Evropska nedelja regiona i gradova - Kontakti

Za više informacija, kontaktirati sekretarijat Evropske nedelje regiona i gradova 2020:

E-adresa: contact@ewrc.eu. Telefon: +32(0)2 502 06 15

Takođe možete kontaktirati Službu za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO putem e-pošte: euintegracije@skgo.org