Biblioteka

Razlozi za uvođenje stambene politike kao izvorne nadležnosti lokalne samouprave

Preuzmi

Analiza mogućnosti davanja ovlašćenja jedinicama lokalne samouprave da utvrđuju javni interes za objekte od lokalnog značaja

Preuzmi

Analiza postojećeg načina dostavljanja podloga za potrebe izrade prostornih i urbanističkih planova

Preuzmi

Analiza sistema mesne samouprave

Preuzmi

Analiza sistema nadzora Skupštine jedinice lokalne samouprave nad sprovođenjem budžeta

Preuzmi

Seoske utrine i pašnjaci - pravna analiza i preporuke

Preuzmi