Arhiva dogadjaja

Beograd - Četvrti sastanak Mreže za javne nabavke

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje Četvrti sastanak Mreže za javne nabavke, koji će biti održan u petak, 29. novembra 2019. godine, sa početkom u 11.30 časova, u Beogradu, u Hotelu M, Bulevar oslobođenja 56a. Sastanak Mreže realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza” koji podržava Vlada Švajcarske. Predlog  Zakona o javnim nabavkama, usvojen je na sednici Vlade Republike Srbije i 30. septembra 2019. godine ušao je u skupštinsku proceduru. Ovaj važan propis donosi brojne i značajne novine, a njegovo donošenje očekuje se do kraja godine, dok je početak primene planiran već za 1. jul 2020. godine. Stoga će se na dnevnom redu sastanka naći ključne izmene i najvažniji instituti od značaja za postupanje naručilaca na lokalnom nivou. Prijavita učešća na sastanku traje do utorka, 26. novembra 2019. godine, a prijavni formular treba poslati na elektronsku adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org. Za više informacija kontakt osoba je koordinatorka Mreže, Ružica Aranđelović Ilić, tel.: 011/3223-446 i 064/8703303.  Pozivno pismo Prijavni formular Dnevni red

Novi Sad - Obuka "Upravljanje javnim politikama u LS"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), 29. novembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ u Novom Sad, u hotelu Šeraton, Polgar Andraša 1, sa početkom u 10 časova. Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. Kontakt osoba za dodatne informacije je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org)  Rok za prijavu je najkasnije do 22.novembra 2019. godine.  Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske. Novi Sad pozivno pismo.pdf Agenda Upravljanje JP Novi Sad.pdf Prijavni formular Upravljanje JP Novi Sad.doc Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf

Novi Sad - Obuka za razvoj, sprovođenje i praćenje mera za socijalnu inkluziju Roma na lokalnom nivou

Agenda Novi Sad.docx

Beograd - Okrugli sto „Predstavljanje Metodologije za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga i uloga zelenih saveta“

U okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU - druga faza“, koji uz pomoć Vlade Švedske, sprovode Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije i Švedska asocijacija regiona i opština (SALAR), razvijena je Metodologija za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga, koja će biti predstavljena na okruglom stolu „Predstavljanje Metodologije za ispitivanje zadovoljstva  korisnika komunalnih usluga i uloga zelenih saveta“. Skup će biti održan 28. novembra 2019. godine, u Beogradu, u Hotelu Holidej  In, adresa: Španskih boraca 74, s početkom u 11 časova.  Poželjno je da pored predstavnika Odeljenja za komunalne delatnosti i  zaštitu životne sredine, na okrugli sto dođu i predstavnici javnih  komunalnih preduzeća. Zakonom o komunalnim delatnostima utvrđeno je da skupština jedinice lokalne samouprave odlukom treba da utvrdi procedure za sprovođenje procene zadovoljstva korisnika kvalitetom komunalnih usluga, što, u suštini, predstavlja izjašnjavanje korisnika o zadovoljstvu kvalitetom pruženih usluga. Ova odredba zakona uvedena je izmenama i dopunama iz 2016. godine i predstavlja novu obavezu za jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća. Iz tog razloga, sprovođenje ispitivanja predstavlja novo iskustvo i za lokalnu samoupravu i komunalna preduzeća, ali i za same građane kao korisnike komunalnih usluga. Cilj ove Metodologije je da se službenicima lokalne samouprave i zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima (JKP), “korak po korak” predstavi proces sprovođenja ispitivanja zadovoljstva korisnika i korisnica kvalitetom komunalnih usluga. Molimo Vas da nam prijavu učešća dostavite na elektronsku adresu: jana.pavlovic@skgo.org najkasnije do četvrtka, 21. novembra 2019. godine.  Pozivno pismo.pdf Agenda_28.11_.docx Prijavni 28.11.docx

Novi Sad - Okrugli sto „Predstavljanje Metodologije za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga i uloga zelenih saveta“

U okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja  EU - druga faza“, koji uz pomoć Vlade Švedske, sprovode Stalna  konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije i  Švedska asocijacija regiona i opština (SALAR), razvijena je Metodologija  za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga, koja će biti  predstavljena na okruglom stolu „Predstavljanje Metodologije za  ispitivanje zadovoljstva  korisnika komunalnih usluga i uloga zelenih  saveta“. Skup će biti održan 27. novembra 2019. godine, u Novom Sadu, u Hotelu Prezident, adresa: Futoška 109, s početkom u 11 časova Poželjno je da pored predstavnika Odeljenja za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, na okrugli sto dođu i predstavnici javnih komunalnih preduzeća. Zakonom o komunalnim delatnostima utvrđeno je da skupština jedinice lokalne samouprave odlukom treba da utvrdi procedure za sprovođenje procene zadovoljstva korisnika kvalitetom komunalnih usluga, što, u suštini, predstavlja izjašnjavanje korisnika o zadovoljstvu kvalitetom pruženih usluga. Ova odredba zakona uvedena je izmenama i dopunama iz 2016. godine i predstavlja novu obavezu za jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća. Iz tog razloga, sprovođenje ispitivanja predstavlja novo iskustvo i za lokalnu samoupravu i komunalna preduzeća, ali i za same građane kao korisnike komunalnih usluga. Cilj ove Metodologije je da se službenicima lokalne samouprave i zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima (JKP), “korak po korak” predstavi proces sprovođenja ispitivanja zadovoljstva korisnika i korisnica kvalitetom komunalnih usluga. Prijava učešća je moguća putem elektronske adrese jana.pavlovic@skgo.org najkasnije do četvrtka, 21. novembra 2019. godine.  Pozivno pismo.pdf Agenda_27.11_.docx Prijavni 27.11.docx

Zlatibor - Obuka „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), 27. novembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ na Zlatiboru, u hotelu „Zlatiborska noć“, Bela zemlja bb, sa početkom u 10 časova. Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. Kontakt osoba za dodatne informacije je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org) Rok za prijavu je najkasnije do 22. novembra 2019. godine.  Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – faza 3“, koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske. Zlatibor pozivno pismo.pdf Agenda upravljanje JP Zlatibor.pdf Prijavni formular Upravljanje JP Zlatibor.doc Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf

Beograd - Radionica "Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu"

Stalna konferncija gradova i opština organizuje radionicu na temu „Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu“ koja će biti održana 26. novembra 2019. godine, u Beogradu, u prostorijama SKGO (Makedonska 22, VIII sprat – konferencijska sala), sa početkom u 11 časova. Na radionici učesnici će imati prilike da se bliže upoznaju sa tim šta novi Zakon o planskom sistemu donosi za lokalne samouprave, koje su obaveze i rokovi vezani za njihovu primenu u lokalnim samoupravama, novinama koje Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama uvodi, analizom efekata javnih politika i propisa kao i sa sadržinom pojedinačnih dokumenata javnih politika. Kroz praktičan rad, učesnici će proći kroz proces izrade strategije ruralnog razvoja u skladu sa novim propisima i dobiti osnovne smernice za praćenje, evaluaciju, izveštavanje i sprovođenje strategije. Predviđeno je da radionici prisustvuju funkcioneri, rukovodioci i službenici koji se bave poslovima poljoprivrede i ruralnog razvoja. Molim vas da do 22. novembra, do 10 časova, pošaljete prijavni formular na sledeće mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i ljiljana.jovanovic@skgo.org. Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske. Poziv na radionicu Izrada strategije ruralnog razvoja - Beograd 26.11.2019. godine.pdf Agenda radionice Izrada strategije ruralnog razvoja Beograd 26.11.2019.pdf Prijavni list Strategija Bgd.doc

Beograd - Obuka „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope. U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“ Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača. Regionalna obuka će se održati u utorak, 26. novembra, u Beogradu, u Hotelu M, Bulevar Oslobodjenja br. 56a, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom. Rok za prijavu učešća je najkasnije do petka, 22. novembra na adresu milos.mucok@skgo.org. Kontakt osoba za dodatne informacije je Miloš Mucok, savetnik za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org. Poziv, Beograd.pdf Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf Аgenda za ucesnike_ uzbunjivaci_BG.docx Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - uzbunjivaci BG.doc

Novi Sad - Obuka „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope. U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“ Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača. Regionalna obuka će se održati u ponedeljak, 25. novembra, u Novom Sadu, u Hotelu Aleksandar, Bulevar cara Lazara 79, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom. Rok za prijavu je do petka 22. novembra elektronskim putem na adresu milos.mucok@skgo.org. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org. Poziv, Novi Sad.pdf Аgenda za ucesnike_ uzbunjivaci_NS.docx Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - uzbunjivaci NS.doc Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf

Zrenjanin - Obuka "Upravljanje javnim politikama u LS"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), 25. novembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ u Zrenjaninu, u hotelu „Vojvodina“, Trg slobode 3, sa početkom u 10 časova. Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. Kontakt osoba za dodatne informacije je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org.  Rok za prijavu učešća je najkasnije do 22.novembra 2019. godine.  Ova aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske. Zrenjanin pozivno pismo Upravljanje JP.pdf Agenda obuka Upravljanje JP Zrenjanin.pdf Prijavni formular Upravljanje JP Zrenjanin.doc Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf
d