Evropska nedelja lokalne demokratije - eDemokratija


Primeri dobre prakse iz gradova i opština


SRBOBRAN - SISTEM ZA PRIJAVU PROBLEMA

Opština Srbobran poseduje sajt koji predstavlјa sistem za prijavu problema koji su u nadležnosti OU Srbobran i može se pogledati na linku - http://sistem48.srbobran.rs/index.php.

Problem se može prijaviti tokom 24 sata 365 dana godišnje. U roku od 48 sati se dobija odgovor o statusu prijave . U slučaju potrebe, dežurne službe javnih preduzeća izlaze na teren. Oblasti prijave problema: javna rasveta, vodosnabdevanje, distribucija toplotne energije, zelenilo/orezivanje grana, kanalizacija, kontejneri/smeće, matična služba, nepropisno parkiranje, pitanja za predsednika Opštine, pojava divlјih deponija, problem na gasnoj mreži, psi lutalice/uginule životinje, saobraćajna signalizacija, neki drugi problem.


VELIKO GRADIŠTE - NIZ AKCIJA I ALATA

Odgovornost za javne finansije kao i javni rad obaveze su svake lokalne samouprave. Cilј nam je da u budućnosti pobolјšamo saradnju lokalne samouprave i građana, kako u kreiranju budžeta, tako i u ostalim segmentima života u lokalnoj zajednici. Opština Veliko Gradište svake godine uklјučuje građane u proces izrade budžeta za narednu godinu putem tribina, anketa i javne rasprave.

I ove godine je postupak isti, a u nedelјi demokratije Opština će sprovesti anketu među građanima, na ulici i onlajn, čiji će rezultati biti objavlјeni 15. oktobra. Opravdani zahtevi biće uklјučeni u program za izradu opštinski budžet za 2021.

Opština je u junu 2020. izdala bilten čiji je cilј da građanima na jednostavniji i pristupačniji način prikaže kako je novac iz budžeta naše opštine potrošen u prethodnoj godini - http://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2020/09/bilten-br-2-Veliko-Gradiste-2020.pdf

Javna rasprava za pripremu odluke o budžetu za 2021. godinu http://velikogradiste.rs/javna-rasprava-za-pripremu-odluke-o-budhetu-za-2021-godinu/

Onlajn anketa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Mo-1b5q2bBJGCwP-0Hs3BanDAHyH1p9gCs-Let4RZVjoMQ/viewform

Učešće u ELDW - http://sedl.alnetis.fr/en/767-municipality-of-veliko-gradiste/


PIROT - ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA

Grad Pirot učestvovao je u paketu podrške gradovima i opštinama u Srbiji ,,Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou, a kao rezultat aktivnosti na projektu na sednici Gradskog veća usvojena je Instrukcija za sprovođenje procedure za unapređenje efikasnosti i uvođenje standarda pri sprovođenju administartivnih postupaka u GU Grada Pirota.  U okviru usvojene Instrukcije izrađena je Lista administrativnih postupaka sa preporučenim rokovima, za sve postupke u GU Pirot.

Lista administrativnih postupaka, iz poverene i izvorne nadležnosti, sadržana je u Elektronskom registru administrativnih postupaka koji se nalazi na sajtu Grada Pirota, na adresi jum.pirot.rs

Obrasce zahteva GU Pirot generiše softver iz Elektronskog registra administrativnih postupaka, na osnovu podataka unetih u bazu administrativnih postupaka.


RAŠKA - DIREKTNA KOMUNIKACIJA SA PREDSEDNIKOM OPŠTINE

Građani mogu postaviti pitanje ili poslati sugestije predsedniku opštine Raška, kao i nizu drugih kontakata, direktno preko onlajn formulara za komunikaciju:

https://raska.gov.rs/index.php/component/contact/contact/3?Itemid=37

Takođe, pitanja i komentari na rad Opštinske uprave Raška postavljaju se direktno načelniku OU Raška, na početnoj stranici opštinskog sajta.


NOVI SAD - PORTALI GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Primeri dobre prakse na polju e-demokratije


TEMERIN - UČEŠĆE GRAĐANA U PARTICIPATIVNOM BUDŽETIRANJU

Temerin 


STARI GRAD - USLUGE TOKOM VANREDNOG STANJA, ONLAJN PROGRAMI KANCELARIJE ZA MLADE

Primeri dobre prakse