Arhiva dogadjaja

Beograd - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“. Obuka će biti održana u Beogradu, u četvrtak i petak, 30. i 31. maja, u prostorijama SKGO (Ulica Makedonska 22/XI), sa početkom u 10 časova. Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu. Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u: skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do ponedeljka, 27. maja.  Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO. Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - BGD, 30-31.5.2019.pdf Okvirna agenda SKGO obuke - BEOGRAD - 30-31.5.2019.pdf Prijavni formular za SKGO obuku - BGD - 30-31.5.2019.doc Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf

Niš - Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Republički zavod za socijalnu zaštitu, načelnica Nišavskog upravnog okruga i načelnik Topličkog upravnog  okruga pozivaju Vas na regionalnu radionicu/okružni seminar  „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 30. maja 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Skupštine Grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24, Niš, velika sala.    Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske. Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje. Rok za prijavu učešća je do ponedeljka, 29. maja, do 12:00 časova (mirjana.komnenovic@skgo.org). Agenda Niš i Prokuplje.docx

Novi Sad - Peer to peer radionice za članove mobilnih timova za inkluziju Roma

U okviru Programa "PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", SKGO organizuje Peer to peer radionice za članove mobilnih timova. Prvi ciklus radionica koje će biti održane tokom 2019. godine, doprineće implementaciji Operativnih planova, kao i razmeni iskustava. Radionice će biti održane u Novom Sadu, Nišu i Beogradu.

Beograd - Antikorupcijski preventivni mehanizmi na lokalnom nivou u Francuskoj

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) uz podršku Ambasade Francuske u Beogradu, organizuje skup "Antikorupcijski preventivni mehanizmi na lokalnom nivou u Francuskoj, iskustva Francuske Agencije za borbu protiv korupcije", u utorak, 28. maja 2019. godine, u prostorijama SKGO, Makedonska 22, Beograd, u sali na 8. spratu, sa početkom u 10 časova.  Cilj skupa je upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava u Srbiji, kao i stručne javnosti sa iskustvima francuske Agencije za borbu protiv korupcije u oblasti prevencije korupcije, naročito na lokalnom nivou. Nakon uvodnih prezentacija, učesnici skupa će imati prilike da sa svojim kolegama iz Francuske razmene mišljenja o mogućnostima da se francuska iskustva u ovoj oblasti primene i u našem kontekstu. Molimo Vas da prisustvo skupu potvrdite najkasnije do 20. maja 2019. na e-adresu euintegracije@skgo.org. Kontakt osobe su: Boško Nenadović, saradnik, Služba za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO (064/8703317) i Mia Matković, koordinatorka za decentralizovanu saradnju, Ambasada Francuske u Beogradu (062/8218619).  Pozivno pismo Dnevni red

Kruševac - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Rasinskog upravnog okruga  organizuju radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 28. maja 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Rasinskog upravnog okruga, ul. Balkanska br. 63, Kruševac, konferencijska sala okruga.      Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje. Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS. Rok za prijavu učešća je do ponedeljka 27. maja. Kontakt osoba za prijavu učešća i dodatne informacije je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, mirjana.komnenovic@skgo.org. Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske. Dnevni red Pozivno pismo

Sednica Predsedništva SKGO

Osma sednica Predsedništva SKGO biće održana u petak, 24. maja 2019. godine, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (Ulica Makedonska 22/VIII), sa početkom u 12 časova. Najavno pismo VIII sednica Predsednistva SKGO.pdf

Vrnjačka Banja - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“. Obuka će biti održana u Vrnjačkoj Banji, u četvrtak i petak, 23. i 24. maja, u hotelu „Slatina“ (Ulica Slatinski venac 16), sa početkom u 10 časova. Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu. Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u: skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do petka, 17. maja.  Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO. Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - VRNJACKA BANJA, 23-24.5.2019.pdf Okvirna agenda SKGO obuke - VRNJACKA BANJA - 23-24.5.2019.pdf Prijavni formular za SKGO obuku - VRNJACKA BANJA - 23-24.5.2019.doc Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD (1).pdf

Veliko Gradište - Obuka o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope. U okviru druge faze projekta SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme: Planiranje i zapošljavanje zaposlenih i Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja polaznika o specifičnostima primene propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa planiranjem i zapošljavanjem kadrova, kao i o sistemu ocenjivanja i podizanje svesti o značaju, cilju i svrsi ocenjivanja. Regionalne obuke će biti održane u četvrtak i petak, 23. i 24. maja, na Srebrnom jezeru (Veliko Gradište), u Hotelu „Danubia park”, Beli bagrem bb, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom. Obuka je namenjena zaposlenima na poslovima upravljanja ljudskim resursima, a s obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da omogući da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne troškove i troškove smeštaja učesnika. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalne obuke, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u: 1.   skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.org najkasnije do petka, 17. maja. Pozivno pismo_ocenjivanje i popunjavanje - Srebrno jezero.doc Аgenda za ucesnike_ popunjavanje i ocenjivanje_SJ.docx Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - SJ.doc

Mreža načelnika za urbanizam

Deseti sastanak Mreže načelnika za urbanizam SKGO biće održan u četvrtak, 23. maja 2019. godine u Sava centru Beogradu, Milentija Popovića 9, sa početkom u 11,00 časova. Deseti sastanak Mreže načelnika odeljenja za urbanizam ćemo posvetiti primeni Zakona o ozakonjenju objekata, o čemu ćemo imati prilike da razgovaramo sa predstavnicima resornog ministarstva. Pored toga, biće pojašnjena uloga odeljenja za urbanizam u praćenju promena granica naseljenih mesta na teritoriji JLS, u svetlu najave održavanja Popisa stanovništva 2021. godine. Bićete upoznati i sa tekućim inicijativama Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju. Molim vas da svoje učešće na sastanku Mreže potvrdite najkasnije do 21. maja 2019. godine elektronskom poštom (klara.danilovic@skgo.org) ili telefonom 011/7357906. Zbog ograničenog broja mesta, planirano je da sastanku prisustvuju isključivo članovi Mreže: načelnici Odeljenja, odnosno rukovodioci službi za urbanizam. Sastanak se realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza” koji podržava Vlada Švajcarske. Dnevni red 10. sastanak mreze.docx

Obuka o ljudskim i manjinskim pravima i lokalnom planiranju

Stalna konferencija gradova i opština u sklopu programa "PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", a u saradnji sa programom "ROMACTED - promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na loaklnom nivou", organizuju Obuku o ljudskim i manjinskim pravima i lokalnom planiranju, koja će biti održana 23. i 24. maja 2019 godine, u hotelu "M" (Bulevar oslobođenja 56a). 23-24.05.2019 Agenda - Obuka-Ljudska i manjinska prava, 23-24 Beograd.pdf
d