Arhiva dogadjaja

Beograd - Konferencija povodom završetka e-obuke "Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou"

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizuje konferenciju povodom završetka e-obuke „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou“, 27. decembra 2019. godine sa početkom u 10:30 časova, u hotelu Falkenštajner (Bulevar Mihajla Pupina 10) u Beogradu.   Obuka je bila namenjena donosiocima odluka i zaposlenima u gradovima i opštinama sa ciljem da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevnoj praksi. Završetak e-obuke je planiran za petak 20.12.2019. godine, nakon trajanja u periodu od pet nedelja. Molimo Vas da prisustvo na završnom događaju potvrdite slanjem Vašeg imena i prezimena, kao i iz koje lokalne samouprave dolazite elektronskim putem na adresu: natasa.okilj@skgo.org najkasnije do srede, 25. decembra, u 13 časova. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Natašu Okilj, savetnicu za rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju u SKGO, elektronskim putem na adresu: natasa.okilj@skgo.org ili telefonom na 064/8703319. Ova aktivnost realizuje se u okviru Projekta „Podrška uspostavljanju principa dobre uprave, sa naglaskom na lokalnu samoupravu", odnosno u okviru projektne aktivnosti „Podrška rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou", koju sprovodi SKGO, a podržava Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Pozivno pismo Nacrt dnevnog reda

Niš - Radionica „Razmena iskustava u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu radionicu „Razmena iskustava u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“ u Nišu, u utorak i sredu, 24. i 25. decembra 2019. godine, u Hotelu „Ambasador“, Trg kralja Milana BB, sa početkom u 10 časova. Dvodnevna radionica ima za cilj predstavljanje ključnih rezultata JLS  koje su ostvarene u okviru paketa podrške u oblasti administrativne  efikasnosti i delotvornosti, kao i razmenu iskustava između  zainteresovanih predstavnika JLS. SKGO neće refundirati putne troškove, ali za određeni broj učesnika iz JLS koje su udaljene više od 80 km od Niša ćemo pokriti troškove smeštaja (po jedno noćenje i obroke za najviše dva predstavnika po JLS). Kako raspolažemo ograničenim brojem mesta, molimo da se potreba za smeštajem navede u priloženom prijavnom formularu. SKGO zadržava pravo da, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni - do petka, 20. decembra. Popunjen prijavni formular iz priloga se može poslati na adresu igor.pucarevic@skgo.org, najkasnije do četvrtka, 19. decembra 2019. godine. Na ovu adresu možete poslati i sva eventualna pitanja u vezi sa radionicom ili se možete javiti Igoru Pucareviću, savetniku za dobro upravljanje i koordinatoru projektne komponente, na telefon 011 870 33 18. Radionica se organizuje u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO. Pozivno pismo Nacrt dnevnog reda Prijavni formular

Kragujevac - Regionalna radionica: "Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije organizuje dvodnevnu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi“ u periodu 24 – 25. decembar 2019. godine u Kragujevcu, u Hotelu „Kragujevac“, Kralja Petra I 18, sa početkom u 10:00 časova. Obuka se sprovodi u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU- Druga faza“, koju podržava Vlada Švedske. Cilj organizovanja obuke je osposobljavanje zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama da prepoznaju potencijalne projekte iz oblasti javno - privatnog partnerstva (JPP) kao i da razumeju elemente i faze u izradi predloga projekta JPP. Teme o kojima će se govoriti su: · pojam JPP, zakonodavni i institucionalni okvir; · efekti JPP i njegova uloga u finansiranju LER-a; · obrazloženje potreba za ulazak u JPP, pojašnjenje prava i obaveza obe strane ali i mogućih rizika tokom trajanja projekta; · proces izrade predloga projekta – cilj, aktivnosti i elementi; · pojašnjenje procedura za izbor privatnog partnera i sprovođenje, nadzor i evaluacija projekta JPP. S obzirom na značaj Zakona o javnim nabavkama i za sprovođenje javno-privatnog partnerstva, deo sesija će biti posvećen i ovoj temi. Obuka je namenjena rukovodiocima organizacionih jedinica i službenicima za javne nabavke u gradovima i opštinama, zatim zaposlenima na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja, kao i načelnicima opštinskih/gradskih uprava. Učesnici koji uspešno završe obuku će dobiti sertifikat o uspešno završenom programu. Napominjemo da su troškovi održavanja obuke (predavanja, ručak, kafe pauze) pokriveni iz projektnih sredstava, osim troškova prevoza i smeštaja učesnika.  Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga na elektronsku adresu anita.popovic@skgo.org najkasnije do petka 20. decembra 2019. godine u: 1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica i 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima)  Za sve dodatne informacije Vaši saradnici mogu kontaktirati Anitu Popović, stručnu saradnicu za lokalni ekonomski razvoj (kontakt telefon 064/8703378 i e-mail: anita.popovic@skgo.org). Pozivno pismo Dnevni red radionice Prijavni formular Izvod iz sektorskog programa obuka JPP u LS

Beograd - Obuka „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), 24. decembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ u Beogradu, u hotelu M, Beograd, Bulevar Oslobođenja 56a, sa početkom u 10 časova. Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.  Kontakt osoba za dodatne informacije je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje SKGO, mirjana.knezevic@skgo.org. Rok za prijavu je do 20.decembra 2019. godine.  Pozivnica Upravljanje JP Beograd.pdf Agenda Beograd.pdf Prijavni formular Upravljanje JP Beograd.doc Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf

Beograd - Dodela sertifikata učesnicima e-obuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje svečanu dodelu sertifikata učesnicima e-obuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“, koja će biti održana u petak, 20. decembra 2019. godine, u Beogradu (Hotel “Zira”, Ruzveltova 35), sa početkom u 12 časova. Ova aktivnost je realizovana (se realizuje) u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“. Projekat sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). AGENDA - Skup povodom dodele sertifikata ucesnicima SKGO e-obuke - 20.12.2019.pdf

Kragujevac - Sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština organizuje Šesti sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi. U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, u okviru koga se i organizuje sastanak mreže. Jedna od tema sastanka biće komunikacione veštine i uloga službenika za ljudske resurse kao komunikatora, a govoriće se i o obavezi ažuriranja šifara zanimanja i postupku unosa šifara u CROSO bazu. Drugog dana sastanka, nakon prezentovanja aktivnosti i aktuelnosti u radu Nacionalne akademije za javnu upravu, biće organizovana dodela sertifikata učesnicima koji su uspešno završili onlajn obuku na temu „Stručno usavršavanje“. IŠesti sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima održaće se u Hotelu Kragujevac u Kragujevcu (Kralja Petra I br. 18), u četvrtak i petak, 12. i 13. decembra 2019. godine.  Rok za prijavu učešća je najkasnije do ponedeljka 9. decembra, na elektronsku adresu milos.mucok@skgo.org.  Poziv - 6. sastanak Mreze za ULJR.pdf Аgenda za 6. sastanak mreze za ULJR - nacrt.pdf Prijavni formular šesti sastanak mreže za ULJR.docx

Beograd - Radionica „Razmena iskustava u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu radionicu „Razmena iskustava u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“ u Beogradu, u četvrtak i petak, 12. i 13. decembra 2019. godine, u Hotelu „M“, Bulevar oslobođenja 56a, sa početkom u 10 časova. Dvodnevna radionica ima za cilj predstavljanje ključnih rezultata JLS koje su ostvarene u okviru paketa podrške u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti, kao i razmenu iskustava između zainteresovanih predstavnika JLS. SKGO neće refundirati putne troškove, ali za određeni broj učesnika iz JLS koje su udaljene više od 80 km od Beograda ćemo pokriti troškove smeštaja (po jedno noćenje i obroke). Kako raspolažemo ograničenim brojem mesta, molimo da se potreba za smeštajem navede u priloženom prijavnom formularu. SKGO zadržava pravo da, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni - do utorka, 10. decembra. Popunjen prijavni formular iz priloga se može poslati na adresu igor.pucarevic@skgo.org, najkasnije do ponedeljka, 09. decembra 2019. godine. Na ovu adresu možete poslati i sva eventualna pitanja u vezi sa radionicom ili se možete javiti Igoru Pucareviću, savetniku za dobro upravljanje i koordinatoru projektne komponente, na telefon 011 870 33 18. Radionica se organizuje u okviru Projekta „Unapređenje dobrog  upravljanja na lokalnom nivou“, koji se realizuje preko Programa  „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog  upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, a koji sprovodi  Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu  sa SKGO. Nacrt dnevnog reda Pozivno pismo Prijavni formular

Beograd - Skupština SKGO

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština  Srbije organizuje 47. skupštinu koja će biti održana 11. decembra 2019.  godine, u Beogradu, Sava Centar, sa početkom u 10:00 časova. Osnovna tema 47. skupštine SKGO je: „Međuopštinska saradnja – put ka  daljem jačanju lokalne samouprave“. Na ovogodišnjoj Skupštini biće  održani redovni izbori za organe SKGO i razmatrani dokumenti od značaja  za funkcionisanje organizacije. Ovom prilikom biće potpisani sledeći sporazumi o saradnji:  Memorandum o saradnji i implementaciji paketa podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u 50 gradova i opština u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – druga faza“, koji realizuje Savet Evrope, uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština, a ovu podršku finansijski podržava Evropska unija. Memorandum o saradnji  u implementaciji podrške u 15 gradova i opština u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi SKGO, u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji realizuje UNOPS, a finansijski podržava Vlada Švajcarske. Sporazum o saradnji o početku realizacije devet projekata u okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji - Inicijative za inkluziju faza 2”, koji podržava Nemačka razvojna saradnja.  Memoranduma o saradnji SKGO i Kancelarije UNICEF-a u Republici Srbiji, kojim će se i formalno potvrditi strateško opredeljenje SKGO i nastaviti pružanje podrške deci i mladima, a u cilju obezbeđenja ostvarivanja prava u oblastima ranog razvoja, obrazovanja  Više informacija >>>

Beograd - Zajednički sastanak Mreže eko-poverenika i Mreže načelnika lokalnih poreskih administracija

Stalna konferencija gradova i opština organizuje zајеdnički sаstаnаk SKGО Мrеžе еkо-pоvеrеnikа i SKGО Мrеžе lоkаlnih pоrеskih аdministrаciја, kојi ćе biti оdržаn 9. dеcеmbrа 2019. gоdinе, u Bеоgrаdu, u Sаvа cеntru, ul. Мilеntiја Pоpоvićа 9, sаlа 3/0, sа pоčеtkоm u 11.00 čаsоvа.  Теmа sаstаnkа bićе prеzеntаciја i primеnа nоvе Urеdbе о kritеriјumimа zа оdrеđivаnjе аktivnоsti kоје utiču nа živоtnu srеdinu prеmа stеpеnu nеgаtivnоg uticаја nа živоtnu srеdinu kојi nаstаје оbаvlјаnjеm аktivnоsti, iznоsimа nаknаdа, uslоvimа zа njеnо umаnjеnjе, kао i о kritеriјumimа kојi su оd znаčаја zа uticај fizičkih licа nа živоtnu srеdinu, kоја је usvојеnа nа sеdnici Vlаdе Rеpublikе Srbiје оdržаnој 4. dеcеmbrа 2019. gоdinе. Plаnirаnо је dа nоvu Urеdbu prеdstаvе prеdstаvnici Мinistаrstvа zаštitе živоtnе srеdinе i Мinistаrstvа finаnsiја. Popunjene priјаve za učešće na skupu mogu se poslati nа аdrеsu jana.pavlovic@skgo.org nајkаsniје dо pеtkа, 6. dеcеmbrа.  Zа svе dоdаtnе infоrmаciје mоžеtе sе оbrаtiti gоspоdinu Мiоdrаgu Gluščеviću, prоgrаmskоm dirеktоru SKGO zа urbаni rаzvој, živоtnu srеdinu i kоmunаlnе dеlаtnоsti tеlеfоnоm nа brој 064/870-3311, gоspоđi Мilеni Rаdоmirоvić, prоgrаmskој dirеktоrki SKGO zа plаnski sistеm i јаvnе finаnsiје nа tеlеfоn 064/870-3343 i gоspоđi Ljubinki Kаluđеrоvić, šеfici Оdеlјеnjа SKGO zа živоtnu srеdinu, kоmunаlnе uslugе, еnеrgеtsku еfikаsnоst i vаnrеdnе situаciје, tеlеfоnоm nа brој 064/870-3337. Pozivno pismo Prijavni formular Tekst Uredbe Prilog uz Uredbu

Šabac - Obuka "Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 6. decembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ u Šapcu, u Centru za stručno usavršavanje, Nikole Tesle 1A, sa početkom u 10 časova. Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Mirjani Knežević Panajotu, savetnici za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org). Rok za prijavu je najkasnije do 29.novembra 2019. godine.  Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta  “Institucionalna podrška SKGO – faza 3“, koji sprovodi SKGO, a podržava  Vlada Švajcarske. Pozivnica Upravljanje JP Sabac.pdf Agenda Sabac.pdf Prijavni formular Upravljanje JP Sabac.doc Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf
d