Modeli akata

Model Poslovnika Saveta za zdravlje gradske opštine - PDF

Preuzmi datoteku

Model Poslovnika Saveta za zdravlje gradske opštine - DOC

Preuzmi datoteku

Model Poslovnika o radu Saveta za zdravlje opštine (grad koji ne prenosi nadležnosti na gradske opštine) - PDF

Preuzmi datoteku

Model Poslovnika o radu Saveta za zdravlje opštine (grad koji ne prenosi nadležnosti na gradske opštine) - DOC

Preuzmi datoteku

Model odluke o utvrđivanju investicionog programa

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju projektnog tima

Preuzmi datoteku