Publikacije, analize i programska dokumenta

Sport u jedinicama lokalne samouprave - implementacija programa razvoja sporta

Preuzmi

Lokalni razvoj & kulturne industrije

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava u oblasti zaštite životne sredine

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava u oblasti socijalne zaštite

Preuzmi

Kako do kvalitetnog urbanističkog plana po meri lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za izradu projekata

Preuzmi