Arhiva dogadjaja

Zlatibor: Obuka „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje obuku za zaposlene  iz lokalne samouprave, kao i za zaposlene iz javnih preduzeća, ustanova i  organizacija čiji je grad/opština osnivač, odnosno zaposlene koji se  bave upravljanjem javnom imovinom i vođenjem evidencije nepokretnosti u  javnoj svojini, da uzmu učešće u dvodnevnoj akreditovanoj obuci na Temu:  Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave. Obuka će biti organizovana u periodu od 17.06.-18.06.2020. godine na Zlatiboru, Hotel Mona, ulica Miladina Pećinara broj 26.  SKGO će u skladu sa trenutnom situacijom u vezi sa pandemijom COVID  19 preduzeti sve neophodne mere zaštite i prevencije svih učesnika  obuke. U prilogu: dnevni red obuke, pozivno pismo, prijavni formular i izvod  o akreditovanim obukama iz Sektorskog programa kontinuiranog stručnog  usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Marku Tešiću, savetniku za javnu svojinu na mejl: marko.tesic@skgo.org. Pozivno pismo Zlatibor.pdf AGENDA UI Zlatibor.docx Prijavni formular UI Zlatibor.doc

Kragujevac - Obuka „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje obuku za zaposlene iz lokalne samouprave, kao i za zaposlene iz javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je grad/opština osnivač, odnosno zaposlene koji se bave upravljanjem javnom imovinom i vođenjem evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, da uzmu učešće u dvodnevnoj akreditovanoj obuci na Temu: Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave. Obuka će biti organizovana u periodu od 15.06.-16.06.2020. godine u Kragujevcu, Hotel Kragujevac, Kralja Petra I br. 18.  Obuka je akreditovana, a učesnici koji je uspešno prođu dobiće sertifikat. SKGO će u skladu sa trenutnom situacijom u vezi sa pandemijom COVID 19 preduzeti sve neophodne mere zaštite i prevencije svih učesnika obuke. U prilogu: dnevni red obuke, pozivno pismo, prijavni formular i izvod o akreditovanim obukama iz Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Marku Tešiću, savetniku za javnu svojinu na mejl: marko.tesic@skgo.org. Pozivno pismo Kragujevac.pdf Prijavni formular UI KG.doc AGENDA UI Kg.docx

Web konferencija - "Lokalizacija cilјeva održivog razvoja – sprovođenje Agende 2030"

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije uz podršku projekta Nemačke i Švajcarske razvojne saradnje „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji implementira GIZ, organizuju regionalni skup ,,Lokalizacija cilјeva održivog razvoja – sprovođenje Agende 2030’’ koji će biti održan u sredu, 27. maj 2020. godine, sa početkom u 11:00 časova na sledećoj internet adresi: Lokalizacija ciljeva održivog razvoja.  Usled aktuelne epidemiološke situacije izazvane COVID-19, a u skladu sa preporukama i uputstvima Kriznog štaba za suzbijanje COVID-19, predmetni skup će se održati putem video linka. Na skupu će se govoriti o Agendi Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine, primeni Cilјeva održivog razvoja na nivou jedinica lokalne samouprave kroz njihovo povezivanje sa lokalnim strategijama i planskim dokumentima, praćenju indikatora i važnosti izveštavanja. Od lokalnih vlasti se očekuje da uklјuče sve relevantne subjekte (privredne, civilni sektor, akademsku zajednicu) u realizaciji Cilјeva održivog razvoja. U drugom delu skupa govoriće se o značaju i načinima saradnje i umrežavanja u dostizanju dometa Agende 2030 u Republici Srbiji. Poziv je namenjen predstavnicima lokalnih samouprava imajući u vidu važnost njihovog aktivnog učešća u realizaciji Ciljeva održivog razvoja. Dnevni red skupa i uputstvo za priključenje MS Teams sastanku je na linkovima ispod.  Prijavu za učešće na skupu poslati na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org, a za sve dodatne informacije kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO, gospođu Mirjanu Komnenović, putem telefona 011/7357969, 064/8703327 ili mejla mirjana.komnenovic@skgo.org. Dnevni red UPUTSTVO - Kako se priključiti MS Teams sastanku

ODLOŽENO - Užice/Zlatibor - Obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije o zabrani javnih okupljanja u zatvorenom prostoru u sklopu mera radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) odlaže održavanje obuke „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“, koja je planirana za 9. i 10. april 2020. godine, na Zlatiboru. Ova odluka je doneta u cilju preventivne zaštite zdravlja partnera i predstavnika gradova i opština. Planirana obuka biće održana čim se steknu uslovi, a o novom terminu bićete blagovremeno obavešteni putem elektronske pošte i internet prezentacije SKGO. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Stručnoj službi SKGO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27.   februara do 10. aprila 2020. godine organizuje regionalnu dvodnevnu   obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu:  „Javne  nabavke u lokalnoj samoupravi“. Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru   Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu,  koji je deo Opšteg   programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.   godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine   donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). On   je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje  od  1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba koje su počele da se   primenjuju nakon stupanja na snagu Zakona. Cilj ove obuke je da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS   blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za   efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje   postupaka bez nepravilnosti. Obuka u Užicu/Zlatibor biće održana 9. i 10. aprila 2020. godine, a mesto održavanja biće naknadno određeno.  S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci   limitiran, SKGO zadržava pravo u slučaju većeg interesovanja i broja   prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu   će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i   troškove smeštaja učesnika. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, najkasnije do roka naznačenog u Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine, i to u: 1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima). Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ružici Aranđelović   Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na prethodni mejl.                                                                                                                                              Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog   upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa   „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog   upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi   Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u  partnerstvu  sa SKGO.

ODLOŽENO - Vrnjačka Banja - Obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije o zabrani javnih  okupljanja u zatvorenom prostoru u sklopu mera radi sprečavanja pojave,  širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Stalna konferencija  gradova i opština (SKGO) odlaže održavanje obuke „Javne nabavke u  lokalnoj samoupravi“, koja je planirana za 2. i 3. april 2020. godine, u Vrnjačkoj Banji. Ova odluka je doneta u cilju preventivne zaštite zdravlja partnera i predstavnika gradova i opština. Planirana  obuka biće održana čim se steknu uslovi, a o novom terminu bićete  blagovremeno obavešteni putem elektronske pošte i internet prezentacije  SKGO. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Stručnoj službi SKGO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27.   februara do 10. aprila 2020. godine organizuje regionalnu dvodnevnu   obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu:  „Javne  nabavke u lokalnoj samoupravi“. Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru   Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu,  koji je deo Opšteg   programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.   godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine   donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). On   je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje  od  1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba koje su počele da se   primenjuju nakon stupanja na snagu Zakona. Cilj ove obuke je da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS   blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za   efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje   postupaka bez nepravilnosti. Obuka u Vrnjačkoj Banji biće održana 2. i 3. aprila 2020. godine, a mesto održavanja biće naknadno određeno.  S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci   limitiran, SKGO zadržava pravo u slučaju većeg interesovanja i broja   prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu   će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i   troškove smeštaja učesnika. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, najkasnije do roka naznačenog u Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine, i to u: 1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima). Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ružici Aranđelović   Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na prethodni mejl.                                                                                                                                              Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog   upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa   „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog   upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi   Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u  partnerstvu  sa SKGO.

ODLOŽENO - Niš - Obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije o zabrani javnih  okupljanja u zatvorenom prostoru u sklopu mera radi sprečavanja pojave,  širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Stalna konferencija  gradova i opština (SKGO) odlaže održavanje obuke „Javne nabavke u  lokalnoj samoupravi“, koja je planirana za 26. i 27. mart 2020. godine, u Nišu. Ova odluka je doneta u cilju preventivne zaštite zdravlja partnera i predstavnika gradova i opština. Planirana  obuka biće održana čim se steknu uslovi, a o novom terminu bićete  blagovremeno obavešteni putem elektronske pošte i internet prezentacije SKGO. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Stručnoj službi SKGO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27.   februara do 10. aprila 2020. godine organizuje regionalnu dvodnevnu   obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu:  „Javne  nabavke u lokalnoj samoupravi“. Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru   Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu,  koji je deo Opšteg   programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.   godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine   donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). On   je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje  od  1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba koje su počele da se   primenjuju nakon stupanja na snagu Zakona. Cilj ove obuke je da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS   blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za   efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje   postupaka bez nepravilnosti. Obuka u Nišu biće održana 26. i 27. marta 2020. godine, a mesto održavanja biće naknadno određeno.  S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci   limitiran, SKGO zadržava pravo u slučaju većeg interesovanja i broja   prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu   će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i   troškove smeštaja učesnika. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, najkasnije do roka naznačenog u Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine, i to u: 1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima). Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ružici Aranđelović   Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na prethodni mejl.                                                                                                                                              Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog   upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa   „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog   upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi   Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u  partnerstvu  sa SKGO.

ODLOŽENO - Zlatibor - Obuka „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije o zabrani javnih okupljanja u zatvorenom prostoru u sklopu mera radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) odlaže održavanje obuke „Upravljanje javnom svojinom u JLS“, koja je planirana za 25. i 26. mart 2020. godine na Zlatiboru (Hotel MONA, Miladina Pećinara br. 26). Ova odluka je doneta u cilju preventivne zaštite zdravlja partnera i predstavnika gradova i opština. Planirana obuka biće održana čim se steknu uslovi, a o novom terminu bićete blagovremeno obavešteni putem elektronske pošte i internet prezentacije SKGO. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Stručnoj službi SKGO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu  obuku „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“ na Zlatiboru, 25.03.-26.03.2020. godine (Hotel MONA, Miladina Pećinara br. 26). Učešće mogu prijaviti zaposleni u lokalnoj samoupravi koji se bave   upravljanjem javnom imovinom i vođenjem evidencije nepokretnosti u   javnoj svojini, kao i predstavnici javnih preduzeća, ustanova i   organizacija čiji je grad/opština osnivač. Imajući u vidu da je u pitanju zvanična, akreditovana obuka,   predviđeno je da svi učesnici koji uspešno prođu obuku dobiju   sertifikat. U prilogu: dnevni red obuke, prijavni formular kao i izvod o   akreditovanim obukama iz Sektorskog programa kontinuiranog stručnog   usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Marku Tešiću, savetniku za javnu svojinu elektronskim putem na marko.tesic@skgo.org. Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru programa Exchange 5. Program   finansira Evropska unija, sprovodi Ministarstvo državne uprave i  lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština  –  Savezom gradova i opština Srbije. Obuke UI Zlatibor.docx AGENDA UI Zlatibor.docx Prijavni formular UI Zlatibor.doc

ODLOŽENO - Kragujevac - Obuka „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije o zabrani javnih okupljanja u zatvorenom prostoru u sklopu mera radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) odlaže održavanje obuke „Upravljanje javnom svojinom u JLS“, koja je planirana za 23. i 24. mart 2020. godine, u Kragujevcu (Hotel Kragujevac, Kralja Petra I br. 18). Ova odluka je doneta u cilju preventivne zaštite zdravlja partnera i predstavnika gradova i opština. Planirana obuka biće održana čim se steknu uslovi, a o novom terminu bićete blagovremeno obavešteni putem elektronske pošte i internet prezentacije SKGO. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Stručnoj službi SKGO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu  obuku „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“ u  Kragujevcu, 23.03.-24.03.2020. godine (Hotel Kragujevac, Kralja Petra I br. 18).  Učešće mogu prijaviti zaposleni u lokalnoj samoupravi koji se bave   upravljanjem javnom imovinom i vođenjem evidencije nepokretnosti u   javnoj svojini, kao i predstavnici javnih preduzeća, ustanova i   organizacija čiji je grad/opština osnivač. Imajući u vidu da je u pitanju zvanična, akreditovana obuka,   predviđeno je da svi učesnici koji uspešno prođu obuku dobiju   sertifikat. U prilogu: dnevni red obuke, prijavni formular kao i izvod o   akreditovanim obukama iz Sektorskog programa kontinuiranog stručnog   usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Marku Tešiću, savetniku za javnu svojinu elektronskim putem na marko.tesic@skgo.org. Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru programa Exchange 5. Program   finansira Evropska unija, sprovodi Ministarstvo državne uprave i  lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština  –  Savezom gradova i opština Srbije. Obuke UI Кг.docx AGENDA UI Kg.docx Prijavni formular UI KG.doc

ODLOŽENO - Niš - Obuka „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije o zabrani javnih okupljanja u zatvorenom prostoru u sklopu mera radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) odlaže održavanje obuke „Upravljanje javnom svojinom u JLS“, koja je planirana za 19. i 20. mart 2020. godine, u Nišu (Skupština Grada Niša, ulica Nikole Pašića 24).  Ova odluka je doneta u cilju preventivne zaštite zdravlja partnera i predstavnika gradova i opština.  Planirana obuka biće održana čim se steknu uslovi, a o novom terminu bićete blagovremeno obavešteni putem elektronske pošte i internet prezentacije SKGO.  Za sve dodatne informacije možete se obratiti Stručnoj službi SKGO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu akreditovanu obuku „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“. Obuka je namenjena predstavnicima gradova/opština, kao i predstavnicima javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je grad/opština osnivač, odnosno zaposlenima koji se bave upravljanjem javnom imovinom i vođenjem evidencije nepokretnosti u javnoj svojini. Obuka će biti organizovana u periodu 19-20. mart 2020. godine u Nišu, Skupština Grada Niša (velika sala), ulica Nikole Pašića 24. Imajući u vidu da je u pitanju akreditovana obuka, svaki učesnik koji uspešno prođe obuku dobiće sertifikat. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Marku Tešiću, savetniku za javnu svojinu na mejl: marko.tesic@skgo.org. Ovu aktivnost SKGO realizuje u sklopu programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština kao implementacionim partnerom. Nis.pdf Prijavni formular UI Nis.doc

ODLOŽENO - Kragujevac - Obuka "Javne nabavke u lokalnoj samoupravi"

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije o zabrani javnih  okupljanja u zatvorenom prostoru u sklopu mera radi sprečavanja pojave,  širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Stalna konferencija  gradova i opština (SKGO) odlaže održavanje obuke „Javne nabavke u  lokalnoj samoupravi“, koja je planirana za 19. i 20. marta 2020. godine, u Kragujevcu. Ova odluka je doneta u cilju preventivne zaštite zdravlja partnera i predstavnika gradova i opština. Planirana  obuka biće održana čim se steknu uslovi, a o novom terminu bićete  blagovremeno obavešteni putem elektronske pošte i internet prezentacije  SKGO. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Stručnoj službi SKGO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije organizuje dvodnevnu akreditovanu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“ u četvrtak i petak, 19-20.marta 2020. godine u Kragujevcu, u hotelu “Industrial”, Kosovska 4 (Prvoslava Rakovića 6), sa početkom u 09:30 časova.  Obuka se realizuju u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO. Ova regionalna obuka je deo Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu i Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2020. godinu, a koji je usvojila Vlada Republike Srbije. Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine donela nov Zakon o javnim nabavkama. On je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje od 1. jula 2020. godine. Cilj ove obuke je da se službenici za javne nabavke i drugi zaposleni angažovani na poslovima javnih nabavki u JLS blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje postupaka bez nepravilnosti. Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular u: 1. skeniranoj verziji sa Vašim ili potpisom ovlašćenog lica, i  2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima)  na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org najkasnije do petka, 13. marta 2020. godine. Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Ružica Aranđelović Ilić, koordinatorka Mreže SKGO za javne nabavke, mejl: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, tel. 064/870-3303. Pozivno pismo  Dnevni red Prijavni formular Izvod iz Opsteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2020. godinu
d