Publikacije, analize i programska dokumenta

Analiza nadležnosti i kapaciteta jedinica lokalne samouprave u oblasti turizma

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Preuzmi

Analysis of Performance and Capacities Of Local Governments in Implementation of Good Governance Principles

Preuzmi

Izveštaj o stanju u oblasti ozakonjenja objekata romske zajednice sa preporukama za unapređenje procesa

Preuzmi

Priručnik dobre prakse u okviru grant šeme Programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"

Preuzmi

Analiza učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja - Izvod iz analize 2021.

Preuzmi