Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem neposredne pogodbe

22.12.2022