Vesti

ODRŽANA SEDMA SEDNICA ODBORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I LOKALNE FINANSIJE

U četvrtak, 2. juna 2005. godine, održana je Sedma sednica Odbora za lo...

Pročitaj više

REFORMA SISTEMA FINANSIRANJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Izveštaj o aktivnostima Radne grupe Predsedništva SKGO za razgovore sa Ministars...

Pročitaj više

PROGRAM POMOĆI MALIM OPŠTINAMA - DO 30.000 STANOVNIKA

Stalna konferencija gradova i opština, u sarad...

Pročitaj više

Peta sednica Odbora za lokalnu samoupravu i lokalne finansije SKGO

U ponedeljak, 14. februara 2005. godine u 12 časova u prostorijama Stal...

Pročitaj više

DRUGA SEDNICA ODBORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I LOKALNE FINANSIJE

U ponedeljak 10. maja 2004. godine, u Velikoj Plani, u sali Opštinskog suda,...

Pročitaj više

DOPIS MINISTARSTVA FINANSIJA

Dopis Ministarstva finansija u vezi lokalnih budžeta.

Pročitaj više