Vesti

Javna rasprava o Nacrtu Strategije socijalne zaštite za period 2019–20...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Ministarstvom za rad,...

Pročitaj više

Započet proces izrade urbanističkih planova

Krajem marta 2019. godine, završen je proces javnih nabavki za odabir obrađivača...

Pročitaj više

Početak regionalne obuke „Saradnja sa OCD i finansiranje programa od j...

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа (SKGО) u pаrtnеrstvu sа Kаncеlаriјоm zа sа...

Pročitaj više

EKO NEDELJA u Kikindi

Sekretarijat za zaštitu životne sredine GU Kikinda i ove godine održao je manife...

Pročitaj više

Poziv za pružanje savetodavne podrške SKGO u oblasti dobrog upravljanj...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) počinje sa pružanjem usluga višedne...

Pročitaj više

Održana nacionalna konferencija o rodno odgovornom budžetiranju

U petak 19.4.2019. godine, Stalna konferencija gradova i opština organizovala je...

Pročitaj više