Modeli akata

KOMPETENCIJE - Pružanje pravne pomoći (rm96)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Matičar (rm100)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi ažuriranja biračkog spiska (rm 106)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi arhiviranja predmeta i akata (rm 111)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Inženjer sistema i baze podataka (rm 113)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Informatički poslovi Geografskog Informacionog Sistema (rm 117)

Preuzmi datoteku