Arhiva dogadjaja

Vrnjačka Banja - Radionica "Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije organizuje dvodnevnu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi“ u periodu 11 – 12. marta 2020. godine u Vrnjačkoj Banji u Hotelu “Slatina” Slatinski Venac 16 sa početkom u 10:00 časova.  Obuka se sprovodi u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza“, koju finansira Vlada Švedske. Cilj organizovanja obuke je osposobljavanje zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama da prepoznaju potencijalne projekte iz oblasti javno - privatnog partnerstva (JPP) kao i da razumeju elemente i faze u izradi predloga projekta JPP. Teme o kojima će se govoriti su: pojam JPP, zakonodavni i institucionalni okvir; efekti JPP i njegova uloga u finansiranju LER-a; obrazloženje potreba za ulazak u JPP, pojašnjenje prava i obaveza obe strane ali i mogućih rizika tokom trajanja projekta; proces izrade predloga projekta – cilj, aktivnosti i elementi; pojašnjenje procedura za izbor privatnog partnera i sprovođenje, nadzor i evaluacija projekta JPP. S obzirom na značaj Zakona o javnim nabavkama i za sprovođenje javno-privatnog partnerstva, deo sesija će biti posvećen i ovoj temi. Obuka je namenjena rukovodiocima organizacionih jedinica i službenicima za javne nabavke u gradovima i opštinama, zatim zaposlenima na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja, kao i načelnicima opštinskih/gradskih uprava.  Napominjemo da su troškovi održavanja obuke (predavanja, ručak, kafe pauze) pokriveni iz projektnih sredstava, osim troškova prevoza i smeštaja učesnika.  Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga na elektronsku adresu anita.popovic@skgo.org najkasnije do petka 6. marta 2020. godine u: 1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica i 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima)  Za sve dodatne informacije kontaktirati Anitu Popović, stručnu saradnicu za lokalni ekonomski razvoj (kontakt telefon 064/8703378 i e-mail: anita.popovic@skgo.org). Pozivno pismo Dnevni red Prijavni formular Izvod iz sektorskog programa obuka JPP u LS

Beograd - Mreža načelnika odeljenja za urbanizam

Dvаnаеsti sаstаnаk Мrеžе nаčеlnikа оdеlјеnjа zа urbаnizаm biće оdržаn u Bеоgrаdu, u hоtеlu М, bulеvаr Оslоbоđеnjа 56а, u utоrаk, 10. mаrtа 2020.g sа pоčеtkоm u 11,00 čаsоvа. Učеšćе nа sаstаnku potvrditi putеm еlеktrоnskе pоštе nа аdrеsu klara.danilovic@skgo.org ili tеlеfоnоm 011/7357-906. Dnevni red

Subotica - Obuka „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu obuku „Upravljanje javnom svojinom u jedinicama lokalne samouprave“ u Subotici, 9. i 10. marta 2020. godine u Gradskoj kući (plava sala, Trg Slobode 1).   Učešće mogu prijaviti zaposleni u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem javnom imovinom i vođenjem evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, kao i predstavnici javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je grad/opština osnivač. Imajući u vidu da je u pitanju zvanična, akreditovana obuka, predviđeno je da svi učesnici koji uspešno prođu obuku dobiju sertifikat. U prilogu: dnevni red obuke, prijavni formular kao i izvod o akreditovanim obukama iz Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Marku Tešiću, savetniku za javnu svojinu elektronskim putem na marko.tesic@skgo.org. Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru programa Exchange 5. Program finansira Evropska unija, sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština – Savezom gradova i opština Srbije. Subotica.pdf AGENDA UI SU.docx Prijavni formular UI Subotica.doc Izvod iz opsteg programa.docx

Novi Sad - Obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27.  februara do 10. aprila 2020. godine organizuje regionalnu dvodnevnu  obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu: „Javne  nabavke u lokalnoj samoupravi“. Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu,  koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine  donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). On  je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje od  1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba koje su počele da se  primenjuju nakon stupanja na snagu Zakona. Cilj ove obuke je da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS  blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za  efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje  postupaka bez nepravilnosti. Obuka u Novom Sadu biće održana 5. i 6. marta 2020. godine, u hotelu “Sheraton” (Ulica Polgar Andraša 1), sa početkom u 09:30 časova.  S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci  limitiran, SKGO zadržava pravo u slučaju većeg interesovanja i broja  prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu  će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i  troškove smeštaja učesnika. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, najkasnije do roka naznačenog u Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine, i to u: 1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima). Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ružici Aranđelović  Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na prethodni mejl.                                                                                                                                            Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog  upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa  „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog  upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi  Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu  sa SKGO. Pozivno pismo regionalne obuke_ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi, Novi Sad, 5-6.03.2020..pdf Agenda - SKGO obuka _ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi, 5-6.03.2020.pdf Prijavni formular_ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi_5-6.3.2020. Novi Sad.doc

Kragujevac - Sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima

Sedmi sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima održaće se u Hotelu Kragujevac u Kragujevcu ( Ulica Kralja Petra I br. 18), u četvrtak i petak, 5. i 6. marta 2020. godine.  Jedna od tema prvog dana sastanka biće predstavljanje mogućnosti uvođenja okvira kompetencija na lokalnom nivou, kao i radionica namenjenih službenicima za ULjR u okviru projekta „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“, a nakon toga biće održana prezentacija na temu zaštite podataka o ličnosti iz perspektive Zakona o zaposlenima u AP i JLS. Drugog dana sastanka, radionicu na temu „Uloga HR menadžera u novoj metodologiji primene stečenog znanja i veština u praksi” održaće predstavnici Nacionalne akademije za javnu upravu a takođe će govoriti o izazovima u primeni metodologije za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem. Ostatak drugog dana biće rezervisan za otvoreni panel na temu stručnog usavršavanja u JLS, na kome će govoriti predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i predstavnici drugih relevantnih institucija. Rok za prijavu učešća je najkasnije do ponedeljka 2. marta, na elektronsku adresu milos.mucok@skgo.org.  Ovu aktivnost se realizuje u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - faza 2“, koji sprovodi SKGO u saradnji sa u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope, a finansiraju Evropska unija i Savet Evrope. Pozivno pismo 7. sastanak mreze.pdf Аgenda za 7. sastanak mreze za ULJR - nacrt.pdf Prijavni formular sedmi sastanak mreže za ULJR.docx

Beograd - Seminar "U susret lokalnim izborima 2020“

SKGO organizuje seminar „U susret lokalnim izborima 2020“, koji će biti održan u petak, 28. februara, u Beogradu (Sava Centar, ulica Milentija Popovića 9), sa početkom u 11:00 časova. Seminar je namenjen sekretarima izbornih komisija u LS i njihovim zamenicima i ima za cilj da učesnicima obezbedi bolje razumevanje izbornog procesa, kao i sam proces u svim njegovim segmentima. U prilogu Vam dostavljamo Program seminara i prijavni formular. Molimo vas da učešće predstavnika Vašeg grada/opštine, potvrdite dostavljanjem popunjenog formulara na mejl milos.mucok@skgo.org najkasnije do utorka, 25. februara 2020. godine. POZIVNO PISMO.pdf Dnevni red.pdf Prijavni formular.docx

Beograd - Obuka „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27. februara do 10. aprila 2020. godine organizuje regionalnu dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). On je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje od 1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba koje su počele da se primenjuju nakon stupanja na snagu Zakona. Cilj ove obuke je da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje postupaka bez nepravilnosti. Obuka u Beogradu biće održana 27. i 28. februara 2020. godine, u hotelu "Envoy Conference" (Ulica Gospodar Jevremova 47), u skladu sa priloženom agendom.  S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci limitiran, SKGO zadržava pravo u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, najkasnije do roka naznačenog u Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine, i to u: 1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima). Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ružici Aranđelović Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na prethodni mejl.                                                                                                                                          Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO. Agenda - SKGO obuka _ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi, 27-28.02.2020.pdf Prijavni formular_ Javne nabavke u lokalnoj samoupravi_27-28.02.2020_.doc

Užice/Zlatibor - Radionica "Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije organizuje dvodnevnu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi“ u periodu 27 – 28. februar 2020. godine na Zlatiboru u Hotelu “Mona”, Miladina Pećinara 26, sa početkom u 10:00 časova.  Obuka se sprovodi u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza“, koju podržava Vlada Švedske. Cilj obuke je osposobljavanje zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama da prepoznaju potencijalne projekte iz oblasti javno - privatnog partnerstva (JPP) kao i da razumeju elemente i faze u izradi predloga projekta JPP. Teme o kojima će se govoriti su: · pojam JPP, zakonodavni i institucionalni okvir; · efekti JPP i njegova uloga u finansiranju LER-a; · obrazloženje potreba za ulazak u JPP, pojašnjenje prava i obaveza obe strane ali i mogućih rizika tokom trajanja projekta; · proces izrade predloga projekta – cilj, aktivnosti i elementi; · pojašnjenje procedura za izbor privatnog partnera i sprovođenje, nadzor i evaluacija projekta JPP. Obuka je namenjena rukovodiocima organizacionih jedinica i službenicima za javne nabavke u gradovima i opštinama, zatim zaposlenima na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja, kao i načelnicima opštinskih/gradskih uprava.  Učesnici koji uspešno završe obuku će dobiti sertifikat o uspešno završenom programu. S obzirom na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u slučaju većeg interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga na elektronsku adresu anita.popovic@skgo.org najkasnije do ponedeljka 25. februara 2020. godine u: 1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica i 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima)  Za sve dodatne informacije kontaktirati Anitu Popović, stručnu saradnicu za lokalni ekonomski razvoj (kontakt telefon 064/8703378 i e-mail: anita.popovic@skgo.org). Pozivno pismo Dnevni red Prijavni formular Izvod iz sektorskog programa obuka JPP u LS

Konstitutivna sednica Predsedništva SKGO

Prva, konstitutivna sednica Predsedništva SKGO biće održana u četvrtak, 27. februara 2020. godine, u sedištu SKGO, Beograd, Makedonska 22/8, sa početkom u 12.00 časova. Predložen je sledeći dnevni red: Konstituisanje Predsedništva SKGO Verifikovanje zapisnika 47. skupštine SKGO Usvajanje zapisnika Desete sednice Predsedništva SKGO  Izveštaj generalnog sekretara o radu za period od 22. novembra 2019. godine do 27. februara 2020. godine  Izveštaj o sprovođenju akcionog plana za implementaciju Strateškog plana SKGO (2018-2021) za 2019. godinu Akcioni plan za implementaciju Strateškog plana SKGO za 2020. godinu sa Predlogom odluke Informacija o usvojenoj inicijativi Predsedništva SKGO za izmenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  Predlog za obnavljanje inicijative za zakonsko regulisanje podsticajnih mera za talentovane učenike i studente, kao i nastavnike i profesore na lokalnom nivou Predlog za obnavljanje inicijative za rešavanje problema pasa lutalica Informacija o pripremi predloga SKGO za izmenu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara Međunarodna saradnja Informacija o održavanju predstojeće Generalne skupštine NALAS Informacija o odlaganju imenovanja delegacije SKGO u Političkom komitetu Saveta evropskih opština i regiona Informacija o imenovanju nacionalnog koordinatora za Srbiju za Evropsku nedelju mobilnosti Predlog odluke o imenovanju članova odbora SKGO Predlozi odluka o formiranju Mreža SKGO: Mreža za internu reviziju Mreža za e-upravu Prezentacija korišćenja sistema elektronskih sednica Pitanja i predlozi Informacija o održavanju predstojeće Generalne skupštine NALAS Informacija o odlaganju imenovanja delegacije SKGO u Političkom komitetu Saveta evropskih opština i regiona Za sve dodatne informacije kontakt osoba je sekretar Predsedništva SKGO, Maja Stojanović Kerić, tel.: 064/870-3341 i 011/735-7935.

Beograd - Sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj

Stalna konferencija gradova i opština organizuje sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj, 26. februara 2020. godine u hotelu „M“, Bulevar Oslobođenja 56a, sa početkom u 11 časova. Teme sastanka će biti: Mesto i uloga lokalnih samouprava u razvoju turizma, najava CIS-a; Zakonodavni okviru u delu poverenih poslova predviđenih Zakonom o turizmu i Zakonom o ugostiteljstvu(po prvi put će biti predstavljen Pravilnik o izradi Programa razvoja turizma kao dokumenta koji izrađuju lokalne samouprave, zatim Pravilnici kojima se uređuje evidentiranje u nekategorisanim objektima, objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva kao povereni poslovi JLS; Inspekcijski nadzor na lokalnom nivou – e – inspektor; U susret pozivu za meru 7 IPARD 2 programa – ruralni turizam. Rok za prijavu je najkasnije do 25. februara do 10 časova na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske. 26.2. Agenda Mreza za lokalni ekonomski razvoj.docx Prij.formMreza26.doc
d