Publikacije, analize i programska dokumenta

Prelazak na elektronsko upravno postupanje - Priručnik za elektronsko kancelarijsko poslovanje

Preuzmi

Izvod iz analize učinka i kapaciteta JLS u primeni principa dobrog upravljanja za 2023. godinu

Preuzmi

HAJDE DA SE SLUŠAMO Vodič za konstruktivnu komunikaciju sa roditeljima

Preuzmi

Priručnik za izradu i realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz informacioni sistem Uprave za poljoprivredno zemljište

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje konkursnih postupaka u JLS

Preuzmi

Akcioni plan za razvoj cirkularnog kulturnog turizma

Preuzmi