Evropska nedelja lokalne demokratije - Kontakti

Aleksandra Vukmirović, šef Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO i nacionalni koordinator ENLD: +381 (0)64 870 33 17

Boško Nenadović, saradnik za međunarodnu saradnju: +381 (0)64 870 33 71

Služba za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO: euintegracije@skgo.org