Projekti

Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave

Projekat “Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave” realizuje se na osnovu sporazuma potpisanog između Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), a uz finansijsku podršku Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA). Projekat predstavlja nastavak prethodne faze 2016-2018 u okviru koje je testiran pristup za uvođenje javnih budžetskih portala (JBP) u 10 pilot lokalnih samouprava.

Trajanje projekta je u periodu avgust 2019 – septembar 2021. godine. U okviru tekućeg projekta predviđena je podrška za 21 novih korisničkih LS za uvođenje JBP, uz nastavak saradnje sa 10 pilot JLS u cilju osiguravanja neophodnih unapređenja u korišćenju JBP

Lokalne samouprave koje dobijaju ovaj vid podrške su: Medveđa, Paraćin, Kuršumlija, Užice, Sombor, Loznica, Šabac, Vlasotince, Varvarin, Tutin, Gadžin Han, Kovin, Boljevac, Sokobanja, Bojnik, Topola, Lapovo, Bečej, Požega, Ćuprija i Petrovac na Mlavi.

JBP – predstavlja sistem elektronskog izveštavanja za skupštine LS, pre svega u cilju informisanja odbornika ali i skupštinskih službi o budžetu LS. Radi se o platformi koja omogućava članovima lokalnog parlamenta da prate proces pripreme i izvršenja lokalnog budžeta. Na taj način, odbornici su u prilici da se angažuju u procesu pripreme budžeta na vreme, putem doslednog praćenja pripreme i izvršenja budžeta tokom cele godine. Iako je JBP koncipiran minimalno kao alat za bolje informisanje odbornika o budžetu LS, gradovi i opštine se ohrabruju da ovaj portal učine zaista javnim, odnosno da postave isti na zvaničnu internet stranicu LS i time uspostave korisnu bazu informisanja o budžetu za širu lokalnu zajednicu i svu zainteresovanu javnost. U tom slučaju bi pored odbornika pristup JBP imali i građani i sve ostale zainteresovane strane.

Uspešno sprovođenje nove faze projekta treba da omogući: olakšan pristup predstavnicima/članovima lokalne zakonodavne vlasti (odbornicima skupština opština) neophodnim informacijama za budžetski ciklus, praćenje, pripremu i izvršenje budžeta tokom cele godine. Mogućnost boljeg informisanja građana/javnosti u onim LS koje su se odlučile za prezentaciju portala na zvaničnoj internet stranici. Povećanje odgovornosti budžetskih korisnika i jačanje uloge građana prilikom odlučivanja o budžetskim pitanjima kao i podela odgovornosti sa njima.

Projekat se realizuje kao deo šireg porftelja UNDP u Srbiji koje finansira SIDA (Švedska međunarodna razvojna agencija) - “Platforma za odgovorno upravljanje finansijama” – pri čemu je SKGO jedan od partnera na projektu, zadužena za komponentu transparentnosti upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.

Kontakt osoba: bojana.prastalo@skgo.org