Modeli akata

Predlog Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge pomoć u kući

Preuzmi datoteku

Predlog Pravilnika o uslovima za obezbeđivanje i pružanje usluge dnevni boravak

Preuzmi datoteku

Predlog Pravilnika o uslovima za obezbeđivanje i pružanje usluge lični pratilac deteta

Preuzmi datoteku

Predlog Pravilnika o uslovima za obezbeđivanje i pružanje usluge personalne asistencije

Preuzmi datoteku

Predlog Pravilika o uslovima za obezbeđivanje i pružanje usluge svratište

Preuzmi datoteku

Model Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti spor...

Preuzmi datoteku