Projekti

Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština je u periodu od avgusta 2019. do marta 2022. godine realizovala projekat “Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave”, koji je predstavljao nastavak prethodne faze u okviru koje je testiran pristup za uvođenje javnih budžetskih portala (JBP) u 10 pilot lokalnih samouprava. Projekat je sproveden uz finansijsku podršku Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA), a na osnovu sporazuma potpisanog između Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).

Podršku za uvođenje budžetskih portala je dobila 21 korisnička LS uz nastavak saradnje sa 10 pilot JLS u cilju osiguravanja neophodnih unapređenja u korišćenju BP.

Lokalne samouprave koje su dobile ovaj vid podrške su: Medveđa, Paraćin, Kuršumlija, Užice, Sombor, Loznica, Šabac, Vlasotince, Varvarin, Tutin, Gadžin Han, Kovin, Boljevac, Sokobanja, Bojnik, Topola, Lapovo, Bečej, Požega, Ćuprija i Petrovac na Mlavi.

Budžetski portal (BP) – predstavlja sistem elektronskog izveštavanja za skupštinu LS u cilju informisanja odbornika, skupštinskih službi i ostalih zainteresovanih strana, građana o procesu pripreme i izvršenja lokalnog budžeta.  Radi se o platformi koja omogućava članovima lokalnog parlamenta da prate proces pripreme i izvršenja lokalnog budžeta. Na taj način, odbornici su u prilici da se angažuju u procesu pripreme budžeta na vreme, putem doslednog praćenja pripreme i izvršenja budžeta tokom cele godine. Budžetski portal je moguće postaviti na zvaničnu internet stranicu i na taj način se omogućava bolje informisanje građana/javnosti o lokalnim budžetima.

Ciljevi projekta ostvareni kroz realizaciju uvođenja budžetskog portala u LS :

Povećanje doprinosa za unapređenje transparentnosti u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou uvođenjem Budžetskih portala za praćenje i pripreme i izvršenja budžeta, koji treba da rezultira unapređenjem znanja i tehničkih kapaciteta odbornika i skupštinskih službi u upravljanju javnim finansijama; pozitivne promene u organizaciji i funkcionalnosti odeljenja/službe za finansije lokalne samouprave; mogućnost boljeg informisanja građana/javnosti u onim LS koje su se odlučile za prezentaciju portala na zvaničnoj internet stranici; povećanje odgovornosti budžetskih korisnika i jačanje uloge građana prilikom odlučivanja o budžetskim pitanjima kao i podela odgovornosti sa njima.

Izvršene aktivnosti i rezultati projekta: 

Izrađene su pojedinačne Analize sistema za pripremu i izvršenje budžeta za 21 korisničku LS sa stanovišta finansijskog upravljanja i sa stanovišta postojećih informaciono-komunikacionih rešenja koja se koriste za budžetsko poslovanje;

Izvršena je nabavka i isporuka prateće računarske opreme (server,monitor, ups) i instaliran je softver za Budžetski portal u 21 korisničkoj LS;

Organizovane su obuke i prezentacije o korišćenju sistema BP zaposlenima u organizacionim jedinicama za finansije, IT, odbornicima skupštine opštine, kao i drugim organima ili službama u 21 LS;

Uspostavljen je sistem elektronskog izveštavanja o lokalnim budžetima – Budžetski portal, od toga 20 LS se opredelilo da BP bude javno dostupan na zvaničnoj internet stranici, a 1 LS da je pristup sistemu elektronskog izveštavanja i praćenja budžetskog procesa omogućen samo odbornicama skupštine LS.

Projekat je realizovan kao deo šireg portfelja UNDP u Srbiji koje finansira SIDA (Švedska međunarodna razvojna agencija) - “Platforma za odgovorno upravljanje finansijama” – pri čemu je SKGO jedan od partnera na projektu, zadužena za komponentu transparentnosti upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.

Kontakt osoba: Bojana Gašić Praštalo, bojana.prastalo@skgo.org, menadžerka projekta