Arhiva dogadjaja

Web-seminar on Minority Commissioner Approach

Tema vebinara je rad Poverenika za manjine, a organizuje ga NALAS, u okviru predstvljanja pristupa za unapređenje socijalnih usluga na lokalnom nivou i učešća manjina na zapadnom Balkanu. Vebinar će biti održan u utorak, 6. jula 2021. godine sa početkom u 11:00 časova putem Zoom platforme. Registracija se vrši putem sledećeg linka: https://zoom.us/webinar/register/WN_1yCDikzfSV6p5TxPAUJZNg

Akreditovana obuka/vebinar „Kapitalno budžetiranje u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu  obuku/vebinar „Kapitalno budžetiranje u jedinicama lokalne samouprave“.  Obuka/vebinar će biti organizovan putem platforme ZOOM 5. jula 2021. godine. Prijava: https://zoom.us/webinar/register/WN_O_yKyI8JS_GdyD4U3TXwgw najkasnije do srede, 30. juna 2021. godine. Obuka/vebinar u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova.  Kontakt osoba za dodatne informacije je Jana Pavlović, savetnica za životnu sredinu (jana.pavlovic@skgo.org). U slučaju eventualnih tehničkih poteškoća prilikom registracije i  pristupa, učesnici se mogu obratiti tehničkoj podršci SKGO elektronskim  putem na adresu vebinari@skgo.org. Pozivno pismo.pdf Agenda- SKGO vebinar-Kapitalno-budzetiranje-u-JLS.pdf Prilog 1_Opšti program obuke_kapitalne investicije.pdf Planiranje kapitalnih investicija-teorija-uz-vebinar-1.docx

Akreditovana obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Akreditovana obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“ Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 1. do 13. jula 2021. godine organizuje četiri dvodnevne, akreditovane obuke, u formi vebinara, za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta: „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. Obuke su akreditovane u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Narodna skupština Republike Srbije je 23. decembra 2019. godine donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019), koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena otpočela je 1. jula 2020. godine. Cilj ove obuke je da se zaposlenima na poslovima javnih nabavki pruži podrška i olakša pravilna i efikasna primena novog Zakona o javnim nabavkama, kao i pratećih podzakonskih propisa. Obuka će biti održana 5-6. jul 2021. godine, a link za prijavu je https://zoom.us/webinar/register/WN_1mYGSirfTsGyDLkJDlG8Pw   Rok za registraciju je najkasnije do srede, 30. juna 2021. godine. Za sve dodatne informacije u vezi sa sadržinom obuke, možete se obratiti Ružici Aranđelović Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org. Za sva tehnička pitanja u vezi sa registracijom na vebinar, možete se obratiti Bošku Nenadoviću putem sledeće elektronske adrese: bosko.nenadovic@skgo.org. Agenda.pdf Uvodni materijal

Obuka za zaposlene na poslovima EU integracija

Stalna konferencija gradova i opština obuku za zaposlene na poslovima evropskih integracija putem Zoom aplikacije. Na obuci će govoriti autori Priručnika za zaposlene na poslovima EU integracija Dragan Vujčić, ekspert za EU integracije i Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za EU integracije i međunarodnu saradnju SKGO. Obuka će biti održana 5. jula 2021. godine od 11:00 do 13:30h. Skupu možete pristupiti putem ZOOM aplikacije: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJAlfu6orTMuG9CKCT1VzMPco8MR-wsLgoUe Agenda obuke 5 jul.pdf

Akreditovana obuka/vebinar „Kapitalno budžetiranje u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu  obuku/vebinar „Kapitalno budžetiranje u jedinicama lokalne samouprave“.  Obuka/vebinar će biti organizovan putem platforme ZOOM 2. jula 2021. godine. Prijava: https://zoom.us/webinar/register/WN_sMMIKHjWQyeVx5gNlA-rIg najkasnije do srede, 30. juna 2021. godine. Obuka/vebinar u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova.  Kontakt osoba za dodatne informacije je Jana Pavlović, savetnica za životnu sredinu (jana.pavlovic@skgo.org). U slučaju eventualnih tehničkih poteškoća prilikom registracije i  pristupa, učesnici se mogu obratiti tehničkoj podršci SKGO elektronskim  putem na adresu vebinari@skgo.org. Pozivno pismo.pdf Agenda- SKGO vebinar-Kapitalno-budzetiranje-u-JLS.pdf Prilog 1_Opšti program obuke_kapitalne investicije.pdf Planiranje kapitalnih investicija-teorija-uz-vebinar-1.docx

Akreditovana obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 1. do 13. jula 2021. godine organizuje četiri dvodnevne, akreditovane obuke, u formi vebinara, za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta: „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. Obuke su akreditovane u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Narodna skupština Republike Srbije je 23. decembra 2019. godine donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019), koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena otpočela je 1. jula 2020. godine. Cilj ove obuke je da se zaposlenima na poslovima javnih nabavki pruži podrška i olakša pravilna i efikasna primena novog Zakona o javnim nabavkama, kao i pratećih podzakonskih propisa. Obuka će biti održana 1-2. jula 2021. godine, a link za prijavu je https://zoom.us/webinar/register/WN_l0NSZ_kHQo2SgC6cTe0UWQ Rok za registraciju je najkasnije do srede, 30. juna 2021. godine. Za sve dodatne informacije u vezi sa sadržinom obuke, možete se obratiti Ružici Aranđelović Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org.                                                                                                                                            Za sva tehnička pitanja u vezi sa registracijom na vebinar, možete se obratiti Bošku Nenadoviću putem sledeće elektronske adrese: bosko.nenadovic@skgo.org. AGENDA - SKGO vebinar - Javne nabavke u lokalnoj samoupravi 2021..pdf Uvodni materijal

Predstavljanje aplikacija "Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama" i "Kalkulator socijalnih davanja"

Tim  za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije  u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna  pitanja, Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, Pokrajinskim zavodom  za socijalnu zaštitu i Stalnom konferencijom gradova i opština  organizuje konsultativne onlajn radionice dve nove aplikacije i to:  Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i  porodicama i Kalkulator socijalnih davanja. Radionice su namenjene predstavnicima jedinica lokalne samouprave  koji su angažovani u oblasti socijalne zaštite i predstavnicima centara  za socijalni rad da prisustvuju predstojećim onlajn  skupovima na kojima  će aplikacije biti detaljnije predstavljane, a u cilju dobijanja  povratnih informacija za njihovo eventualno unapređenje. Veb aplikacija Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena  ugroženim licima i porodicama predstavlja bazu odluka JLS u oblasti  socijalne zaštite, uz predstavljanje socijalnih davanja razvrstanih  prema funkciji i prema vrsti, pružajući informacije o vrstama  materijalne podrške (novčanim davanjima i davanjima u naturi) na koje  građani(ke) imaju prava u skladu sa odlukama o pravima i uslugama u  oblasti socijalne zaštite u opštinama/gradovima u kojima žive, dok  aplikacija Kalkulator socijalnih davanja ima za cilj da građanima(kama),  uzimajući u obzir specifičnosti njihovog domaćinstva, pruži procenu  iznosa novčane socijalne pomoći (pravo definisano Zakonom o socijalnoj  zaštiti) i iznosa dečijeg dodatka (pravo definisano Zakonom o  finansijskoj podršci porodici sa decom). Zainteresovani se mogu opredeliti za jedan od termina. Novi Sad, 29.06. - https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mJarDzj0QGq-aDWCQ5lm5g Beograd, 30.06. - https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eeL2dlbkSJ2gAEdSGy6_XA Niš, 01.07. - https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QgORiLPUTEG965YYB1QG1A Pozivno pismo_.pdf Dnevni red_vebinari.pdf

Predstavljanje aplikacija "Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama" i "Kalkulator socijalnih davanja"

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike  Srbije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i  socijalna pitanja, Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu,  Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu i Stalnom konferencijom  gradova i opština organizuje konsultativne onlajn radionice dve nove  aplikacije i to: Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena  ugroženim licima i porodicama i Kalkulator socijalnih davanja. Radionice su namenjene predstavnicima jedinica lokalne samouprave  koji su angažovani u oblasti socijalne zaštite i predstavnicima centara  za socijalni rad da prisustvuju predstojećim onlajn  skupovima na kojima  će aplikacije biti detaljnije predstavljane, a u cilju dobijanja  povratnih informacija za njihovo eventualno unapređenje. Veb aplikacija Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena  ugroženim licima i porodicama predstavlja bazu odluka JLS u oblasti  socijalne zaštite, uz predstavljanje socijalnih davanja razvrstanih  prema funkciji i prema vrsti, pružajući informacije o vrstama  materijalne podrške (novčanim davanjima i davanjima u naturi) na koje  građani(ke) imaju prava u skladu sa odlukama o pravima i uslugama u  oblasti socijalne zaštite u opštinama/gradovima u kojima žive, dok  aplikacija Kalkulator socijalnih davanja ima za cilj da građanima(kama),  uzimajući u obzir specifičnosti njihovog domaćinstva, pruži procenu  iznosa novčane socijalne pomoći (pravo definisano Zakonom o socijalnoj  zaštiti) i iznosa dečijeg dodatka (pravo definisano Zakonom o  finansijskoj podršci porodici sa decom). Zainteresovani se mogu opredeliti za jedan od termina. Novi Sad, 29.06. - https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mJarDzj0QGq-aDWCQ5lm5g Beograd, 30.06. - https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eeL2dlbkSJ2gAEdSGy6_XA Niš, 01.07. - https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QgORiLPUTEG965YYB1QG1A Pozivno pismo_.pdf Dnevni red_vebinari.pdf

Predstavljanje aplikacija "Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama" i "Kalkulator socijalnih davanja"

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike  Srbije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i  socijalna pitanja, Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu,  Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu i Stalnom konferencijom  gradova i opština organizuje konsultativne onlajn radionice dve nove  aplikacije i to: Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena  ugroženim licima i porodicama i Kalkulator socijalnih davanja. Radionice su namenjene predstavnicima jedinica lokalne samouprave  koji su angažovani u oblasti socijalne zaštite i predstavnicima centara  za socijalni rad da prisustvuju predstojećim onlajn  skupovima na kojima  će aplikacije biti detaljnije predstavljane, a u cilju dobijanja  povratnih informacija za njihovo eventualno unapređenje. Veb aplikacija Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena  ugroženim licima i porodicama predstavlja bazu odluka JLS u oblasti  socijalne zaštite, uz predstavljanje socijalnih davanja razvrstanih  prema funkciji i prema vrsti, pružajući informacije o vrstama  materijalne podrške (novčanim davanjima i davanjima u naturi) na koje  građani(ke) imaju prava u skladu sa odlukama o pravima i uslugama u  oblasti socijalne zaštite u opštinama/gradovima u kojima žive, dok  aplikacija Kalkulator socijalnih davanja ima za cilj da građanima(kama),  uzimajući u obzir specifičnosti njihovog domaćinstva, pruži procenu  iznosa novčane socijalne pomoći (pravo definisano Zakonom o socijalnoj  zaštiti) i iznosa dečijeg dodatka (pravo definisano Zakonom o  finansijskoj podršci porodici sa decom). Zainteresovani se mogu opredeliti za jedan od termina. Novi Sad, 29.06. - https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mJarDzj0QGq-aDWCQ5lm5g Beograd, 30.06. - https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eeL2dlbkSJ2gAEdSGy6_XA Niš, 01.07. - https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QgORiLPUTEG965YYB1QG1A Pozivno pismo_.pdf Dnevni red_vebinari.pdf

Sedma sednica Predsedništva SKGO

Sedma sednica Predsedništva SKGO održava se u utorak, 29. juna 2021. godine, u sedištu SKGO, 11. sprat, Beograd, Makedonska 22, sa početkom u 12:00 časova. Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika Šeste sednice Predsedništva SKGO 2. Izveštaj generalnog sekretara o radu SKGO – pregled najvažnijih aktivnosti 3. Finansijska dokumenta 3.1.  Predlog odluke o Finansijskom izveštaju SKGO i rasporedu viška prihoda za period od 01.01-31.12. 2020. godine 3.2. Predlog finansijskog plana SKGO za 2021. godinu 4. Predlog Odluke o formiranju Radne grupe SKGO za učešće u procesu pregovaranja za izmene i dopune i zaklјučivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS 5. Informacija o pripremi 49. Skupštine SKGO Informacija o toku izrade Strateškog plana SKGO za period 2021-2025. godine Nacrt Programa i Dnevnog reda 49. skupštine SKGO Informacija o procesu sprovođenja izbora za organe i tela SKGO i utvrđivanje predloga za imenovanje generalnog sekretara SKGO 6. Informacija o statusu Programa za reformu sistema lokalne samouprave 7. Predlog Odluke o formiranju Mreže zaposlenih na poslovima evropskih integracija 8. Informacija o rezultatima završenog programa Exchange 5 i pripreme programa Exchange 6 9. Prezentacija novog softvera za elektronske sednice organa i tela SKGO 10. Pitanja i predlozi
d