Završeni projekti

Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi i novoizabranih odbornika putem e-obuke

Internet obuka o inspekcijskom nadzoru realizovana od aprila do juna 2016. godine ponudila je polaznicima ključne informacije i neophodna znanja za primenu novog Zakona o inspekcijskom nadzoru, kojim se detaljno uređuje sadržina, vrste, obl...

Pročitaj više

Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama

Aktivnosti komponente projekta na kojoj je partner SKGO koncipirane su ka razvoju sistema elektronskog izveštavanja za skupštine opština o lokalnim budžetima - odnosno javnih budžetskih portala (JBP). Razvoj javnih budžetskih portala u bar...

Pročitaj više

SKGO Mreža za romska pitanja – Unapređenje uloge koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji – prva faza

Projekat je doprineo izgradnji kapaciteta koordinatora za romska i promociji značaja njihove uloge kao oficira za vezu između lokalne uprave i lokalne Romske zajednice. Tokom realizacije projekta u 10 pilot lokalnih samouprava (GO Voždovac...

Pročitaj više

Dalja podrška koordinatorima za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji – druga faza

Projekat je doprineo daljoj izgradnji kapaciteta koordinatora za romska pitanja. Organizovana su četiri regionalna stručna skupa (peer reviews) u Beogradu 20.05.2016, Novom Sadu 23.05.2016, Nišu i Kragujevcu 24.05.2016 25.05.2016. u...

Pročitaj više

eObuka Azil i migracije

eObuka Azil i migracije koju je SKGO organizovala u saradnji sa Grupom 484, trajala je deset nedelja, od 3. marta do 13. maja 2016. godine i uspešno je završilo 97 polaznika koji su na kraju obuke dobili sertifikate. Tokom...

Pročitaj više

Upravljanje imovinom u oblasti vodovoda i kanalizacije u jugoistočnoj Evropi

Glavni cilj ovog projekta je uvođenje metoda upravljanja imovinom u pilot opštinama i njihovim javnim komunalnim preduzećima (JKP) u cilju povećanja efikasnosti i transparentnost u upravljanju vodovodnom i kanalizacijonom infrastrukturom u...

Pročitaj više
>