Arhiva dogadjaja

Donji Milanovac - Radionica povodom izrade plana javnog zdravlja

Stalna konferencija gradova i opština 15. jula 2019. godine organizuje poslednju u trećem ciklusu radionica, na temu podrške strateškom planiranju javnog zdravlja na lokalnom nivou sa temom finansiranja i održivosti planova javnog zdravlja.  Skup će biti održan u Donjem Milanovcu, u etno-eko kompleksu Kapetan Mišin breg, Majdanpečki put bb, sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu je do srede, 10. jula 2019.g, na adresu jasmina.tanasic@skgo.org. Ova aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske. Dnevni red

Sastanak Mreže načelnika LPA i Mreže eko-poverenika SKGO

Zajednički sastanak Mreže načelnika lokalnih poreskih administracija i Mreže eko-poverenika, biće održan 12. jula 2019. godine, u Beogradu (sala 3/0, Sava Centra, ulica Milentja Popovića 9), sa početkom u 11.00 časova.  Ovom prilikom biće predstavljena tri pravilnika kojima se operacionalizuje uvođenje Naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na lokalnom nivou, propisane Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. Cilj sastanka je da predstavnici jedinica lokalne samouprave dobiju instrukciju o ponovnom uspostavljanu ove naknade, koja je prestala da se naplaćuje marta 2019. godine, po prestanku važenja ordedbi Zakona o zaštiti životne sredine, kojima je naknada prvobitno propisana. Propisani način obračuna naknade predstavlja novinu u našoj praksi i ukazuje na neophodnost bliže saradnje zaposlenih na poslovima zaštite životne sredine i lokalnih poreskih administracija. Rok za prijavu učešća je do srede, 10. jula, elektronskim putem na ljubinka.kaludjerovic@skgo.org ili faksom na broj 011/3221-215. Ovu aktivnost SKGO realizuje u sklopu projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske. Pozivno pismo - zajednicki sastanak 12.7.2019_.doc.pdf Predlog dnevnog reda - zaj.sast.12.7.2019_.docx Prijavni list - zaj.sast.12.7.2019..docx Pravilnik Parametri - zagadjujuće materije u vazduh (00000002) ya obj (00000004).docx Pravilnik o visini jediničnih emisija i visini korekcionog faktora.... за обј.docx Predlog pravilnika - obrasci sa JJ.docx

Niš - Okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“

Ministarstvo kulture i informisanja i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuju regionalni okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“, koji će biti održan, u utorak, 9. jula 2019. godine, u Nišu, u Oficirskom domu (Orlovića Pavla 28a), sa početkom u 11 časova. Na okruglom stolu će se govoriti o novom Pravilniku o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa, a kojim se uređuju zadaci, poslovi, standardi i procesi digitalizacije kulturnog nasleđa odnosno pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, nematerijalnog kulturnog nasleđa i dobara koji uživaju prethodnu zaštitu. Ovim pravilnikom su ustanove kulture, a koje su između ostalog i u nadležnosti lokalne samouprave, dobile jasna uputstva kako da se kulturno nasleđe sačuva u digitalnom obliku i da bude dostupno građanima lokalne zajednice. Rok za prijavu učešća je najkasnije do petka, 5. jula 2019. godine na elektronsku poštu igor.pucarevic@skgo.org. Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske. Pozivno pismo ULOGA JLS U PROCESU DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEDJA - NIS - 09.07.2019.pdf Prijavni formular ULOGA JLS U PROCESU DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEDJA - NIS - 9.7.2019.doc

Dodela sertifikata polaznicima eObuke "Sektorski pristup LER-u"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje svečanu dodelu sertifikata polaznicima eObuke "Sektorski pristup lokalnom ekonomskom razvoju" koja će biti održana u Beogradu, u utorak, 9. jula 2019. godine u hotelu "Zira" (sala Mikonos), Ruzveltova 35, sa početkom u 12 časova. Elektronska obuka „Sektorski pristup lokalnom ekonomskom razvoju“, organizovana je od 14. maja do 11. juna 2019. godine u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza“ i bila je namenjena zaposlenima koji se u jedinicama lokalne samouprave bave poslovima lokalnog ekonomskog razvoja. Dnevni red

Sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj

Sastanak Mreže SKGO za poljoprivredu i ruralni razvoj biće održan 5. jula 2019. godine, u hotelu M (Bulevar Oslobođenja 56a), sa početkom u 11 časova. Teme sastanka Mreže su izuzetno značajne: priprema i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja po LEADER principu (objavljen poziv), informacije u vezi sa akreditacijom mere 7 – ruralni turizam, realizacija GP zaštite, uređenja i korišćenja polj. zemljišta, SKGO predlozi modela akata za sprovođenje mera po Programu podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj. Rok za prijavu učešća je do 4. jula do 12 časova, elektronskim putem na sledeće mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i ljiljana.jovanovic@skgo.org Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcaraske. Agenda Mreza za polj. i RR[40168].docx prij.formMreza.doc

Beograd - Peer to peer radionice za članove mobilnih timova za inkluziju Roma

U okviru Programa "PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", SKGO organizuje Peer to peer radionice za članove mobilnih timova. Prvi ciklus radionica koje će biti održane tokom 2019. godine, doprineće implementaciji Operativnih planova, kao i razmeni iskustava. Radionice će biti održane u Novom Sadu, Nišu i Beogradu.

Sastanak Mreže za socijalnu zaštitu

Šeti sastanak SKGO Mreže za socijalnu zaštitu biće održan 01.07.2019. godine u hotelu "M" (Bulevar Oslobođenja 56a), u Beogradu, sa početkom u 10.30 časova. Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske. AGENDA SKGO MREZA ZA SZ.docx

Jagodina - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu, načelnik Pomoravskog  upravnog okruga i načelnik Podunavskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 25. juna 2019. godine, sa početkom u 10 časova, u zgradi Pomoravskog upravnog okruga (Ulica Kneginje Milice br. 80a, sala okruga), Jagodina.    Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje. Rok za prijavu je ponedeljak, 24. jun, elektronskim putem na mirjana.komnenovic@skgo.org. Kontakt osoba je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, 064/8703327. Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske. Agenda Jagodina i Smederevo.docx Prijavni formular - Jagodina i Smederevo.doc

Osmi sastanak Mreže SKGO za GIS

Ovogodišnje okupljanje gradova i opština na temu uspostavljanja i razvoja GIS-a imaće za cilj predstavljanje najvažnijih trendova razvoja i planova svih relevantnih institucija koje se bave prostornim podacima. Svoje aktivnosti na ovom polju predstaviće resorno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i Republički geodetski zavod. Na sastanku Mreže biće predstavljeni primeri dobre prakse gradskog/opštinskog GIS-a, a ove godine posebno će biti stavljeni u fokus „otvoreni podaci” i njihovo korišćenje. Jedna od tema sastanka biće i predstavljanje aktivnosti na unapređenju socio-ekonomskog razvoja i privlačenju investicija putem GIS tehnologije na nivou lokalnih samouprava. Kontakt osoba: Igor Miščević, koordinator mreže za GIS igor.miscevic@skgo.org  pozivno pismo i dnevni red.pdf

Zrenjanin - Regionalna radionica "Unapređenje rada interresornih komisija"

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stalna konferencija gradova i opština organizuju regionalnu radionicu “Unapređenje rada interresornih komisija- Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom- oblast obrazovanja“, koja će biti održana 21. juna 2019. godine u Zrenjaninu, sa početkom u 10 časova u prostorijama Vojvodina (Trg slobode 3-5).  Nakon regionalnih okruglih stolova i sastanaka sa predstavnicima preko 100 interresornih komisija širom Srbije na kojima je bio predstavljen Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, i koje su učesnici procenili kao veoma korisne, nastavlja se sa pružanjem podrške radu interesornih komisija kroz organizaciju stručnih radionica sa ciljem daljeg osnaživanja članova IRK za primenu Pravilnika, procenu potreba za dodatnom podrškom i sprovođenje izveštavanja. Plan je da se tokom ove godine održe tri ciklusa radionica sa posebnim fokusom na pitanja obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite za predstavnike različitih sektora uključenih u rad IRK (obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita). Prvi ciklus regionalnih radionica će biti posvećen pitanjima u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu temu, predviđeno je da ovim radionicama obavezno prisustvuju koordinatori IRK, predsednik IRK i članovi IRK iz oblasti obrazovanja, dok su ostali članovi IRK, takođe, dobrodošli. Rok za prijavu učešća je najkasnije do 18. juna. Kontakt osoba za više informacija je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i omladinu, telefon 064 870 3334 ili putem elektronske pošte maja.knezevic@skgo.org . Ova aktivnost SKGO sprovodi u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. Pozivno pismo Zrenjanin.pdf Nacrt agende Zrenjanin.docx Prijavni formular ZR.doc
d