Modeli akata

Primer elaborata za pripremu odluke o mreži javnih osnovnih škola - skraćena verzija

Preuzmi datoteku

Zapisnik sa rasprave u predmetu disciplinskog postupka

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (grad sa gradskim opštinama) - DOC

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (grad sa gradskim opštinama) - PDF

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (gradska opština) - PDF

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (gradska opština) - DOC

Preuzmi datoteku