Modeli akata

Model odluke o utvrđivanju investicionog programa

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju projektnog tima

Preuzmi datoteku

Predlog modela odluke o socijalnoj zaštiti

Preuzmi datoteku

Predlog Pravilnika o utvrđivanju ekonomske cene usluge

Preuzmi datoteku

Predlog Pravilnika o utvrđivanju kriterijuma za učešće korisnika u ceni usluge

Preuzmi datoteku

Predlog Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge

Preuzmi datoteku