Modeli akata

KOMPETENCIJE - Poslovi postupanja po pritužbama građana (rm177)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - NAČELNIK GRADSKE UPRAVE (rm1)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi ekonomskog razvoja (rm2)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi lokalnog ekonomskog razvoja - projekt menadžer (rm4)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (rm7)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Likvidator (rm15)

Preuzmi datoteku