Publikacije, analize i programska dokumenta

EVROPSKA POVELJA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

Preuzmi

Priručnik o realizaciji godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Preuzmi

Vodič za poslovne savete

Preuzmi

KA ČLANSTVU SRBIJE U EU - ULOGA LOKALNIH SAMOUPRAVA I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA U PRISTUPNIM PREGOVORIMA

Preuzmi

Jedinstvena metodologija za određivanje cena komunalnih usluga

Preuzmi

Marketing ...i ruralni razvoj ...i turizam

Preuzmi