Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik za građevinske inspektore u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 3

Preuzmi

Priručnik za pružanje stambene podrške u JLS

Preuzmi

Model lokalnog antikorupcijskog plana

Preuzmi

Istraživanje Zadovoljstvo građana kvalitetom zivota u lokalnoj zajednici i uslugama lokalnih samouprava

Preuzmi

Priručnik - Osetljive/ranjive kategorije stanovništva pre, u toku i nakon vanredne situacije

Preuzmi