Vesti

Održana zajednička sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku i O...

Konstitutivna sednica SKGO Odbora za zdravlje i socijalnu politiku održana je 15...

Pročitaj više

Specijalno izdanje biltena Ambasade Francuske u Srbiji o COVID-19

Ambasada Francuske u Srbiji izdala je posebno oktobarsko izdanje Biltena o lokal...

Pročitaj više

Objavljena Analiza uticaja procesa EU integracija na lokalnu samouprav...

Izrada publikacije "Analiza uticaja procesa EU integracija na lokalnu samou...

Pročitaj više

Tribina povodom Evropske nedelje lokalne demokratije održana na FPN

Lokalne samouprave treba da budu najbliži nivo vlasti koji je otvoren za građane...

Pročitaj više

Jednakost i nediskriminacija građana kao princip dobrog upravljanja na...

Primena principa nediskriminacije i jednakosti bila je glavna tema petog po redu...

Pročitaj više

Konstituisan Odbor za urbanizam, stanovanje i izgradnju SKGO

Prva, konstitutivna sednica Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju održana...

Pročitaj više