Završeni projekti

Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije

Program „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: Unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije" finansirala je Vlada Švedske i realizovala Stalna konferencija gra...

Pročitaj više

Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

Svrha projekta je unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama u skladu sa nedavno usvojenim Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kao i podrška uspostavljanju sistema...

Pročitaj više

EnPC-INTRANS – Jačanje kapaciteta za ugovaranje energetskih usluga na evropskim tržištima u tranziciji

Ugovor o donaciji  EU (Horizon 2020) broj 4649 639 Trajanje projekta: 01.03.2015-28.02.2017. Opšti cilj EnPC-INTRANS projekta je povećanje korišćenja energetski efikasnih tehnologija u javnim zgradama i sekt...

Pročitaj više

Bioenergetska sela (BioVill) – Povećenje tržišnog učešća obnovljive bioenergije

Projekat BioVill koji je bio finansiran kroz Horizont 2020, okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije, imao je za cilj da podstiče i podrži razvoj sektora bioenergije u Jugoistočnoj Evropi, prenošenjem iskustava iz Austrije...

Pročitaj više

LADDER - Lokalne vlasti kao pokretači obrazovanja i podizanja svesti građana u oblasti politika razvoja

Stalna konferencija gradova i opština je partner na trogodišnjem projektu LADDER  u kojem učestvuje još 26 partnera i 20 pridruženih članova iz čak 18 država Evropske unije i 17 država koje nisu članice EU. Li...

Pročitaj više

Institucionalna podrška SKGO - druga faza

Posle uspešno sprovedene prve faze projekta ‘'Institucionalna podrška SKGO'', saradnja sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) nastavljena je pružanjem podrške Stalnoj konferenciji gradova i opština kroz drugu fazu ovog projekta...

Pročitaj više
>