Dobro upravljanje - Eksterne publikacije i analize

Muškarci i žene u Republici Srbiji

Preuzmi

The Time Is Now - Addressing The Gender Dimensions Of Corruption

Preuzmi

USAID GAI - Lokalni antikorupcijski planovi - Često postavljana pitanja i odgovori

Preuzmi

USAID GAI - Priručnik za JLS - Primena zakona o javnim nabavkama (FAQ)

Preuzmi

USAID GAI APC - Metodologija za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana

Preuzmi

USAID GAI - Priručnik za organizovanje i sprovođenje inicijative za uključivanje učenika srednjih škola u planiranje lokalnog budžeta

Preuzmi

USAID GAI - Priručnik za uključivanje učenika srednjih škola u planiranje lokalnog budžeta

Preuzmi

USAID GAI - Vodič za korišćenje društvenih mreža u JLS

Preuzmi

Priručnik za izradu srednjoročnih planova jedinice lokalne samouprave

Preuzmi


Otvoreni podaci i lokalna samouprava

Preuzmi

Zaštita podataka - Priručnik za rukovaoce

Preuzmi

Dobro upravljanje na lokalnom nivou - Iskustva iz Srbije

Preuzmi

Dobro upravljanje na lokalnom nivou - Iskustvo iz Švajcarske

Preuzmi

Biti svoj na svome - Kratak vodič kroz ključne vrednosti zaposlenih u javnom sektoru

Preuzmi

Etika i integritet u javnom sektoru

Preuzmi

Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI

Preuzmi

Istraživanje o saradnji državne uprave i OCD

Preuzmi

Kodeks ravnopravnosti - smernice za izradu kodeksa antidiskriminacione politike poslodavaca u Srbiji - Pojmovnik

Preuzmi

Kodeks ravnopravnosti - smernice za izradu kodeksa antidiskriminacione politike poslodavaca u Srbiji - Uputstvo i metodologije

Preuzmi

Mapa dobre uprave za državne organe u Republici Srbiji

Preuzmi

Model lokalnog antikoruppcijskog plana za jedinice lokalne samouprave

Preuzmi

Nezavisna nadzorna tela Republike Srbije

Preuzmi

Principi javne uprave - Sažetak

Preuzmi

Principi javne uprave

Preuzmi

Priručnik za primenu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Preuzmi

Priručnik za uvodjenje rodno odgovornog budžetiranja

Preuzmi

Priručnik za izradu plana integriteta

Preuzmi

Priručnik za prepoznavanje slučajeva diskriminacije

Preuzmi

Priručnik za administrativno i finansijsko upravljanje u udruženjima

Preuzmi

Rodna ravnopravnost u jedinicama lokalane samouprave

Preuzmi

Smernice za uključivanje OCD u proces donošenja odluka

Preuzmi

Sukob interesa u Republici Srbiji - Analiza pravnog i strateškog okvira

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava - Iskustva i pouke

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava u oblasti zaštite životne sredine

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Studija EUPROGRES Program

Preuzmi

Vodič za samozastupanje građana - parnični postupak i postupci pred nezavisnim institucijama

Preuzmi

Vodič za transparentno finansiranje OCD iz budžeta lokalnih samouprava

Preuzmi

Vodič za funkcionere - 2016

Preuzmi

Zaštita podataka - Priručnik za rukovaoce

Preuzmi   

Godišnja nagrada za unapređenje pristupačnosti 2017-2018

PreuzmiAgenda 2030 u mojoj opštini

Preuzmi

Analiza kolektivnog učešća građana u procesu donošenja odluka

Preuzmi

Ka rodno odgovornom programskom budžetu

Preuzmi

Mapiranje ciljeva održivog razvoja sa planskim okvirom EU integracija

Preuzmi

Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti JLS

Preuzmi

Metodologija popisa i upisa imovine JLS

Preuzmi

Metodologija za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana

Preuzmi

Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć u AP Vojvodina za 2017. godinu

Preuzmi

Parlamenti i ciljevi održivog razvoja

Preuzmi

Praktikum za zaštitu od diskriminacije

Preuzmi

Pravo na otvorene javne uprave u Evropi

Preuzmi

Primenljivost evropskih principa dobre javne uprave u Republici Srbiji

Preuzmi

Priručnik za analizu efekata propisa

Preuzmi

Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu

Preuzmi

Priručnik za postupanje lica zaduženih za prijem informacija od uzbunjivača u JLS

Preuzmi

Priručnik za praćenje i kontrolu svrsishodnosti javnih nabavki

Preuzmi

Priručnik za trening o integritetu

Preuzmi

Smernice za sprovođenje interne revizije međusektorskih projekata i programa - "horizontalna revizija"

Preuzmi

Smernice za upravljanje rizicima

Preuzmi

Smernice za uspostavljanje zajedničke jedinice za internu reviziju

Preuzmi

Srbija i Agenda 2030.

Preuzmi

Uloga i položaj Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Preuzmi
Zabrana diskriminacije u Srbiji i ranjive društvene grupe

Preuzmi

Izveštaj Zaštitnika građana - Zastupljenost žena na mestima odlučivanja i pozicija i aktivnosti lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u JLS

Preuzmi

Priručnik za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija

Preuzmi

Prepoznaj i prijavi diskriminaciju

Preuzmi
Vodič za javne funkcionere

Preuzmi