Arhiva dogadjaja

51. skupština SKGO

Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) je na svojoj poslednjoj sednici u mandatu 2022-2023. godina, održanoj 14. novembra 2023. godine utvrdilo Predlog programa i dnevnog reda 51. skupštine SKGO i predloge odluka i dokumenata koji se usvajaju i donose na Skupštini SKGO. U skladu sa Statutom SKGO, predsednik SKGO i predsednik Privremenog organa grada Leskovca dr sci med. Goran Cvetanović, sazvao je je 51. redovno zasedanje Skupštine SKGO, koje će biti održano 29. novembra 2023. godine, u Sava Centru (Milentija Popovića 9). VIŠE INFORMACIJA

Vebinar „Ostvarivanje prava deteta“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje vebinar za zaposlene u LS na temu „Ostvarivanje prava deteta“ koji će se održati u periodu od 23-24. novembra preko Zoom platforme.  Vebinar je namenjen zaposlenima u organizacionim jedinicama u čijoj su nadležnosti poslovi socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i javnog zdravlja, obrazovanja, društvene brige o deci, brige o porodici. Prijavljivanje za vebinar je moguće isključivo na internet stranici Nacionalne akademije za javnu upravu, putem LMS Sistema, putem linka:  https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=3c7dccc44c31d6bff5a9d2e896513d4cfcf1f31823d4965b23e9b8f1965f9f99 Učesnici koji žele da pohađaju vebinar, a nisu zaposleni u organima lokalne samouprave i pri tome institucija/organizacija iz koje dolaze nije registrovana na LMS platformi Nacionalne akademije za javnu upravu mogu se prijaviti na obuku preko linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcocu2vrz4qGtXpQi25i-biv1D6flyRfrR8#/registration Rok za prijavu učešća na vebinaru je petak, 17. novembar. Sprovođenje vebinara realizuje se u okviru projekta „Unapređenje  kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta“, koji  finansijski podržava UNICEF a sprovodi SKGO. Kontakt osoba za dodatne informacije je Nina Nikolić (nina.nikolic@skgo.org, 011 735 79 33).

Beograd - Mreža za rodnu ravnopravnost

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) obaveštava da je sastanak Mreže za rodnu ravnopravnost OTKAZAN iz tehničkih razloga. Novi termin biće naknadno objavljen. Za više informacija kontakt osoba je Nataša Okilj: natasa.okilj@skgo.org Sastanak Mreže za rodnu ravnopravnost organizuje se u okviru projekta "Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou", koji finansira Vlada Švedske. VIŠE INFORMACIJA

Novi Sad - Obuka „Priprema predloga projekata po procedurama EU“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) od 22. do 24.11.2023. godine u Novom Sadu (hotel Prezident, Ulica Futoška 109), organizuje obuku na temu „PRIPREMA PREDLOGA  PROJEKATA PO PROCEDURAMA EU". Obuka je prevashodno namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne  samouprave koji se bave poslovima iz oblasti socijalne zaštite,  inkluzije Roma i pripremom projekata. Predviđeno je najviše dva učesnika iz lokalne samouprave. SKGO obuku realizuje u okviru projekta „Podrška održivim uslugama  socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom  nivou“, koji finansira Evropska unija. 

Beograd – Mreža za socijalnu zaštitu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u saradnji sa Zaštitnikom građana Republike Srbije, organizuje sastanak Mreže za socijalnu zaštitu 22. novembra 2023. godine u Beogradu (Hotel Moskva, Balkanska 1, konferencijska sala „Balkanska“). Ključne teme sastanka Mreže biće aktivno i zdravo starenje, sa posebnim osvrtom na nedavno usvojenu Strategiju aktivnog i zdravog starenja u Republici Srbiji za period od 2024-2030. godine, zatim razvoj usluga za starije na lokalnom nivou, zastupljenost usluga socijalne i zdravstvene zaštite za starije žene koje žive na selu, kao i međuopštinska saradnja u cilju unapređenja pristupačnosti i primene Univerzalnog dizajna u pružanju usluga i informacija. Dnevni red.pdf

Beograd – Radionica za izgradnju kapaciteta lokalnih poreskih administracija

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program reforme poreza na imovinu – Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana – MED III, organizuju tematsku radionicu namenjenu izgradnji kapaciteta lokalnih poreskih administracija za 2023. godinu na temu „Izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara – primena u lokalnoj poreskoj administraciji“. Jednodnevna radionica održaće se u Beogradu 22. novembra 2023. godine sa početkom u 10 časova. Prijava učešća u radionici vrši se putem prijavnog formulara na linku: https://forms.office.com/e/JhipJNcmqg Rok za prijavu učešća je 20. novembar do 14 časova. Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske. Kontakt osobe za sva dodatna pitanja i pojašnjenja su bojana.prastalo@skgo.org i jelena.holcinger@helvetas.org. Dnevni red.pdf

Beograd - Obuka "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu obuku "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije", u okviru programa "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada  Švajcarske. Obuka će biti održana od 16-17. novembra u prostorijama SKGO (Makedonska 22, osmi sprat), sa početkom u 10 časova. Dvodnevna obuka "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije" namenjena je isključivo komunalnim milicionarima Grada Beograda i njihovom daljem usavršavanju i obuhvatiće sledeće teme - upoznavanje komunalnih milicionara sa propisima koji uređuju nadležnosti, delokrug i način vršenja poslova, zatim ovlašćenja komunalne milicije, identifikovanje oblika i mehanizama  saradnje sa MUP-om, ovlašćenim organizacijama, službama i građanima, strateški i godišnji plan komunalne milicije, vođenje evidencija, kao i sva druga pitanja koja su od značaja za rad i postupanje komunalne milicije. Link za prijavu učešća: https://forms.office.com/e/A3TxZHHHzr Rok za prijavu učešća najkasnije do 14.11.2023. Za više informacija o obuci kontakt osoba je Milica Janjić milica.janjic@skgo.org Dnevni red.pdf

Zlatibor - Obuka „Ostvarivanje prava deteta“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje trodnevnu akreditovanu obuku za zaposlene u LS na temu „Ostvarivanje prava deteta“ koja će biti održana u periodu od 15-17. novembra na Zlatiboru, u hotelu Mona (Ulica Miladina Pećinara 26). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta“, koji finansijski podržava UNICEF, a sprovodi SKGO.  Obuka je namenjena zaposlenima u organizacionim jedinicama u čijoj su nadležnosti poslovi socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i javnog zdravlja, obrazovanja, društvene brige o deci, brige o porodici. Prijavljivanje za obuku je moguće isključivo na internet stranici Nacionalne akademije za javnu upravu, putem LMS sistema, preko linka:  https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=e1ed77d4f3a12bd75e842e26d064436153a9aee66400659e66e7a2e06ba17b61 Učesnici koji registrovani na platformi, registraciju mogu izvršiti putem linka: https://lms.napa.gov.rs/. Dodatne informacije (mejlovi za komunikaciju i uputstva) za registraciju na platformu mogu se pronaći putem linka: https://www.napa.gov.rs/tekst/1235/prijava-na-obuke.php. Učesnici koji žele da pohađaju obuku, a nisu zaposleni u organima lokalne samouprave i pri tome institucija/organizacija iz koje dolaze nije registrovana na LMS platformi Nacionalne akademije za javnu upravu mogu se prijaviti na obuku preko linka: https://forms.office.com/e/iqmwqy3CvA Rok za prijavu je petak 10. oktobar. Kontakt osoba za dodatne informacije je Nina Nikolić (nina.nikolic@skgo.org, 011 735 79 33).

Sednica Predsedništva SKGO

Poslednja sednica Predsedništva SKGO u mandatu 2022/2023, održaće se u utorak, 14. novembra 2023. godine, sa početkom u 12:00 časova, u hibridnom formatu, uživo i preko Zoom platforme. Za dodatne informacije, članovi Predsedništva mogu se obratiti sekretaru Predsedništva SKGO Maji Stojanović Kerić, na brojeve telefona: 064/870-3341 i 011/735-7935. VIŠE INFORMACIJA

Kragujevac - Obuka „Priprema predloga projekata po procedurama EU“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) od 13. do 15.11.2023. godine u Kragujevcu (hotel Kragujevac, Ulica Kralja Petra I 18), organizuje obuku na temu „PRIPREMA PREDLOGA  PROJEKATA PO PROCEDURAMA EU".  Obuka je prevashodno namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne  samouprave koji se bave poslovima iz oblasti socijalne zaštite,  inkluzije Roma i pripremom projekata. Predviđeno je najviše dva učesnika iz lokalne samouprave. SKGO obuku realizuje u okviru projekta „Podrška održivim uslugama  socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom  nivou“, koji finansira Evropska unija. 
d