će predstaviti sadržaj publikacije i dati praktična uputstva u vezi pripreme akata neophodnih za organizaciju pružanja stambene podrške na lokalnom nivou. Radionice se organizuju okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske. Priručnik za pružanje stambene podrške u JLS Dnevni red prezentacije

ONLINE - Uvodna radionica "Javno zdravlje u gradskim opštinama: pravni i institucionalni okvir”

Stalna konferencija gradova i opština u narednom periodu planira podršku gradskim opštinama Grada Beograda za jačanje kapaciteta u oblasti javnog zdravlja, uključujući i podršku za proces izrade planova javnog zdravlja gradskih opština. Druga uvodna radionica "Javno zdravlje u gradskim opštinama: pravni i institucionalni okvir" biće održana putem ZOOM platforme u petak, 19. februara 2021. godine sa početkom u 10 časova. Prijavu za učešće na skupu moguće je izvršiti na linku https://zoom.us/meeting/register/tJMlfuyhrDgpGtWbi5Ob3iytiBDMw0mJJQu8 Klikom na link, otvoriće se registracioni formular, koji treba  popuniti i verifikovati. Nakon registracije, stiže vam automatski mejl  sa linkom za pristup sastanku. Neposredno pre sastanka, potrebno je  otvoriti taj link i kliknuti na “click here to join” . Radionice su namenjene zaposlenima u gradskim opštinama, članovima  veća, Gradskog Zavoda za javno zdravlje, predstavnicima saveta za  zdravlje . Veoma je važno da se od početka uspostavi međusobno  razumevanje i konsenzus po pitanju ove važne I široko postavljene  oblasti, a u cilju unapredjenje zdravlja stanovnika Beograda. Zato Vas molimo da o skupu obavestite odgovarajućim predstavnicima gradske opštine/saveta za javno zdravlje čije učešće će biti ključno u budućem  procesu izrade plana javnog zdravlja i njegovog sprovodjenja. Za dodatne informacije možete kontaktirati Jasminu Tanasić na mejl jasmina.tanasic@skgo.org ili broj telefona 064 8703315. Dnevni red skupa

VEBINAR - Unapređenje socijalnih usluga na lokalnom nivou

Vebinar o pristupima za unapređenje socijalnih usluga na lokalnom nivou, u okviru Foruma za socijalni dijalog za prilagođavanje lokalnih socijalnih usluga potrebama osetljivih grupa, biće održan onlajn, 18. februara 2021. godine sa početkom u 11:00 časova putem Zoom platforme. Domaćin vebinara je Udruženje jedinica lokalne samouprave Republike Severne Makedonije – ZELS, koje će podeliti znanja o:  Forumu za socijalni dijalog kao konceptu participativnog odlučivanja; ulozi lokalnih samouprava i ključim karakteristikama Foruma za socijalni dijalog kao alata za pružanje socijalnih usluga ugroženim grupama; primerima Foruma za socijalni dijalog iz regiona. Radni jezik vebinara je engleski, uz obezbeđen simultani prevod na srpski, albanski i makedonski jezik, a registracija za vebinar može se izvršiti putem sledećeg linka: https://zoom.us/webinar/register/WN_JJn9Z_BbR96pdHCsdKKTmg Za dodatne informacije, kontakt osoba je Mirjana Komnenović, koordinatorka projekta, putem elektronske adrese: mirjana.komnenovic@skgo.org i/ili broja telefona: 064/870 33 27. Ovu aktivnost realizuje NALAS u okviru projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i principa Ne ostavljajte nikoga iza sebe“, koji sprovode udruženja lokalnih vlasti Zapadnog Balkana u saradnji sa regionalnim projektom „Socijalna prava za osetljive grupe“. Regionalni projekat provodi Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Pozivno pismo Dnevni red skupa Vebinar - brošura

ONLINE - Uvodna radionica "Javno zdravlje na lokalnom nivou"

Stalna konferencija gradova i opština u narednom periodu planira podršku gradskim opštinama Grada Beograda za jačanje kapaciteta u oblasti javnog zdravlja, uključujući i podršku za proces izrade planova javnog zdravlja gradskih opština. Prva uvodna radionica "Javno zdravlje na lokalnom nivou" biće održana putem ZOOM platforme u sredu, 17. februara 2021. godine sa početkom u 10 časova. Prijavu za učešće na skupu moguće je izvršiti na linku https://zoom.us/meeting/register/tJIvduGrrzgiEtc3x3zzyfqYzIRkmuvhfARY  Klikom na link, otvoriće se registracioni formular, koji treba popuniti i verifikovati. Nakon registracije, stiže vam automatski mejl sa linkom za pristup sastanku. Neposredno pre sastanka, potrebno je otvoriti taj link i kliknuti na “click here to join” . Radionice su namenjene zaposlenima u gradskim opštinama, članovima veća, Gradskog Zavoda za javno zdravlje, predstavnicima saveta za zdravlje . Veoma je važno da se od početka uspostavi međusobno razumevanje i konsenzus po pitanju ove važne I široko postavljene oblasti, a u cilju unapredjenje zdravlja stanovnika Beograda. Zato Vas molimo da ovaj mejl prosledite odgovarajućim predstavnicima gradske opštine/saveta za javno zdravlje čije učešće će biti ključno u budućem procesu izrade plana javnog zdravlja i njegovog sprovodjenja. Za dodatne informacije možete kontaktirati Jasminu Tanasić na mejl jasmina.tanasic@skgo.org ili broj telefona 064 8703315. Dnevni red radionice

Prezentacija Priručnika za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje prezentaciju Priručnika za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koja će se održati u četvrtak, 4. februara 2021. godine sa početkom u 14 časova putem ZOOM platforme. Priručnik je prvenstveno namenjen donosiocima odluka i zaposlenima u lokalnoj samoupravi ali i praktičarima koji sarađuju sa lokalnom samoupravom i ima za cilj da služi kao izvor relevatnih informacija i vodič za primenu principa dobrog upavljanja u praksi. Izrada priručnika podržana je kroz Projekat „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou". Projekat sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Svi zainteresovani mogu se registovati putem linka: https://zoom.us/meeting/register/tJEsd-Ctrj0tGdU4OzrbxvT5abP-n8YeDwZA Link za preuzimanje elektronske verzije priručnika je: http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/161/167/810/1611678101_Prirucnik_final.pdf Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Igor Pucarević, savetnik za dobro upravljanje (igor.pucarevic@skgo.org, 064/8703318).

ONLINE - Mreža za geografski informacioni sistem (GIS)

Stalna konferencija gradova i opština organizuje deveti sastanak mreže za geografski informacioni sistem (GIS) koja će biti sprovedene preko onlajn platforme ZOOM. Datum održavanja događaja je 2.februar 2021. godine od 12.30 do 15.00 časova. Link putem kojeg možete pristupiti navedenom događaju je sledeći: https://zoom.us/meeting/register/tJIpceGprD0sGtUoMgH92xLC-6rDZKxI34pJ Fokus rada mreže za GIS biće prezentovanje analize stanja u oblasti razvijenosti GISa na nivou lokalnih samouprava kao i njihovim kapacitetima za upravljanje geoprostornim podacima. Pored navedenog, novosti u radu prezentovaće i Republički geodetski zavod (sektor za upravljanje geoprostornim podacima) sa fokusom na registar investicionih lokacija i nove servise koji su dostupni putem Geoportala. Kao finalni deo rada 9.mreže za GIS biće predstavljeni dosadašnji rezultati razvoja GIS Grada Kragujevca, Kraljeva i opštine Topola i biće predviđeno vreme za diskusiju o tekućim aktuelnostima u oblasti GISa. Dnevni red skupa

Sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku

Treća sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku biće održana 29.  januara 2021. godine, u  prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (Makedonska 22/VIII), sa početkom u 12 časova. Teme sednice je uloga lokalne samouprave u organizaciji procesa imunizacije u narednom periodu u  cilju efikasnog, sveobuhvatnog i sistemskog odgovora na pandemiju COVID-a. Pored predstavnika gradova i opština članica Odbora SKGO, na  sednicu su pozvani i dr Mirsad Đerlek, državni sekretar Ministarstva zdravlja i predsednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19, najviši predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva  za rad,  zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu i  Instituta za javno zdravlje ”Dr Milan Jovanović – Batut”.  Zbog hitnosti i važnosti teme, molimo članove Odbora da uzmu učešće u radu ove sednice, a pored ličnog prisustva u prostorijama SKGO, omogućeno je je učešće i elektronskim putem preko ZOOM platforme.  Kontakt osoba za  dodatne  informacije je Jasmina Tanasić, sekretarka Odbora za zdravlje i socijalu politiku (064/870-3315, jasmina.tanasic@skgo.org). Agenda III sednica Odbora.docx Treca sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku.pdf
d