Publikacije, analize i programska dokumenta

Vodič za jedinice lokalni samouprave za uključivanje aspekata energetske efikasnosti u kriterijume za javne nabavke

Preuzmi

Priručnik za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Preuzmi

EVROPSKA POVELJA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

Preuzmi

Priručnik o realizaciji godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Preuzmi

Vodič za poslovne savete

Preuzmi

KA ČLANSTVU SRBIJE U EU - ULOGA LOKALNIH SAMOUPRAVA I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA U PRISTUPNIM PREGOVORIMA

Preuzmi