Arhiva dogadjaja

Beograd - Drugi sastanak Mreže SKGO gradskih i opštinskih PR menadžera

Stalna konferencija gradova i opština organizuje sastanak Mreže gradskih i opštinskih PR menadžera SKGO, koji će biti održan u petak, 27. septembra 2019. godine u Beogradu, hotel „Holiday Inn“ (Španskih boraca 74), sa početkom u 11 časova. Rok za prijavu učešća na skupu je ponedeljak 23. septembar 2019. godine, a potvrdu učešća i popunjen prijavni formular treba poslati na mejl adresu milos.obradovic@skgo.org. Održavanje skupa finansijski je podržala Vlade Švedske kroz Program "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza". Centralna tema sastanka biće državni i diplomatski protokol, uz učešće gospođe Ljudmile Milatović iz Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije. Agenda skupa Prijavni formular

Beograd - Radionica "Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“

Regionalna radionica na temu „Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“ biće održana 26. septembra 2019.g, u Beogradu, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, Makedonska 22, konferencijska sala na VIII spratu, sa početkom u 11 časova. Prvi deo radionice će dati prikaz propisa koji reguliše oblast turizma i ugostiteljstva i ovlašćenja kako republičkih turističkih inspektora, tako i ovlašćenja inspektora JLS. Drugi deo radionice će biti posvećen predstavljanju Priručnika o inspekcijskom nadzoru JLS u oblasti ugostiteljstva i turizma, kao i modelima sadržanim u okviru Priručnika. Posebno važan deo radionice će biti praktični primeri kroz koje će se ukazivati na situacije koji bi mogle da izazovu nedoumice u pogledu načina postupanja, kako bi se izbegla lutanja i eventualni problemi u vršenju inspekcijskog nadzora. Cilj radionica je da se kroz prezentacije predavača i interakciju sa učesnicima olakša jedinicama lokalne samouprave da iskoriste zakonske mogućnosti i sprovedu nadležnosti u vezi sa inspekcijskim nadzorom u oblasti turizma i ugostiteljstva. Dodatno, radionice će biti prilika da se razjasne sve nejasnoće koje donose nova zakonska rešenja iz Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu. Rok za prijavu je do 25.septembra 2019.g do 10 časova na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org. Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koju sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.  Pozivno pismo Prijavni formular Dnevni red skupa

Leskovac - Obuke „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“

SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje organizujemo u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2“ koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope. Tokom maja i juna ove godine organizovane su dve akreditovane obuke za članove Mreže za ULJR i zaposlene koji rade na poslovima ULJR, a ovom prilikom obuke su namenjene rukovodiocima organizacionih jedinica u gradskoj/opštinskoj upravi.  Obuke se realizuju u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije, a izvodi ova dva programa obuke su u prilogu. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština polaznika potrebnih za uspešnu implementaciju procesa planiranja i zapošljavanja kao i procesa ocenjivanja službenika u LS. Obuke će se održati u četvrtak i petak, 26. i 27. septembra, u Leskovcu, u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju, Leskovačkog odreda 6 sa početkom u 10 časova. Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_2609_Leskovac.docx Аgenda za ucesnike_Ocenjivanje sluzbenika u JLS i karijerni razvoj_2709_Leskovac.docx Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - Le.doc

Beograd - Sednica Predsedništva SKGO

Deveta sednica Predsedništva SKGO biće održana u četvrtak, 26. septembra 2019. godine, u sedištu SKGO, Beograd, Makedonska 22/8, sa početkom u 12.00 časova. Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red: Usvajanje zapisnika i izveštaja o radu Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Inicijativa SKGO za rešavanje akutnog problema gradova i opština u obračunu i naplati naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine Informacija o predstavljanju predloga SKGO za reformu lokalnih izbornih procedura na Okruglom stolu u organizaciji FPN i FOS Pripreme za održavanje 47. skupštine SKGO i predlozi/nacrti odluka Nacrti odluka koje usvaja Skupština SKGO Informacije Pitanja i predlozi

Niš - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 15. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO. Skup će biti održan 26.9.2019. godine, u Nišu (Velika sala Skupštine grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Niš, Medijana, Palilula – Niš, Pantelej, Crveni Krst, Niška Banja, Aleksinac, Svrljig, Merošina, Ražanj, Doljevac, Gadžin Han, Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa, Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS. Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština. Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org) Dnevni red.docx

Javna rasprava - Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji RS

 Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije koja će trajati od 6. do 30. septembra 2019. godine. U okviru sprovođenja javne rasprave, u saradnji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština, 25. septembra 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u Centru„Sava“, sala 3/0, biće održan Okrugli sto u okviru koga će predstavnici gradova i opština imati priliku da se upoznaju sa sadržajem nacrta zakona, ali i da upute svoje komentare i predloge. Više informacija o javnoj raspravi, kao i tekst Nacrta zakona možete naći na linku : http://mduls.gov.rs/javne-rasprave-i-konsultacije/pocinje-javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-teritorijalnoj-organizaciji-republike-srbije/

Predejane - Radionica o programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 15. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO. Skup će biti održan 25.9.2019. godine, u Predejanu (Motel Predejane, Ulica Omladinska bb, sa početkom u 11 časova), za sledeće gradove i opštine: Vranje, Vranjska Banja, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac, Preševo, Leskovac, Bojnik, Lebane, Medveđa, Vlasotince i Crna Trava. Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS. Planiran je obuhvat od 100 učesnika po radionici i to prema sledećoj preporučenoj raspodeli - 10 učesnika iz gradova i 5 iz opština/gradskih opština. Kontakt osoba za dodatne informacije: Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org) Dnevni red.docx

Vrnjačka Banja - Obuka „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“

SKGO organizuje sedam regionalnih dvodnevnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO. Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Dvodnevna regionalna obuka će se održati u utorak i sredu, 24. i 25. septembra u hotelu „Solaris Resort“, u Vrnjačkoj Banji, Cerska 10, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular na adresu igor.pucarevic@skgo.org do petka, 20. septembra u: 1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, i 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima). Za sve dodatne informacije, Vaši saradnici se mogu obratiti Igoru Pucareviću, na naznačenu adresu. Poziv na SKGO regionalnu akreditovanu obuku ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - VB - 24-25.9.2019.pdf Nacrt agende SKGO obuke ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - VB - 24-25.09.2019.pdf Prijavni formular za SKGO obuku - VB - 24-25.09.2019.doc Izvod iz Sektorskog programa - obuka o ADMINISTRATIVNOJ EFIKASNOSTI.pdf

Zrenjanin - Radionica "Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“

Regionalna radionica na temu „Zakonske novine i inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva na lokalnom nivou“ biti održana 24. septembra 2019, u Zrenjaninu, hotel Vojvodina, Trg Slobode 3-5, sa početkom u 11 časova. Prvi deo radionice će dati prikaz propisa koji reguliše oblast turizma i ugostiteljstva i ovlašćenja kako republičkih turističkih inspektora, tako i ovlašćenja inspektora JLS. Drugi deo radionice će biti posvećen predstavljanju Priručnika o inspekcijskom nadzoru JLS u oblasti ugostiteljstva i turizma, kao i modelima sadržanim u okviru Priručnika. Posebno važan deo radionice će biti praktični primeri kroz koje će se ukazivati na situacije koji bi mogle da izazovu nedoumice u pogledu načina postupanja, kako bi se izbegla lutanja i eventualni problemi u vršenju inspekcijskog nadzora. Cilj radionica je da se kroz prezentacije predavača i interakciju sa učesnicima olakša jedinicama lokalne samouprave da iskoriste zakonske mogućnosti i sprovedu nadležnosti u vezi sa inspekcijskim nadzorom u oblasti turizma i ugostiteljstva. Dodatno, radionice će biti prilika da se razjasne sve nejasnoće koje donose nova zakonska rešenja iz Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o turizmu. Rok za prijavu je do 23.septembra 2019.g do 10 časova na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org. Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koju sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.  Pozivno pismo Prijavni formular Dnevni red skupa

NIš - Obuke „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“

SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje organizujemo u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2“ koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope. Tokom maja i juna ove godine organizovane su dve akreditovane obuke za članove Mreže za ULJR i zaposlene koji rade na poslovima ULJR, a ovom prilikom obuke su namenjene rukovodiocima organizacionih jedinica u gradskoj/opštinskoj upravi.  Obuke se realizuju u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije, a izvodi ova dva programa obuke su u prilogu. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština polaznika potrebnih za uspešnu implementaciju procesa planiranja i zapošljavanja kao i procesa ocenjivanja službenika u LS. Obuke će se održati u utorak i sredu, 24. i 25. septembra, u Nišu, u hotelu New City, Vožda Karađorđa 12 sa početkom u 10 časova. Аgenda za ucesnike_ Planiranje i zaposljavanje zaposlenih_2409_Nis.docx Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - Nis.doc
d