Konkursi

Poziv za podnošenje predloga u okviru projekta Be.CULTOUR: INOVATIVNA REŠENJA ZA CIRKULARNI KULTURNI TURIZAM U BAČU, SREMSKIM KARLOVCIMA I IRIGU

VAŽNO OBAVEŠTENJE u vezi sa izmenama međunarodnog organizatora od 10.05.2022. godine:

  • Produžava se rok za prijavu predloga do četvrtka, 19. maja do 18:00 časova (CET)
  • Izmenjen je prijavni formular za koncept predložene ideje u smislu proširenja limita 5 ključnih odgovora sa 300 na 2000 karaktera: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/42ef7fe4-8933-4a80-9d3f-b89cdc3c14aa
  • Uslov o članovima tima iz Odeljka 2.2.1. je izmenjen – izbrisane su reči „treba da“ i dodate su reči „poželjno je da“, tako da glasi: „Ako se cela grupa sastoji od pojedinaca, poželjno je da najmanje jedan član tima bude predstavnik pravnog subjekta (tj. da ima PDV broj ili status ekvivalentan tome).
  • Predstavnici devet timova sa najboljim idejama će biti pozvani da na onlajn sastanku sa članovima Komisije, tzv. “pitch-session”-u, planiranom za četvrtak, 26. maja, predstave svoj predlog na srpskom jeziku u maksimalnom trajanju od 10 minuta. Ovaj onlajn sastanak će biti organizovan u periodu od 10 do 15 časova, a detaljni termini sa svakim od devet najboljih predlagača će biti blagovremeno dogovoreni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u saradnji sa opštinama Bač, Sremski Karlovci i Irig i u partnerstvu sa još 14 međunarodnih organizacija, dobila je podršku iz EU Programa za istraživanje i inovacije HORIZONT 2020 za projekat “BeCulTOUR: Više od kulturnog turizma”. Ovaj projekat,  koji je izabran kao najbolji na konkursu u konkurenciji od preko 80 predloga –  ima za cilj  unapređenje  i inovativni  održivi  razvoj u oblastima: kulturnog, istorijskog, religijskog i prirodnog nasleđa i turizma u šest evropskih oblasti – među kojima je i Vojvodina, odnosno pomenute opštine.

Međunarodni konzorcijum, predvođen projektnim partnerom  Haute Ecole ICHEC–ECAM–ISFSC  iz Brisela – raspisuje  Poziv za podnošenje predloga za  najbolja  inovativna rešenja za cirkularni kulturni turizam u opštinama Bač, Sremski Karlovci i Irig  –  koja bi se  dalje razvijala  na međunarodnom hakatonu u Briselu u septembru 2022. godine, kao i  tokom  četvoromesečnog  program  a  Akceleracije,  odnosno unapređivanja u pomenutim opštinama  uz  stručnu  i materijalnu  podršku.

Cilj ovog međunarodnog  poziva  otvorenog za učesnike iz Srbije  je da se izabere i dodeli nagrada za najbolja  rešenja sa fokusom na inovativne  oblasti  koje podrazumevaju:

  • savremeno tumačenje nasleđa,
  • duhovno iskustvo nasleđa,
  • priroda kao nasleđe,
  • ruralni suživot i/ili
  • čulno iskustvo nasleđa.

Inovativno rešenje za cirkularni turizam podrazumeva skup proizvoda i/ili usluga čiji je cilj stvaranje jedinstvenog iskustva, odnosno turističke usluge u skladu sa  aktuelnim tendencijama kulturne i kreativne industrije, digitalizacije, preduzetništva  i očuvanja prirode, tradicije i  nasleđa.

Za prijavljivanje je potrebno kratko navesti idejno rešenje i sastav tima (od četiri člana  –  pojedinca i/ili predstavnika pravnog lica) u skladu sa propozicijama konkursa na engleskom jeziku, dostupno preko linka:  www.becultour.eu/hackathon  do 19. maja 2022. godine.

Kompilacija prevoda uslova  (Poziv za učesnike iz Srbije  uz  dodatak Opštih uslova  učestvovanja), može se preuzeti OVDE

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Igor Pucarević, koordinator SKGO projekta BeCULTOUR  u Srbiji,  igor.pucarevic@skgo.org