Evropska nedelja regiona i gradova


Evropska nedelja regiona i gradova je događaj koji se održava već 18. godinu zaredom. Tokom te nedelje predstavnici gradova, opština i regiona se okupljaju u Briselu gde predstavljaju svoje kapacitete za stvaranje rasta i radnih mesta za sprovođenje kohezione politike EU i naglašavaju i dokazuju važnost lokalnog i regionalnog nivoa za dobro upravljanje u Evropi. Prvi ovakav događaj je organizovan još 2003. godine pod nazivom „Otvoreni dani“ (Open days), kada je Komitet regiona EU pozvao predstavništva lokalnih i regionalnih vlasti u Briselu da u toku jedne nedelje otvore svoja vrata posetiocima i gostima iz čitave Evrope. Godinu dana kasnije, Generalni direktorat za regionalnu politiku Evropske komisije se pridružio i podržao ovu ideju.

Razvijajući se dalje događaj je postao glavna platforma na nivou Evrope za umrežavanje i uspostavljanje kontakata između stručnjaka koji se bave regionalnim i lokalnim razvojem. Razmena dobrih praksi u vezi sa ekonomskim razvojem i socijalnom inkluzijom, prekogranična saradnja, javno-privatna partnerstva, regionalne inovacije i društveno vođen lokalni razvoj postale su neke od mnogih tema o kojima stručnjaci diskutuju tokom te nedelje.

Tokom godina, ENRG je postala ključni događaj na temu Regionalne politike EU. Tokom četiri dana u oktobru svake godine Brisel ugosti oko 6.000 učesnika (lokalnih, regionalnih, nacionalnih i evropskih donosilaca odluka i stručnjaka) na više od 160 radionica i debata, izložbi i prilika za umrežavanje.

Teme za 2020. godinu

Ove godine, Evropska nedelja će se održati u toku 3 uzastopne nedelje u oktobru, a svaka nedelja će biti posvećena jednoj od tema ovogodišnje manifestacije:

•           Zelena Evropa, u saradnji sa Zelenom nedeljom, 5 – 9. oktobar

•           Kohezija i saradnja, 12 – 16. oktobar

•           Osnaživanje građana, 19 – 22. oktobar

Zbog pandemije COVID-19 i zdravstvenih i bezbednosnih mera, većina od 500 sesija biće u potpunosti u digitalnom formatu. Među izuzecima su ključni događaji i radionice za koje je potreban prevod, a koje će biti organizovane u hibridnom formatu (na mreži sa ograničenim fizičkim prisustvom). Neki događaji, poput izložbi i regionalnih degustacija, mogu biti digitalni ili fizički.


Registracija za 18. Evropsku nedelju regiona i gradova otvorena je 27. avgusta 2020. godine i ističe 27. septembra 2020. godine -  link https://europa.eu/regions-and-cities/register_en

Program 18. Evropske nedelje regiona i gradova možete naći na linku https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en

Preuzmite dokument Opšte informacije - 2020 


Dodatne informacije 

Za više informacija, kontaktirati sekretarijat Evropske nedelje regiona i gradova 2020:

E-adresa: contact@ewrc.eu. Telefon: +32(0)2 502 06 15

Takođe možete kontaktirati Službu za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO putem e-pošte: euintegracije@skgo.org


Važne adrese:

Vebsajt Evropske nedelje regiona i gradova: https://europa.eu/regions-and-cities/home_en

Evropski komitet regiona: EURegionsWeek@cor.europa.eu

DG REGIO: EURegionsWeek@ec.europa.eu