Arhiva dogadjaja

Radionica "Finansiranje programa javnog zdravlja na lokalnom nivou"

Stalna konferencija gradova i opština u Vrdniku u periodu od 26-28. jula 2021. godine, organizuje radionicu „Finansiranje programa javnog zdravlja grada/opštine”. Ova aktivnost je usmerena je na podršku sprovođenju Strateškog plana SKGO za period 2018-2021. Strateškim planom SKGO predviđena je podrška LS u izradi planova javnog zdravlja, do kraja 2021. U prethodnom periodu (oktobar 2020- maj 2021) razradjen je i unapređen model Akcionog plana JZ I urađen model strukture programa javnog zdravlja. Proces je nastavljen programiranjem javnog zdravlja na osnovu razrađenog Akcionog plana. Ovako razrađeni obrasci programa javnog zdravlja imaju za cilj da proces programiranja i vršenja nadležnosti iz oblasti javnog zdravlja učine efikasnijiim i lakšim, a da se sprovođenje javnozdravstvenih intervencija i akivnosti na lokalnom nivou donekle prioritizuje i standardizuje, što je velika prednost, naročito pri izveštavanju. Poslednji i najvažniji  korak predstavlja razvoj modaliteta finansiranja programa u programskim budžetima gradova i opština, kako bi se na jedinstven način pristupilo finansiranju javnog zdravlja na lokalnom nivou. Sve navedene aktivnosti treba da doprinesu da se nadležnosti iz oblasti javnog zdravlja na lokalnom nivou sprovode u punom obimu, na način kako je zakonom predviđeno. Kontakt osoba: Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj (jasmina.tanasic@skgo.org). Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO –  treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. Agenda finansiranje JZ 24-26 jul.docx

Konferencija povodom završetka e-obuke "Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou"

U petak, 23.7.2021. godine, organizujemo konferenciju povodom završetka e-obuke "Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou". Skup će biti održan sa početkom u 12h posredstvom Zoom platforme.  E-obuka se realizuje u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske i sprovodi SKGO. Dnevni red

Onlajn - Radionica na temu izrade plana javnog zdravlja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) planira nastavak podrške grupi gradova i opština za sprovođenje procesa izrade Plana javnog zdravlja JLS. Podrška obuhvata oko 40 gradova i opština i sprovodiće se u periodu od jula do oktobra 2021.godine u vidu radionica sa predstavnicima Saveta za zdravlje i članovima Radne grupe. Predviđeno je da rezultat ove intenzivne stručne podrške bude pripremljen Predlog plana javnog zdravlja spreman za stavljanje na javnu raspravu i dalji proces usvajanja. Prva, informativna radionica zdravlja biće održana 19. jula od 9 do 11 časova putem ZOOM Platforme. U okviru ovog online sastanka gradovima I opštinama koji su zainteresovani za podršku biće predstavljen cilj, metodologija I dalji koraci u procesu podrške za izradu Plana javnog zdravlja. Link za registraciju na ovaj online sastanak nalazi se u nastavku: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIkcOqpqz4pHdFL-iVm8-w3l9IB9mv923H9 Podrška JLS u procesu izrade Plana javnog zdravlja je besplatna za  gradove I opštine i sprovodi se u okviru projekta “Institucionalna  podrška SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuka za zaposlene na poslovima EU integracija

Stalna konferencija gradova i opština obuku za zaposlene na poslovima evropskih integracija putem  Zoom aplikacije. Na obuci će govoriti autori Priručnika za zaposlene na  poslovima EU integracija Dragan Vujčić, ekspert za EU integracije i Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za EU integracije i međunarodnu  saradnju SKGO. Obuka će biti održana 13. jula 2021. godine od 11:00 do 13:30h. Skupu možete pristupiti putem ZOOM aplikacije: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJ0ldO6upz0vGN0c_ZVAtYl6hv9cvXDMlxqL Agenda obuke 13 jul.pdf

ONLAJN - Sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj

Stalna konferencija gradova i opština organizuje putem ZOOM platforme sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj 13. jula 2021. godine, sa početkom u 11 časova. Sastanak će otvoriti ministarka privrede Anđelka Atanasković. Teme sastanka će biti: podsticajna politika na nacionalnom i lokalnom nivou, uticaj nove zakonske regulative u oblasti kontrole državne pomoći na dodelu sredstava podsticaja od strane JLS i analize i instrumenti koji mogu biti korisni u radu JLS: Analiza efekata sredstava podsticaja i drugih instrumenata podrške investicionim projektima koje realizuju JLS, Analiza uticaja KOVIDa na lokalni ekonomski razvoj i Analiza lanca vrednosti i Program LER-a. Link za registraciju: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMrcu-rqj4rHtxR-YWRptZXp94TAGbdTD4h Rok za prijavu uččešća je 9. jul 2021. do 12 časova.  Kontakt osoba je Slađana Grujić: sladjana.grujic@skgo.org. Dnevni red Mreza za LER1142592305843009231164638 (003).pdf

Akreditovana obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 1. do 13. jula 2021. godine organizuje četiri dvodnevne, akreditovane obuke, u formi vebinara, za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta: „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. Obuke su akreditovane u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Narodna skupština Republike Srbije je 23. decembra 2019. godine donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019), koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena otpočela je 1. jula 2020. godine. Cilj ove obuke je da se zaposlenima na poslovima javnih nabavki pruži podrška i olakša pravilna i efikasna primena novog Zakona o javnim nabavkama, kao i pratećih podzakonskih propisa. Obuka će biti održana 12-13. jula 2021. godine, a link za prijavu je https://zoom.us/webinar/register/WN_YMQUWtOATFWafE0l8DDzXA Učesnik se može prijaviti za samo jedan termin putem linka navedenog uz odgovarajući datum. Rok za registraciju je najkasnije do srede, 30. juna 2021. godine. Za sve dodatne informacije u vezi sa sadržinom obuke, možete se obratiti Ružici Aranđelović Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org.                                                                                                                                          Za sva tehnička pitanja u vezi sa registracijom na vebinar, možete se obratiti Bošku Nenadoviću putem sledeće elektronske adrese: bosko.nenadovic@skgo.org. AGENDA - SKGO vebinar - Javne nabavke u lokalnoj samoupravi 2021..pdf Uvodni materijal

Informativna radionica EVROPSKA NEDELjA MOBILNOSTI 2021. godina

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture organizuju informativnu radionicu povodom Evropske nedelje mobilnosti 2021. godine, u petak, 9. jula 2021. godine u hotelu Radison old mil u Beogradu (Bulevar Vojvode Mišića). Na ovoj radionici će biti organizovano i svečano potpisivanje ugovora o dodeli novčanih podsticaja jedinici lokalne samouprave koja je najviše doprinela unapređenju održive urbane mobilnosti u 2020. godini. Zainteresovani predstavnici gradova i opština dobiće detaljne informacije o temi ovogodišnje kampanje, kao i o podršci nacionalnih koordinatora kampanje koja će biti pružena u pripremi i realizaciji programa aktivnosti. Takođe, biće upriličena i razmena iskustava sa gradovima i opštinama koji su u prethodnim godinama uspešno organizovali manifestaciju. Radionica se realizuje u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU – druga faza“ koji finansira Vlada Švedske. Broj učesnika na skupu biće ograničen. Rok za prijavu je najkasnije do  7. jula 2021. godine, putem elektronske pošte: klara.danilovic@skgo.org. Kontakt osobe za sva eventualna pitanja su Svetlana Sekulić iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (011/3622-145, svetlana.sekulic@mgsi.gov.rs) i Klara Danilović iz SKGO (064/870-3310, klara.danilovic@skgo.org). Pozivno pismo.pdf Info radionica agenda.pdf

Akreditovana obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 1. do 13. jula 2021. godine organizuje četiri dvodnevne, akreditovane obuke, u formi vebinara, za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta: „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. Obuke su akreditovane u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Narodna skupština Republike Srbije je 23. decembra 2019. godine donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019), koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena otpočela je 1. jula 2020. godine. Cilj ove obuke je da se zaposlenima na poslovima javnih nabavki pruži podrška i olakša pravilna i efikasna primena novog Zakona o javnim nabavkama, kao i pratećih podzakonskih propisa. Obuka će biti održana 8-9. jula 2021. godine, link za prijavu je https://zoom.us/webinar/register/WN_j3e8LXM_QP6q4cRcn_7lfA. Rok za registraciju je najkasnije do srede, 30. juna 2021. godine. Za sve dodatne informacije u vezi sa sadržinom obuke, možete se obratiti Ružici Aranđelović Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org. Za sva tehnička pitanja u vezi sa registracijom na vebinar, možete se obratiti Bošku Nenadoviću putem sledeće elektronske adrese: bosko.nenadovic@skgo.org. AGENDA - SKGO vebinar - Javne nabavke u lokalnoj samoupravi 2021..pdf Uvodni materijal

Završna konferencija Programa Exchange 5

Završna konferencija Programa Exchange 5 biće održana u utorak 06.  jula 2021. godine, sa početkom u 13 časova, u Beogradu, u hotelu Mona  Plaza, sala „Donji Dorćol“ na I spratu hotela, na adresi: Ulica Cara  Uroša 62-64. Program finansira Evropska unija (EU) iz alokacije za IPA  2014, a   sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave  (MDULS) u   saradnji sa Ministarstvom finansija - Sektorom za ugovaranje i    finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Stalnom    konferencijom gradova i opština - Savezom gradova i opština Srbije    (SKGO) kao implementacionim partnerom. Program Exchange 5 čini deo tekućih reformi u okviru kojih Republika  Srbija uz podršku Evropske unije ulaže napore da poboljša upravljanje u  lokalnoj samoupravi (LS) i da unapredi nivo usluga u gradovima i  opštinama u cilju podsticanja lokalnog razvoja. Teme Programa Exchange  5, koji se sastoji od dve (2) komponente, jesu direktno u funkciji  lokalnih reformskih procesa i odnose se na: podršku efikasnom  upravljanju imovinom (komponenta 1) i podršku u strateškom planiranju i  programskom budžetiranju (komponenta 2). Kontakt osoba za potvrdu prisustva i dodatne informacije je Željko  Krnetić, koordinator za komunikacije na Programu Exchange 5  (064/870-3352, zeljko.krnetic@skgo.org). Nacrt dnevnog reda - Finalna konferencija Exchange 5.docx

Web-seminar on Minority Commissioner Approach

Tema vebinara je rad Poverenika za manjine, a organizuje ga NALAS, u okviru predstvljanja pristupa za unapređenje socijalnih usluga na lokalnom nivou i učešća manjina na zapadnom Balkanu. Vebinar će biti održan u utorak, 6. jula 2021. godine sa početkom u 11:00 časova putem Zoom platforme. Registracija se vrši putem sledećeg linka: https://zoom.us/webinar/register/WN_1yCDikzfSV6p5TxPAUJZNg
d